Ministerstvo financí

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 658 podřízených organizací. Je součástí 15 kategorií orgánu veřejné moci.


ministr

Ing. Zbyněk Stanjura

od 17.12.2021

Založeno 21.04.1988
IČO 00006947
Datová schránka meiq7wd, xzeaauv
Odkazy


Chci hlídat

Všechny změny o Ministerstvo financí
Změny i v 658 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky z jednotlivých oborů se u dodavatelů nekoncentrují.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 861 smluv bez uvedené ceny. Tj. 19,64 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko, celkem 178 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 4,06 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko, celkem 2 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,05 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u jedné smlouvy.

V roce 2022 uzavřel úřad 2 136 smluv za 53 mld. Kč (pokles o -79,18 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 388 smluv, což je celkem 18,16 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Spoření a repo operace (28 mld. Kč), Dary a dotace (9 mld. Kč), Bankovní služby a poplatky (2 mld. Kč), Technické služby (2 mld. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ministerstvo financí se vyskytuje

U subjektu registrujeme 3 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Ministerstvo financí dostal 153 dotací v celkové hodnotě 1 071 603 892 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Ministerstvo financí nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Ministerstvo financí se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 147 198 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 658 podřízených organizací. Je součástí 15 kategorií orgánu veřejné moci.

Organizace je tvořena

Zobrazit další informace