Univerzita Karlova

Úřad - orgán veřejné moci. Vysoká škola (veřejná, státní). Řídí 16 podřízených organizací. Je součástí 5 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Milena Králíčková

změna 09.02.2022

Založeno 01.01.1972
IČO 00216208
Datová schránka piyj9b4

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Najít v Evidenci skutečných majitelů
 

Chci hlídat

Všechny změny o Univerzita Karlova
Změny i v 16 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Nemají významně začerněné smlouvy.

Zásadní nedostatky u 104 smluv z 7129 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2022

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 880 smluv bez uvedené ceny. Tj. 12,34 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 72 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,01 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 109 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,53 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u jedné smlouvy. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 70 smluv.

V registru smluv evidujeme 49028 smluv za celkem 122 mld. Kč

V roce 2024 uzavřel úřad 1 722 smluv za 14 mld. Kč (pokles o -54,46 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 22 smluv, což je celkem 1,28 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (5 mld. Kč), Smlouvy o spolupráci (4 mld. Kč), Dary a dotace (3 mld. Kč), Věda, výzkum a vzdělávání (631 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Univerzita Karlova se vyskytuje


U subjektu registrujeme 10 profilů zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Univerzita Karlova dostal 14701 dotací v celkové hodnotě 180 697 015 733 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Univerzita Karlova nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Univerzita Karlova se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 649 výsledků v 7 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 16 podřízených organizací. Je součástí 5 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace