Hlavní město Praha

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 45 podřízených organizací. Je součástí 31 kategorií orgánu veřejné moci.


Primátor

MUDr. Zdeněk Hřib

od 15.11.2018


Založeno 01.07.1973
IČO 00064581
Datová schránka 48ia97h, ktdeucu
Odkazy

Chci hlídat

Všechny změny o Hlavní město Praha
Změny i v 45 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Zásadní nedostatky u 535 smluv z 11649 smluv.

Zakázky se skrytou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 1 583 smluv bez uvedené ceny. Tj. 10,74 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 343 smluv bez uvedené ceny. Tj. 2,33 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatny
Nízké riziko, celkem 114 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,77 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 8 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 34 smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 7 266 smluv za 25 mld. Kč (pokles o -86,67 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 1 050 smluv, což je celkem 14,45 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Bankovní služby a poplatky (13 mld. Kč), Dary a dotace (3 mld. Kč), Stavebnictví (2 mld. Kč), Nájemní smlouvy (498 mil. Kč) a dalších.

Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Hlavní město Praha se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Hlavní město Praha dostal 2590 dotací v celkové hodnotě 213 547 214 377 Kč.

19 podřízených organizací (z celkem 45) úřadu Hlavní město Praha dostalo dalších 410 dotací v hodnotě 27 860 939 374 Kč.

Úřad Hlavní město Praha včetně podřízených organizací dostal celkem 3000 dotací v celkové hodnotě 241 408 153 751 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Hlavní město Praha se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které úřad uzavřel s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Hlavní město Praha uzavřel 5289 smluv smluv (tj. 8,94 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 36 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 785 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 45 podřízených organizací. Je součástí 31 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy