Informace o úřadu Grantová agentura České republiky

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.01.1993
První známá smlouva v registru smluv byla podepsána 19 let po založení firmy.
IČO 48549037
Datová schránka a8uadk4, ntq92qs
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
První smlouva v RS uveřejněna 2.1.2012
Poslední smlouva v RS uveřejněna 15.9.2020
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Grantová agentura České v celém Hlídači
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Grantová agentura České republiky
od 2016
5380 smluv za celkem 36 mld. Kč
10,0 % smluv se skrytou cenou
0,0 % smluv se skrytou smluvní stranou
0,3 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 0 0,00 % 0 Kč 0,00 %
2017 6 0,62 % 19 mil. Kč 0,37 %
2018 7 0,31 % 18 mil. Kč 0,11 %
2019 5 0,41 % 13 mil. Kč 0,16 %
2020 0 0,00 % 0 Kč 0,00 %
Celkem 18 0,13 % 49 mil. Kč 0,13 %
Veřejné zakázky

Grantová agentura České republiky se vyskytuje v 84 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Grantová agentura České republiky jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Dotace

Úřad Grantová agentura České republiky dostal 2 dotace v celkové hodnotě 102 230 Kč.

Insolvenční rejstřík

Grantová agentura České republiky není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Grantová agentura České republiky není v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Grantová agentura České republiky není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Grantová agentura České republiky jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
870
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
512
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
282
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
242
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
225
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
160
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
137
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
135
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
128
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
124
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
104
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
103
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
53
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45
Národní ústav duševního zdraví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36
Univerzita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33
Matematický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
Historický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Česká geologická služba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Masarykův onkologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Fakultní nemocnice Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Edenred CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
ComArr, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
SEFIRA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
CSF, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Handicap výrobní družstvo invalidů detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Institut pro studium literatury, o. p. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Akademie výtvarných umění v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vězeňská služba České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Fakultní nemocnice Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Centrum paliativní péče, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Národní technická knihovna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Fakultní nemocnice Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Adelína Starostová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Institut umění - Divadelní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Národní galerie v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
3D Security s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SoftwareONE Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
DC Computers s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Institut VŠFS, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ARCHAIA Brno z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
COMTES FHT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
OFFICE-CENTRUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
CellBest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AB-TIP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
LEGIA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ATLAS consulting spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
CESNET, zájmové sdružení právnických osob detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jan Peml detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Institut klinické a experimentální medicíny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Památník národního písemnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Uměleckoprůmyslové museum v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní ústav lidové kultury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Moravská zemská knihovna v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Český metrologický institut detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
iora legal, advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Monitora Media s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ConIT Services s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hadovka Office Park s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jiří Kakrda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
dbdetekt Agency s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
S.I.C. spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
S&T PilsCom s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IMAGE CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zámek Loučeň a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AZURA A-Z servis,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Anglo-americká vysoká škola, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PREMO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hotel Kurdějov a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Anopress IT, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Činoherní klub, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Centrum výzkumu Řež s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Solutia, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
4JAN Public Relations, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PERFECT CATERING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Netfox s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CEVRO Institut, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
XEVOS Solutions s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Červenka Consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RUBILIS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CZECH IMAGE GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TOMAHO consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AV MEDIA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IN-SY-CO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
H.S.H. Computer s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EBSCO Information Services s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Akademie múzických umění v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zámek Štiřín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Wolters Kluwer ČR, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vysoká škola polytechnická Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav pro studium totalitních režimů detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mld. Kč
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mld. Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mld. Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mld. Kč
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
984 mil. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
979 mil. Kč
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
930 mil. Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
914 mil. Kč
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
896 mil. Kč
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
861 mil. Kč
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
743 mil. Kč
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
547 mil. Kč
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
423 mil. Kč
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
405 mil. Kč
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
375 mil. Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
370 mil. Kč
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
318 mil. Kč
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
312 mil. Kč
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
311 mil. Kč
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
308 mil. Kč
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
288 mil. Kč
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
270 mil. Kč
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
269 mil. Kč
Národní ústav duševního zdraví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
253 mil. Kč
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
242 mil. Kč
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
234 mil. Kč
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
221 mil. Kč
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
210 mil. Kč
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
204 mil. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
201 mil. Kč
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
199 mil. Kč
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
199 mil. Kč
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
197 mil. Kč
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
190 mil. Kč
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
189 mil. Kč
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
183 mil. Kč
Matematický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
177 mil. Kč
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
167 mil. Kč
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
165 mil. Kč
Univerzita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
164 mil. Kč
Česká geologická služba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
156 mil. Kč
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
144 mil. Kč
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
127 mil. Kč
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 mil. Kč
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
109 mil. Kč
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108 mil. Kč
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
101 mil. Kč
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 mil. Kč
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
97 mil. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 mil. Kč
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
89 mil. Kč
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
87 mil. Kč
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
82 mil. Kč
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
81 mil. Kč
Historický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
81 mil. Kč
Masarykův onkologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
76 mil. Kč
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73 mil. Kč
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 mil. Kč
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 mil. Kč
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
69 mil. Kč
Fakultní nemocnice Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64 mil. Kč
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62 mil. Kč
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57 mil. Kč
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55 mil. Kč
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54 mil. Kč
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
47 mil. Kč
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46 mil. Kč
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46 mil. Kč
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
43 mil. Kč
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
41 mil. Kč
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
Fakultní nemocnice Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
Akademie múzických umění v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 mil. Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
Akademie výtvarných umění v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
Fakultní nemocnice Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Centrum paliativní péče, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
COMTES FHT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Institut VŠFS, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
ARCHAIA Brno z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Institut klinické a experimentální medicíny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Institut pro studium literatury, o. p. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Centrum výzkumu Řež s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
SEFIRA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Červenka Consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
ComArr, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
EBSCO Information Services s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Národní galerie v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Institut umění - Divadelní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Český metrologický institut detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Vysoká škola polytechnická Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Edenred CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Anglo-americká vysoká škola, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Národní ústav lidové kultury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Národní technická knihovna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
CEVRO Institut, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Uměleckoprůmyslové museum v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
4JAN Public Relations, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
CSF, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Památník národního písemnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
IMAGE CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Hadovka Office Park s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ústav pro studium totalitních režimů detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Moravská zemská knihovna v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
998 250 Kč
AV MEDIA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
902 648 Kč
AB-TIP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
690 220 Kč
DC Computers s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
641 361 Kč
SoftwareONE Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
550 148 Kč
LEGIA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
474 290 Kč
Vězeňská služba České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
417 087 Kč
H.S.H. Computer s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
358 100 Kč
Handicap výrobní družstvo invalidů detail o subj
smlouvy mezi subjekty
296 499 Kč
OFFICE-CENTRUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
292 653 Kč
XEVOS Solutions s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
281 381 Kč
iora legal, advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
260 150 Kč
Zámek Loučeň a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
217 800 Kč
Adelína Starostová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
212 355 Kč
3D Security s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
193 600 Kč
PERFECT CATERING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
189 970 Kč
RUBILIS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
170 257 Kč
Zámek Štiřín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
169 968 Kč
Jan Peml detail o subj
smlouvy mezi subjekty
162 140 Kč
S&T PilsCom s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
155 848 Kč
S.I.C. spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
143 842 Kč
Monitora Media s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108 900 Kč
IN-SY-CO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
106 910 Kč
Solutia, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 354 Kč
Netfox s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
98 603 Kč
dbdetekt Agency s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
96 800 Kč
TOMAHO consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
96 800 Kč
CZECH IMAGE GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
81 278 Kč
Hotel Kurdějov a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
78 650 Kč
Činoherní klub, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 600 Kč
ATLAS consulting spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 600 Kč
Jiří Kakrda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62 705 Kč
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 984 Kč
ConIT Services s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
AZURA A-Z servis,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
PREMO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Anopress IT, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
CellBest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Wolters Kluwer ČR, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
CESNET, zájmové sdružení právnických osob detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Grantová agentura České republiky jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
205
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
41
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Institut klinické a experimentální medicíny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Institut umění - Divadelní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní technická knihovna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zámek Štiřín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
943 mil. Kč
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
178 mil. Kč
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
153 mil. Kč
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
147 mil. Kč
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Institut klinické a experimentální medicíny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Institut umění - Divadelní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
997 040 Kč
Zámek Štiřín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
146 455 Kč
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Národní technická knihovna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Grantová agentura České republiky s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Grantová agentura České republiky uzavřel 18 smluv takových smluv, což je 0,33 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Grantová agentura České republiky uzavřel takových smlouv za 49 mil. Kč, což je 0,1 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. Centrum paliativní péče, z. ú. - 3 smlouvy za celkem 19 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. (*1962)
   
 2. Institut VŠFS, z.ú. - 2 smlouvy za celkem 13 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: David Knop-Kostka (*1967)
   
 3. Výzkumný ústav organických syntéz a.s. - 1 smlouva za celkem 9 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Jaroslav Faltýnek (*1962), Ing. Andrej Babiš (*1954), Hana Mazochová (*1956), Martin Borovička (*1966), Ivo Hanáček (*1963), Oldřich Konečný (*1966), Jan Landa (*1957), Květoslav Hlína (*1964), Monika Babišová (*1974), Jiří Haspeklo (*1958)
   
 4. Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě - 3 smlouvy za celkem 5 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (*1964), Zuzana Chlupáčová (*1955)
   
 5. CSF, s.r.o. - 5 smluv za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ODS v 2017, 15 000 Kč ( zdroj)
   
 6. PERFECT CATERING s.r.o. - 1 smlouva za celkem 189 970 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: František Piškanin (*1947)
   
 7. S&T PilsCom s.r.o. - 1 smlouva za celkem 155 848 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladislav Krásný (*1956)
   
 8. CZECH IMAGE GROUP s.r.o. - 1 smlouva za celkem 81 278 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor Česká pirátská strana v 2018, 42 Kč ( zdroj)
  Sponzor Česká pirátská strana v 2018, 1 320 Kč ( zdroj)
  Sponzor Česká pirátská strana v 2018, 260 Kč ( zdroj)
  Sponzor Česká pirátská strana v 2018, 180 Kč ( zdroj)
   
 9. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář - 1 smlouva za celkem 60 984 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: František Korbel (*1976)
   

Informace z dalších databází

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P20V00178140 17. 7. 2020 neuvedena Grantová agentura České republiky Stravenky pro zaměstnance GAČR odhad.cena 0 Kč
 P20V00178119 17. 7. 2020 neuvedena Grantová agentura České republiky Tonery pro potřeby GA ČR odhad.cena 0 Kč
 P20V00173486 22. 5. 2020 neuvedena Grantová agentura České republiky IMAGE CZ s.r.o.
Úprava zasedacích místností pro distanční zasedání 1 mil. Kč
 P20V00173486 24. 4. 2020 neuvedena Grantová agentura České republiky IMAGE CZ s.r.o.
Úprava zasedacích místností pro distanční zasedání 1 mil. Kč
 P20V00171666 22. 5. 2020 neuvedena Grantová agentura České republiky Netfox s.r.o.
Rozšíření zálohovacího zařízení 81 490 Kč
ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-VP/S084/00-160 I. 12.02.2001 GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY
Program VaV Veřejná podpora

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 508 lidí darovalo 1 430 404 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy