Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Úřad - orgán veřejné moci. Státní podnik. Je součástí 4 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Radek Mátl

změna 18.01.2024

Stanislav Krčil

změna 18.01.2024

Založeno 01.01.2024
IČO 65993390
Datová schránka zjq4rhz

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Najít v Evidenci skutečných majitelů
 

Chci hlídat

Všechny změny o Ředitelství silnic a dálnic s.

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky z jednotlivých oborů se u dodavatelů nekoncentrují.

Uzavřeli 2723 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2022

Dne 25.01.2023 nabyl právní moci soudem udělený trest
  • Peněžitý trest
  • Uveřejnění rozsudku

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 504 smluv bez uvedené ceny. Tj. 5,15 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 249 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,54 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 23 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,24 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 13 smluv.

V registru smluv evidujeme 74483 smluv za celkem 4 bil. Kč

V roce 2024 uzavřel úřad 812 smluv za 87 mld. Kč (pokles o -87,65 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 4 smluv, což je celkem 0,49 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Dary a dotace (82 mld. Kč), Stavebnictví (2 mld. Kč), Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (773 mil. Kč), IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) (545 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ředitelství silnic a dálnic s. p. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 3 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Ředitelství silnic a dálnic s. p. dostal 5523 dotací v celkové hodnotě 944 840 512 995 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Ředitelství silnic a dálnic s. p. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 302 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Je součástí 4 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace