Grantová agentura České republiky

Úřad - orgán veřejné moci. Organizační složka státu. Je součástí 2 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Petr Baldrian

změna 03.12.2021

Založeno 01.01.1993
IČO 48549037
Datová schránka a8uadk4, ntq92qs

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Chci hlídat

Všechny změny o Grantová agentura České

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Uzavřeli 9 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Zakázky s podezřelou cenou uzavřelo více dodavatelů, žádný nedominuje.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 14 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,16 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko, celkem 58 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 4,80 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko, celkem 9 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,74 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 7972 smluv za celkem 47 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 1 051 smluv za 6 mld. Kč (pokles o -0,69 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 12 smluv, což je celkem 1,14 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Dary a dotace (5 mld. Kč), Věda, výzkum a vzdělávání (165 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (41 mil. Kč), Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby (14 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Grantová agentura České republiky se vyskytuje

U subjektu registrujeme 4 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Grantová agentura České republiky dostal 3 dotace v celkové hodnotě 106 518 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 11 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Je součástí 2 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace