Státní fond dopravní infrastruktury

Úřad - orgán veřejné moci. Státní fond ze zákona. Je součástí 8 kategorií orgánu veřejné moci.


ředitel

Ing. Zbyněk Hořelica

od 03.07.2015

Založeno 01.07.2000
IČO 70856508
Datová schránka e5qaihb, ws5mh9w
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Najít v Evidenci skutečných majitelů
 

Průměrná měsíční mzda včetně odměn

za rok 2022
Ředitel/ka SFDI 176 906 Kč
Rozsah 27 platů vedoucích pozic 57 002 - 155 046 Kč
za rok 2021
Ředitel/ka SFDI 160 647 Kč
Rozsah 30 platů vedoucích pozic 18 065 - 150 910 Kč

Informace o platech z platyuredniku.cz


Chci hlídat

Všechny změny o Státní fond dopravní

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Uzavřeli 39 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Většinu peněz dostali 3 dodavatelé z 466.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2022

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 19 smluv bez uvedené ceny. Tj. 2,05 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Vysoké riziko, celkem 82 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 8,86 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Vysoké riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 0,11 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, většina smluv dle počtu či objemu je uzavřena s s 3 smluvními partnery.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 4 smluv.

V registru smluv evidujeme 5587 smluv za celkem 8 bil. Kč

V roce 2023 uzavřel úřad 476 smluv za 995 mld. Kč (pokles o -18,40 % oproti roku 2022)

V 2023 neuvedl hodnotu smlouvy u 15 smluv, což je celkem 3,15 % ze všech.

Největší smlouvy v 2023 byly uzavřeny v oblastech Dary a dotace (726 mld. Kč), Železniční a tramvajové lokomotivy a vozidla (111 mld. Kč), Stavebnictví (83 mld. Kč), Hromadná autobusová a vlaková doprava (55 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Státní fond dopravní infrastruktury se vyskytuje


U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Státní fond dopravní infrastruktury dostal 183 dotací v celkové hodnotě 125 288 028 751 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Státní fond dopravní infrastruktury se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 3 129 výsledků ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Je součástí 8 kategorií orgánu veřejné moci.

Organizace je tvořena

Zobrazit další informace