Informace o úřadu Město Rakovník

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.07.1973
První známá smlouva v registru smluv byla podepsána 21 let po založení firmy.
IČO 00244309
Datová schránka qb9bqrd
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
Obce s rozšířenou působností 
Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Stavební úřady RUIAN 
Kontaktní místa veřejné správy 
Matriční úřady (m. úřady, kterými jsou obec. úřady, v hl. m. Praze ÚMČ, v územně čl. statut. městech ÚMO nebo ÚMČ a pro území voj. újezdů újezdní úřady, které určí a jejich spr. obvody vymezí MV prov. pr. př.; obec. úř. ORP) 
Obce 
Obce provádějící vidimaci a legalizaci (kraj. úřady; obec. úřady ORP; obec. úřady, ÚMČ, ÚMO územně členěných statut. měst a ÚMČ hl. m. Prahy, jejichž seznam stanoví prov. pr. př.; újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR) 
Obce RUIAN 
Obce s matričním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem 
Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze 
Obce se stavebním úřadem 
Obce, které nejsou matričním úřadem 
Obecné stavební úřady RÚIAN 
Obecní policie 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
Obecní živnostenské úřady 
Ohlašovny 
Okrsková volební komise* 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Speciální stavební úřady 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Stavební úřady 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 
Vodoprávní úřady krajských úřadů a stavební úřady obecních úřadů s rozšířenou působností 
Volební orgány (starostové) ve smyslu § 6 písm. h) zák. č. 491/2001 Sb. 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
První smlouva v RS uveřejněna 3.11.1994
Poslední smlouva v RS uveřejněna 23.9.2020
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Město Rakovník v celém Hlídači
Hlídat změny i v 8 dceřinných společnostech
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Město Rakovník
od 2016
1245 smluv za celkem 2 mld. Kč
5,4 % smluv se skrytou cenou
0,1 % smluv se skrytou smluvní stranou
6,8 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Souhrnné statistiky
pro subjekt a všechny
dceřinné společnosti (8)
od 2016
1677 smluv za celkem 2 mld. Kč
9,1 % smluv se skrytou cenou
0,8 % smluv se skrytou smluvní stranou
5,8 %smluv s firmami navázanými na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 3 2,91 % 468 514 Kč 0,31 %
2017 26 8,33 % 271 mil. Kč 55,78 %
2018 18 5,66 % 875 mil. Kč 81,18 %
2019 21 7,14 % 101 mil. Kč 27,33 %
2020 23 10,55 % 20 mil. Kč 15,88 %
Celkem 91 31,23 % 1 mld. Kč 31,23 %
Veřejné zakázky

Město Rakovník se vyskytuje v 89 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Město Rakovník jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Dotace

Úřad Město Rakovník dostal 224 dotací v celkové hodnotě 1 285 987 674 Kč.

6 podřízených organizací (z celkem 8) úřadu Město Rakovník dostalo dalších 105 dotací v hodnotě 37 603 129 Kč.

Úřad Město Rakovník včetně podřízených organizací dostal celkem 329 dotací v celkové hodnotě 1 323 590 803 Kč.

Insolvenční rejstřík

Město Rakovník se vyskytuje v 3 insolvencích jako věřitel.

Město Rakovník není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Město Rakovník není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Město Rakovník jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Údržba městských komunikací Rakovník ,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
236
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
53
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
43
Froněk, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31
ALTRYSS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31
Ateliér Kprojekt, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Pavel Srp detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
RAVOS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Tepelné zásobování Rakovník ,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
VERA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Libor Šíma detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
B + P HÁJEK STAVBA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
VW WACHAL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Jaroslav Kodeš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Československá obchodní banka, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Rabasova galerie Rakovník, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
SK Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Ladislav Körner detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Jiří Polukoška detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
HC Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
C SYSTEM CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
HVS Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
TJ TATRAN Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
BRAIN, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Josef Drábek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Zdeněk Roudenský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Rakoprojekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
c.e.c. - czech energy centre s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
BRABEC vzduchotechnika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SCHMALZ, MONTÁŽE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Rakoplynoservis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
servis oken s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Energie - stavební a báňská a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
PLASTIMONT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
HC 1972 RAKOVNÍK, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
AteresCZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Mazurstav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Bohumil Hanzalander detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
CB Computers v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Investice a stavební práce, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Příroda, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
PKE ČR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
CENTROPROJEKT GROUP a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Antonín Dalla Valle detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jiří Stehlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TEPEZA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Veřejné zakázky s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Domov Ráček o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
GEOVIA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Martin Vršecký s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Spolek pro mezinárodní spolupráci v Rakovníku detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
VK Rakovník - volejbalový klub, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Tělocvičná jednota Sokol Rakovník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Stavební podnik spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
VITA software, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Endyš Karel, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ladislav Vrba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TJ Lokomotiva Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
NENADAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Photon Water Technology s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Payment4U, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
XC tech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ing.arch. Zuska Karel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
A 1 spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Humpál Ladislav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
GEODÉZIE - TOPOS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SK Rakovník Red Crayfish, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
JTS CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Pontex, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Josef Stibor detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Marius Pedersen a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Michal Bajušev detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Turský Jan, Ak. soch. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Svaz zdravotně postižených Rakovník, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Autostop, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
CZECOM, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
INVESSALES, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Sportovní klub policie Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ing. Libor Křižák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Profi fitness Millenium, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Adam Karhánek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Marek Mazur detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
BELLE Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jiří Zigmund detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
BAUREKON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Hřiště hrou s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ATENS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
TOVA stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RAKOFIRE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
OKNA LANGER s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Josef Hamouz detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AUTOCENTRUM NEVECOM spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
LTC Rakovník z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
HRDLIČKA spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Klub plaveckých sportů Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Dabirra s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
LiLi-Stav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Correct BC, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GraphTech spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SHB, akciová společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AS Parking s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ELEKTROMONT Matějka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RENTEL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AEC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
BETET s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
POST BELLUM, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Sportovní projekty s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SMP CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ČEZ Prodej, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KŽC Doprava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
DP Development Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VYSSPA Sports Technology s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Aurum Vet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Miroslav Koňařík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PROJEKT servis spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
innogy Energie, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
O2 Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Petr Kabele detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Roman Topinka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VENAP systems s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Wolters Kluwer ČR, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GOLFCLUB 85 Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Diana Staňková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Středočeský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Martin Lukeš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Josef Vodička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Petr Hájek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní veterinární správa detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Statutární město Kladno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Rakovník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RPA Dotace, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KVB advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Enuma Elis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RoČe stav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BLUE SKY ACADEMY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Atelier 99 s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pěstuj prostor, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Lokša PrePress, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jakub Sladomel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ERIMP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pavel Grund detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BICERA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Keystone Company a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
FAPAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RDG Advisory, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STAVKOM Veletice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
FBC Rakovník z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Josef Špáňa detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miloš Jansa detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Karel Šrámek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Zdeněk Porazík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petr Slapnička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JAROMÍR KUDLIČKA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EVVA spol. s r.o. Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REX, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Aeroklub Rakovník z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KIPP-Sportmal, spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tomovy parky-servis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LANGER INTERIÉRY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SHOP TRADING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STAVEBNÍ FIRMA PETR HELLER s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VIAMONT Servis a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELA - PLAST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELEKTROČAS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CBL Communication by light s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELKOPLAST CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Galileo Corporation s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Projektová kancelář VANER s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Frajt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DOKTOR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IBRS - International Business and Research Services s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Elektromontáže M A Š E K s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PINIE Lubná, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Macron Software, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STROJ-INFRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LOKKI International s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Atelier T - plan, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OK Rakovník z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SVR Plánička s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Schindler CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HV Group, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BUNG CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pink market s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GridServices, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LB IMMO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
A.I. Consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
7s architektonická kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Rakovnicko o. p. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Šípal s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STAR okna, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Energy Benefit Centre a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MY DVA group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
pm trávníky s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ALESTRA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SANTAL spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Einar Bareš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BRNOFROST spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Marie Matyášová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
COPROSYS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Berger - Huck s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Václav Lepš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tintěra Pavel, Mgr. - soudní exekutor detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RNDr. Radmil Drahoňovský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká zbrojovka a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PATROL group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TR ANTOŠ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REAL - INVESTA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kärcher spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
L.HAINZ spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
M+J Pavel v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
I N F O R M, v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TUBEKO SPORT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pražská plynárenská, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TeS, spol. s r. o. Chotěboř detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miroslav Vrána detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ASP služby spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jan Souček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dynal, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Lanos spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
UNISMINI - služby, spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Vítězslav Špidlen detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DIGNITA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ENPRAG, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Chládek & Tintěra, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JAST-CZ spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DINO TRADING spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ČSOB Leasing, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ITTEC, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ISES ,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vladimír Svoboda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petr Holeček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REINVEST spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jana Holíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Libor Zýka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Michal Myšička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaroslava Raisová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SK TALENT 13 - spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jan Wagner detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městská knihovna Rakovník, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Libor Košař detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hrbek Kamil, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Richard Miller detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. arch. Veronika Šindlerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Stanislav Horák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jiří Šmíd detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mld. Kč
VW WACHAL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Froněk, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
112 mil. Kč
Marius Pedersen a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
83 mil. Kč
ASP služby spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
83 mil. Kč
Investice a stavební práce, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 mil. Kč
Údržba městských komunikací Rakovník ,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51 mil. Kč
Energie - stavební a báňská a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38 mil. Kč
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
Martin Vršecký s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
Středočeský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
SMP CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
TEPEZA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
BAUREKON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
NENADAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
VYSSPA Sports Technology s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
B + P HÁJEK STAVBA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
VIAMONT Servis a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
INVESSALES, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
AS Parking s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Československá obchodní banka, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
GraphTech spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Jiří Polukoška detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
STAVKOM Veletice s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Aurum Vet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Tepelné zásobování Rakovník ,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Pavel Srp detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Chládek & Tintěra, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
ALTRYSS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Pražská plynárenská, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
TJ TATRAN Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
SK Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
SHB, akciová společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
HC Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Atelier 99 s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
PKE ČR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Marek Mazur detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
BETET s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
TOVA stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
XC tech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Roman Topinka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Ateliér Kprojekt, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Josef Drábek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Rakoprojekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ELKOPLAST CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Humpál Ladislav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Michal Bajušev detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
CB Computers v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
LB IMMO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VITA software, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Correct BC, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
C SYSTEM CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Petr Slapnička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
BICERA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Rakoplynoservis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
HC 1972 RAKOVNÍK, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Hřiště hrou s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
OKNA LANGER s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ladislav Körner detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Zdeněk Roudenský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Adam Karhánek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
PROJEKT servis spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Mazurstav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
HVS Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TUBEKO SPORT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SANTAL spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
A 1 spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
CENTROPROJEKT GROUP a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
988 570 Kč
Jaroslav Kodeš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
963 387 Kč
pm trávníky s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
919 267 Kč
VERA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
917 249 Kč
Projektová kancelář VANER s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
908 129 Kč
BRAIN, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
893 827 Kč
Libor Šíma detail o subj
smlouvy mezi subjekty
879 557 Kč
PLASTIMONT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
860 083 Kč
JTS CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
784 759 Kč
BRABEC vzduchotechnika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
762 191 Kč
ELA - PLAST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
746 090 Kč
Rabasova galerie Rakovník, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
738 000 Kč
Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
724 000 Kč
AteresCZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
715 110 Kč
Stavební podnik spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
712 502 Kč
SCHMALZ, MONTÁŽE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
704 372 Kč
VENAP systems s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
697 521 Kč
Autostop, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
692 499 Kč
Bohumil Hanzalander detail o subj
smlouvy mezi subjekty
680 982 Kč
Jiří Stehlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
676 769 Kč
Payment4U, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
673 123 Kč
GEOVIA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
663 080 Kč
MY DVA group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
658 475 Kč
TJ Lokomotiva Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
652 000 Kč
Endyš Karel, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
648 000 Kč
O2 Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
645 727 Kč
KVB advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
613 470 Kč
Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
600 000 Kč
GEODÉZIE - TOPOS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
588 060 Kč
VK Rakovník - volejbalový klub, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
571 000 Kč
Petr Hájek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
564 220 Kč
Sportovní projekty s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
561 440 Kč
Jiří Zigmund detail o subj
smlouvy mezi subjekty
541 834 Kč
Photon Water Technology s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
533 075 Kč
Schindler CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
526 205 Kč
AUTOCENTRUM NEVECOM spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
524 114 Kč
ČEZ Prodej, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 000 Kč
Ing. arch. Veronika Šindlerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
497 552 Kč
Šípal s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
495 979 Kč
Pontex, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
489 687 Kč
Petr Holeček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
450 000 Kč
servis oken s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
448 869 Kč
BUNG CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
443 586 Kč
DP Development Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
439 142 Kč
LiLi-Stav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
430 235 Kč
DINO TRADING spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
421 660 Kč
Příroda, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
415 017 Kč
SVR Plánička s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
413 674 Kč
c.e.c. - czech energy centre s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
404 639 Kč
Turský Jan, Ak. soch. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
400 775 Kč
ČSOB Leasing, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
390 440 Kč
RENTEL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
381 150 Kč
Ladislav Vrba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
377 500 Kč
Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
355 000 Kč
Michal Myšička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
353 998 Kč
STROJ-INFRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
350 900 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Rakovník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
350 000 Kč
RAVOS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
327 732 Kč
Město Rakovník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
324 522 Kč
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
324 000 Kč
Dabirra s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
322 713 Kč
Domov Ráček o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
315 000 Kč
Veřejné zakázky s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
302 500 Kč
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
284 350 Kč
REINVEST spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
279 510 Kč
Miloš Jansa detail o subj
smlouvy mezi subjekty
275 000 Kč
Vladimír Svoboda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
265 516 Kč
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
263 486 Kč
Ing.arch. Zuska Karel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
261 600 Kč
Česká zbrojovka a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
250 200 Kč
IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
250 000 Kč
Einar Bareš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
244 600 Kč
ALESTRA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
243 370 Kč
Spolek pro mezinárodní spolupráci v Rakovníku detail o subj
smlouvy mezi subjekty
240 000 Kč
Elektromontáže M A Š E K s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
239 890 Kč
Enuma Elis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
238 128 Kč
CZECOM, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
237 415 Kč
ELEKTROMONT Matějka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
234 321 Kč
LOKKI International s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
233 270 Kč
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
231 206 Kč
RAKOFIRE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
229 658 Kč
Miroslav Koňařík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
222 632 Kč
M+J Pavel v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
221 612 Kč
Ing. Libor Křižák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
216 815 Kč
AEC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
212 234 Kč
RoČe stav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
206 919 Kč
Josef Stibor detail o subj
smlouvy mezi subjekty
194 513 Kč
BELLE Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
188 657 Kč
ATENS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
188 156 Kč
SK Rakovník Red Crayfish, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
186 000 Kč
Svaz zdravotně postižených Rakovník, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
185 000 Kč
ERIMP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
183 796 Kč
KŽC Doprava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
180 000 Kč
Sportovní klub policie Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
180 000 Kč
Profi fitness Millenium, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
180 000 Kč
Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
177 400 Kč
Josef Hamouz detail o subj
smlouvy mezi subjekty
174 862 Kč
Diana Staňková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
171 174 Kč
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
169 400 Kč
Martin Lukeš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
164 828 Kč
NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
163 350 Kč
Rakovnicko o. p. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
160 810 Kč
FBC Rakovník z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
160 000 Kč
COPROSYS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
156 792 Kč
GridServices, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
155 773 Kč
ISES ,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
153 670 Kč
RNDr. Radmil Drahoňovský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
149 980 Kč
Galileo Corporation s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
148 225 Kč
A.I. Consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
145 200 Kč
UNISMINI - služby, spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
141 377 Kč
Keystone Company a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
140 118 Kč
Jiří Šmíd detail o subj
smlouvy mezi subjekty
137 930 Kč
Klub plaveckých sportů Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
125 000 Kč
Stanislav Horák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 950 Kč
RDG Advisory, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
119 790 Kč
REAL - INVESTA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
118 580 Kč
TeS, spol. s r. o. Chotěboř detail o subj
smlouvy mezi subjekty
115 531 Kč
LTC Rakovník z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
115 000 Kč
Atelier T - plan, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
114 950 Kč
Kärcher spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
112 978 Kč
POST BELLUM, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
112 750 Kč
STAR okna, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
112 564 Kč
JAST-CZ spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
112 240 Kč
PATROL group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
111 238 Kč
Josef Vodička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
110 310 Kč
Frajt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
109 408 Kč
Ing. Vítězslav Špidlen detail o subj
smlouvy mezi subjekty
107 690 Kč
KAVER-CHLAZENÍ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
107 206 Kč
TR ANTOŠ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
106 081 Kč
Libor Košař detail o subj
smlouvy mezi subjekty
105 586 Kč
Marie Matyášová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
103 886 Kč
LANGER INTERIÉRY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
103 560 Kč
Petr Kabele detail o subj
smlouvy mezi subjekty
102 730 Kč
CBL Communication by light s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
101 410 Kč
Aeroklub Rakovník z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 000 Kč
Josef Špáňa detail o subj
smlouvy mezi subjekty
99 277 Kč
Richard Miller detail o subj
smlouvy mezi subjekty
97 150 Kč
DOKTOR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
94 505 Kč
Energy Benefit Centre a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
94 380 Kč
Jan Souček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
94 380 Kč
REX, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91 476 Kč
Městská knihovna Rakovník, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 000 Kč
L.HAINZ spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
88 848 Kč
ENPRAG, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 690 Kč
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 603 Kč
Ing. Zdeněk Porazík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
84 000 Kč
DIGNITA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
82 583 Kč
ELEKTROČAS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
81 746 Kč
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
80 768 Kč
SK TALENT 13 - spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
80 000 Kč
IBRS - International Business and Research Services s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 860 Kč
Berger - Huck s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 205 Kč
BLUE SKY ACADEMY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 001 Kč
GOLFCLUB 85 Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
78 750 Kč
Lokša PrePress, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
78 366 Kč
KIPP-Sportmal, spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
77 440 Kč
Wolters Kluwer ČR, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
76 372 Kč
OK Rakovník z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
76 000 Kč
Jan Wagner detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 866 Kč
Jakub Sladomel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 748 Kč
JAROMÍR KUDLIČKA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 000 Kč
I N F O R M, v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 000 Kč
Lanos spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
69 096 Kč
FAPAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 970 Kč
BRNOFROST spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 843 Kč
Karel Šrámek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 446 Kč
EVVA spol. s r.o. Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 284 Kč
HRDLIČKA spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 993 Kč
Dynal, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 764 Kč
PINIE Lubná, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62 304 Kč
STAVEBNÍ FIRMA PETR HELLER s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
59 910 Kč
Pavel Grund detail o subj
smlouvy mezi subjekty
59 878 Kč
SHOP TRADING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55 593 Kč
7s architektonická kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54 450 Kč
Hrbek Kamil, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54 000 Kč
Ing. Václav Lepš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
53 700 Kč
ITTEC, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
52 706 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
52 000 Kč
Libor Zýka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51 118 Kč
Macron Software, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 820 Kč
Pěstuj prostor, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 000 Kč
innogy Energie, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
49 610 Kč
Pink market s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33 880 Kč
RPA Dotace, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 040 Kč
Tomovy parky-servis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 233 Kč
Miroslav Vrána detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 847 Kč
Antonín Dalla Valle detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 092 Kč
Jana Holíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 588 Kč
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Státní veterinární správa detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Statutární město Kladno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
HV Group, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Tintěra Pavel, Mgr. - soudní exekutor detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jaroslava Raisová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Město Rakovník jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Středočeský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
jashin s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
CB Computers v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Údržba městských komunikací Rakovník ,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
TRASKO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
TJ TATRAN Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
RAKOCHMEL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Eva Voříšková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Petra Šafránková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
BAU Express, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RAKOBYT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Pavel Srp detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SK Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
HC Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VSP Auto, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RENGL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SK Rakovník Red Crayfish, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Soňa Grosseová s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jihočeská textilní s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ELEKTROWIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
BEST LOAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Bc. Josef Porvich detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Marius Pedersen a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Hana Špáňová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RAVOS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
O2 Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GOLFCLUB 85 Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Martina Němcová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ivana Lechnýřová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Československá obchodní banka, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Rakovník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CENTROPROJEKT GROUP a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
NEMORAKO CAMPUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nej.cz s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CONFORTELA TREND s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Veronika Kostelníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek Kollárova 1888 - 1890, Rakovník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Antonín Dalla Valle detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LTC Rakovník z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
itself s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kaufland Česká republika v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DOBROVSKÉHO 30, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
WITT Praha spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SMEROVE TABULE.CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřské centrum Paleček, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
FAST ČR, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RADAVA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Domov Ráček o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství pro dům čp. 2086-2087 Pod Václavem, Rakovník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DP Development Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LB IMMO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RIO Media a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 2257 - 2261, Spalova, Rakovník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zemědělské družstvo Senomaty detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HVS Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CZECOM, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Robert Procházka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tomáš Kubát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek, Martinovského 270, Rakovník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
TJ TATRAN Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Středočeský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
HC Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
DOBROVSKÉHO 30, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Pavel Srp detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Údržba městských komunikací Rakovník ,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
SK Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
BEST LOAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
DP Development Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
LB IMMO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Petra Šafránková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
RAKOCHMEL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Jihočeská textilní s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Eva Voříšková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Marius Pedersen a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
854 156 Kč
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
826 452 Kč
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
547 314 Kč
Antonín Dalla Valle detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 000 Kč
CB Computers v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
496 486 Kč
jashin s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
451 534 Kč
Hana Špáňová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
442 235 Kč
CONFORTELA TREND s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
372 300 Kč
Ing. Martina Němcová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
372 000 Kč
NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
326 710 Kč
RAKOBYT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
325 000 Kč
Město Rakovník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
324 522 Kč
CENTROPROJEKT GROUP a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
300 000 Kč
BAU Express, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
280 000 Kč
itself s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
272 076 Kč
Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
264 815 Kč
O2 Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
248 172 Kč
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
220 925 Kč
WITT Praha spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
217 800 Kč
CZECOM, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
212 220 Kč
Ivana Lechnýřová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 045 Kč
Kaufland Česká republika v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 000 Kč
VSP Auto, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 000 Kč
Bc. Josef Porvich detail o subj
smlouvy mezi subjekty
192 012 Kč
TRASKO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
165 968 Kč
HVS Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
150 000 Kč
NEMORAKO CAMPUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
132 200 Kč
RENGL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
111 000 Kč
SMEROVE TABULE.CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
107 580 Kč
RADAVA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
105 473 Kč
Společenství vlastníků jednotek Kollárova 1888 - 1890, Rakovník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
104 453 Kč
GOLFCLUB 85 Rakovník, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 000 Kč
Společenství pro dům čp. 2086-2087 Pod Václavem, Rakovník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91 591 Kč
Tomáš Kubát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
81 740 Kč
Veronika Kostelníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
80 000 Kč
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 2257 - 2261, Spalova, Rakovník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 994 Kč
Nej.cz s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 279 Kč
RIO Media a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 279 Kč
Československá obchodní banka, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73 000 Kč
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
71 850 Kč
Společenství vlastníků jednotek, Martinovského 270, Rakovník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
71 802 Kč
Mateřské centrum Paleček, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 000 Kč
Soňa Grosseová s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48 000 Kč
Robert Procházka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 800 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 087 Kč
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 973 Kč
LTC Rakovník z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 140 Kč
Zemědělské družstvo Senomaty detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 580 Kč
FAST ČR, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 413 Kč
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
SK Rakovník Red Crayfish, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Domov Ráček o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
ELEKTROWIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
RAVOS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Město Rakovník s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Město Rakovník uzavřel 73 smluv takových smluv, což je 5,46 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Město Rakovník uzavřel takových smlouv za 1 mld. Kč, což je 30,5 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. VW WACHAL a.s. - 9 smluv za celkem 1 mld. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Viliam Wachal (*1961)
   
 2. Marius Pedersen a.s. - 3 smlouvy za celkem 83 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ODS v 2006, 270 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2009, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2012, 15 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2014, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2015, 30 000 Kč ( zdroj)
   
 3. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - 12 smluv za celkem 31 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimír Dlouhý (*1953), Vratislav Kulhánek (*1943)
   
 4. VIAMONT Servis a. s. - 1 smlouva za celkem 12 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Jiří Wagner (*1986)
   
 5. Chládek & Tintěra, a.s. - 1 smlouva za celkem 7 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ODS v 2006, 14 000 Kč ( zdroj)
  v 2018 - 2018, 10 000 Kč ( zdroj)
   
 6. ELKOPLAST CZ, s.r.o. - 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Tomáš Krajča (*1976)
   
 7. A 1 spol. s r. o. - 3 smlouvy za celkem 1 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: František Adler (*1987)
   
 8. CENTROPROJEKT GROUP a.s. - 4 smlouvy za celkem 988 570 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Jaroslav Faltýnek (*1962), Ing. Andrej Babiš (*1954), Hana Mazochová (*1956), Pavel Stráský (*1957), Ivo Hanáček (*1963), Vladimír Kudela (*1957), Květoslav Hlína (*1964), Monika Babišová (*1974), Jiří Haspeklo (*1958)
   
 9. ELA - PLAST s.r.o. - 1 smlouva za celkem 746 090 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Dušan Belák (*1958)
   
 10. Payment4U, a.s. - 3 smlouvy za celkem 673 123 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Igor Fait (*1965)
   
 11. Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka - 2 smlouvy za celkem 600 000 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Roman Valuš (*1973)
   
 12. BUNG CZ s.r.o. - 1 smlouva za celkem 443 586 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Roman Lenner (*1958)
   
 13. Tělocvičná jednota Sokol Rakovník - 4 smlouvy za celkem 350 000 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Oldřich Lomecký (*1957), Jan Materna (*1967)
   
 14. RAVOS, s.r.o. - 17 smluv za celkem 327 732 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Tibor Batthyány (*1978), Hana Moudrá (*1966), Ing. Petr Bendl (*1966), Dan Jiránek (*1963), MUDr. Tomáš Indra (*1966), Jan Kubata (*1967), Jan Řeřicha (*1962), Martin Mata (*1983), Jiří Kittner (*1963), Ivana Řápková (*1966), Ing. Jan Kerner (*1964), Libor Lesák (*1965), Roman Valuš (*1973), MUDr. Ivo Trešl (*1972), Ing. Vilém Žák (*1965), Jindřich Stádník (*1947), Ondřej Tichota (*1980), Ing. Miroslav Harciník (*1962), Petr Medřický (*1965), Petr Polák (*1948)
   
 15. Generali Česká pojišťovna a.s. - 1 smlouva za celkem 324 000 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miroslav Singer (*1968)
   
 16. REINVEST spol. s r.o. - 1 smlouva za celkem 279 510 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Karel Bárta (*1975), Marek Raška (*1971)
   
 17. Česká zbrojovka a.s. - 1 smlouva za celkem 250 200 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Lubomír Kovařík (*1971)
   
 18. CETIN a.s. - 1 smlouva za celkem 231 206 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimír Mlynář (*1966), Michal Frankl (*1963)
   
 19. POST BELLUM, o.p.s. - 2 smlouvy za celkem 112 750 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Daniel Kroupa (*1949)
   
 20. TR ANTOŠ s.r.o. - 1 smlouva za celkem 106 081 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2018 - 2018, 100 000 Kč ( zdroj)
   

Informace z dalších databází

Spisová značka Dlužníci Věritelé Datum vzniku Poslední změna Stav řízení Soud
 INS 11141/2013
Venator s.r.o. IČ:28369131
a dalších 30 věřitelů
22.04.2013 22.09.2020 Odškrtnutá Krajský soud v Ústí nad Labem
 INS 23989/2016
Petr Michálek IČ:48702641
ZKULAB s.r.o. IČ:25482483
a dalších 45 věřitelů
19.10.2016 10.07.2020 Odškrtnutá Krajský soud v Praze
 INS 27888/2012
JS Immo s.r.o. IČ:27253651
a dalších 10 věřitelů
9.11.2012 24.05.2013 Odškrtnutá Krajský soud v Praze

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P20V10000467 15. 8. 2020 neuvedena Město Rakovník Rekonstrukce ulice Hwiezdoslavova odhad.cena 0 Kč
 P20V10000414 1. 8. 2020 neuvedena Město Rakovník Oprava zárubní zdi u kostela sv. Bartoloměje v odhad.cena 0 Kč
 Z2020-027131 16. 9. 2020 neuvedena Město Rakovník Víceúčelové studijní a společenské centrum odhad.cena 0 Kč
 Z2020-012545 3. 8. 2020 neuvedena Město Rakovník Víceúčelové studijní a společenské centrum odhad.cena 0 Kč
 Z2020-009129 11. 6. 2020 neuvedena Město Rakovník Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku a odpovědnosti města Rakovníka odhad.cena 0 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
2017-Z-3326 Ministerstvo kultury ČR
12.06.2017 26.06.2017 15.06.2017 MĚSTO RAKOVNÍK
670 000 Kč
2016-Z-6942 Ministerstvo kultury ČR
08.11.2016 23.11.2016 11.11.2016 MĚSTO RAKOVNÍK
460 000 Kč
2018-Z-5538 Ministerstvo kultury ČR
24.08.2018 10.09.2018 29.08.2018 MĚSTO RAKOVNÍK
640 000 Kč
159500321 Ministerstvo obrany ČR
05.11.2015 neuvedeno neuvedeno MĚSTO RAKOVNÍK
87 210 Kč
2018-Z-3732 Ministerstvo kultury ČR
22.06.2018 06.07.2018 27.06.2018 MĚSTO RAKOVNÍK
70 000 Kč
ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-VZ/S0159/00 I. město Rakovník
Zajištění odpadového hospodářství města Rakovníka Veřejná zakázka
ÚOHS-2R030/99-Ju II. 15.02.2000 město Rakovník
Nakládání s odpady Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S060/99 I. 01.03.2000 město Rakovník
Nakládání s odpady Veřejná zakázka
ID Osoba Organizace Funkce
Detail Radek Jelínek Obec Petrovice starosta
Detail Bc. Jaromír Nový Obec Olešná starosta
Detail Aleš Záblocký Městys Pavlíkov místostarosta / zástupce starosty
Detail Martina Helebrantová Obec Nezabudice místostarosta / zástupce starosty

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 520 lidí darovalo 1 440 354 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy