Ministerstvo zdravotnictví

Úřad - orgán veřejné moci. Organizační složka státu. Řídí 79 podřízených organizací. Je součástí 17 kategorií orgánu veřejné moci.


Založeno 21.04.1988
IČO 00024341
Datová schránka ve96gva, pv8aaxd, x2de458
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Najít v Evidenci skutečných majitelů
 

Průměrná měsíční mzda včetně odměn

za rok 2022
Rozsah 23 platů vedoucích pozic 98 307 - 182 122 Kč
za rok 2021
Rozsah 31 platů vedoucích pozic 69 594 - 172 699 Kč

Informace o platech z platyuredniku.cz


Chci hlídat

Všechny změny o Ministerstvo zdravotnictví
Změny i v 79 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Uzavřeli 44 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Zakázky se skrytou cenou uzavřelo více dodavatelů, žádný nedominuje.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2022

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 179 smluv bez uvedené ceny. Tj. 32,25 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 8 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,44 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 0,18 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V registru smluv evidujeme 9258 smluv za celkem 37 mld. Kč

V roce 2024 uzavřel úřad 110 smluv za 791 mil. Kč (pokles o -56,60 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u jedné smlouvy, což je celkem 0,91 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Dary a dotace (589 mil. Kč), Smlouvy o spolupráci (185 mil. Kč), IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) (6 mil. Kč), Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) (6 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ministerstvo zdravotnictví se vyskytuje


U subjektu registrujeme 3 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Ministerstvo zdravotnictví dostal 139 dotací v celkové hodnotě 1 680 553 272 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Ministerstvo zdravotnictví nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 3 138 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Osoby ve vedení ministerstva

Zobrazit detail

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 79 podřízených organizací. Je součástí 17 kategorií orgánu veřejné moci.

Organizace je tvořena

Zobrazit další informace