Univerzita Palackého v Olomouci

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 5 podřízených organizací. Je součástí 3 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Jaroslav Miller

změna 18.06.2017


Založeno 01.01.1995
IČO 61989592
Datová schránka ffsj9ei

Chci hlídat

Všechny změny o Univerzita Palackého v
Změny i v 5 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 455 smluv bez uvedené ceny. Tj. 15,89 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 35 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,22 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatny
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 0,03 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 14 smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 933 smluv za 2 mld. Kč (pokles o -81,08 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 222 smluv, což je celkem 23,79 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Veřejné služby pro energie (207 mil. Kč), Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby (204 mil. Kč), Věda, výzkum a vývoj (174 mil. Kč), Laboratorní přístroje a zařízení (136 mil. Kč) a dalších.

Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Univerzita Palackého v Olomouci se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Univerzita Palackého v Olomouci dostal 3757 dotací v celkové hodnotě 50 174 173 326 Kč.

Jedna podřízená organizace (z celkem 5) úřadu Univerzita Palackého v Olomouci dostala dalších 32 dotací v hodnotě 11 042 360 Kč.

Úřad Univerzita Palackého v Olomouci včetně podřízených organizací dostal celkem 3789 dotací v celkové hodnotě 50 185 215 686 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Univerzita Palackého v Olomouci se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které úřad uzavřel s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Univerzita Palackého v Olomouci uzavřel 717 smluv smluv (tj. 6,19 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 35 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 277 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 5 podřízených organizací. Je součástí 3 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 116 857 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy