Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00246476

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00246476'

Nalezeno 170 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P16V00000008 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice Kluziště Dačice - PD odhad.cena 0 Kč
P14V00000009 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice Miroslav Brtník
Zateplení bytového domu čp. 86 v ul. U Nemocnice v Dačicích 972 633  Kč
P17V00000023 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice STATUS stavební a.s.
Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (3. vyhlášení) 2 768 118  Kč
350822 21. 11. 2018 neuvedena Město Dačice AQUA - STYL spol. s r.o.
Modernizace ČOV Dačice 8 564 380  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
636691 21. 4. 2016 neuvedena Město Dačice Mateřská škola Za Lávkami, Dačice
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícícho jednopodlažního objektu mateřské školy a vybudování nového objektu mateřské školy. Nová budova bude dvoupodlažní dřevostavba. Součástí stavby bude: výstavba parkoviště, zpevněné plochy, oplocení, přeložka kanalizace, plynovodní přípojka a úprava zahrady.
P15V00000021 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice KORINT stavební spol. s r. o.
Restaurování a oprava východní sgrafitové fasády na čp. 27/I v Dačicích 1 643 207  Kč
P17V00000021 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (2. vyhlášení) odhad.cena 0 Kč
P18V00000021 30. 5. 2019 neuvedena Město Dačice Zateplení domu Sokolská 200 odhad.cena 0 Kč
P16V00000021 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice SaJ a.s.
VZ - Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, Městské policie, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice 42 491  Kč
P17V00000037 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.
Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé 189 000  Kč
516338 20. 11. 2018 neuvedena Město Dačice Jemnická Stavba, a.s.
Zateplení Základní školy a gymnázia 7 830 130  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P14V00000025 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice ČKV Praha s.r.o.
Chlumec - vodovod 397 124  Kč
P19V00000040 16. 7. 2019 neuvedena Město Dačice Oprava komunikací místních částí Dačice odhad.cena 0 Kč
P16V00000016 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice Výměna střešního pláště domu čp. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích odhad.cena 0 Kč
P15V00000009 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice Ing. Michal Rod
Ing. Michal Rod
PANARCHITEKT.CZ
Zateplení bytových domů 469 000  Kč
509144 21. 11. 2018 neuvedena Město Dačice ACG-Real s.r.o.
Zateplení budovy Domu s pečovatelskou službou v Dačicích 3 044 989  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00000031 24. 4. 2019 neuvedena Město Dačice Oprava lávky přes řeku Moravská Dyje v Dačicích odhad.cena 0 Kč
P19V00000030 16. 7. 2019 neuvedena Město Dačice Oprava chodníků v Máchově ulici odhad.cena 0 Kč
P17V00000030 5. 4. 2019 neuvedena Město Dačice Miroslav Brtník
Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice 942 609  Kč
P15V00000010 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice CB Auto a.s.
Nákup automobilu pro MěÚ Dačice 215 226  Kč
P16V00000019 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, Městské policie, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice odhad.cena 0 Kč
P17V00000032 16. 7. 2019 neuvedena Město Dačice SATES ČECHY s.r.o.
Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci 110 914  Kč
P15V00000034 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice Ing. Zdeněk Hejtman
Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích - dešťová kanalizace 278 874  Kč
P15V00000020 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice EKOEKO s.r.o.
Realizace Protipovodňových opatření města Dačice 202 000  Kč
P17V00000038 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice Výstavba ZTV Nivy II - PD (2. vyhlášení) odhad.cena 0 Kč
P17V00000009 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice TREBILIFT, s.r.o.
Bezbariérový výtah pro ZŠ Dačice, B. Němcové 213 1 234 486  Kč
P14V00000010 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice Ing. Richard Tůma
Snížení energetické náročnosti budov ZŠ a gymnázia ul. B. Němcové 319 000  Kč
P19V00000004 16. 7. 2019 neuvedena Město Dačice HRON Dačice s.r.o.
Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové 495 682  Kč
217987 24. 5. 2012 neuvedena Město Dačice Místní komunikace na sídlišti Červený vrch v Dačicích - III. etapa 5 599 863  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce ulic Polní, Větrna, Červaný vrch II a ulice Severní od staničení cca 0,220 na konec úseku v rozsahu stavebních objektů -SO 100 Komunikace, SO 200 Veřejné osvětlení, SO 300 Přeložky kabelů E.ON, SO 400 Přeložky kabelů O2, SO 500 Pokládka trubek HDPE MS.
P14V00000012 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice JN stavitelství, s.r.o.
Rekonstrukce letní scény v Kaštanech 1 477 788  Kč
P18V00000005 5. 3. 2019 neuvedena Město Dačice JN stavitelství, s.r.o.
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice 1 574 962  Kč
P18V00000028 16. 7. 2019 neuvedena Město Dačice Miroslav Brtník
Zateplení domu Sokolská 200 1 958 576  Kč
P13V00000026 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice KROVYS s.r.o.
DAČICE_DY-THA RAIL (dřevěný přístřešek a městský mobiliář) 655 872  Kč
P15V00000032 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice AQUA - STYL spol. s r.o.
Modernizace ČOV Dačice - JŘBU 1 108 822  Kč
P15V00000033 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice AQUA - STYL spol. s r.o.
Modernizace ČOV Dačice - JŘBU 2 28 000  Kč
P16V00000010 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice STRABAG a.s.
Rekonstrukce plochy, Technické služby Dačice 821 586  Kč
P18V00000029 14. 1. 2019 neuvedena Město Dačice Miroslav Brtník
Zateplení domu 190/V, Komenského 1 888 797  Kč
Z2018-035001 16. 7. 2019 neuvedena Město Dačice Fiktivní organizace za účelem uzavření hodnocení VZ dělené na části
Modernizace MěÚ Dačice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
210962 10. 4. 2012 neuvedena Město Dačice Nástroje pro naplňování role ORP odhad.cena 15 481 000  Kč
Neznámý Celkový projekt Nástroje pro naplňování role ORP v sobě zahrnuje: Část I., II., III. - Realizace technologického centra ORP Dačice CZ.1.06/2.1.00/06.06792 spolufinancovanou z prostředků IOP vč. Zajištění udržitelnosti Technologického centra (servis a podpora) financovanou zadavatelem z vlastních zdrojů.
P17V00000019 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice Technické služby Dačice s.r.o.
Oprava chodníků v ulici Jiráskova v Dačicích 682 924  Kč
P16V00000005 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice Stavební huť Slavonice, spol. s r. o.
Restaurování a oprava severní sgrafitové fasády na čp. 27/I v Dačicích 982 000  Kč
P17V00000024 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2 - úprava 3. NP odhad.cena 0 Kč
P18V00000023 24. 6. 2019 neuvedena Město Dačice DŘEVOSLAV s.r.o.
Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami 643 684  Kč
Z2017-001252 16. 7. 2019 neuvedena Město Dačice VHST s.r.o.
Vodovod Hostkovice - Lipolec 6 746 885  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P19V00000027 2. 4. 2019 neuvedena Město Dačice DRYMAT.CZ s.r.o.
Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení) 3 214 411  Kč
P14V00000023 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice Chlumec - vodovod odhad.cena 0 Kč
P15V00000031 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice SETO, spol. s r.o.
Velký Pěčín - veřejné osvětlení 409 853  Kč
P16V00000014 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice SWIETELSKY stavební s.r.o.
Parkovací plocha v ulici B. Němcové 1 221 744  Kč
P16V00000020 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice SWIETELSKY stavební s.r.o.
Rekonstrukce chodníku v ul. Mládežnická v Dačicích 776 263  Kč
P14V00000002 26. 10. 2018 neuvedena Město Dačice CB Auto a.s.
Nákup automobilu pro MěÚ Dačice 257 438  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 189 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy