Ministerstvo financí

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 47 podřízených organizací. Je součástí 14 kategorií orgánu veřejné moci.


ministr

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

od 17.12.2017


Založeno 21.04.1988
IČO 00006947
Datová schránka meiq7wd, xzeaauv

Chci hlídat

Všechny změny o Ministerstvo financí
Změny i v 47 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Velmi vysoká míra rizikových faktorů.

Zakázky s podezřelou cenou se se koncentrují u malého počtu dodavatelů.

Dominance zakázek u dodavatelů je výrazná v 2 oborech.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2019

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 1 305 smluv bez uvedené ceny. Tj. 28,03 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 106 smluv bez uvedené ceny. Tj. 2,28 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatny
Nízké riziko, celkem 5 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,11 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, většina smluv dle počtu či objemu je uzavřena s s 2 smluvními partnery.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 1 690 smluv za 162 mld. Kč (pokles o -86,46 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 410 smluv, což je celkem 24,26 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Spoření a repo operace (145 mld. Kč), Dary a dotace (10 mld. Kč), Technické služby (2 mld. Kč), Bankovní formality, ceníky, VOP (1 mld. Kč) a dalších.

Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ministerstvo financí se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Ministerstvo financí dostal 144 dotací v celkové hodnotě 1 071 603 892 Kč.

10 podřízených organizací (z celkem 47) úřadu Ministerstvo financí dostalo dalších 359 dotací v hodnotě 292 514 163 Kč.

Úřad Ministerstvo financí včetně podřízených organizací dostal celkem 503 dotací v celkové hodnotě 1 364 118 056 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Ministerstvo financí se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které úřad uzavřel s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Ministerstvo financí uzavřel 707 smluv smluv (tj. 4,16 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 35 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 147 199 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 47 podřízených organizací. Je součástí 14 kategorií orgánu veřejné moci.

Organizace je tvořena

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 744 lidí darovalo 2 136 800 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy