Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev a2341816197f6dd4c57279891dcb60d4


ID jednánía2341816197f6dd4c57279891dcb60d4
Jednání14. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf - 24.9.2020
Další jednání města/kraje Město Varnsdorf
Datum jednání24.09.2020
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/a2341816197f6dd4c57279891dcb60d4.mp3
Délka audio záznamu06:51:57
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    dobré odpoledne všem 
vítám na prvním poprázdninovém zasedání zastupitelstva to čtrnáctém všechny přítomné to znamená zastupitele zastupitelky a přítomnou veřejnost ještě pořád bohužel jsme v době klidové tak jsme malinko omezeni ja kroužkama tak rozestupy takže prosíme po pochopení 
toto zasedání bylo řádně vyhlášeno a v tu chvíli žádám všechny přítomné zastupitele o elektronickou prezentaci jenže poprosim prezentujeme se d 
v 
je přítomno devatenáct zastupitelů 
dva zatím tady nejsou ale nikdo se neomlouval takže snad dorazí 
takže naše dnešní zasedání je usnášení schopné 
žádám v tu chvíli všechny přítomné o dodržování zákona o ochraně osobních údajů a taky o ztišení mobilních telefonů 
zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen nebyly k němu vzneseny žádné připomínky a je tedy právoplatným dokumentem zápis je k dispozici u zapisovatelky jednání zastupitelstva města 
na začátku tradičně musíme zvolit ověřovatele zápisu navrhuji aby ověřovatelé dnešního zápisu byly paní maryšková a pan hritz 
souhlasí ta jo děkuju budeme hlasovat d 
v debata zastupitel byl protože návrh byl přijat dále navrhuji aby zastupitelstvo zvolilo členy návrhové komise a poprosím aby se členy návrhové komise stali pan musílek pan šimek a pan šulák 
pánové souhlasíte 
ano že budeme hlasovat 
v 
eu osmnáct zastupitel nebo pro nehlasoval jeden že návrh bude přijat 
jako zapisovatelkou dnešního zasedání zastupitelstva určují pracovníci sekretariátu paní lucy šepsová 
první bod ke schválení je návrh programu 
tenhle program je tak jak ho známe to znamená nebudou číst všechny body ale klasicky první bod převody majetku města pak jsou zprávy výboru třetí bod jsou různé čtvrtek finanční záležitosti pátý bod jsou návrhy dotazy připomínky podněty obyvatel šestý bod návrh dotazy připomínky podněty členů zastupitelstva města sedmi je zpráva o činnosti rady města osm je závěr 
má někdo z členů zastupitelstva námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu 
není tomu tak takže budeme hlasovat o programu dnešního zasedání kdo je pro v 
v všech devatenáct zastupitel bylo pro takže návrh byl přijat program také tak začneme prvním bodem a to jsou převody majetku města poprosím pana inženýra beránka aby se ujal slova 
dobrý den 
tímto předkládám zprávu pro čtrnácté zasedání zastupitelstva města a přešel bych k prvnímu bodu 
což je návrh na prodej části pozemkové parcely 
třicet tři devatenáct a části pozemkové parcely třicet tři dvacettři a dále části třicet tři dvacet katastrálním území varnsdorf a jedná se o lokalitu území ulice karolíny světlé a mánesova 
a je to území které je ve vlastnictví města varnsdorf a je vhodné nebo je územním plánem určena jak nízkopodlažní zástavby a máme zde 
několik v žadatelů o 
prodej těchto pozemků 
a město varnsdorf na základě četných žádostí o výstavbu v této lokalitě pozastavilo 
prodej těchto pozemků a zadalo zde jakousi územní studii na rozparcelování a vyřešení dopravního 
řešení nebo dopravní situace 
v jenže zastupitelé mají k dispozici 
velkou rámcovou mapu kde kde vidí jak by dopravně situace mohla být v budoucnu realizována 
v těchto 
devět stavebních parcel a bylo městem varnsdorf zveřejněno prodej 
v 
celé této lokality se týká vlastně jednání našeho zastupitelstva bodu k bodu jedna až budu sedm takže tak jak to máte water v celkové přehledné mapě tak máte vždycky označeno v pravém horním rohu a jakého bodu se dotýká a kteří žadatelé o uvedený pozemek a žádají 
důležitou věc kterou bych zde chtěl říci je to že je to pozemky město prodává jako nezasíťované 
zasíťování těchto pozemků formou nějaké developerského projektu s přivedením kanalizace vody elektriky a komunikací osvětlení město nepřistoupilo protože 
s daty napojovací body jsou v takové vzdálenosti že by ekonomicky pro město a to bylo nereálné v případě že by to město uhradilo tak zase a by to bylo nereálné při rozpočtování těchto nákladů a jednotlivým stavebníkům že by ty parcely vyšly na poměrně vysoké náklady 
čili je na každém stavebníkovi aby pomocí projektanta a v projektové dokumentaci vyřešil zasíťování jednotlivých pozemků přičemž karolíny světlé vodovod existuje a napojení zde možné je v kanalizace se dá řešit součastným v součastné době formou záseku případně čistíren odpadních vod domovních z obou stran tohleto lokality vedou vodoteče jedné řečický potok v ulici karolíny světlé a 
z jižní strany je bezejmenný potok který také se vlevo potom dost řečického potoka takže a forma odkanalizování jak dešťových a splaškových vod zde existuje 
a co se týká jo jednotlivých žadatelů také správa majetku sestavila usnesení podle data podání žádostí 
nicméně podotýkám že to není žádný zákonný v důvod k tomu aby zastupitelé postupovali podle podání v data žádosti 
v pak je pak je zde zohledněno to že někteří žadatelé žádají o dvě parcely takže to máte třeba hnedka první usnesení kdy stavebník žádá o dvě parcely najednou protože byl první tak se to usnesení předkládá jako jako první jinak dále už jsou vždy s připravený usnesení podle data podání žádosti a po jednotlivých parcelách 
takže to je asi v bodu jedna a zároveň teda to byla informace budu jedna až jedna sedm že pak už případně jenom zodpovídat dotazy jednotlivých zájemců 
takže děkuju za vysvětlení otevírám teď diskusi o 
hostů zastupitelstva takže tomuto bodu 
jo samozřejmě tady mám informaci pokud chcete se k tomu vyjádřit tak tady je k dispozici mikrofon vzadu 
tak pan dumka se hlásí prosím takže pojďte k mikrofonu 
jo takhle tuhle tu druhou stranu že tady jsou kabely omlouvám se 
ano slyšíme se je taky dobrý den vážení zastupitelé a ja sem se přišel vyjádřit vlastně ohledně prodeje pozemku jedná se sem ten první žrat jak zmiňoval pan inženýr beránek a jedná se o parcelu třicet tři devatenáct a třicet tři dvacet tři tuším ja bych jenom k tomu chtěl říct asi zhruba tolik a s manželkou danielou žádáme o pozemek strašně dlouho jedná se v řádů létá je to od roku dva tisíce patnáct se snažíme v této lokalitě ale i v jiných lokalitách sehnat parcelu stavební bohužel se nám nedaří vždycky došlo k tomu že buď která někdo byl před námi anebo o pozemek byl v pronajmout a vlastně ten komu se to pronajímal tak dostal a dostal přednost v té koupi toho pozemku o tento konkrétní pozemek žádáme dva roky a sedm měsíců a snažili jsme se komunikovat i s úředníky tak nějak to popohánět a myslím si že i máme nějakou nějakou svoji míru na tom že se to vlastně posunu a že ty pozemky jsou v prodeji na těch pozemcích vlastně jsem upozorňoval několikrát že se vyskytovaly vlastně bezdomovci že tam je skládka pneumatik a jiného jiného vlastně bordelu a proč jsem žádal o dva pozemky já jsem původně totiž žádal o to území celý jeho nicméně tam tam samozřejmě to neprošlo takže takže jsme se takže došlo k tomu rozparcelování jak říkal pan inženýr beránek a my jsme si tedy mohli vybrat ty pozemky ja som si vybral buďto první pozemek anebo ty dva je to z důvodu že vlastně k těm zbylým dvěma pozemkům nevede komunikace musela by se tam vybudovat a já mám primární zájem o ten první pozemek jo tam bych rád postavil dům na tom druhém pozemku tam bych ho zastavil tak i do budoucna bych ho měl pro svého syna každopádně určitě bych ho zastavil 
když bych měl ty pozemky oba dva tak prakticky by se vyplatilo měl by se vyplatilo tam tu komunikaci vybudovat protože vím že ve varnsdorfu že spoustu lokalit kde se vlastně prodali parcely těm jednotlivým kupujícím ale v samotném důsledku se tam dodnes nestaví protože to lidi se nedohodli na tom vybudování té komunikace pakliže by to byl problém a prostě říkám ti že datuje žadatelů je víc a budou chtít stavět na těch ostatních parcelách samozřejmě nemám s tím problém a směřoval celou tuhle tu mojí žádost a prosbu k tomu prvním pozemku to znamená 
a dvacet tři debaty na třicet tři devatenáct bylo opravdu říkám to je to je pozemek který jsme si vyhlídli o který se strašně dlouho snažíme je to dva roky a sedm měsíců jinak o pozemky žádáme upozorňuju od roku dva tisíce patnáct já vím že není zákonný nárok na to aby si lidi jakoby upřednostňoval to že si zažádali jako první nicméně ze zkušenosti když jsem žádal tak vím že tomu většinou tak bylo že většinou zastupitelstvo ty pozemky prodal tomu kdo to měl v nájmu anebo kdo opravdu a ty pozemky o nežádal duel byl tedy jakoby první kdo se aktivně podílet protože říkám my jsme aktivně se o to pozemky zajímalo nejenom že jsme si podali žádost a vlastně to bylo to pro nás zhaslo a vyčkávali jsme co se bude dít jsme aktivně komunikovali s úředníky poukazovali jsme na nedostatky poukazovali jsme na to že v lokalitě s často prostě bezdomovci zapaluju ohníčky že musí dojít k tomu že se tam něco prostě shoří což se stalo a john vedle vlastně o ulici hořel jo takže asi asi tolik k tomu byl bych velmi rád kdyby jste nám vyhověli a umožnili nám prostě si postavit s manželkou a synem do varnsdorfu myslím si že jako nejsme prohlédli občané varnsdorfu zřizujeme dětskou skupinu uděláme prostě co může pro lidi a máme právo tam bydlet jako slušně to znamená v domku zatím bydlíme v bytě dva jedna rodina se nám rozrůstá chceme druhé dítě a je to pro nás prostě malej prostor v paneláku mockrát děkuju že jste mě vyslechli 
že děkuju 
tak někdo další soustu zastupitelstva 
nikdo se nehlásí tak jsou přihlášeni teďko zastupitelé takže poprosím první je pan drazky 
dobré odpoledne vážení zastupitelé vážení hosté 
ryby chytám vazbu s někým 
a to 
ja bych těmhle pozemku 
halo 
už můžu mluvit 
těmto pozemku bych měl takovou připomínku nebo spíš dotaz na ty stavebníky zájemce 
vzhledem k tomu že bydlím tadyhle v této lokalitě a tak vím že mě byla kdysi zpracovávána studie na v rozparcelování tohodle pozemku celého myslím si že to tam je ideální oblast na výstavbu rodinných domů ale ta situace je tam skutečně složitá stou kanalizací a i s povrchovými vodami a mám takový dotaz i k těm stavebníkům jestli by skutečně nebylo potom lepší se domluvit na společné třeba čov cena společný kanalizaci nebo na společným přívodu a protože když to budou dělat každý solo tak je to vyjde ekonomicky nevýhodně a nebo budou potom i co se týče komunikace mohou vznikat potom komplikace aby odpovídala ta komunikace příslušným normám a předpisům čili 
kladu si takovou otázku jestli jestli teda 
město by nemělo zastřešit 
ty práce na na tom společném na typu společné infrastruktuře nebo jestli ty stavebníci jsou schopny se domluvit 
co infrastrukturou si postavit složit se na to když to řeknu jako 
tak děkuju panu obrovskýmu nevyznali stavebnice chtějí reagovat nijak 
za popřípadě se pak domluvit 
pan beránek prosím 
no já jsem jako očekával že tejto 
otázka padne takže myslím si že i tady jsou tady další lidi kteří třeba i zastávají názor že by město mělo prodávat jenom parcely které jsou stoprocentně připravené ke stavbě nicméně soukromníci to nedělají potom všichni zájemci o stavbu rodinných domů přejdou 
v vlastně k soukromníkům nebo budou kupovat stavební parcely od soukromníků a město ten problém bude mít stejně a v teto lokalite v této lokalitě to vyřešit centrálně jak jsem řekl na začátku není jednoduché prostě ty připojovací body jsou tak daleko že jakmile to město zainvestuje tak to bude spíš otázka ekonomiky to hospodaření s veřejnými financemi protože pro několik málo rodinných domů v ty inženýrské sítě včetně komunikací a budu stát takové prostředky že ostatní stavebníci kteří staví v různých částech města taky byl takovouhle podporu a kdyby se to promítlo do ceny také jak jsem řek tak ty pozemky budou v současné době neprodejné 
o tato lokalita není tak ho přesto není tak složitá k vyřešení a máme zkušenost nebo máme kontakty na projektanty kteří si s ním poradit umí a flanderský má pravdu v tom že v když při nějaké součinnosti si třeba dva stavebníci udělají společnou v společný prodloužení řadu nebo společnou přípojku takzvaně také určitě je to je to správné správný směr a kořenová čistírna odpadních vod vůbec není špatný řešit pro dva nebo tři domy najednou a forma čistíren v rodinných domů už je také prostě trendem takže takže to že zde není kanalizace může být bráno pro některé státníky jako výhoda že nejsou potom vazaly a velkých společností jako je sčok 
vše děkuju hlasy se pan moravec prosím 
dobré odpoledne vážení hosté zastupitele já sem podobného názoru nebo obdobného názoru jako pan pandurský a i při jednání o těchto pozemcích na komisi správě majetku jsme přesně na téma společného zainvestování všech těchto pozemků diskutovali a navrhovali ale bohužel jsme nebyli v takovém počtu nebolo nebyla komise usnášeníschopná kde víceméně to doporučení tam nebylo zapsáno ale nicméně já jsem obdobného názoru já si myslím že všechny ty pozemky v nemají úplně rovnocenné kondice to zastavění a a náš primární zájem městskej by měl by být v jako aby abychom skutečně dosáhli toho zastavění těch pozemků těmi těmi rodinnými domy takže ta podpora vlastně společného zainvestování si myslím že by měla být maximální i když zase na druhou stranu v tomto případě už je to jednání tak daleko a tak dlouho se vede že zase neumíme jako dečka říct stopnout to a nepokračovat dál myslím si ale že ale pro minimálně budoucí 
i budoucí zvažované zástavbě nějakých podobných území bychom prioritně měli tuto cestu volit právě v tom aby abychom sjednotili podmínky pro ty pro ty kupující investory aby kupovali všechny stejně zainvestovat anebo zastavitelné pozemky všichni tak v tom případě právě ta je to různorodé že řekněme ty dva první pozemky jsou daleko jednodušší v k zastavění než ty pozemky pětka pětka šestka sedmička protože tam už nevyjdou spádové poměry a taky iny inicioval bych ať dopadne hlasování jak dopadne tak inicioval bych skutečně zastřešení společné pokud pokus měl společné zastřešení toho zainvestování to území jako říkal tady podrazký pokusit se prostě to řešit společně protože jinak jako ty pozemky které budou v těch v tom druhém třetím gardu tak tam nemají šanci nějakou normální nějakým normálním způsobem v ty ty ty domy připojit tam nevyjdou nevyjdou spády na kanalizace bude to tam jako problém no a já osobně pokavaď to hlasování bude probíhat tak samozřejmě preferuji pokud možno v žadatele který kteří chtějí stavět a to to by měla být naše priorita protože my potřebujem aby tady lidi stavěli abychom tady ty lidi udrželi prostě ve varnsdorfu 
děkuju ještě někdo ze zastupitelů 
není tomu tak určitě myslím si že všechny nás těší zájem 
obyvatelé varnsdorfu o to aby se tady stavělo dneska určitě bohužel neuspokojíme všechny žadatele ale před tím prvním hlasováním mám návrh protože myslím si že by nebylo fér vůči ostatním tady prodávat panu a dukovi dva pozemky takže je mám návrh aby se vypustil to první hnedka hlasování o těch dvou pozemcích a aby jsme hlasovali o pozemku či číslo třicet tři devatenáct jako jako první 
tak pokud není k tomu nejsou k tomu žádné připomínky tak poprosim návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení 
k 
nedalo mi to 
tam dobrý den 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku parcelní číslo třicet tři devatenáct travní porost a část pozemku parcelní číslo třicet tři dvacet tři travní porost o celkové výměře tisíc sedm set sedm metrů čtverečních v katastrálním území varnsdorfu dle geometrického plánu části označeny jako pozemek parcelní číslo třicet tři devatenáct a to manželům viz daniele a magistru dis ambrožovi punkovým za kupní cenu tři sta čtyřicet jedna tisíc čtyřista korun českých dle předloženého návrhu 
děkuju a poprosím o hlasování 
eu 
eu 
deset zastupitelů bylo pro zdrželo se sedm nehlasovali dva takže návrh nebyl přijat 
takže děkuju 
další 
další návrh je tady na a zájemce o ten pozemek třicet tři devatenáct 
jsou manželé 
dis martina a miloš boháčovi takže budeme poprosim návrhu komise o přečtení dalšího návrhu 
tak zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku parcelní číslo třicet tři devatenáct travní porost a část pozemku parcelní číslo třicet tři dvacet tři travní porost o celkové výměře tisíc sedm set sedm metrů čtverečních katastrálních území varnsdorf dle geometrického plánu části označený jako pozemek parcelní číslo třicet tři devatenáct manželům dis martině a milošovi boháčové za kupní cenu tři sta čtyřicet jedna tisíc čtyři sta korun českých dle předloženého návrhu 
poprosím o hlasování 
eu 
eu 
pro byl jeden proti taky jeden zdržoval se šestnáct nehlasoval jeden takže návrh nebyl přijat takže poprosím o další návrh usnesení 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku parcelní číslo třicet tři devatenáct travní porost a část pozemku parcelní číslo třicet tři dvacet tři travní porost o celkové výměře tisíc sedm set sedm metrů čtverečních v katastrálním území varnsdorf dle geometrického plánu části označený jako pozemek parcelní číslo třicet tři devatenáct manželům haně a petrovi i mluvím za kupní cenu tři sta čtyřicet jedna tisíc čtyři sta korun českých dle předloženého návrhu 
tak a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
nikdo ze zastupitelů nebyl pro zdržel se šestnáct nehlasovali tři takže návrh nebyl přijat 
poprosim další návrh usnesení 
tak zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku parcelní číslo třicet tři devatenáct travní porost a část pozemku parcelní číslo třicet tři dvacet tři travní porost o celkové výměře tisíc sedm set sedm metrů čtverečních katastrální území varnsdorfu dle geometrického plánu části označené jako pozemek parcelní číslo třicet tři devatenáct paní teď janě plus čeňkové za kupní cenu tři sta čtyřicet jedna tisíc čtyři sta korun českých dle předloženého návrhu 
a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
deset zastupitelů bylo pro zdržel se devět takže návrh nebyl přijat 
tak poprosim další usnesení 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku parcelní číslo třicet tři devatenáct travní porost a část pozemku parcelní číslo třicet tři dvacet tři travní porost o celkové výměře tisíc sedm set sedm metrů čtverečních katastrálním území vám vzdor den dle geometrického plánu části označeny jako pozemek parcelní číslo třicet tři devatenáct panu romanu křemenná žákovi a paní boženě sivákové dle předloženého návrhu pro za kupní cenu třicet tři tři sta čtyřicet tisíc čtyři sta korun českých 
děkuju můžeme hlasovat 
eu 
eu 
nikdo ze zastupitelů nebyl pro ani proti zdržel se osmnáct nehlasoval jeden takže návrh nebyl přijat 
a ještě máme poslední usnesení této parcely takže poprosím 
ta zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku parcelní číslo třicet tři devatenáct travní porost a část pozemku parcelní číslo třicet tři dvacet tři travní porost o celkové výměře tisíc sedm set kilometrů čtverečních katastrálním území varnsdorf dle geometrického plánu části označeny jako pozemek parcelní číslo třicet tři devatenáct panu kamilu borovičkovi a slečně kristýně matějkové a to takže každému jednu polovinu za kupní cenu tři sta čtyřicet jedna tisíc čtyři sta korun českých dle předloženého návrhu 
že děkuju a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
nikdo ze zastupitelů nebyl pro ani proti zdržel se jich osmnáct a nehlasoval jeden takže tenhle ten návrh nebyl přijat a byl to poslední návrh takže tato parcela ne pardon omlouvám se tak ještě jeden navrch omlouvám se tak poprosim návrhu komise 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku parcelní číslo třicet tři devatenáct travní porost a část pozemku parcelní číslo třicet tři dvacet tři travní porost o celkové výměře tisíc sedm set sedm metrů čtverečních v katastrálním území varnsdorfu dle geometrického plánu části označeny jako pozemek parcelní číslo třicet tři devatenáct paní evě sivákové za kupní cenu tři sta čtyřicet jedna tisíc čtyřista korun českých dle předloženého návrhu 
tak a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
jeden zastupitel byl pro zdržoval se šestnáct nehlasovali dva že návrh nebyl přijat 
tak a teď opravdu to byl poslední návrh takže parcela číslo třicet tři devatenáct v tuhle tu chvíli nebyla prodaná a bude pak nadále k mání 
tak přejdeme k bodu jedna nula dva a to je návrh na prodej části pozemkové parcely třicet tři třicet devět takže pan beránek ještě k tomu 
dělal tomu už nemám vlastně jsem to všechno řekl na začátku takže je tu další parcela v této oblasti a opět zde máme předložené uchazeče podle data podání žádosti 
ano děkuju zeptam se hostů zastupitelstva 
stali se někdo hlásí 
nevidím zastupitele 
taky ne tak prosim návrhovou komisi o přečtení prvního návrhu usnesení 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku parcelní číslo třicet tři třicet devět travní porost a část pozemku parcelní číslo třicet tři čtyřicet čtyři travní porost o celkové výměře tisíc tři sta šedesát jedna metrů čtverečních v katastrálním území varnsdorf dle geometrického plánu části označeny jako pozemek parcelní číslo třicet tři třicet devět panu davidu blažejovi za kupní cenu dvě stě sedmdesát dva tisíc dvě stě korun českých dle předloženého návrhu 
a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
deset zastupitel bo pro zdrželo se osm nehlasovali jeden takže návrh nebyl přijat 
nože poprosim další návrh usnesení 
tak dle informací právničky města není třeba číst celé usnesení proto že se bavíme teď opravdu o tom samem pozemku který jsem 
zde četl 
před chvílí a tento se prodává manželům milošovi a martina boháčová jim za kupní cenu dvě stě sedmdesát dva tisíc dvě stě korun českých dle předloženého návrhu 
děkuju můžeme hlasovat 
eu 
v 
pro bylo sedm zastupitelů zdrželo se jich jedenáct nehlasovali jeden takže návrh nebyl přijat tak poprosim další 
ta opět se jedná o stejný pozemek jako v předchozím a usnesení a návrh tentokrát ho prodat manželům haně a petrovi i mluvím za kupní cenu dvě stě sedmdesát dva tisíc dvě stě korun dle předloženého návrhu 
tak a můžeme hlasovat 
d 
eu 
pro byl jeden zastupitel zdrželo se jich šestnáct nehlasovali dva takže návrh nebyl přijat 
poprosim dalším tak tentokráte nabízíme na prodej panu kamilu borovičkovi a slečně kristýně matějkové a to každému jednu polovinu za kupní cenu dvě stě sedmdesát dva tisíc dvě stě korun splatnou dnem podpisu kupní smlouvy dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
pro byl jeden zdržel se sedmnáct nehlasovali jeden takže návrh nebyl přijat 
tak poprosim další 
tak a poslední usnesení tohoto návrhu je prodej panu petru hemrovy za kupní cenu dvě stě sedmdesát dva tisíc dvě stě korun dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
d 
pro byl jeden zastupitel zdržoval se šestnáct nehlasovali dva takže návrh nebyl přijat a byl to poslední hlasování u tohoto bodu takže i tato parcela v tuhletu chvíli nebyla prodána 
tak poprosím poprosíme bod jedna nula tři a to je návrh na prodej části pozemkové parcely třicet tři dvacet tři a části pozemkové parcely třicet tři dvacet katastrálním území území wanzl 
poprosim asi rovnou zase návrhovou komisi protože už jsme k tomu komentář dávali 
tak tentokrát zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku parcelní číslo třicet tři dvacet travní porost a část pozemku parcelní číslo třicet tři dvacettři travní porost o celkové výměře tisíc šesté čtyřicetčtyři metrů 
čtvereční katastrálních území varnsdorf dle geometrického plánu části označený jako pozemek parcelní číslo třicet tři dvacet manželům dis daniele a magistrů dis ambrožovi čunkovým za kupní cenu tři sta dvacet osm tisíc osm set korun českých dle předloženého návrhu 
a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
osm zastupitel bo pro zdržel se deset nehlasoval jeden takže návrh nebyl přijat pak poprosím další návrh 
tak nás o stejný pozemek a tentokrát a pro manžele milošovi adis martině boháčů vím za kupní cenu třicet tři první tři sta dvacet osm tisíc osm set korun českých dle předloženého návrhu 
tak a můžeme hlasovat 
eu 
eu sedm zastupitelů bylo pro zdržel se jedenáct nehlasoval jeden takže návrh nebyl přijat poprosim další návrh 
opět se jedná o stejný pozemek a tentokrát o prodej manželům haně a petrovi i mluvím za kupní cenu tři sta dvacet osm tisíc osm set korun českých dle předloženého návrhu 
tak a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
nikdo ze zastupitelů nebyl pro ani proti zdržel svých osmnáct nehlasovali jeden že návrh nebyl přijat poprosim další 
tak opět se jedná o pozemek označený jako pozemek parcelní číslo třicet tři dvacet a tentokrát paní taťáně push čeňkové za kupní cenu tři sta dvacet osm tisíc osm set korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
osm zastupitelů bylo pro zdržel se jich deset nehlasoval jeden takže návrh nebyl přijat 
prosím další 
tag 
tentokráte a 
se jedná o prodej panu romanu křemenná kovy a paní boženě sivákové a to opět za cenu tři sta dvacet osm tisíc osm set korun každému jednu polovinu dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu nikdo nebyl pro ani proti ale zdržel se osmnáct zastupitel nehlasovali jeden že návrh nebyl přijat tak další poprosím 
tak opět se jedná o pozemek parcelní číslo třicet tři dvacet a který jsme se rozhodli převést panu kamilu borovičkovi a slečně kristýně matějkové a to tak že každému jednu polovinu za kupní cenu tři sta dvacet osm tisíc osm set korun českých dle předloženého návrhu 
tak můžeme hlasovat 
eu 
eu nikdo nebyl pro nikdo nebyl proti zdržel se osmnáct nehlasoval jeden návrh nebyl přijat 
tak poprosim další návrh usnesení 
tak a máme tu poslední bod v tom poslední usnesení v tomto bodě a to prodej pozemků na převedení pozemku a číslo třicet třiadvacet panu janu knitlová bacil a panu miroslavu krausovy a to tak že každému jednu polovinu za kupní cenu tři sta dvacet osm tisíc osm set korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
pro byl jeden zdrželo se sedmnáct nehlasovali jeden takže návrh nebyl přijat 
takže i tato parcela byla prodaná půjdeme k dalšímu bodu bod jedna nula čtyři je to návrh na prodej části pozemkové parcely číslo třicet či čtyřicet třicet čtyřicet čtyři a třicet čtyřicet pět takže poprosím opět návrhovou komisi tak jak jsou připravené návrhy usnesení 
tak zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku parcelní číslo třicet tři čtyřicet travní porost část pozemku parcelní číslo třicet tři štyridsať štyri travní porost a část pozemku parcelní číslo třicet tři čtyřicet pět travní porost o celkové výměře tisíc tři sta devadesát čtyři metrů čtverečních katastrální území vans dort dle geometrického plánu části označeny jako pozemek parcelní číslo třicet tři čtyřicet čtyři lomeno dva a to tak že polovinu manželům pavlů a evě sala časovým štvrtinu paní jiřině havlíčkové a čtvrtinu panu luboši kašparovi za kupní cenu dvě stě sedmdesát osm tisíc osm set korun českých dle předloženého návrhu 
děkuju můžeme hlasovat 
eu 
eu 
osm zastupitelů bylo pro nikdo nebyl proti zdržel se deset nehlasoval jeden že návrh nebyl přijat poprosim další 
ta opice zná jedná o pozemek označený jako part má pod parcelním číslem třicet tři čtyřicet čtyři lomeno dva a to manželům milošovi adis martě boháčové za kupní cenu dvě stě sedmdesát osm tisíc osm set korun českých dle předloženého návrhu 
a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
proběhly tři zastupitelé zdržel svých patnáct nehlasoval jeden že návrh nebyl přijat 
tak u tohoto bodu byly pouze dvě usnesení takže poprosím bod jedna nula pět a to je návrh na prodej části pozemkové parcely třicet si dvacet tři a třicet tři dvacet takže opět požádal návrhovou komisi 
to zastupitelstvo města rozhodlo převést čas pozemku parcelní číslo třicet tři dvacet travní porost a část pozemku parcelní číslo třicet tři dvacet tři travní porost o celkové výměře tisíc sedm set padesát osm metrů čtverečních katastrálním území varnsdorf dle geometrického plánu části travní porost o celkové pardon dle geometrického plánu části označeny jako a pozemek parcelní číslo třicet tři dvacet tři lomeno třem manželům haně a petrovi i mluvím za kupní cenu tři sta padesát jedna tisíc šest set korun českých dle předloženého návrhu 
děkuju můžeme hlasovat 
eu 
eu 
devět zastupitelů bylo pro zdržel se jich devět nehlasovali jeden že i tento návrh nebyl přijat 
poprosim další 
tank na sousední pozemek a navrhujem opřené převést panu janu knitlová docel a panu miroslavu krausovy a to tak že každému jednu polovinu za kupní cenu tři sta padesát jedna tisíc šestset korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
nikdo ze zastupitelů nebyl pro ani proti zdržel se sedmnáct nehlasovali dva že návrh nebyl přijat prosím další návrh 
tak opět je to poslední a u pozemku číslo třicet tři dvacettři lomeno třem a to tentokrát paní daniele švecové za kupní cenu tři sta padesát jedna tisíc šest set korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
nikdo nebyl pro a nikdo proti zdržel se osmnáct zastupitel nehlasovali jenže i tento návrh nebyl přijat 
i tato pozemková parcela v tuhletu chvíli nebyla prodána další body jen jedna nula šest a to je prodej části pozemkové parcely třicet čtyřicet a části pozemkové parcely třicet tři čtyřicet pět takže poprosím opět návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo třicet tři čtveřice travní porost a část pozemkové parcely číslo třicet tři čtyřicet pět travní porost o celkové výměře tisíc tři sta třicet devět metrů čtverečních katastrálním území varnsdorf dle geometrického plánu části označený jako parcely pozemek číslo třicet tři čtyřicet a to tak že jednu polovinu manželům janu a pavlica laťovým a jednu polovinu manželům miroslavu a natálii ir dálkovým za kupní cenu dvě stě šedesát sedm tisíc osm set korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
devět zastupitelů pro proti nikdo zdržel svých devět nehlasoval jeden takže tento návrh nebyl přijat 
v tomto bodě byl pouze jedno jeden návrh usnesení takže další bod jedna nula sedum návrh na prodej parcely třicet tři šedesát jedna lomeno jedna třicet čtyřicet čtyři a části pozemkové parcely třicet čtyřicet pět takže popijet poprosim návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo třicet tři šedesátém nalomenou jedna zahradu na část a 
pozemku parcelní číslo třicet tři čtyřicet čtyři travní porost a část pozemkové parcely číslo třicet tři čtyřicet pět travní porost o celkové výměře tisíc šest set sedmdesát metrů čtverečních v katastrálním území varnsdorf dle geometrického plánu části označeny jako a pozemek parcelní číslo třicet tři šedesát jedna lomeno jedná manželů magistře lubomíru a heleně čunkovým za kupní cenu tři sta třicet čtyři tisíc korun českých dle předloženého návrhu 
děkuju a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
sedm zastupitel bo pro nikdo proti zdržel se jedenáctá nehlasovali jeden takže i tento návrh nebyl přijat poprosim další 
zastupitelstvo města se rozhodlo převést stejný pozemek jako předchozím usnesení tentokráte panu kamilu borovičkovi a slečně kristýně matějkové za kupní cenu tři sta čtyři tři sta třicet čtyři tisíc korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
pro pět zastupitelů proti nikdo zdržel svých třináct nehlasoval jeden takže i tento návrh nebyl přijat poprosim další 
zastupitelstvo města rozhodlo převést stejný pozemek po předchozím usnesení manželům magistru petře a a bakaláři janě štítkovým za kupní cenu tři sta třicet čtyři tisíc korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
pro byli dva zastupitele proti nikdo zdržel se šestnáct nehlasovali jeden takže návrh nebyl přijat 
poprosim další návrh 
dalším budeme návrh na prodej pozemkové parcely padesát tři čtyřicet dva lomeno deseti v katastrálním území varnsdorfu žadatelem mi pan tomáš pech a slečna irena šimková kteří požádali o pozemek v ulici ernsta thälmanna z důvodu stavby rodinného domu v původní žadatelé svou žádost o prodej tohoto pozemku zrušili rada města rozhodla zveřejnit záměr převést tyto pozemky řádně bylo vyvěšeno na úřední desce a pozemky se nachází v lokalitě 
ulice ernsta thälmanna v takzvaném bývala švestkovém sadu v 
to je asi všechno lokalitu zastupitelé dobře znáte takže 
už jsme 
oproti 
pro 
jo děkuju za připomínku já jsem ještě chtěl reagovat právě že zastupitelstvo se rozhodlo tyhlety pozemky neprodat omlouvám se určitě všem zájemců kteří mohli trávit čas líp než teďko poslouchat nebo koukat se na toto hlasování ale nechci tuhletu věc komentovat to je svobodné rozhodnutí zastupitelstva myslím si že stejně se do budoucna o těchto pozemcích budeme bavit nadále protože jsou k prodeji a budou k prodeji ale je to samozřejmě na vůli tady zastupitelů takže ještě jednou se zájemcům omlouvám a neházejte vidle do žita se říká ale zkusíme to ještě jednou když tak budete mít mít zájem samozřejmě 
děkuju 
tak my jsme u bodu jedna nula osm prosím diskusi hostu zastupitelstva pokud tady nějaká je k tomuto bodu pokud ne zastupitelé 
není tomu tak návrhovou komisi poprosím 
tak zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo dvanáct lanu dva tisíce dvacet ze dne třináctého druhý a dva tisíce dvacet a dále usnesení číslo sto jedenáct lomeno dva tisíce dvacet 
v menu dva zastupitelstvo města rozhodlo převést a pozemkovou parcelu číslo padesát tři čtyřicet dva lomeno deset zahradu o výměře tisíc kdysi sedm metrů čtverečních katastrálních území varnsdorfu panu tomáši pechovi a slečně ireně šimkové a to tak že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu tři sta šedesát dva tisíc sto korun českých dle předloženého návrhu 
že děkuji a prosím o hlasování 
eu 
eu 
bilo pro devatenáct zastupitelů nikdo se nezdržel nikdo nebyl proti takže návrh byl přijat prosím další bod 
dalším bodem jedna nula devět opět návrh na prodej pozemku v té samé lokalitě pod číslem padesát tři čtyřicetdva jméno jedenácti v katastrálním území varnsdorf žadatelem a je pan luboš gola 
že děkuju zeptam se hostů zastupitelstva 
zastupitele 
nikdo se nehlásí tak poprosim návrhu komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo převést parcelní pozemek číslo padesát tři čtyřicet dva lomeno jedenáct zahradu o výměře tisíc dvě stě čtyřicet devět metrů čtverečních katastrálním území varnsdorf panu luboši gollovi za kupní cenu tři sta sedmdesát čtyři tisíc sedm set korun českých dle předloženého návrhu 
tak můžeme hlasovat 
eu 
eu 
všech devatenáct zastupitelů bylo pro takže návrh byl přijat 
prosím další bod 
dále se předkládá žádost paní magistry jany samkové která žádá o pozemek vedlejší ulici ernsta thälmanna v je zde opět připravenou usnesení stejně jako v předchozích případech zřízením věcného předkupního práva a s náklady které hradí kupující 
ve prospěch města mensdorff 
vše děkuju hosté zastupitelstva 
zastup 
jo hlasite se k diskusi prosím 
jo ne 
tak nikdo zastupitelé taky ne takže prosím návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo převést parcely pozemek číslo padesát tři čtyřicet dva lomeno dvanáct zahradu o výměře tisíc tři sta pět metrů čtverečních v katastrálním území varnsdorf paní magistře anně samkové za kupní cenu tři sta devadesát jedna tisíc pět set korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
d všichni přítomní zastupitelé byli pro takže návrh byl přijat prosím další bod 
čím budeme návrh na prodej části pozemkové parcely číslo třicet čtyři šedesát devět lano jedná v katastrálním území varnsdorf žadatelé jsou manželé kuberovi by požádali předmětný pozemek který se nachází v ulici děčínska z důvodu budoucí výstavby rodinného domu 
a zde se prvním usnesením ruší usnesení osmdesát dva z dvacátého pátého šestý vesnice dvacet kdy se původní žadatelé rozhodli nepodepsat kupní smlouvu 
zde opět zřizováno předkupní právo do doby kolaudace nízkopodlažního objektu náklady spojené s převodem hradí kupující cena je stanovena v souladu zas ze zásadami dvě stě korun za metr čtvereční a žadatelé jsou odborem správy majetku informováni že ulici děčínská je pět problematika v s inženýrskými sítěmi hm nejsou pozemky zasíťovány musí si to řešit samostatně 
vše děkuju zeptam se hostů zastupitelstva k tomuto bodu 
nikdo zastupitele 
taky ne tak návrhovou komisi poprosím 
tak zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo osmdesát dva lomeno dva tisíce dvacet zemi dvacátého pátého šestý dva tisíce dvacet a dále zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo třicet čtyři šedesát devět lomeno jedná trvalý travní porost o výměře dva tisíce metrů čtverečních dle geometrického plánu číslo šedesát jedenadvacet tři pomlčka sto sedmdesát lomeno dva tisíce dvacet část označená jako pozemek parcelní číslo tři se čtyři šedesát devět lomeno patnáct v katastrálním území varnsdorf manželům dušanu a janě kubovým za kupní cenu čtyři sta tisíc korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat o návrzích na návrzích najednou 
eu 
eu 
osm let zastupitelůbylo pro nehlasoval jeden 
takže návrh byl přijat poprosim další bod 
bod jedna dvanáct dvanáctce to návrh na prodej části pozemkové parcely třicet čtyři šedesát devět jmeno jedna a tuto část požádal pan miloš moravec 
z důvodu výstavby rodinného domu a pan miloš moravec žádá v o parcelu která je vlastně větší geometrickým plánem a 
určena 
no je to číslo šedesát na dvacet tři sto sedmdesát roků lodice dvacet jako parcela třicet čtyři šedesát devět lomeno jedenácti 
cena tohoto pozemku je pět set čtyřicet osm tisíc osm set korun a je zde opět zřizováno a 
předkupní právo do doby kolaudace nízkopodlažního objektu 
vše děkuju zeptam se hostu zastupitelstva 
zastupitelé 
nikdo se nehlásí návrhovou komisi poprosím 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo třicet čtyři šedesát devět lomeno jedná trvalý travní porost o výměře dva tisíce sedm set čtyřicet čtyři metrů čtverečních dle geometrického plánu číslo šedesát na dvacet tři pomlčka sto sedmdesát lamino dva tisíce dvacet označená jako pozemková parcela číslo třicet čtyři šedesát devět lumenů jedenáct a pozemková parcela číslo třicet čtyři šedesát pět minut dvanáct v katastrálním území varnsdorf panu miloši moravcovi za kupní cenu pět set čtyřicet osm tisíc osm set korun českých dle předloženého návrhu 
tak a můžeme hlasovat 
v 
eu 
osmnáct zastupitelstvo pro zdržel se jeden takže návrh byl přijat prosím další bod 
dalším bodem je návrh na směnu části pozemkové parcely číslo devatenáct padesát tři lomeno jedná a části pozemkové parcely číslo devatenáct třicet za část pozemkové parcely devatenáct padesát čtyři let dvěmi katastrálním území varnsdorf pan ladislav zelenda požádal o narovnání majetkových vztahů v ulici raisova 
pozemky byly řádně zaměřeny byl zjištěn nesoulad se skutečným užíváním a 
rada města řádně pozemky zveřejnila převodu a bylo mi doporučeno silničním správním úřadem takto pozemky narovnat takže usnesení je v tomto smyslu připraveno a 
formálně se jedná o to že část zaplacené zahrady a pana za wendy je vlastně součástí jedné strany komunikace v lize hrají co raisova a z druhé strany opět jeho pozemek užívá město varnsdorf jako jako komunikaci 
takže se vlasy narovnává současný stav který takto fyzicky existuje 
vše ti děkuju zeptam se hostů zastupitelstva 
zastupitelů 
návrhovou komisi poprosím 
zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu části pozemkové parcely číslo devatenáct padesát tři lomeno jedna ostatní plocha komunikace o výměře padesát devět metrů čtverečních a části pozemkové parcely číslo devatenáct třicet ostatní plocha komunikace jeden metr čtvereční 
v katastrálním území varnsdorf které jsou ve vlastnictví města varnsdorf a část pozemkové parcely číslo devatenáct padesát čtyři lomeno dvěma zahrada o výměře sto padesát sedm metrů čtverečních v katastrálním území mensdorff která je ve vlastnictví pana ladislava ze wendy náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí město varnsdorf 
poprosim o hlasování 
eu 
eu 
všichni zastupitelé byli pro takže návrh byl přijat prosím další bod 
ale se předkládá návrh na prodej části pozemkové parcely sedmdesát šest devadesát sedm lomeno jedna v katastrálním území varnsdorf žadatele pan michal pečenka který požádal o prodeji této části z důvodu výstavby rodinného domu jedná se o lokalitu ulice petra bezruče a pohraniční stráže jedná se o lokalitu klérus rus parcelování na na stavební parcely a město varnsdorf odprodalo již všechny parcely v této lokalitě poslední volná parcela je tato kterou kterou má zájem pan michal pečenka a takto je i usnesení opět s předkupním právem ale se stejnými podmínkami 
vše děkuju zeptam se hostů zastupitelstva 
zastupitelů 
tak prosím návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo sedmdesát šest devadesát sedm lomeno jedná trvalý travní porost o výměře tisíc sedm set sedmdesát čtyři metrů čtverečních katastrální území varnsdorf panu michalu pečenkovi za kupní cenu tři sta padesát čtyři tisíc osm set korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
všech devatenáct zastupitel bylo protože návrh byl přijat prosím další bod 
dalším bodem je návrh na prodej pozemky a parcely číslo sedmdesát sedm dvacet jedna lamino jedenácti je to parcela která se nachází v lokalitě hrádek ulice hradní a je to lokalita 
kde město to teda vynaložilo prostředky na zasíťování a jak už bylo několikrát řečeno v současné době a je nutné upozornit že zde máme problém se severočeskou vodárenskou společností že zde ještě není zprovozněn vodovod a ovšem 
ho žadatelé jsou na tuto skutečnost upozorňováni 
společnost filmy jap sro bylo zas tu zastoupena jednatelem společnosti panem stanislavem šustou požádala o prodej a parcel v této lokalitě usnesení jsou připravena 
tak že máte v každé usnesení na každou parcelu v bodech připraveno zvlášť a 
jedná se o lokalitu kde cena byla stanovena tak že byly rozpuštěny náklady na výstavbu inženýrských sítí do ceny parcely čili se jedná o čtyři sta padesát pět korun za metr čtvereční plus dvacet jedna procent dph 
což teda říká v finanční úřad že k těmto parcelám a musíme toto dph připočítávat 
opět je zde zřízeno předkupní právo do doby kolaudace nízkopodlažního objektu a náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující 
že děkuju zeptam se hostu zastupitelstva 
pan šusta  se omlouváme za veřejnost omluvit syna kterej si tu žádost podal protože měli jako v dopravní firmy měly mít velkou nehodu v německu tak musel na naléhavě odjet nejedná se o žádný dovoluje autorský projekt ale jedná se o to že bych tam chtěl postavit tři rodinné domy víceméně pro zaměstnance protože má problém 
sehnat odborníky do firmy kde to bude tou cestou že postaví dům aby se mohl přestěhovat třeba rodinu s dvouma třema dětma dneska už je problém bydlet tři jedna paneláků to asi veškerý bych tomu 
děkuju ještě nikdo z veřejnosti 
nikdo zeptam se zastupitelů 
nikdo takže poprosím návrhu komise 
zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo sedmdesát sedm dvacet jedna lomeno jedenáct trvalý travní porost o výměře tisíc devět set šest metrů čtverečních katastrální území varnsdorf společnosti filmy a zastoupená jednatelem společnosti panem stanislavem šustou za cenu osm set šedesát sedm tisíc dvě stě třicet korun českých plus dvacet jedna procent dph dle předloženého návrhu 
tak a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
dvacet zastupitelů bylo pro nikdo se nezdržel nikdo nebyl proti takže návrh byl přijat poprosim další usnesení 
dalším bodem bodem jedna šestnáct návrh na prodej pro celé sedmdesátce dvacet ale ve dvanácti je to obdobný případ jako v předchozím případě se stejným žadatelem 
že děkuju diskuse k tomuto bodu 
není tak poprosim návrhovou komisi 
tak nejprve zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo devadesát dva lomeno dva tisíce devatenáct ze dne osmnáctého devátý dva tisíce devatenáct a dále zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo sedmdesát sedm dvacet jedna lomeno dvanáct trvalý travní porost o výměře tisíc pět set sedmdesát pět metrů čtverečních katastrálním území varnsdorf společnosti filmy apod zastoupenou jednatelem společnosti panem stanislavem šustou za cenu sedm set šestnáct tisíc šest set padesát dva korun českých plus dvacet jedna procent dph dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu osmnáct zastupitelů bylo pro proti nikdo zdrželi se dva že návrh byl přijat prosím další bod 
a další budeme návrh na prodej pozemkové parcely sedmdesát sedm dvacet ale mno třinácti obdobný případ stejný žadatel vedlejší parcela 
děkuji otevírám diskusi k tomuto bodu 
nikdo se nehlásí návrhu komise poprs 
zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo sedmdesát sedmadvacet vynaloženo natřena třináct trvalý travní porost o výměře tisíc sedm set třicet šest metrů čtverečních v katastrálním území van z daru společnosti filmy jap zastoupenou jednatelem panem stanislavem šustou za cenu sedm set osmdesát devět tisíc osm set osmdesát korun českých plus dvacet jedna procent dph dle předloženého návrhu 
tak můžeme hlasovat 
v 
v 
osm let zastupitelů bylo pro nikdo proti zdrželi se dva takže návrh byl přijat poprosím další bod 
dále se předkládá návrh na prodej pozemkové parcely číslo sedmdesát sedm dvacet jedna lomeno dvacet jedna 
v 
žadatelem je pan karel crop 
druhým žadatelem je pan vladimír novodvorský a 
pozemky jsou v té samé lokalitě jako v předchozích případech v sana a ve výši čtyři sta padesát korun za metr čtvereční plus dph 
tomto případě a máme dva žadatelé sestaveny podle podání žádosti 
pan novodvorský se omlouval nemůže ze zdravotních důvodů v rodině se dostavit v dnešní zastupitelstvo tak se omlouvám 
vše děku zeptam se hostů zastupitelstva 
nikdo se nehlásí z tak se ptam se zastupitelů 
taky ne takže poprosím návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo sedmdesát sedm dvacet jedna lomeno dvacet jedna trvalý travní porost o výměře tisíc šest set třicet sedm metrů čtverečních katastrální území varnsdorf panu karlu kroupovi za cenu sedm set čtyřicet čtyři tisíc osm set třicet pět korun českých plus dvacet jedna procent dph dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
pro bylo dvanáct zastupitelů zdrželo se osm takže návrh byl přijat 
takže poprosím další bod 
moc 
v dalším bodě a žádá opět o pozemek sedmdesát sedm dvacet jedna lomeno dvacet dva je to pozemek o výměře tisíc čtyři sta šedesát sedm metrů opět pan karel crop 
a dále magistr v václav v zamer nebo manželé václav anna zemanovi 
nevím ovšem jestli pan krob nežádal od pozemky on tady asi není přítomen 
já omlouvám pana ze millera a s prosbou a s vysvětlením že on v tu chvíli o tehle ten pozemek nemá zájem protože žádá pak v dalším bodě taky o pozemek takže spíš upřednostňuje tenhle ten pozemek který bude v dalším bodě takže tady nebudeme hlasovat o panu zamlada jenže o panu kroupovi 
takže diskuze k tomuto bodu otevírám hostu zastupitelstva 
zastupitelů taky nevidím takže poprosím návrhovou komisi 
tak nejprve zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo jedenáct lomeno dva tisíce dvacet ze dne třináctého druhý dva tisíce dvacet a dále 
zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo sedmdesát sedm dvacet jedna lomeno dvacet dva a trvalý travní porost o výměře tisíc čtyři sta šedesát sedm metrů čtverečních katastrální území varnsdorf panu karlu kroupovi za cenu šest set šedesát sedm tisíc čtyři sta osmdesát pět korun českých plus dvacet jedna procent dph dle předloženého návrhu 
tak a můžeme hlasovat 
eu 
eu provozu čtrnáct zastupitel proti jeden zdrželo všech pět návrh byl přijat a že poprosím další bod 
dalším budujeme návrh na prodej 
pozemkové parcely sedmdesát sedm dvacet na lamino šestnácti opet v té samé lokalitě ulice hradní a pozemek o velikosti tisíc pětset dvacet sedm metrů ani jediný žadatel jsou manželé václav a anna zemanovi 
někdo z hostů zastupitelstva 
zastupitele je poprosim navrhl komise 
zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo sedmdesát sedm dvacet jednalo menu šestnáct trvalý travní porost o výměře tisíc pětset dvacet sedm metrů čtverečních v katastrálním území varnsdorf manželů magistře bakalář magistrů bakaláři václavu haně ze millerovým za cenu šest set devadesát čtyři tisíc sedm set osmdesát pět korun českých plus dvacet jedna procent dph dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
v 
všech dvacet zastupitelů bylo pro takže návrh byl přijat prosím další bod 
nalézt předkládá návrh na prodej pozemkové parcely číslo padesát devět devadesát sedm a pozemkové parcely číslo padesát devět devadesát osm lomeno třemi je to pozemek ulici žitavská 
no o pozemek mají zájem manželé vítovi 
chtěli by zde postavit ho budoucí rodinný dům s provozovnou a zastupitelstvo města rozhodlo změnit v rozhodnutí rady města a zveřejnilo tento pozemek bude dvacátého pátého šestého tisíce dvacet územním plánu se jedná o komerce sklady prodejní sklady a ovšem nový územní plán počítá v této lokalitě s plochami smíšené městské zástavby 
v 
cena dle zásad prodeje a pronájmu pozemků v majetku města je v tomto případě dle současného a platného územního plánu v případě použití komerci skladů nebo smíšené zástavby městské centrální tři sta až pět set korun za metr čtvereční čili a takto bylo i vypočítána cena za prodej a je to takto stanovena v usnesení 
zároveň se zřizuje věcné předkupní právo převáděného pozemku do doby výstavby nízkopodlažního objektu na tomto pozemku 
že děkuju zeptam se hostů zastupitelstva 
zastupitele 
takže poprosím navrhl komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo padesát devět devadesát sedm zastavěná plocha zbořeniště o výměře osm set osmnáct metrů čtverečních a padesát devět devadesát osm lomeno třema zahrada o výměře devadesát metrů čtverečních v katastrálním území varnsdorf manželům lukáši a anetě beatovým za kupní cenu dvě stě sedmdesát tři tisíc korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu sedmnáct zastupitelů pro zdrželi se dva nehlasovali jeden takže návrh byl přijat poprosim další bod bod jednadvacet dva je návrh na prodej části pozemkové parcely šestnáct osmdesát šest lomeno jednou katastrální území varnsdorf žadatelé jsou manželé luboš alenka lankovi 
a žádost mají po ránu z důvodu rozšíření zahrady rodinného domu a na uvedenou část v předmětného pozemku má paní lanková uzavřenu nájemní smlouvu 
jenže v současné době pozemek takto živá v územním plánu se jedná o pozemek který je veden jako občanská brno služby a 
kde cena může být stanovena individuálně cena dle doporučení rady města vzhledem k tomu že se pozemek užívá a k rodinnému domu vzniklo na dvě stě korun za metr čtvereční je takto je připraveno a návrh usnesení 
vše děkuju zeptam se hostů zastupitelstva 
zastupitel 
nikdo se nehlásí takže poprosím návrhu komise 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo šestnáct osmdesát šest lomeno jedna ostatní plocha jiná plocha o výměře devadesát sedm metrů čtverečních v katastrálním území varnsdorf manželům luboši alence lankovým za kupní cenu devatenáct tisíc čtyři sta korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
v 
eu debata zastupitelů bylo pro nikdo nebyl proti zdržel se nikdo se nezdržel nehlasoval jeden takže návrh byl přijat prosím další bod dalším bodem je návrh na prodej pozemkové parcely číslo šedesát sedm šedesát tři lomeno dvěmi v katastrálním území varnsdorf žadatelé o tento pozemek a jsou manželé a josefovi a žádají o prodej tohoto pozemku z důvodu rozšíření zahrady 
v tento pozemek je vlastně zaniklou pěší komunikací uličkou a která propojovala ulici je kmenová novoměstská je dlouhodobě nevyužívaná 
a z tohoto důvodu josephovi a žádají o 
užívání k jejich zahradě takže cena dle zásad prodeje pozemků je stanovena výše dvě stě korun a 
za tuto cenu je připraveno i usnesení města 
zastupitelstvo děkuju zeptam se hostu zastupitelstva 
zastupitel tak návrh usnesení zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo šedesát sedm šedesát tři lomeno dva zahrada o výměře sto dvacet dva metrů čtverečních katastrálním území varnsdorf manželům inženýru jaromíru a bil mě josefovým za kupní cenu dvacet čtyři tisíc čtyři sta korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu osmnáct zastupitel pro zdržel se jeden nehostoval jeden že návrh byl přijat poprosím další bod 
bod jednadvacet čtyři je návrh na prodej pozemkové parcely čtyřicet tři nula šest v lomeno sto devadesát čtyři katastrální území varnsdorf jedná se o lokalitu v areálu rekreačního rybníku martiňák ho 
když se podíváte na přiloženou kopii katastrální mapy máte na pozemkovou parcelu 
vyznačenou 
o tuto parcelu projevilo zájem několik žadatelů a je to pan david štich a je to pan roman matuška a pan magistr jiří handrejch 
dále v 
pan roman matuška opět anebo pan jiří handrejch a všichni požádali o 
pozemek o celkové výměře v 
usnesení jednadvacet čtyři je tedy přeloženo tak že zastupitelstvo by předkládalo nobby schvalovalo konkrétně uvedeným zájemců celou tuto parcelu zároveň je potřeba podotknout že máme připravenou usnesení v bodech jednadvacet pět kdy a žádají další žadatelé 
a včetně těchto zájemců o parcely které jsou rozparcelovány tak aby zde mohly vzniknout v rekreační chaty a to tak že komisí správy majetku a radou města bylo doporučeno parcelu rozdělit na tři 
rekreační pozemky aby zde mohly vzniknout při rekreační objekty 
děkuju zeptam se hostu zastupitelstva 
poprosim poprosim mikrofonu 
tak poprosím tak vaše jméno a 
pak 
tak dobrý den a já se chci zeptat žádosti není pan kindl 
měl by tam být i pan kindl 
pan kindl je v žádosti ale je na ten bod jedna dvacet pět kdy ho žádá o tu patřičnou část tohoto pozemku nikoliv o pozemky v celé výměře 
celých dva tisíce tři sta osmdesát devět metrů takže jsem se staly snažil to vysvětlit aha aha a pak bude tedy následující pozemek sto devadesát osm a v mi tam je tedy v jednání nebo není 
my jsme totiž prioritně žádali o ten sto devadesát čtyři jo 
zastupitelé vědí o co se jedná buďto buďto se bude jednat o převodu celého pozemku anebo se bude jednat o převodu po částech a ta část o kterou žádal pan kindl je pozemek lomeno sto osm sto devadesát osm dobře tak já počkám ještě děkuju 
děkuju v paní lanková se hlásí 
dobré odpoledne všem 
a já si myslím jestli když teda už tady bylo 
navrženo aby ten pozemek se rozdělil na tři části si teda by nebylo lepší tady ten celej stáhlo z programu ten bod jedna dvacet čtyři 
ano děkuju pan rýdl 
já jsem chtěl já sem chtěl jenom říci vůbec takovou jedno pravidlo jestliže vy zájemců tak skutečně si nemůžete předložit městskému zastupitelstvu aby z pěti lidí vybralo jedno vždyť máme libit a spravedlivý nebo féroví tak prostě potřebuje mít nějaký kritéria pro takové rozhodování to je jedna věc druhá věc samozřejmě se přikláním k názoru paní langerové částečně a to v tom že je vhodný ten pozor samozřejmě rozdělit a prodat ho a zavře podporuju všema deseti aby v té lokalitě vznikla taková chatová oblast je to skutečně pěkný zlepší to tam to prostředí ale skutečně pojďme se domluvit že stáhne to z programu a najděme nějaký pravidlo třeba buďto obálkovou metodu a nebo tahy bez klobouku ale prostě takhle je to prostě nejde a my jsme ta je z flekuse rozhodovali mezi pěti s žadatelem a komu to dáme tomuto nedáme je potřeba zvýšit tohleto dá dát tomu nějaký pravidla děkuju 
že děkuju už se nikdo nehlásí do diskuse takže posledním návrhem byl návrh paní lankové o stažení tohoto bodu z programu jednání takže poprosím návrhovou komisi 
ta zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout bod jednadvacet štyri z programu jednání 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
osmnáct zastupitelů bylo pro nehlasovali dva že návrh byl přijat a tento bod byl stažen z programu poprosim další bod 
tak tento bod je tedy v předložen je to ta samá parcela která je rozdělena na tři 
přibližně stejně velké pozemky 
pozemek čtyřicet tři nula šest sto devadesát sedm čtyřicet tři nula šest sto devadesát čtyři pozemek čtyřicet tři nula šest skromnost to devadesát osm v 
o pozemek v 
devadesát čtyři a 
má zájem pan andrej v 
zároveň u něj má zájem i pan matuška 
a pan kindl 
takže usnesení jsou 
tak jak byly podány žádosti sestavené s tím že v 
pan hendrych a pan matuška žádají a o tento pozemky z důvodu toho že mají bezprostřední blízkosti těchto pozemků a své chaty a chtěli by zde ponechat zeleň a proto žádají tyto pozemky 
děkuju no zeptam se hostů zastupitelstva 
tak poprosim 
opět k mikrofonu 
a poprosím o jméno když tak 
takže ještě ještě jednou dobrý den 
a takže luci můžu vyrazit ano lucie kindlová dcera pana kindla a takže dobrý den vážení zastupitelé hosté pozemek číslo sto devadesát čtyři máme zažádáno zhruba už asi od května kdy se jednalo o rozdělení parcel a popřípadě případě prodeje celých pozemků právě skautům jak nám bylo řečeno paní kynčlová a takže jsme čekali jestli to bude ross prodávané zahrádku bysme chtěli k rekreaci pro mé děti když jsme tedy měli rodinný dům o tom jsme tedy následně přišli protože rodiče se rozvedli na zahradu jsme byli velice zvyklí navíc jsme tedy teď v pronajatém bytě tedy dětem zahrada a venkovní vyžití hodně chybí je to ideální místo k rekreaci mých dětí a klidu pro děti ty by měli bysme velkou tedy za velký zájem o tento pozemek 
v žádosti bysme měli být vlastně vedený jako první protože opravdu jsme si žádali už v květnu jo kdy vlastně se jednalo o to jestli to vůbec bude tím skautům přiděleno po celou dobu jsem s páníkem jsou v kontaktu kde se tedy jednalo o to zdali to bude tím skautům přiděleno nebo se to bude právě rozdělovat na tři dané pozemky a máme tedy zájem prioritně o ten pozemek sto devadesát čtyři ale paní kinclová mě pak kontaktovala paní takže pokavad by opravdu nevyšel tento nám tak velký zájem máme samozřejmě i poze o pozemek sto devadesát osm jo opravdu nám záleží o tobě měli děti kde vlastně se vyžít rekreovat děkuju 
děkuju zeptám se ještě hostů zastupitelstva pak prosím 
dobrý den matuška 
já tady budu mluvit za chataře 
co mají přímou tady toho pozemku chaty zde jsou jejich jména a podpisy datum narození a všichni chtějí zachovat současný stav 
děti z ostatních at si tam chodí hrát přes louku jezdit cyklisti v ostatních chat tudy lidi chodili na pláž takato stěží nějakým svým životem 
za takovej malej biotop paní co tam chodí už roky na bylinky tak říkala že tam roste nějaká kytka která nikde jinde neroste 
ať už když se ty chaty stavěli kolem sedmdesátého pátého roku tak byli ubezpečeni že se tam už nikdy nic stavět nebude já vím že tenkrát byla jiná doba jiný lidi na úřadě ale ta skutečnost že je pořád stejná že se tam lidi jezdí rekreovat 
a ne aby koukali nějaký nový městečko schází 
já si myslím že kdyby tam někdo z vás tu chatu měl tak to je dneska stojí jako já argumentuje úplně stejně 
mno když se tam postaví pár pálka tak pár lidí bude spokojenej ale když se ta louka zachová tak to přinese užitek myslím daleko víc lidem 
to je za mě 
vše děkuju 
ještě někdo z hostů zastupitelstva 
nikdo se nehlásí tak poprosim paní lankovou už už se mi dobre 
takže zeptal se ještě zastupitelů k tomuto bodu není tomu tak prosim návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo třicet jenom čtyřicet tři nula šest lomeno sto devadesát čtyři trvalý travní porost o výměře sedm set devadesát šest metrů čtverečních katastrální území varnsdorf dle geometrického plánu část označená jako pozemková parcela číslo čtyřicet tři nula šest lomeno sto devadesát sedm panu magistru jiřímu hendrychovi za kupní cenu sedmdesát devět tisíc šest set korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
prohloupit zastupitelů proti nikdo zdržel se deset nehlasoval opět takže návrh nebyl přijat prosím další návrh usnesení 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo čtyřicet tři nula šest lomeno server za čtyry 
trvalý travní porost o výměře sedm set padesát šest metrů čtverečních katastrálním zima vzdor v a panu romanu matouškovi za kupní cenu sedmdesát devět tisíc 
je tam pan kindl teďko v tom druhém do 
pardon omlouvám se 
takže zastupitelstvo města rozhodlo převést 
pozemkovou parcelu číslo čtyřicet tři nula šest zlomeno sto devadesát čtyři trvalý travní porost o výměře sedm set devadesát metrů čtverečních katastrální území varnsdorf panu luboši kindlovi za kupní cenu sedmdesát devět tisíc šest set korun českých dle předloženého návrhu pak můžeme hlasovat 
eu 
eu 
dvanáct zastupitel bo pro zdržel se pět nehlasovali tři takže návrh byl přijat 
takže poprosím další bod 
tak tam ještě další návrh usnesení takže popros 
teda pan matuška fakt po to že hlasovat o panu matouškovi 
sto devadesát osm je to tak 
ano děkuji tak zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo čtyřicet tři nula šest lomeno sto devadesát čtyři trvalý travní porost o výměře sedm set devadesát sedm metrů čtverečních katastrální území varnsdorf dle geometrického plánu část označená jako pozemková parcela číslo čtyřicet tři nula šest lomeno sto devadesát osm panu romanu matuškovi za kupní cenu sedmdesát devět tisíc sedm set korun českých dle předloženého návrhu 
jenže můžeme hlasovat 
eu 
eu 
že provedlo šest zdrželo se dvanáct zastupitelé hlasovali dva takže tento návrh nebyl přijat tak poprosim další 
další bod 
takže další bod je návrh na prodej pozemkové parcely číslo čtyři sta jedenáct lomeno jedna v katastrálním území varnsdorf a žadatelé jsou pan oldřich uherek a pan michal boháč kteří požádali o prodej uvedené parcely v ulici nemocniční jonsdorfu z důvodu rozšíření vlastních zahrad a na svou část má pan boháč uzavřenu nájemní smlouvu pozemky byly opět řádně zveřejněny na úřední desce územním plánu se jedná o nízkopodlažní zástavbu je to jakési pozemek a proluka mezi ulice mezi hláska a nemocniční pozemky již nejsou vhodné na zástavbu funkčně souvisí se zahradami uvedených žadatelů takže i takto se a dva žadatelé domluvili a geometrický plán byl udělán tak aby se rozdělilo dle současného užívání 
vše děkuju zeptam se hostu zastupitelstva 
zastupitelé 
nikdo se nehlásí prosim návrhu komise 
jak zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo čtyři sta jedenáct zlomena jedna orná půda o výměře pět set šedesát devět metrů čtverečních v katastrálním území varnsdorfu panu oldřichu uher kovy za kupní cenu sto třináct tisíc osm set korun českých a dále zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo čtyři sta jedenáct zlomena jedna orná půda o výměře pět set třicet tři metrů čtverečních katastrálním území varnsdorfu a to tak že jednu třetinu paní barboře boháčové po dvě třetiny panu michalu boháčovi za kupní cenu sto šest tisíc šest set korun českých dle předloženého návrhu 
budeme hlasovat oba návrzích najednou takže poprosím o hlasování 
eu 
eu všech dvacet zastupitelů bylo pro takže návrh byl přijat prosím další bod 
dále se předkládá návrh na prodej části pozemkové parcely dvacet padesát manželé v inženýrka dana aginka inženýr inženýr dan a inženýrka kamila jež vám bergerovy požádali o prodej uvedené části 
a jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů kdy zasahuje pozemek částečně do pozemku který je veden jako komunikace ostatní plocha ovšem v dle vyjádření oddělení silničního hospodářství předmětná část v není součástí stavby komunikace je svahovité nezasahuje a ne o neobtěžuje žádným způsobem užívání a to je přilehlé komunikace takže pozemek může být udělen a 
žadatelé si oni teda požádali 
vše děkuju zeptam se hostů zastupitelstva 
zastupitel 
tak prosím návrh usnesení zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo dvě stě padesát ostatní plocha komunikace o výměře čtyřicet pět metrů čtverečních katastrálním území varnsdorfu manželům inženýru danu a inženýrce camille švamberk gelovým za kupní cenu čtyři tisíce sedm set dvacet pět korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
d devatenáct zastupitel bylo pro nehlasovali jeden návrh byl přijat prosím další bod 
dalším budeme návrh na prodej části pozemkové parcely šedesát osm osmdesát devět lomeno jedna a části pozemkové parcely šedesát osm osmdesát sedm žadatelkou je paní jitka 
nitková která požádala o prodej pozemku v novoměstské ulici za účelem užívání zahrady uvedenou v uvedené části pozemku má řádně uzavřenou nájemní smlouvu v územním plánu se jedná o zahrádkářskou kolonii cena zde je stanoven na sto korun za metr čtvereční 
o usnesení je tedy v tom v tomto smyslu vypracováno 
děkuju zeptam se hostu zastupitelstva 
zastupitele prosim návrh usnesení 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo šedesát osm osmdesát devět lomeno jedna travní porost a část pozemkové parcely číslo šedesát osm osmdesát sedm ostatní plocha o celkové výměře tisíc čtyři sta sedmdesát dva metrů čtverečních v katastrálním území mensdorff paní jitce nitkové za kupní cenu sto čtyřicet sedm tisíc dvěstě korun českých dle předloženého návrhu můžeme hlasovat 
eu 
eu 
všichni přítomní zastupitelé byli pro to že návrh byl přijat prosím další bod dalším budeme návrh prodej části pozemkové parcely šedesát osm osmdesát devět lomeno najednou části pozemkové parcely šedesát osm osmdesát čtyři a části pozemkové parcely číslo šedesát osm osmdesát sedm a jedná se o pozemek opět v ulici novoměstská žadatelem je pan martin shell který požádal o pozemky za účelem užívání zahrádky mimo uvedené části pozemku má ho v nájmu a dále poprosil zastupitelstvo že by rád zakoupil tyto pozemky ho s manželkou takže proto se usnesení pro návrhovou komisi změnilo a i na manželku věru mac slovo 
vše děkuju zeptam se hostů zastupitelstva zastupitele takže návrhovou komisi poprsí 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo šedesát osm osmdesát devět lomeno jedná a šedesát osm osmdesát štyri a šedesát osm osmdesát sedm o celkové výměře tisíc dvě stě dvacet sedm metrů čtverečních katastrálním územím varnsdorf manželům martinů a věře mix lovím za kupní cenu sto dvacet dva tisíc sedm set korun českých dle předloženého návrhu 
a můžeme hlasovat 
eu 
d dvacet zastupitel bylo pro takže návrh byl přijat prosím další bod 
opět ta samá lokalita luce novoměstská žadatelem pan tomáš matoušek opět má pozemky v nájmu a cena je zde dvě stě dvacet dva tisíc devět set korun 
náklady spojené s převodem hradí pan žadatel a stejné podmínky 
vše děkuju se tam se hostů zastupitelstva zastupitel takže poprosím návrh usnesení 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo šedesát osm osmdesát tři orná půda a část pozemkové parcely číslo šedesát osm osmdesát čtyři trvalý travní porost o celkové výměře dva tisíce dvě stě dvacet metrů čtverečních katastrálním území varnsdorfu panu tomáši matouškovi za kupní cenu dvě stě dvacet dva tisíc devět set korun českých dle předloženého návrhu můžeme hlasovat 
eu 
eu debata zastupitel tubo pro nehlasoval jeden že návrh byl přijat prosím další bod 
dále se předkládá návrh na prodej pozemky a parcely číslo sto padesát jedna v katastrálním území studánka u rumburku a žadatelé pan michal dan a slečna hana marková a dále manžela jahodovy kteří požádali o prodej tohoto pozemku za účelem rozšíření zahrady 
ho k rodinnému domu a jahodovy za účelem stavby nového rodinného domu tento pozemek byl geometrickým plánem udělán tak aby část zahrady byla 
přičleněna nebo usnesení jest u zpracováno tak aby část této zahrady a přilehlá k pozemku pana daná paní markové a část v 
část o velikosti dva tisíce třicet pět metrů zůstane jako stavební parcela pro manžela jahodovy takže takto je i usnesení sestaveno pořadí jak jsem četl 
děkuju zeptam se hostu zastupitelstva 
zastupitelé 
prosím návrh usnesení 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo sto padesát jedna orná půda o výměře dvě stě devadesát sedm metrů čtverečních katastrálních území studánka u rumburku panu michaelu loganovi a slečně anně markové a to tak že každému jednu polovinu za kupní cenu padesát devět tisíc čtyři sta korun českých a dále zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo sto padesát jedna orná půda o výměře dva tisíce třicet pět metrů čtverečních v katastrálním území studánka u rumburku 
manželům inženýrů vojtěchu a magistře magistře janě jahodovým za kupní cenu čtyři sta sedm tisíc korun českých dle předloženého návrhu 
kam můžeme hlasovat 
eu 
eu 
všech dvacet zastupitelů bylo pro to že návrh byl přijat prosím další bod 
manželé petr a adriana hellerovi požádali o pozemek číslo sto padesát osm katastrálnímu zruš tuda území studánka 
a 
žádají o rozšíření zahrady ke svému stávajícímu rodinnému domu územním plánu se jedná o nestavební pozemek vedený jako louky pastviny proto je zde stanovena cena sto korun za metr čtvereční 
v se všechno děkuju 
hosty zastupitelstva zastupitele tak návrhová komise zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo sto padesát osm trvalý travní porost o výměře tisíc sto šedesát osm metrů čtverečních v katastrálním území studánka u rumburku manželům petru a adrianě hitlerovým za kupní cenu sto šestnáct tisíc osm set korun českých dle předloženého návrhu tak a můžeme hlasovat 
eu 
eu všech dvacet zastupitelů protože návrh byl přijat prosím další bod 
dále bodem jednatřicet tři je návrh na prodej pozemkové parcely číslo osm set devadesát vedl meno jedná v katastrálním území studánka v rumburku žadatelem je pan milan vyšší který požádal o pozemky z důvodu rozšíření vlastník pozemku u svého domu 
a jedná se o pozemek o výměře sto devadesát osm metrů čtverečních opět v za cenu stokorun 
nejedná se o stavební pozemek jedná se pouze pozemek který rozšiřuje stávající zahradu 
děkuju zeptam se hostu zastupitelstva zastupitel 
prosím návrh usnesení 
zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo osm set devadesát dva lemona jedná travní porost o výměře sto devadesát osm metrů čtverečních katastrálním území studánka u rumburku 
panu milanu vyšší novy za kupní cenu devatenáct tisíc osm set korun českých dle předloženého návrhu 
můžeme hlasovat 
eu 
v 
všech dvacet zastupitelů doba protože návrh byl přijat prosím další bod 
no budeme jednat třicet čtyři je návrh na bezúplatný převod pozemkové parcely číslo patnáct osmdesát dva katastrální území varnsdorf 
ústecký kraj požádal město varnsdorf o bezúplatný převod pozemku číslo patnáct osmdesát dva 
a z důvodu zajištění vlastních parkovacích míst a k objektu muzea ve varnsdorfu 
pro potřeby 
okresního muzea a ústecký kraj realizuje v současné době projektovou dokumentaci a připravuje celkovou rekonstrukci objektu muzea a součástí této rekonstrukce bude i okolní prostranství a ve stavebním řízení je potřeba zajistit patřičný počet parkovacích míst z toho důvodu se zástupci krajského úřadu obrátili na město a zda město může 
ho věnovat nebo pozbýt pozemkovou parcelu patnáct osmdesát dva což je vlastně bývalá komunikace okolo muzea v současné době městem nevyužívaná a 
z tohoto důvodu teda je usnesení takto připravenou a ještě jsme ho vlastně s radními nebo s vedením města diskutovali jestli návrh usnesení nebo opatřit a podmínkou že 
bychom rádi získali od ústeckého kraje a část pozemku v ulici karolíny světlé u 
střední školy učiliště kde nobby vlastně oddělením části pozemku při okraji toho bývalého hřiště došlo k rozšíření možných parkovacích ploch v této lokalitě kde máme svízelnou situaci v vedení města s tím takto souhlasí také jsme se domluvili jestli by návrhová komise a neupravila 
současný návrh usnesení že bysme to podmínily 
bezúplatným převodem části pozemku v ulici karolíny světlé pro účely vybudování parkovacích ploch 
pan sucharda technickou 
dobrý večer a na přípravě zastupitelů v pondělí ještě tam padl dotaz zda bude zachovaný průchod takže jsme požádali projekční kancelář tady vidíte na tom obrázku za námi že ten průchod i nadále tak bude pro občany zachován 
že děkuju hlásí se pan šmíd náměstek hejtmana 
dobrý den 
a já se chtěl vyjádřit k tomu k té podmínce a ústecký kraj 
si převzal tu nemovitost v podstatě do svého majetku ta nemovitost je v dnešní době zdevastovaná a kdyby si ústecký kraj nepřevzal tak by pravděpodobně spadla a ústecký kraj má v současné době se projektuje a projektové se jak bude ten objekt vypadat tak aby sloužil svému účelu a myslím si že cena která tam padala tak je okolo sto dvaceti milionů které ústecký kraj bude investovat do tohoto města ze svého rozpočtu a je to velice pokročilé fázi a já si myslím že dávat jakoukoliv podmínku by bylo škoda obzvláště ve chvíli kdy na tom jednání kterého jsem se taky účastnil a které se účastnil i pan starosta a paní místostarostka myslím že to tam bylo jasně řečeno že ústecký kraj vůbec se nebrání tomu aby pozemky které jsou na karolině světlé a které v podstatě v dnešní době nebudou potřeba protože v rámci toho výstavby kampusů bude sportovní hala umístěná v do prostoru v okolo náměstí takže v podstatě ty pozemky které tam ústecký kraj má pokud teda příští zastupitele se tak rozhodnou protože samozřejmě víte že v zastupitelé ústeckého kraje končí ve svých funkcích takže někdy to nemůžeme garantovat ale já si myslím že dávat tam podmínku že v ústecký kraj za své peníze vybuduje okolo muzea kterému bude vlastnit parkovací stání a dobře jsme byli dobře jsme se přece dohodli na tom na tom jednání že by bylo dobře kdyby město varnsdorf konečně získalo takovou nemovitost která bude sloužit svému účelu takže mě to přijde trošku zvláštní 
děkuju s technickou pan sucharda 
já nechci předbíhat ale jenom chci říct že je to takhle už projednáno s odborem správy majetku na kraji že to není jako žádná jobovka nebo že bysme chtěli kraj zaskočit také tak takhle jsme se na správě majetku dohodli 
tak děkuju ještě nikdo z hostů zastupitelstva 
není tomu tak tak poprosim zastupitelé 
pan horáček 
dobré odpoledne a já chci podpořit pana petra šmída protože a předání muza na kraj bylo velké bylo po velkém úsilí trvalo to více než dva roky a dávat v tuto chvíli podmínku a že si vezmeme do bože za jiný pozemek poskytneme tento mi přijde nesmyslné jestli je to předjednáno na a na správě majetku je sice hezká ale o tom bude rozhodovat zastupitelstvo takže a ty zastupitelé to můžou potom rozhodnu to trošku jinak ale nemyslim si že by nám kraj nechtěl dát ty pozemky my jsme o tom jednali mnohokrát na kraji myslím že žádosti tam šly dvě ale vždycky jsme byli ubezpečeni a o tom že a kraj pustí ty pozemky až bude schválená koncepce a školy bratislavské to rozšíření toho kampusu a tady pan a radní jeho náměstek hejtmana řekl že ta škola bude teda evidentně v prostoru o té střelecké nebo tam poblíž takže si myslím že v další žádost od města bude úspěšná abysme ty pozemky získali možná ženy nezískáme nejenom nebo jen pozemky kolem toho hřiště a třeba i to hřiště celé protože v tu chvíli ten pozemek tam nemá pro kraj žádný význam což by té lokalitě a velmi pomohlo 
že děkuju paní lanková 
já bych se přidala k návrhu s tou podmínkou myslím si že nejsme tak bohatý aby se mohli rozdávat cokoliv a právě proto jak už to tady padlo slibuje se ten pozemek tam na tý karolíny světlé už mnoho let a myslím si že tohleto by to mohlo urychlit kor když tam jako není žádný problém takže za mě pokud to bude s podmínkou jsem pro bez podmínky budu proti 
děkuju ještě někdo zastupitelů nikdo se nehlásí je pan horáček prosím 
napíše jenom upozornit tedy pan šmíd říkal že ta oprava nebo ta rekonstrukce tomu za bude stát sto dvacet milionů korun takže město ušetřilo sto dvacet milionů korun nebo kdyby jsme to dělali a v nějakém menším měřítku tak odejděte já nevím řádově o deset dvacet milionů bys možná ušetřili ale minimálně sto milionů město ušetřil tím že předal tento tuto nemovitost kraji který se o to postará tak jako on nebavíme se tady o tom jestli někdo něco dáváme někomu zadarmo kousek toho pozemku 
poprosím pan šmíd 
no já bych chtěl říct že ústecký kraj nedostane nic zadarmo ústecký kraj zvelebí část města varnsdorf na své náklady vzniknou tam parkovací místa která budou sloužit pro návštěvníky muzea popřípadě pro další návštěvníky tohoto města bude tam budu tam v podstatě parková úprava tak jak je to běžné u ostatních ostatních muzejí a dalších nemovitostí ústeckého kraje takže já vůbec bych ve mně v podstatě jedno jestli to takhle domluvený s nějakou správu majetku a jestli jestli je jestli je tato podmínka předjednaná a s úředníky ústeckého kraje tak v pořádku a já jenom aby aby nějaká podmínka nezačala nějaký záměr který by mohl městu přinést další rozvoj a zkrášlit naše město tak aby mohlo vypadat co možná nejlépe 
fredík děkuju paní lanková 
jsem jenom v krátkosti chtěla poděkovat svým předřečníkům za jejich názor já mám též vlastní názor děkuji 
takže děkuju že budeme hlasovat o posledním návrhu a ten byl paní lankové to znamená s tou podmínkou jenže a to jak je to navrženo v tomhle tom pozměňovacím usnesení sama návrhová komise 
takže poprosím návrhovou komisi původní návrh 
ta zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně převést pozemkovou parcelu číslo z patnáct osmdesát dva ostatní plocha komunikace o výměře tři sta sedmdesát pět metrů čtverečních katastrální území varnsdorf v ústeckému kraji se sídlem velká hradební číslo tři tisíce sto osmnáct ústí nad labem 
za podmínky bezúplatného převedení části pozemku v ulici karolíny světlé město varnsdorf pro zbudování parkovacích míst přilehlých panelových domů 
pak chcel usnesení bylo přečetl to ale my ho před sebou nemáme pan rýdl prosím 
abych tomu rozuměl jsou dva návrhy první návrh je s podmínkou druhý je bez podmínky ano ano děkuju 
pan sucharda 
d já se omlouvám ale týká jenom chci říct že myslím si že objekty hlasování nejsou nic proti ničemu a není to žádná jobovka není to zaskočeni ústeckého kraje není to o tom že bysme se něčeho vzdávali nebo to by jsme když jsme to projednávali tak se mluvilo o tom že dojde ke změně těch pozemků v té v té vté ploše pak přišel návrh od ústeckého kraje na nato že teda v chtějí tuto komunikaci bezplatně bysme řekli úplně bez problémů můžeme to podmínit tím že nám dáte ty pozemky ano můžeme takhle jsme se dohodli v tomto týdnu takže když to bude s úzce s tím jedním usnesení nebo s druhým oboje dobře 
že děkuju takže budeme hlasovat o tom usnesení které přečetla návrhová komise to znamená s podmínkou ano 
já jsem byl připravený bez podmínky pondělí řekli vedením dostatečně s podmínkou 
tom mám myslet 
jestli by si ještě poprosím ještě jednou po přečtení toho návrhu od navrhuje komise 
části pozemku 
v ulici karolíny světlé 
město varnsdorf pro zbudování parkovacích míst 
takže ještě jednou 
za bezúplatného převedení části pozemku v ulici karolíny světlé město varnsdorf pro zbudování parkovacích míst 
přilehlých panelových domů 
tu podmínku jsem vynechal podmínku jsem vynechal záměrně je to tak že dojde k bezúplatnému převedení 
zabez úplatného převedení 
město varnsdorf 
pan rýdl s technickou 
prosím vás užijeme si tu pořádek ústecký kraj požádal o bezúplatný převod a tak nemůžeme teď vlastně dát do našeho usnesení že bez lupavý převod a k tomu a v nabytí dalšího majetku od kraje to prostě nejde pojďme se domluvit v hlasujeme o tomhle tom prvním problému a rozhodujeme co si sport výkon nové podmínky já jednoznačně říkám svěží neriskujeme já vím že to může být předjednaný tak jak dopadne ale udělejme to skutečně bez podmínky protože nevíme jak se zachová nová nové zastupitelstvo kraje může skutečně vzít jako jako třeba jako provokaci a nás to zde bude stát takže já doporučuju skutečně pojďme to odhlasovat tak jak to původně požadoval kraj 
s technickou paní lanková 
tomu že jsem dala pozměňovací návrh také stejně jde na řadu první a já si za ním stojím 
tak takže poslední návrh zase paní lankové opět takže s podmínkou 
takže poprosím ještě jednou pan doktor jára s technickou 
jsi zdrhl zde si zdržovat dobré odpoledne já sem se mnou chtěl zeptat pana suchardy jestli je to skutečně předjednaný a nebude ty dveře jsou otevřené aby sme si tady zbytečně nezavírali různými tanečky dveře které jsou předjednány to znamená jestli je to předjednáno s vlastně s oběma úřední úředníky s oběma stranami tak nevidím důvod proč by se nemohly hlasovat s tímto návrhem já si myslím že určitě ústí budeme chtít víc vstříc ale zase na druhou stranu jak by se tam věnovali určitým způsobem budovu to je pravda do té budovy se bude muset investovat v mě vpodstatě myslím si že v ten dotaz nebo respektive ten návrh t podmínky není likvidační takle 
děkuju s technicko pan horáček 
předjednáno to může být jak koliv kdekoliv na tom úřednický místě ale rozhodovat o tom bude zastupitelstvo takže to je jednoznačný jako samozřejmě předjednaný jsme měli spoustu věcí ale rozhoduje o tom zastupitelstvo takže jako to nemá smysl tohle no 
poprosím ještě pana beránka a já jsem dostal za úkol na plyn krajský úřad zavolat tak jsem mohl splnit po slovo v vysvětlil jsem jí že tady právě obava že by to dneska nemuselo projít bezplatně jestli tam tu podmínku můžeme nebo nemůžeme dát ona říkala že to je na vás zase obráceně že to je tady na zastupitelích ze tam bude nebo nebude nicméně při projektování v my dáváme souhlas s parkovacími místy a asi za město všichni cítíme to co tady bylo řečeno že jsme rádi že kraj bude investovat 
že bude investovat a v 
ta podmínka byla formálně projednána ale v opravdu nemůžeme vědět v jakém složení bude v nové zastupitelstvo kraje proto já jsem navrhoval našemu vedení města toto usnesení takto schválit nicméně starosta města může tu smlouvu o převodu v podepsat až třeba nové krajské zastupitelstvo v bude hlasovat o té o tom našem do naší žádosti o převod v ulici karolíny světlé protože pro stavbu muzea není důležité jestli v 
taťka byl na konci tohoto roku bude pozemek převeden oni teďka pouze projektují v mam neni není ještě výběrové řízení na realizaci není projekt dokončen takže pořád může být usnesení platné i bez podmínky takže no není to tak zásadní a jak to tedy vypadá zdát podmínkanebo bez podmínky ještě se to dá pozastavit a vlastně odložením podpisu starosty města a vyděli bysme jestli kraj vstřícně zase bezplatně v objektu je pozemek v ulici karolíny světlé 
asi všechno 
pan šmíd poprosím 
tak já bych chtěl říct že ústecký kraj si chce nas na převzít cus rozbahněné cesty kudy se běžně nedá ani projít a ve chvíli kdy si to kdy vydáte nějakou podmínku a to doopravdy jde o to že se mění garnitura mění se lidi přijdou tam přijde tam někdo řekne za těhle těch podmínek mi prostě to stavět nebudeme mít těch sto dvacet milionů ušetříme a postavíme si muzeum například v žatci v lounech je spousta natažených rukou v ústeckém kraji je spousta problémů je spousta měst které rádi uvítají to že někdo odmítne sto dvacet milionů protože ty sto dvacet milionů samozřejmě někde nezůstane ležet na ulici ani nezůstane ležet v rozpočtu ty se samozřejmě okamžitě budou investovat někde jinde a nějak jinak 
děkuju s technickou pan jára 
ještě jednou jenom krátkou technickou já bych rád aby kdokoliv bude vystupovat i za kraj aby nezaváděl posluchače do omylu to není rozbahněná cesta tam je normálně strukturovaná cesta já si myslím že to je mě prostě zbytečné ovlivňování v každý máme občanku a můžem se tam jít podívat a rozhodnout se prosim vás říkám i když prší to není tam se nejedná rozbila rozblácenou cestou a já jsem chtěl poprosit pana šmída aby prostě když tak se tam šel podívat a neříkat věci když o tom není sám přesvědčen děkuju 
pan šmíd prosím 
a já si myslím že občané varnsdorfu i ty s občankou i ty bez občanky se tam samozřejmě můžou být podívat já to tam velice dobře znám 
děkuju paní lanková 
já jenom na okraj jako hodně chodím pěšky tak tam chodím skoro denně takže vím že to není tak jak říkáte pane šmída nicméně jsem chtěla tady pan horáček říkal pořád že to závisí na zastupitelstvu krajským no kdyby jste tam ještě byly je to další volební období tak já věřím že ku varnsdorfský přece podpoříte návrh varnsdorfských není to tak no a pokud tam nebudete no tak holt uvidíme to všechno díky 
vše děkuju 
tak až přistoupíme k hlasování poslední návrh byl teda s podmínkou 
takže ve držme na 
až bude návrhová komise předkládat 
takže poprosim návrhu komise přednesený návrh 
zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně převést pozemkovou parcelu číslo patnáct osmdesát dva ostatní plochy komunikace o výměře přes sto sedmdesát pět metrů čtverečních katastrální území mas druh ústeckému kraji 
dle pozměním celého návrhu paní lankové štěpán drazky s technickou 
já bych poprosil v tomhle případě upřesnit přesnou formulaci jak zní ten pozměňovací návrh 
tak pan si člověk s technickou prosim ta přátelé abych vás poprosil o desetiminutovou přestávku aby sme si mohli vyladit a domluvit se a ten návrh připravit a chviličku jsme se ji protáhli děkuji 
tak by vaše 
pět minut přestávku 
pergola poptávka 
a pak  si na čurání 
takže svolávám zastupitelé prosím pojďte na svá místa 
v 
činí 
čas běží 
vážení zastupitelé pojďte ke stroji 
takhle kdyby nám chodily děti po zvonění 
to nevím  neodcházet 
lékař mluvit 
tak budeme pokračovat 
poprosim zastupitele  ještě jednou  se vrátí na svá místa budeme teďko hlasovat 
jo já tady nevidím že se hlásí paní lanková ještě tu a tu chvíli 
s technickou paní lanková prosim 
ja jsem jenom chtěla a na doporučení paní právničky městská a mělo by tam být samozřejmě i číslo pozemku nějaký metr a tak dále a tak dále takže vlastně svůj pozměňovací návrh stahuji 
o návrhu bez teda podmínky 
takže poprosím návrhovou komisi o ve přečetla 
návrh usnesení 
zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně převést pozemkovou parcelu číslo patnáct osmdesát dva ostatní plocha komunikace o výměře tři sta sedmdesát pět metrů čtverečních katastrálním území varnsdorf v ústeckému kraji 
dle předloženého návrhu 
tak a můžeme hlasovat 
d 
v 
patnáct zastupitelů bylo pro proti jeden zdržel se jeden nehlasovali tři takže návrh byl přijat 
děkuju 
poprosim další byl dalším bod je návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemkové parcely dvacet šest devadesát dva lomeno sto čtyřicet pět žádost od čezu akciové společnosti kteří po požádali o uzavření smlouvy na prodej části této po parcely z důvodu přeložení trafostanice a vybudování nové trafostanice v jedná se o lokalitu v ulici západní v posilovny 
jedná se o tu velkou akci čezu kdy je překládáno několik desítek trafostanic a pro ty účely stavebního řízení musí mít uzavřené smlouvy o budoucích kupních smlouvách že získají pozemky 
jedná se o standardní podmínky jako již v minulosti takže dvě stě korun za metr čtvereční a 
náklady spojené s převodem hradí kupující 
vše děkuju zeptam se hostu zastupitelstva 
zastupitelů 
není tomu tak jsem navrhl komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části pozemkové parcely číslo dvacet šest devadesát dva na sto čtyřicet pět ostatní plocha zeleň o výměře cca třicet pět metrů čtverečních v katastrálním území mensdorff k umístnění soustavy dts dle předloženého návrhu 
tak prosím můžeme hlasovat 
eu 
v všech dvacet zastupitelů bylo protože návrh byl přijat prosím další bod naleze předkládá návrh na prodej pozemkové parcely třicet dva osmdesát devět lamino demi v katastrálním území varnsdorf a manželé lukáš a petra víznerovi požádali o prodej tohoto pozemku za účelem rozšíření zahrady k rodinnému domu a rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést na dvacátého pátého června dva tisíce dvacet z důvodu plánovaného přístupu na tento pozemek v nebo na pozemek třicet dva osmdesát sedm z důvodu je z důvodu budoucího no vybudování parkovišť v okolí panelových domů v ulici karolíny světlé a dále zde speciální stavební úřad v nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku 
v územním plánu se jedná v současnosti obytnou zástavbou nízkopodlažní usnesení máte dvě buďto potvrdíte v usnesení rady města o převedení tohoto pozemku a ponechání ve vlastnictví města anebo zveřejníte záměr převést 
přiložené studie nebo kopy studie vidíte že tento pozemek a je má to označen a tak je v plánu rozvoje lokality sídliště ulice západní plánován jako další možný přístup na pozemky které by v budoucnosti mohly být využijeme využity jako parkovací plochy případně přístup do zadní části areálu sídliště 
děkuju zeptam se hostů pak poprosím k mikrofonu 
tak poprosim o jméno dobrý den petra meixnerová nyní já bych já prostě 
já bych chtěla a ohledně toho pozemku od města v zažádali jsme si o koupi z toho důvodu že vlastně máme tam rodinný domek a máme malou zahrádku kdyby se to kdyby se to prodalo a z jako udělala bys tam cesta prakticky a ta cesta je tak uzounká že si myslím že úplně zbytečná k tomu aby vedli kvůli nějakému parkovišti aby kolem nás ta cesta vedla na sever by z toho mohla být jednosměrka 
a kdyby tam ta cesta vedla prakticky by se skoro otírala o roh našeho baráku protože je strašně blízko máme tam prostě ložnici kuchyň obývák přišli byste o zahrádku os o naše soukromí a vlastně 
a mně to pro nás hodně důležité protože barák bez zahrádky není barák prostě a tím pádem bysme přišli jakoby o všechno 
myslím si že kdyby tam na druhé straně měly být nějaké parkoviště také vlastně si myslím že bych ze strany paneláků z druhé strany by tam ty cesty mohly by vést taky a ne aby jsme přišli o zahradu a vlastně jsou tam studny které by mohly být vlastně narušeny 
v nevím prosím buďte lidský a zkuste to nějak ještě promyslet protože říkám mě to strašně uzounká cesta která si myslím nic neřeší nanejvýš by tam chodili prostě lidi by procházeli okolo možná ke kauflandu nebo tak ale ta cesta je fakt opravdu úzká navíc vede jakoby trošku do zatáčky takže vlastně ona začíná třeba třímetrová az užije se k naší kuchyni kde by prostě máme nízkopodlažní baráček takže vlastně byste lidi chodili přímo kolem našich oken navíc by si to musela postavit nějaká odhlučňovací stěna která by taky stálo nějaké peníze 
už takhle tam máme vlastně paneláky bylo kolem sebe kolem nás takže ta cesta by nám to totálně úplně zničila všechno no 
možná by jsme uvažovali i o prodeji domečku protože dům bez zahrádky není dům no prostě tak len st 
tak vás prosím prosím vás buďte lidský trošku 
vše děkuju 
tak ještě nikdo z hostů zastupitelstva není tomu tak zastupitele 
nikdo takže poprosím o návrh usnesení 
zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést pozemkovou parcelu číslo třicet dva osmdesát devět lumenů dvěma orná půda o výměře tři sta třicet čtyři metrů čtverečních katastrální území varnsdorf 
tak a můžeme hlasovat 
eu 
eu šestnáct zastupitelů bylo pro proti dva zdrželi se dva takže návrh byl přijat poprosim další bod dalším návrh je prodej pozemkové parcely padesát tři nula osm padesát tři nula devět a pozemkové parcely padesát tři jedenáctky melodiemi v katastrálním území varnsdorf pan inženýr bakalářka kamil járek požádal o prodeji uvedených parcel za účelem vybudování arboreta a budoucí výstavby rodinného domu a dále žádost a odkoupení obdržel osmi od sousedního vlastníka pana jiřího pachmana 
rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést na dvacátého pátého šestého dílu v roce z důvodu rozdělení území na dvě části s plánovanou komunikací dle nového územního plánu a pan bujáček s novým navržením 
souhlasí a při případném prodeji se novému územnímu plánu přizpůsobí v územním plánu je to současně vedeno jako komonice sklady prodejní sklady a nový územní plán to řeší část plochy bydlení část jeho komunikace na část jako plochy smíšené obytné centrální 
no takže opět jsou dva 
dvě usnesení první usnesení je potvrzení rozhodnutí rady města o nezveřejnění čili zastupitelstvo zastupitelstvo města aby rozhodlo o neprovedení ploch a nebo máte připravenou usnesení zveřejnit záměr převést 
děkuju tak se ptam se hostů zastupitelstva 
pan bulhary 
jo pan jarek prosím jak dál 
blbina jo dobrý den já jsem o tento pozemek požádal v polovině června byl jsem radou městskou jakousi komisí odmítnut že to neplatí kvůli tomu novému plánu a tak jsem se rozhodl že se vám tedy pokusím nějak vysvětlit ale chtěl bych vám teď vysvětlit jak se ta situace kolem toho pozemku a vůbec týhletý lokalitě vyvinula a ulehčím vám práci 
a ten pozemek jsem si vyhlédnul když jsem se na ten na tuhle to tyhle lokality nastěhoval říkal jsem si bylo by prima kdybych někdy měl peníze mohl být ten pozemek koupit synům aby kdyby se někde rozhodli ve varnsdorfu zůstat tak abych měl možnost jejím nějakým způsobem předat nějaký majetek a tím je zabezpečil nicméně za ty roky co tam jsem v se toho spousta změnila ten pozemek byl umístěn je to takový high narozen nar zbořeništi kde se sukcesní rozvinula nějaká vegetace a lidi tam vozili biologický odpad měst toto krásně zarovnal uvedlo to byl docela dobrého stavu a proto jsem si řekl okej tak o to teď teda požádám protože je to asi má smysl nicméně pozemky kolem tohodle pozemku koupil pan pachman a takovou úžlabinu polní kde se zasahovala voda která potom stékala po silnici do takového mokřadu nad na druhé straně silnice u ab iksu a tak to zasypal nevytříděné stavební sutí a utužil to a tu krajinu vlastně zarovnal a tu část spodní pozemku mezi mým pozemkem a plzeňskou pumpou prodal v pražské firmě která provozuje stát stanice technické kontroly car motives r o a tu horní část pozemku si nechal pro svoje účely a no vlastně ten ten háj který jsem si chtěl koupit abych ho pak nějak funkčně rozdělil vytvořil tam nějaký kapsy pravdivý výstavbu domu vlastně povolal pomocníky kteří se pustili a zakousli se do toho háje a začali ho nemilosrdně kácet kdybych na ně na vystartoval tak bych tak by se jako nevratně zakously do pozemků města do toho o které žádám a pak teprve přestali jakoby ty stromy kácet druhá věc je s panem pachman jsem se nepohodl protože jsem chtěl synovi staršímu vyfotit třiceti tunový jeřáb na tři a půl tunové komunikaci jak tam zvedá kontejnery aby je mohl odvézt pryč takže jsem byl hrubě jakoby ve verbálně napaden a vlastně s až s výhružnými tóny načež se mi ozvali i jeho psa jeho přátele kteří jsou i mými přáteli ať si dám pozor a radši z tohohle toho konfliktu vycouvám ačkoli pocházím z rodiny která s prastrýc seděl v seděl prostě v koncentračním táboře jako ve jeden z vedoucích nějaký buňky v hradeckém kraji japan nezlomil se nikoho neudal tak já prostě má dvě malé děti a já si ten pozemek nekoupím děkuji vám 
děkuju pane bo jarkovi ještě někdo z hostů zastupitelstva 
zastupitele 
nikdo se nehlásí k diskusi tak že poprosím návrhovou komisi 
mapa 
takže ano 
můžu takže zastupitelstvo z pardo zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést pozemkovou parcelu číslo padesát tři nula osm zastavěná plocha zbořeniště o výměře pět set sedmdesát šest metrů čtverečních pozemkovou parcelou číslo padesát tři nula devět zahradu o výměře sto osmdesát šest metrů čtverečních a pozemkovou parcelu číslo padesát tři jedenáct lomeno dva trvalý travní porost o výměře tisíc sedm set padesát dva metrů čtverečních vše v katastrálním území mensdorff 
tak a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
sedmnáct zastupitelů pro proti dva zdržel se jeden takže návrh byl přijat prosím další bod 
dále se předkládá návrh na nabití pozemkové parcely číslo jedenáct dvacet sedm katastrálním území studánka v rumburku 
paní marika a eichlerová nabízí městu k odkupu nebo do vlastnictví města výše uvedený pozemek 
předložila zjištění ceny pozemku a požaduje případě zájmu města částku tři sta šedesát šest korun za metr čtvereční což za pozemek činí dvě stě dvanáct tisíc pětset pět korun českých územním plánu se jedná o obytnou zástavbu nízkopodlažní protože to je pozemek přiléhající k hlavní komunikaci na dolní podluží v těsné blízkosti domu v okolní zástavbě 
ho rada města dne dvacátého pátého šestí doporučuje zastupitelstvu města nenabízí tento pozemek v katastrálním území studánka parcelní číslo jedenáct dvacet sedm 
děkuju někdo z řad veřejnosti chce se k tomu vyjádřit 
pokud tomu tak není někdo ze zastupitelů 
paní lanková 
ja som si jen chtěl zeptat pani ho kupovala od města ten pozemek nebo 
na nebo jen tak prostě nabízí město teda ano není to nějaký předkupní právo že máme nebo to bylo na ní že ho může vesele prodat dál teda bez nějakého dobře 
pokud je někdo tak návrhová komise 
zastupitelstvo města rozhoduje nabít pozemkovou parcelu číslo jedenáct dvacet sedm katastrálním území studánka u rumburku můžeme hlasovat 
eu 
eu 
debata zastupitelů bylo pro nehlasoval jeden že návrh byl přijat prosím další bod 
pak dále se předkládá návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností inženýrské sítě a návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice komunikace v důsledku realizace stavby a tou stavbou je kabelizace veřejného osvětlení druhá etapa na studánce takže v tomto případě je město oprávněnými získáváme právo umístit pozemek do pozemku ústeckého kraje v 
zastoupený správou a údržbou silnic ústeckého kraje takže zde se musí zřídit věcné břemeno a zároveň smlouva o těch vzájemných právech a povinnostech a proto to přísluší zastupitelstvo města protože mi to právo získáváme 
před děkuju 
najednou tak zeptam soustu zastupitelstva 
zastupitelů není tomu tak takže poprosím navrhl komise všechny najednou na návrhy usnesení poprsí 
zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu číslo římská šest tisíc sedmdesát devět lumenů dva tisíce dvacet lumenu dc o smlouvě budoucí o zřízení služebností inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení provozování udržování a provádění úprav zařízení mensdorff studánka kabelizace veřejného osvětlení druhá etapa včetně jeho součástí příslušenství opěrných a vytyčovacích bodů jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením provozováním udržováním a prováděním úprav zařízení a to dle geometrického plánu který vymezí území ní rozsah služebností a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu v částce čtyři tisíce korun českých k úhradě bude připočtena dph ve výši dle příslušného právního předpisu jednorázová úplata bude splatná nejpozději do třiceti dnů od doručení faktury budoucímu oprávněnému a dále zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy číslo římská šest tisíc sedmdesát devět lomeno dva tisíce dvacet dc o smlouvě budoucí o zřízení služebností inzine inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení provozování udržování a provádění úprav zařízení monstru studánka kabelizace veřejného osvětlení druhá etapa včetně jeho součástí a dále zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu číslo římská deset lomeno tisíc sedmdesát devět jmenovat tisíce dvacet dc o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby varnsdorf studánka kabelizace veřejného osvětlení druhá etapa město varnsdorf je povinnost zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací jako podíl na nákladech na zachování a obnově tělesa komunikace 
a 
silničního pozemku výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením rady ústeckého kraje ze dne prvního jedenáct statisíce sedmnáct a dále zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy číslo deset lumenů tisíc sedmdesát devět lomeno dva tisíce dva cd c o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnic v důsledku realizace stavby monstru studánka kabelizace veřejného osvětlení druhá etapa 
že děkuju budeme hlasovat o všech návrzích najednou 
eu 
eu všech dvacet zastupitelů doba pro takže návrh byl přijat prosím další bod 
dalším bodem je návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrské sítě v důsledku realizace stavby s názvem oprava části náhonu a stavidlo u jezu mandavy ulice pod strání a město varnsdorf a vybudovalo nebo zrekonstruovalo část náhonu a stavidla a v ulici pod strání která tato stavba zasahuje do ho vlastně profilu byl řeky mandavy a do jezu na mandrivě a proto povodí ohře předkládá návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti kdy město antverpy oprávněný z věcného břemene že máme právo vstupovat na pozemek ústeckého nebo na pozemek a 
akce ve polovinu státního podniku povodí ohře a pozemek mandavy a vlastně ovládat nebo udržovat 
stavidlo tohoto náhonu takže služebnost zřizuje dále za jednorázovou úplatu devět set korun plus dph 
a takto v tomto smyslu je připraveno v usnesení 
děkuju zeptam se hostů zastupitelstva zastupitelů prosím návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu o zřízení služebností stavby na pozemkové parcele číslo osmdesát jedna osmdesát šest lomeno jedná a osmdesát na osmdesát šest lomeno jedenáct spočívající v právu strpět zřízení provozování udržování a provádění úprav zařízení oprava části náhonu a stavidla u jezu mandavy ulice pod strání a to v rozsahu dle geometrického plánu který je nedílnou součástí vlastní smlouvy služebnost zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši devět set korun českých této částce bude připočteno dph ve výši dle příslušného právního předpisu jednorázová úplata bude splatná nejpozději do třiceti dnů od data vystavení daňového dokladu a dále zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o zřízení služebností stavby oprava části náhonu a stavidla ujezdu mandavy ulice pod strání spočívající v právu strpět zřízení provozování udržování a provádění úprav zařízení 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
všech dvacet zastupitelů bylo pro že návrh byl přijat prosím další bod že já mám poslední bod majetkoprávních záležitostí a to je předání majetku hospodaření příspěvkových organizací města a to v základní škole východní základní škola náměstí s benešemmateřské škole nezvalova v mateřské škole křižíkova a městské knihovně tak jak je uvedeno v odůvodnění 
děkuju zeptam se hostu zastupitelstva zastupitelů špatným návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu můžeme hlasovat 
v 
eu 
všech dvacet zastupitelů bylo pro takže návrh byl přijat takže děkuju panu johnu beránkovi a než přejdeme k tomu dalšímu bodu dalšího bloku tak mě poprosil o slovo pan náměstek sh mít takže poprosím mikrofon 
takže ještě jednou v podstatě už dobrý večer a vážené zastupitelky vážení zastupitelé vážené vedení města vážený pane starosto 
a čas běží 
něco začíná něco končí a pro mě končí volební období 
a nebudu tady říkat nějaká politická prohlášení vůbec ne já bych chtěl jenom poděkovat chtěl bych poděkovat vám všem za většinou konstruktivní jednání které myslim vedlo k tomu že jsme mohli prosazovat zájmy města společně a že se podařilo některé projekty dotáhnout do fáze která je buď už v podstatě realizována nebo se bude v brzké době realizovat chtěl bych poděkovat předchozímu panu starostovi horáčkovi se kterým jsme začínali a uvažovat o tom že bychom mohli společně některé projekty dotahovat do konce a ať už se to týkalo lávky přes žebra která se teď právě realizuje kterou realizuje ústecký kraj nebo to nebo to byli společně jsme dělali například v s nastartovalo se obnova muzea a začal se červený kostel a do další řada projektů potom došlo tedy k nějaké výměně a já musím říct že i současný pan starosta se chová vstřícně a já mu za to děkuju a dokázal to například tím že se zúčastnil toho skvělého koncertu v červeném kostele stejně jako místostarostka stejně jako pan sucharda takže já bych já bych jenom vám všem chtěl poděkovat za to že se že sem s námi tady mohl trávit ten čas protože už se to nemusí opakovat a chtěl bych si vzpomenout na situaci nebo na událost která se stala přesně před čtyřmi lety a to bylo když paní lanková tehdy ještě juricová napsala do na své veřejné stránky že jediný z těch kandidátů kteří jsou za varnsdorfu tak jediný že by dokázal pro město varnsdorf něco udělat takže panč mít ale ten se tam stejně nedostane takže to je jedno a já bych chtěl aby paní lenkou a os všechny ostatní z vás jsem nezklamal takže já vám děkuju 
panu náměstku šmídovi určitě zaměstnávám zero chci poděkovat za to že vždycky hájil barvy varnsdorfu když to může takhle říct a vyjmenoval těch spoustu akci a věci které jako kraj podpořil díky jako jeho osobní iniciativě takže mockrat mockrát děkujeme za ty čtyři roky díky 
tak a přijdeme k dalšímu bodu a to je bod dva to jsou zprávy výboru zastupitelstva města zeptam se 
zdali jsou nějaký zprávy z výboru 
nevidím neslyším tak tak předpokládám že nejsou 
takže přejdeme k bodu číslo tři a to jsou různé 
a první bod je výroční zpráva společnosti technické služby města varnsdorf za rok dva tisíce devatenáct takže poprosím 
pana houbička jednatele technických služeb 
co na mix 
vlevo vlevo a tady 
a už ta už to svítí dobrý den 
na to slyšet dobrý den ještě jednou aby to bylo slyšet jenže jako každý rok předstupuji před vás abyste jako zastupitelstvo města vzali na vědomí a účetní závěrku technických služeb města varnsdorf v za rok dva tisíce devatenáct mu 
všechny zákonné náležitosti jsme splnili to znamená že byla schválena a dozorčí radou dále byla schválena radou města a posledním krokem aby byla řádně ukončen a je z ní na vědomí zastupitelstvem města 
já ve zkratce řeknu všechny tu výroční zprávu nebo co jsme udělali máte k dispozici jinak pro veřejnost jsou vyvěšeny na stránkách technických služeb je tam každej rok výroční zpráva se všemi náležitostmi 
tak a když se vrátím k číslům za rok a dva tisíce devatenáct technické služby hospodařili s obratem třicet devět milionů osm set devadesát tisíc čili skoro čtyřicet milionů bylo to o dva miliony míň než o období předchozím 
a důležitým parametrem který sledujeme nebo sledují a jsou mzdové náklady které činí členění tři třináct milionů šest set čtyřicet šest tisíc předchozím roce to bylo třináct milionů pětset dvacet pět čili se na navýšily i když se navyšovala minimální mzda jenom pro zajímavost co se týká teda technických služeb od roku dva tisíce osm se do roku dva tisíce devatenáct se minimální mzda zvedla o osmdesát dva procent ho jenom aby byl takovou zajímavost a samozřejmě náklady na sociální zabezpečení a pojištění byly čtyři miliony tři sta padesát korun 
a odpisy v o investičního majetku jsme měli milion sedm set sedmdesát pět tisíc korun 
v to znamená že jsme si na tobě na veškeré investiční majetek vydělali 
a takže jsme mohli řádně že jsme odpisy neprovedli ale odepsali výsledek hospodaření po odečtení všech uzávěrkových operací byl sto jedenáct tisíc korun výsledek hospodáři hospodaření po zdanění byl sedmdesát sedm tisíc korun a byl o čtyřicet tisíc menší než předchozím předcházejícím roce 
takže to by bylo k tomu a ještě k tý výroční zprávě je dobré se podívat teda tam v popisu akce který jsme udělali je to s fotodokumentací snažíme se pro město udělat maximum plnit jeho požadavky a 
a zefektivnit hlavně práci těch lidí to znamená zvyšování produktivity práce 
no samozrejme máme pořád co zlepšovat 
takže děkuju 
zeptam se hostu zastupitelstva zajímají nějaký dotaz 
tak poprosím 
jinak ty co nás poslouchají online tak celá zpráva je na webu města 
technické služby padl 
asi 
slyšíme se tak ještě dobrý večer vážení zastupitelé já jsem vám chtěl poděkovat chtěl jsem poděkovat hlavně těm nejenom těm ale všem kteří hlasovali kteří hlasovali zeleně tím děkuju ale i těm kteří hlasovali žlutě protože i pro mě je to velký úspěch já jsem tedy po několikátý a vždycky jsem měl samý červený a dneska vlastně se stalo to že nemám sami červené mám dokonce deset ta se dodaných hlasů a zbytek hlasů bylo žluté jejich takže bych vám tím chtěl poděkovat ale chtěl bych se taky trošku věnovat i těm i těm žlutým hlasům protože oni vlastně nehlasovali ani pro ani proti oni s jako nevědí a tam bych chtěl říct jenom jedno ono tady zaznělo jedná se mi to dalo produkt pozemkovou tu parcelu třicet tři devatenáct chtěl bych říct že vlastně zaznělo vlastně a to že ta parcela se omlouvám že vás přeruším a teďko diskutujeme o technických službách jel takže a tak jsem vyzval veřejnost zdali se chtějí vyjádřit k a můžu to a když tak chviličku ještě do pověste co jenom minutku a omlouvám se nejsem už jsem trošku zaspal tak jsem ještě doma máme jenom to chce nepovolit chtěl jsem říct že tady zaznělo jako byl že by město mělo ty pozemky zainvestovat a pak prodávat já osobně se domnívám že a teď promiňte mi ten hlasi to je to nesmysl já si myslím že to všichni vědí protože je to drahá záležitost pro město ty pozemky zatím předraženou platí se dph háčku jako příklad uvedu třeba lokalitu pod hrádkem ty dneska se to velmi těžce prodává nakonec ty pozemky vlastně musí kupovat tuším že pan šusta nebo jestli jsem teda dával pozor je pak se to prodává vlastně poté pod cenou takže nastane ten jenom prodělává opravdu bych chtěl poprosit aby prostě ty pozemky jsou stavební jsou tak určeny stavebním a územním plánem města aby se dodržovala a byť byl tenhle stát vzorem jeden domeček tak si myslím že je zle to úspěch je to úspěch a je to furt lepší než těžce lokalitě bydlí bezdomovci je tam skládka jsou tam pneumatiky a je tam bordel opravdu se tam běžte podívat je tam skládka děkuju a přeju hezký večer 
taky děkuju tak a teď poprosím paní lanková se hlásí k diskusi 
ještě rychle zareaguje jako sem ráda za ta slova a pan a houbičku pěkná práce hezký fotky jako jo je vidět že jste dělali ale chci se zeptat na jednu věc úplně jak vy tady na tom zadní stránce tady pak píšete o zavedení toho o tý žádosti a to zavedení na ty zimní paušály no já se chci zeptat v 
vy máte sůl vykupujete sůl nebo ten inertní materiál ty kamínky nebo tohle no a když ta zima není tak vám to přece zůstane do dalšího roku 
je to tak ano 
pak mi vysvětlete jako k čemu je ten paušál jo že to se opravdu spotřebuje minimum a když teda nakoupíte budeme s si říkat jo ale letos bude ta cibule vypadá že takže bude krutá zima takže se nakoupí ale zůstane to třeba další dva tři roky jo tak pak mi ten paušál jakoby přijde zbytečnej ale to je kam je to jenom můj názor jenom jsem se chtěla zeptat 
si můžu 
jo a takže děkuji za otázku je příhodná protože jste mi docela přihrála samozřejmě s udělá jenom jednu z položek které jsou to já sem asi před čtrnácti nemá dal na správu majetku přílohu návrh přílohy číslo jedna k zimní údržbě kde pip v která popisuje ne tyto paušály ale zbytné náklady které my máme v zimní údržbě a vlastně je potřebujeme zaplatit který neřeší smlouva o zimní údržbě to znamená a jestli tato tento dodatek projde bude to znamenat že mi bude moc když nebude zima prosím vás také my budeme moci jen městu vyfakturovat zbytné náklady k tomu abysme vůbec potom přežili protože technický služby v zimě nemaj nemaj tolik činností aby pokryli svoje zbytné náklady řekl 
takže k tomuto bude je připravený dodatek ke smlouvě vyjádří se k tomu správa majetku kam jsem to přehnal jako první aby se vyjádřili a protože se jedná potom v dnešní době nemůžeme ty lidi poslat zaměstnance na domu v propustit a potom nářez je nabrat když potřebujeme jo je to je to o tom prostě když bude chumelit nic nás netíží prostě jedeme dál ale když nechumelí nemáme nemrzne prostě je zima taková jaká byla letos tak prostě na nás to stojí poměrně dost peněz a asi nám to narušuje vlastně to cashflow kterými potřebujem potom na jaře ke spuštění akcí a podobně jo takže je to je čistě jenom o zachování běhu těch technických služeb a my jsme nepadaly do nějakejch červených čísel potom díky zimní údržbě 
takže si vám stačí no děkuji vše děkuju že nikdo ze zastupitelů 
nikdo takže poprosím návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu společnosti technické služby města varnsdorf s r o za rok dva tisíce devatenáct a můžeme hlasovat 
v 
d 
debata nad zastupitelů bylo pro nehlasovali jeden návrh byl přijat 
děkuju panu roubíčkovi 
další bod je zpráva o výsledku hospodaření bytového družstva varnsdorf a předkládá paní fábry zastupitelka 
dobrý den všechny ještě jednou zdravím a výsledek hospodaření a zprávu jste už všichni zastupitelé obdrželi takže jestli máte k těm těm číslům někdo nějaké dotazy že bych mohla vysvětlit jinak a další taková zpráva je že do konce roku bude splacen úvěr už městu a do roku dva tisíce dvacet pět ještě členové budu platit tu druhou majetkovou účast a vlastně to skončí třicátého devátého roku dva tisíce dvacet pět a tam potom budou moci členové rozhodnout na své schůzi jestli budou chtít být družstevníky anebo vlastníky bytu takže teďkon pod protože zpátky všechno se řádně platí a takže ty budou ty budou uhrazeny do konce roku vlastně tok skončí v lednu začátkem ledna takže tam bude oni oni budou dál splácet protože to je taková ta oni mají smlouvy na druhou majetkovou účast budou spát se dál od je to o nějakých třicet korun pouze míň a tím vlastně se naspořit peníze do toho roku dva tisíce dvacet pět kdy potom přichází v úvahu ta druhá smlouva s městem a družstvo na tý dohodě o tom majetkovém vypořádání ale to se ještě určitě pak bude projednávat takže jestli máte k tomu někdo ještě něco byty jsou obsazeny žádné větší problémy tam nejsou a 
myslím že drew bytové družstvo jako šlape dobře 
budeme mít v listopadu členskou schůzí kde se odsouhlasí ten hospodářský výsledek za ten rok dva tisíce devatenáct takže si někdo něco máte že děkuji paní fáberová 
někdo ze zastupitelů 
není tomu tak takže poprosím návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu o činnosti společnost a pardon o výsledku hospodaření bytového družstva varnsdorf za rok dva tisíce devatenáct a můžeme hlasovat 
v 
šestnáct zastupitelů bylo pro nehlasovali čtyři že návrh byl přijat 
další bod je výroční zpráva o činnosti společnosti regia a s za rok dva tisíce devatenáct a předkládá i pan předseda představenstva pan jozef šulák 
dobrý večer a takže předkládám výroční zprávu představenstva společnosti regia za rok dva tisíce devatenáct i naše zpráva je na stránkách i my jsme udělali všechny náležitosti které nám zákony ukládají a správou už byla v seznámena rada na valné hromadě zastupitelé dostali elektronicky a je poměrně obsáhlá obsahuje zhruba asi padesát stránek a popisuje průběh toho roku a dva tisíce devatenáct v kterém zhruba v polovině došlo ke změně ředitele a pana šimánka vystřídal pan kucera a 
akciová společnost se do té doby potýkala s poměrně velkou fluktuací je a hlavně na postech účetní mzdové účetní který se tam vystřídali zhruba asi tři a nový pan ředitel nařídil a důkladnou vyhneme invertory inventarizaci a i částečnou rekonstrukci účetnictví ve kterém byly a věci a zele devatenácté devadesát sedm cele dva tisíce devět staré věci které nebyly je řešené které nebyly odepisovány a byli tam a staré nedobytné pohledávky které v tom učednictví zůstávaly takže to se povedlo a napravit troufám si říct že je to co se týče účetnictví tak je akciová společnost zhruba v bodě nula kde všechny ty a věci z minulých let jsou vyčištěny a to bych řek že i částečně potvrdil audit který neshledal závažných pochybení 
a doporučení které audit dál tak z větší části je byly už v průběhu toho pro toho druhého pololetí zapracovány 
a napraveny 
a ztráta jedenapůl milionu a kterou akciová společnost v vytvořila je způsobena ztrátou na sportovištích v hlavně na bazénu a radou města byla zřízena komise která se seznámila s problematikou sportovišť s problematikou ekonomiky těch sportovišť a má za úkol navrhnout co a jak dál takže 
rada města by měla během krátkého času dostat návrh a jak ta komise se seznámila s problematikou v části podnikání akciové společnosti na sportovištích a co ta komise navrhuje v jak pokračovat dál a představenstvo navrhuje uhradit akcionářem v příplatkem do vlastního kapitálu tuto ztrátu jedenapůl milionu což odsouhlasila jak dozorčí rada taky valná hromada 
takže to je asi všechno co bych k tomu já a v tuhle chvíli řekl máte nějaké dotazy ptejte se 
že děkuju panu šulákové pak 
hlásí se někdo kdy diskusi s z zastupitelstva neboli ze zastupitelů 
není tomu tak takže poprosím návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu o činnosti společnosti regia a s zhruba tisíce devatenáct 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
pro bylo osmnáct zastupitelné hlasovali dva že návrh bude přijat děkuju za přednesení návrhu a přejdeme k dalšímu bodu to je bod tři nula čtyři a to je bod finanční výbor a výbava pro hospodaření s odpady v živ postupně budeme se věnovat finančnímu výboru protože na červnovém zasedání zastupitelstva rezignovali na členství ve finančním výboru pan inženýr jaroslav odrazky a inženýr pan jan rýdl proto je dneska nutné zvolit nové členy finančního výboru 
já jsem obdržel dopis od pana zastupitel je batman zastupitel mariana čapka který nejenom navrhuje 
změnu v členství v finančnímu výboru ale o navrhuje odvolání pana jana šimka z funkce předsedy finančního výboru já se zeptám pana čapka zdali trvá na tomto sem návrhu 
ano dobře 
takže první věci bude budeme hlasovat o návrhu pana mariána čapka ohledně v předsedy finančního výboru ohledně odvolání pana jana šimka z funkce předsedy finančního výboru chce se k tomu někdo ze zastupitelů vyjádřit koukám je přihlášena paní lanková takže poprosím 
nebudu to brát moc zeširoka už v minulé na minulém jednání zastupitelstva tady padly takový řeči jakože výborne funguje nepracuje a tak dále k panu čapkovi se vrátím 
vytáhla jsem si zamilovala minulé vedl volební období v finanční výbor kontrolní výbor za toto volební období 
takže finanční výbor 
předsedou byl pan inženýr drazky za čtyři roky 
odevzdali čtyři zprávy po zhruba asi tak jednou za rok 
kontrolní výbor na tom byl lépe ten ich odevzdal patnáct 
za rok dva osmnáct až dvacet dva tedy za dva roky finanční výbor odevzdal jednu zprávu kontrolní výbor dvě zprávy 
chtěl bych jenom říct že pokud my nebudeme úkolovat ten finanční výbor 
tak jako zprávy odevzdávat nebudou samozřejmě že můžou můžou v i sami od sebe ale vždycky je lepší když za tím stojí celý zastupitelstvo celý zastupitelstvo po to posvětí a pověří ten výbor ať takovej nebo takovej 
já sem si i vytáhla v organizační řád výboru zastupitelstva města varnsdorf abych si to dá prostudovala jak to teda celý má fungovat v tam jsem neshledala že by něco bylo porušení nebo že by prostě něco nefungovalo tak jak to je ta ji popsaný dokonce jsem si tady vypsala i ty v konkrétní paragrafy prostě především jsou to úkoly jimž je pověřeno zastupitelstvo obce takže pokud někdo jak říkáme mu tady pan inženýr jídlo řek že nepracuje take dávejme úkoly tomu výboru ať může pracovat ja sem tady navrhoval a úkol to jste neschválili to se vám nelíbilo tak to je pak je těžký že ho když někdo něco chce zadat nějaký úkol tak ho jenom protože to podám já tak se to prostě neschválí to je jedna věc a pan čapek 
a ani mě to nepřekvapuje pane čapku 
jakože vám se nelíbí pan šimek 
v neustále zají brojí samozřejmě ale za dobrou věc vám se to prostě nelíbí já nevidím jediný důvod proč by měl pan šimek být odvolán pokud udělal tu jednu zprávu kterou odevzdal myslím že byla velice rozsáhlá myslím že na tom strávil hodně času a myslím si že to za těch šest let nebo za těch pět let protože jí dával myslim loni no a teď nechci říkat jestli byla loni nebo letos ale myslím si že v 
byla jsem jedna z nejdůležitějších úkolů finančního výboru kauza radary 
takže za tohle naopak za tu odvedenou práci jako já sem ráda panu šimkovi můžu poděkovat 
další věc je ta že možná by stálo za to tak jako kontrolní výbor je pětičlenný myslím si že je načase i ten finanční výbor udělat pětičlenný ono to má svoje výhody no když pak jeden člověk je nemocnej že tak zůstanou ty dva těžko se dohodnou je to furt jeden proti jednomu a když tady zrovna na stejném papíru to je jo když tady teda vidíme že se bude v navrhovat další výbor skupina nebo nebo prostě v 
nevím výbor pro hospodaření s odpady i zde je pět členů tak nevím proč zrovna finanční výbor má mít jenom tři kontrolní má pět tady bude mít další pět takový diskriminační trošku mi to přijde takže v jenom jsem chtěla říct že finanční kontrolní výbor bude pracovat tak jak my ho budeme úkolovat pokud to nebudeme úkoloval se nemůžeme divit že jak to ty výsledky jsou nulové že a v zásadě se v proti tomu aby byl pan šimek odvolaný z této funkce to za mě vše zatím 
že děkuju takže pak pokud to bude váš návrh tak budeme hlasovat o tom zdali výbor bude pětičlenný nebo tři členy děkuju d pan čapek se hlásí 
tak já děkuji za slovo v 
věci uvedené tady paní lankovou já si myslím že s tím se nedá nesouhlasit protože skutečně zde jsou rezervy v úkolování ještě finančního výboru myslím si že o toto finanční vor je nicméně zákon vo obcích říká že kromě dalších úkolu kterým je za veřejné zastupitelstvo pověřuje zastupitelstvo obce tak taky finanční výbor provádí kontrolu s hospodařením a s majetkem a finančními prostředky obce obecně a pokud se podíváme na obvyklou praxi která je v jiných obcích která je uvedená v různých studiích pokud se podíváme do doporučení ministerstva vnitra a dalších věcí mimochodem to co všechno jsem si musel přečíst předtím než jsem tady o tom začalo mluvit dál v také v jedna ze základních činností je 
to že se vyhlašují bot pravidelně vyjadřuje k rozpočtu a závěrečnému účtu a v podstatě z výše uvedeného se domnívám že finanční výbor nenaplnil své povinnosti protože to jsou dvě základní činnosti který prostě nebyly prováděny 
to je ten důvod proč chci aby byl odvolán vlastně předseda finančního výboru 
že nebyly prováděny základní činnosti jako je v kontrola rozpočtu a závěrečného účtu nebo mi vyveďte z omylu se zapletl 
prosím paní vaňkovou jo teda asi se bude bojovat pan šimek možná sám v tomhle tom ale v dobře když když se sestavuje rozpočet a nemá k tomu vyloženě výhrady 
tak co z toho vzejde on je u toho u toho rozpočtu že ale 
žáci 
jazykové 
jo no tak to bych se zeptala teda pana inženýra drowské probíhala ta praxe dříve vaty tak pan balský přihlášeny takže poprosím 
já bych chtěl odpovědět nové nebo doplnit informace máte pravdu to co jste uváděla ty čísla v těch zpráv skutečně nebylo mnoho protože a poněvadž v 
do té doby 
já jsem byl vlastně tři volební období 
předsedou finančního výboru a ve varnsdorfu byla situace taková že vám to v podstatě s financema problémy neměl pokud tam byly některé kauzy a dostali jsme od zastupitelstva úkol tak jsme plnili úkol zastupitelství než pravidelně jsme se scházeli jako finanční výbor v jednou za dva měsíce a projednávali jsme jak čtvrletní plnění tak pololetní plnění a na zastupitelstvu vždycky z toho když si přehrajete zpátky nebo to tak vždycky byla podána zpráva finančním výborem k tomu 
k výsledkům hospodaření města pochopitelně byli jsme účastni při tvorbě rozpočtu taky jsme podávali zprávu a stanovisko a bylo to součástí jednání zastupitelstva nebyl nebyl z toho zápis to je pravda ale bylo to součástí jednání zastupitelstva vždycky ta informace z toho o čem se v tom finančním výboru jednalo asi takhle na doplnění l 
ale my jsme my a to je to že jsme v tom posledním není to o tom v tom poslední období jsme tyhle ty věci teda nedělali to se teda přiznám v tomhle jsme jako jen svůj úkol jako finanční výbor nenaplnily je pravda kolem těch 
v radaru že bylo větší větší penzum zjišťování a informací ale k tomu chodu města jsme tu tu svoji roli to co máme daný jako ze zákona finančního a sledovat výsledky hospodaření města takto jsme vlastně neprojednávali teď v tom miliónový 
děkuju že děkuju paní křížová 
dobré odpoledne nebo spíše už dobrý dobrý večer všem já se já jsem se přihlásila do diskuse také s návrhem na pětičlenný výbor a to především z toho důvodu že někdy ty ti tři členové mohou být málo někdo může být nemocen někdo může být pracovně zaneprázdněn úkol může být složitý nebo rozsáhlejší a pak je těch pět členů na místě aby se nějaký ten zadaný úkol lépe zpracoval takže já podporuji návrh paní lankové na to abychom hlasovali o pěti členem výboru na příští období 
vše děkuju pan šimek 
nebo ho možná asi bych předal nejdříve slovo panu horáčkovi že bych to asi až zakončil takovou nějakým svým vnímáním týrat dobře tak prosím pan horáček 
moc moc tomu nerozumim jsem dostal přednost nicméně já jsem chtěl říct že jsem byl také členem finančního výboru už je to tedy hodně dlouho a potvrzuji slova protože předsedou byl pan john drazky že jsme se scházeli zhruba jednou za dva měsíce řešili jsme vlastně finančních záležitostí města a a vždycky tu ten finanční výbor svolává předseda takže předseda má aktivní povinnost svolávat jednání finančního výboru takže když to nedělal takže svojí povinnost vlastně plnil ze zákona znamená ze zákona má povinnost sjednávat jednání finančního výboru předseda jenom to v poznámce 
vše děkuju pan šimek 
na to budu mít možná malinko obsáhlejší aa asi čekáte a ad i sám si sám chci se k tomu nějak vyjádřit takže bych vás chtěli nejdříve pozdravit já sem si ty myšlenky napsal 
mu mohl bych asi dát ihned prostor k hlasování ale chci osvětlit vše pro lepší pochopení vlastně jak jsem to vnímal byť asi a ve vašich očích a nemůžu než nesouhlasit s tím nenaplněním těch určitých a normativ ze zákona který tady byly sděleny 
a takže ho k tomu jsem povinen na na toto reagovat a 
chci vám sdělit nejprve že 
můj post o součastný nebo minulý a předsedy finančního výboru vnímám a vždycky jsem vnímal jako být jedním ze strážců městské pokladny hlídat aby město hospodařilo efektivně pro dobro občanů a v naprostém souladu se zákony 
braní odměny zač za nečinnost protože to bylo jedním z těch z té výtky že je nečinnost a jsme za to placeni za vidím naprosto v souladu stejně jako navrhovatel pan čapek takže k zdůvodnění povinnosti a účel povinnosti a účel finančních ho výboru znám a pro sebezpytování si jsem vědom těch konkrétních věcí který zde byly vyřčeny že nebyly splněny ale v ostatním v globálním pohledu na to a se hodnotím v by řekl možná v opačném garde v kostce to shrnu víme že v zákoně je že jednání finančního výboru svolává předseda s kolegy panem rýdlem a panem dra s kým jsem inicioval za to období což je necelé dva roky několik málo setkání při nichž jsem jim sdělil a zda budou mít cokoliv k projednání ať mě kdykoliv kontaktují 
email telefon vše na sebe máme a za celou dobu a to neříkám jako výtku vůči nim já se nechci bránit útokem pouze zdůrazňuje jednu věc že když já jsem neměl nic k projednání tak jsem nepovažoval za nutné je kontaktovat a zároveň jsem je požádal kdykoli budou mít oni cokoli pro jednání tak aby kontaktovali oni mě z jejich strany jsem za celých těch kdo dvacet tři měsíců neobdržel jediný telefonát podnět také nic k projednání nejsem z těch kteří právě dělají gesta a akce pro akce aby to vypadalo že se vyvíjí činnost když nevidím jejich smysl a myslím si že kolegové taky ne když není bod k jednání či se jen umělé konstruuje aby byl proveden zápis a odfajfkování jsme si jednání i přesto že to zákon nařizuje nebo ukládá tedy jsem to skoro i ze strany kolegů bral že je vše v pořádku a nemají potřebu svolávat nebo žádat je o svolání schůze ze finančního výboru jednu věc jsem nesplnil a sice letos v dubnu jsem se nezúčastnil setkání u starosty ohledně výsledku správy hospodaření města za rok dva tisíce devatenáct a následně se s kolegy logicky nad tím nesešel ne ne svolal schůzi finančního výboru pozvánku totiž jsem našel ve spamech až po jednání které bylo na úřadě ve zprávě o hospodaření města za rok dva tisíce devatenáct jsem poté nenalezl nic k čemu by bylo potřeba finanční výbor svolat a jak jsem říkal vlastně v tu chvíli výbor jsem nesvolal protože jsem to bral v mém mylném pohledu že když já nevidím potřebu ho svolávat tak jsem ho nesvolal byť zákon hovoří jinak a poté co jsme obdrželi s pra a vlastně i emailem tuto zprávu předjednání květnového zastupitelstva mě ani kolegové nekontaktovali že by zde něco shledali v době nouzového stavu pak byly všechny zbytné chůze a komise zakázány či ne doporučovány 
zastupitelstvem jsme byli pověření za těch dvacet tři měsíců k jednomu konkrétnímu úkolu a to nemalému radarové kauze úkolu jsem se zhostil s maximální snahou je odvést co nejlépe práci jsem průběžně kolegům zasílal k vyjádření k doplnění též i závěrečnou zprávu jsem oběma zaslal k vyjádření a doplnění s panem bratským kým jsme se jejím obsahem zabývali on měl několik podnětů pan rýdl se nevyjádřil byl však zdravotně indisponován to zdůraznění skutečně prezentována byla ta zpráva na zastupitelstvu v září dva tisíce devatenáct nechci vás není zatěžovat co vše zlé našemu městu kauza přinesla to víme historicky největší hamba našeho města ale jen v kostce od počátku jsem ji vnímal jako enormně závažnou jenom chci teďka vás zklidnit nebude tady žádný román o radarech jo je jenom chci říci co jsem vnímal jako v práci předsedy finančního výboru po celou dobu jak se vyvíjela jsem se snažil aby její dopad na město byl co nejmenší na vše co přinesla jsem upozorňoval nejen já ale mnozí další a hledal východiska si říci a nikdo mi to nemůže vyvrátit že ucelí radarový kauzy od listopadu dva tisíce osmnáct jsem začal tím že jsem se mezi šesti očima očima střetl nejprve v kanceláři na ve vedení našeho města s panem horáčkem a s panem ham bálkem kde jsme o tom mluvily osobně bylo to dvakrát a bylo to po jednání pracovní zastupitelstva v prosinci dva tisíce osmnáct a v lednu dva tisíce devatenáct poté když to bylo bez výsledku tak jsem apeloval na celé zastupitelstvo otevřeným dopisem aby rada okamžitě a teď říkám druhou radarovou o zakázku a zrušila 
a jan vše dospělo víme snažil jsem se toto s kolegy z finančního výboru nadrámec úkolu diskutovat pan bratský mne vyslechl předal cenu několik materiálů ale s panem rýdlem jsme diskuzi o radarech záhy ukončily a o materiály zájem neprojevil 
v materiálech bylo poukazováno na veškeré nezákonnosti vše a vše bylo shodující se se současným vyhodnocením soudů které proběhly letos v létě veškerý obsah materiálů byl pro mě časově náročný a když bych jej měl vyjádřit v penězích když se bavíme o tom zda jsem v nečinnosti pobíral odměnu ve finančním výboru tak čas strávený touto kauzou versus odměna za funkci by byla po zaokrouhlení maximálně pět korun na hodinu o pomoci několika skvělých právníků mých přátel kteří mi dobrovolně pomáhaly ani nemluvě vy víte sami že se vám tady několikrát nabízel jejich právní analýzy že vám je kdykoliv zašlu emailem několik z vás o to zájem projevilo dnes kdybych vám je poslal tak vše co je tam napsáno a bylo to datováno už z listopadu dva tisíce osmnáct je v naprostém souladu jaká je situace dneska jak to vyhodnotili soudy 
bohužel vůle našeho zastupitelstva byla jiná jakýkoliv pokus o ukončení radarových smluv byl přehlasován jeho podporovateli tolik k mému nařčení co se týče nečinnosti ve vztahu k mému stavu k městské pokladně budu se snažit do konce mandátu jestli jako člen finančního výboru či jako řadový zastupitel dělat vše co uvidím jako správné pro varnsdorfské občany 
tím vůbec nechci zlehčovat mu moje pochybení a anebo ho vyvažovat něčím jiným jenom jsem chtěl nastínit jak jsem asi vnímal a mu moji práci co se týče předsedy finančního výboru nejsem typově rutin air to znamená že ty ty věci který mi zde byly vytýkány skutečně a prostě se nebyly ale já mám takovej pohled že se vždycky spíš k podstatě věci takže co návrhu ať tam bude personálně kdokoliv jako noví členové tak určitě se shoduji s paní křížová s paní lenkou aby to bylo pět osob a určitě aby tam mezi nima byl právě ta osoba která mezi námi třemi chyběla to znamená ten rutina nemusí to být nový předseda finančního výboru může být kdykoliv kdokoliv ale někdo kdo bude dbát aby i tyto za zákonné požadavky který který jsem já nesplnila byly by po právu většiny aby aby finanční výbor splňoval aby i v této oblasti jsme prostě uspěli protože si uvědomuju jestliže chci kázat prostě vodu tak nemůžu pít víno a musí mít svoje věci v pořádku jak se říká jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá takže to je asi tak vše 
děkuji děkuji panu šimkovi 
tak paní maryšková se hlas 
dobrý večer já jsem se chtěla zeptat na jednu věc pana drastického a měl své letité zkušenosti a upozornil jste prosím vás někdy pana šimka že teda nesplňuje nějaké náležitosti těch a že z dvou měsíčních schůzek a podobně 
děkuji za odpověď no tak poprosim pan drazky 
no v počátku jsme se když se konstituoval výbor bavili o tom jakým způsobem jsme to dělali v předchozím volebním období 
to to sem proto jsem říkal tady takto jsem to jsme o tom jsme se bavili v tomhle smyslu 
s tím že dál už jsem ho nevedl že jo to už jsem 
jako moda říkal je potřeba to ale není potřeba to svolat čili v tom počátečním setkání myslim u mě v kan v kanceláři že jsme se bavili na tohle téma je jakým způsobem probíhaly ty finanční výbor v tom předchozím volebním období to jsme se bavili 
no 
tak děkuju paní marešová ještě 
no mužu a a to je právě škoda já si myslim že třeba k nějakému takovému závěru už jsme mohli dojít dřív a nemuselo třeba úplně dojít až na to že bychom měli pana šimka odvolávat mohli jsme ho upozornit že prostě některé náležitosti nesplňuje já to prostě vidím že on teď která o tom je informován že to napraví a já si myslim že jiní dostávají druhá šance já si myslím že jsme tady taky upozorňovali na spoustu věcí nebo teda my jsme byli upozorňováni a nereagovali jsme na to tak jako v proč mu nedat šanci a určitě jsem pro rozšíření na těch pět osob děkuju 
ještě panterovské chce reagovat 
jestli můžu máte pravdu že jako každý by se měl poučit se z chyb určitě já si myslím že nemusíme z toho dělat bo buhvi jakej bohy jakou v událost prostě život je takovej a přináší situace situace vznikla takhle kdy my jsme pocítili že nefungujeme tak jsme si řekli nefungujeme měli bysme s tím něco udělat myslím si že by nechci radit pan šimek měl funkci dát k dispozici taky a zastupitelstvu ani hlasováním odsouhlasit je druhý šance nebo nových řešení všechny ty návrhy který tady teda zničených byli já si myslím že život přináší i situace takovýhle který tady dneska o kterej tady dneska jednáme nemyslím nevidím to jako fatální že bysme se z toho měli vyloženě zhroutit 
děkuju paní lanková 
je to samozřejmě na rozhodnutí pavla šimka ale já si nemyslím že by jako měl jako zbytečné rezignovat no si myslím že ne 
děkuju pan čapek 
tak já bych tomu rád ještě poslední slovo a to že bych zopakoval že finanční dvory orgánem zastupitelstva obce nech tedy rozhodne zastupitelstvo obce zda předseda finančního výboru plnil svoji funkci a hlasuje o jeho odvolání nebo setrvání je to jednoduchý 
ono se to co v pořadu od začátku ať potom hlasujeme jestli má setrvat ve funkci 
pan šimek 
já doma si závěrečné slovo byť možná zbytečný jelikož vím že ten návrh na mé odvolání je tak já si myslím že by to bylo ode mě prakticky předtím hlasování zbytečný gesto když bych jí dal dispozici protože to ví k dispozici dávám tím že mi ani nic jinyho nez nezbývá že se tady o mě hlasovat bude takže to by bylo jenom gesto gesto navíc to sem jenom chtěl že to nevnímám nijak zásadně 
takže děkuju za diskuzi 
tak botičkou poslední návrh byl aby finanční výbor byl pětičlenný 
takže budeme o tomto návrhu tričko hlasovat 
takže poprosím 
návrhovou komisi o 
ho usnesení 
protože to byl poslední poslední návrh 
za chviličku se ukáže návrh na plátně 
tak a poprosím návrhovou komisi zastupitelstvo města rozhodlo stanovit počet členů finančního výboru na pět tak a můžeme hlasovat 
v 
d 
všech dvacet zastupitelů bylo pro takže návrh byl přijat 
další návrh byl tady panna maria na čapka ohledně odvolání 
předsedy finančního výboru 
pana jana šimka 
tož takže opět vyčkejme na návrh usnesení 
tak poprosim návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo odvolat pana jana šimka z funkce předsedy finančního výboru můžeme hlasovat 
eu 
d pro bylo osm zastupitelů proti devět zdrželi se tři takže návrh nebyl přijat takže zůstává nám předsedou pan jan šimek v musíme teďko zvolit další čtyři členy finančního výboru poprosím vás o návrhy o o jména paní lanková 
to že bych navrhla prvního člena byl by to inženýr ekonomie anton herman 
pan herman se slyšel jsem dobře ano také pan šmíd se hlásí 
já bych to trošku posunul tak já navrhnu hnedka tři kandidáty a to vedle mě sedící panama jana čapka dále na panna a jozefa cimbálka a paní inženýrku bohdanu křížovou 
takže pana čapka pana ham bálkaa paní křížovou bohdanu voda 
děkuju v 
paní křížová na ladislava se hlásí 
navrhuji pana magistra bakaláře václava zamlada 
je to člověk který má vystudovanou střední ekonomickou školu s rozpočty je obeznámen s účetnictvím také a čísla ho baví a pracoval by v tomto výboru 
pokud by byl zvolen rád a a v zájmu našeho města václav semler 
a s nominací souhlasí 
tak děkuju takže další jméno je pan semler 
ještě nějaký návrhy 
že není tomu tak není 
takže budeme hlasovat podle 
men které jsme řekli 
po jednom jednotlivě takže první jméno je pan inženýr hermann 
to že za chviličku se objeví návrh usnesení 
tak a poprosím návrhovou komisi 
tak zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana inženýra hermana do funkce člena finančního výboru 
vydržte technická pan terazky 
ano 
jo pan drazky se hlasy můžete já jenom technickou jestli jestli ty volby mají být takhle správně jestli to ví pan tajemník jestli se nemají udělat každý aby dostal hlasy a ten kdo zůstane i nejvíc a ten kdo nejmíň a já se přiznám že to nevím já než jsi ať pan tajemník k tomu řekne stanovisko asi zeptám 
povedl podle počtu hlasů to že je víc víc na čtyři na čtyři funkční na čtyři místa je pět pět 
kandidátů 
čili jestli by nemělo být nevim je to tak já předpokládám že to v pořádku ještě poprosím i pana tajemníka 
dobré odpoledne je to úplně stejný postup jako když se volí starosta jsou stanoveni kandidáti a v případě že i první z kandidátů dostane jedenáct hlasů stává se starostou takže je ten postup je legitimní úplně stejný 
tak ještě s technickou paní fáberová a já mám jenom dotaz jestli někde zápis že teda se přijala rezignaci těch dvou členů tedy to by mě jako toho výboru je to v minulém zastupitelstvu v zápise zmiňoval zaslepit asignace a to jsme schválili a smetl odsouhlasila 
já si právě myslím že jsme o nich když rezignovali tak potom se nehlasuje 
jenom s dobře tak vodě takže dobře takže můžeme hlasovat v o panu inženýru hermanovi tak prosím 
anton herman ano 
a 
no 
tak takže můžeme hlasovat 
eu 
eu 
deset zastupitelů pro proti pět zdrželo se pět takže tento návrh nebyl přijat 
tak dalším jménem je pan ten nebo kandidátem navrženém je pan marian čapek 
takže poprosím návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo zvolit panna maria na čokoládu funkce člena finančního výboru 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
proboha dvanáct zastupitelů proti tři zdrželo se pět takže návrh byl přijat takže pan čapek je členem finančního výboru 
tak v 
dalším navrženým kandidátem je pan josef hambálek 
tak poprosim návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana jozefa hambalky a do funkce člena finančního výboru 
můžeme hlasovat 
eu 
eu 
pro bylo dvanáct zastupitelů proti tři zdrželo se pět že návrh byl přijat takže pan hambálek byl zvolen 
útočí jako člen finančního výboru 
v další navrženou kandidátkou do finančního výboru je paní bohdana křížová 
s technickou pan šmíd 
já se jenom chci zeptat jestli víte o koho se jedná bysme viděli jen aby se pak neřeklo že jsem ji třeba nepředstavil nebo také děkuju 
tak poprosim navrhl komis 
zastupitelstvo města rozhodlo zvolit paní bohdanu křížovou do funkce člena finančního výboru můžeme hlasovat 
eu 
v pro dvacet zastupitelů takže tento návrh byl přijat nikdo se nezdržel nikdo nebyl proti takže paní křížová je dalším členem finančního výboru a pak je poslední navržený kandidát a to je pan semler 
pan čapek s technickou jenom taková drobnost kolik nás už teďka je celkem zvolených protože jestli s panem šipka nahoru důrazným nejsme napětí si členech flotily 
ještě jednou tedy nory 
a 
tak poprosim návrhovou komisi to zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana václava z emlera do funkce člena finančního výboru můžeme hlasovat 
eu 
eu tak prodal dvacet zastupitelů nikdo se nezdržel nikdo nebyl proti takže tento návrh byl přijat a pan zamer se stává členem finančního výboru 
takže udělal malé resime tak předsedou zůstává pan jan šimek a členy finančního výboru je pan marian čapek pan josef hambálek paní bohdana křížová a pan václav zemřel takže děkuji všem zvoleným 
i jo pan šimek z technicko prosim 
ja to asi teďka celý zkomplikují ale v 
rezignuju v tom to v této konstelaci na nem budu radši pracovat jako svobodný zastupitel 
úplně z finančního výboru 
chtěl jsem si děkujeme ale děkuji ti děkujeme za komplikaci 
také v tuhletu chvíli vas eventuelně žádám o další eventuálně jména nebo návrhy na kdo by mohl být předsedou finančního výboru ti musí být zastupitel podle zákona o obcích 
tak pan horáček s technickou 
a chybí předseda měl by se nejdříve zvolit předseda finanční výbor 
není potřeba čtyři členové jsou zvoleni další návrhy v tuhle chvíli nemáte takže můžeme zvolit předsedu 
tak hlasy se paní ještě s technickou pan šulák 
a děkuji a vzhledem k tomu že v sa ta změna udála takhle rychle tak bych navrhoval pětiminutovou pauzu aby sme se domluvili na dalším členovi pokud ne tak pak potom co tady řekl pan horáček 
malý 
ano souhlasím aby sme se domluvili na dalším kandidátech len my se bavíme takže předsedovi ne o členovi že standa horáček prosím s technickou 
ty rezignuješ úplně toho výboru 
pan horáček za nic já teda nevim kdo se bude navrhovat ale jestli se budu navrhovat nečlenové zastupitelstva tak to potom nevidí životy lidí asi v tuhle chvíli tak mi to přijde takový 
jako výbor může být čtyřčlenný že to není nic proti ničemu ale aby jsme navrhovali člověka který o tom neví tak to se asi v tuhle chvíli nehodí by ne ne ne já vím 
hlásím se s technickou pan tajemník prosím 
v tuto chvíli máte zvolený členy a musíte volit předsedu museli byste z některého člena zvolit předsedu nebo místo některého členství v tuto chvíli navrhujete a volíte předsedu který není zvolen 
musí být členem zastupitelstva 
pan čapek s technickou 
to je sice pravda že se musí zvolit předseda ale musíme být lichý počet kvůli usnášení nikoli sudej 
v tuto chvíli máte zvolený zvoleny čtyři členy a musíte zvolit toho pátého což je předseda jak ale ze zastupitelů 
a zastupitel zastupitel a předseda zastupitelů hlavně tak ještě pan horáček s technickou takže já navazuju na pana tajemníka musíme zvolit předsedu musí to být zastupitel takže já navrhoval předsedou finančního výboru byl pan marian čapek 
pan tajemník 
pan čapek byl zvolen členem 
v tuto chvíli kdo byste zvolili pana čapka což je možné tak musíte potom volit dalšího člena 
rok 
jo 
pan bandasky s technickou 
obávám se v tomhle případě že to úplně takhle přesně není my jsme si odsouhlasili nebo zrekapituluju jenom my jsme si odsouhlasili že finanční výbor bude pětičlenný 
byl zvolený předseda ale ten mezitím teda vypadl tak my musíme teď zvolit předsedu ale může se předseda zvolit v i člena protože v ten okamžik kdy byl volen člen tak eště předseda existoval 
a jinak finanční výbor nemusí být byť v tuhle chvíli pětičlenný pro své jednání protože při jednání v okamžiku kdy tři 
přijmou usnesení a přehlasuje ho případně toho jedno takto usnesení tohoto výboru je platné když to takhle vezmu z tohohle pohledu a nemusíme dneska toho pátého člena do dovolit můžeme ho až se vybere nebo budou návrhy někde na příštím zastupitelstvu čili ten výbor může ve čtyřech členech byť jsme si odsouhlasili pětičlenný tak ve čtyřech členech může klidně vykonávat svoji funkci jenom musíme přece dneska ale toho předsedu jsme v nebo v době kdy se volili členové tak předseda byl 
čili i pan čapek může být teď můžeme o něm hlasovat jako 
jestli má být přece nebo ne 
a je tak ještě pan tajemný promiňte já sem neřek že on člověk nemůže být zvolen předsedou to jsme si asi nerozuměli já potvrzuji to co říkáte vy samozřejmě nemusí být pětičlenný ale to neznamená že teď pátého člena nezvolíte takže já bych pokračoval v v hlasování vás 
paní křížová s technickou 
navrhuji další osoby jako členy a finančního výboru a navrhuje paní lenku lankovou a zadruhé navrhuji pana doktora václava járu 
jako na předsedu člena 
vyborny 
ano teď hovoříme o předsedovi ano budeme hlasovat tečkovou návrhu pana horáčka aby je tady návrh šel pan čapek se stal předsedou a pak budeme eventuelně o dalších členech hovořit 
takže vyčkejme na návrh usnesení 
tak máme už připravené usnesení takže poprosím návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo zvolit panna maria na čapka do funkce předsedy finančního výboru 
a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
proboha kde se zastupitelé proti čtyřem zdrželo se jich šest takže tento návrh nebyl přijat 
takže hleda se předseda 
s 
já nevidím že svítíte 
s technickou 
a tak poprosím paní lanková 
takže já mám návrh na dalšího člena nebo předsedu pana inženýra hráčka ať už jsou komplet 
návrh na předsedu finančního výboru ano 
dobře 
paní křížová ještě svítí 
navrhuji na předsedu komise pana doktora václava járu 
pan horáček s technickou 
když se někdo navrhuje tak by s tím měl vědět o tom jak by ten člověk vědět a měl by s ním souhlasit takže paní lanková nedělejte z toho kovbojku 
tak mne nekřičte na mě tady 
ja sem nevydal žádný souhlas že bych chtěl být členem finančního výboru 
takže pan horáček nesouhlasi s navrženou kandidaturou pan doktor jára 
zdali souhlasí s navrženou svoji osvítíte bohužel prosím vás a popravdě řečeno mám s nemocnicí dost starostí jsem rád že funguje a já si neumím představit že bych tuto funkci mohl dělat také zodpovědně proto bych navrhoval cvaj paní lankovou která má v podstatě mě na na tuhle práci v jaksi jinej jí jinou aktivitu a já se musím snažit opravdu zabezpečit určitou činnost pro naše pacienty takže i ne 
takže děkuju pan horáček se hlásí 
a tak jeden člen finančního výboru nebyl přijat jako předseda tak zbývá nám další tak navrhu pana josefa balka na předsedu 
taky tady je návrh pana jozefa hambálek a na předsedu finančního výboru 
josef hambálek souhlasi 
a paní lanková byla navržena taky 
prosím paní lenkou nesvítí 
už 
a nebo jo 
tak že poslední byl pan josef hambálek poslední návrh teda 
od prvního omlouvám se 
takže to je 
takže první byla navržena paní lanková 
z 
ta 
další technická prosim bandasky 
pane starosto poprosím tomuhle tom případě abychom nedělali z toho kovbojku u a nedělali si ostudu v dejme pětiminutový dohadovací řízení domluvme se zastupitelé aby jsme vrátili se zpátky k serióznímu jednání 
tak já za tu kovbojku asi nemůžu ale dobře vyhlašuju pěti minutové dohadovací řízení 
kobylka uprostřed to znamení 
tak takže budeme prosím hlasovat takže poprosím zastupitelé 
k hlasovacím zařízení 
a 
je tady návrh 
pani paní lanková která souhlasila se svým návrhem 
na předsedkyně finančního výboru takže poprosíme 
úhel o návrh na plátně 
španělsky s technickou zase se zeptám pana tajemníka jestli to je správně přijít když jsme volili členy 
finančního výboru tak se volilo v pořadí jak byly na vaření 
ano navržena byla první paní lanková a pak pan hambálek pan hambálek byl navržen já si myslím předpaní lenkou ne ne 
jestli to najdete v zápise nevím je to v zápise 
padla to jo ale předtím 
tak jsem to 
tak to že poprosím návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo zvolit paní lenku lankovou do funkce předsedkyně finančního výboru 
můžeme hlasovat 
eu 
pro bylo šestnáct zastupitelů proti jeden zdrželi se tři takže návrh byl přijat a paní lanková byla zvolena předsedkyní finančního výboru 
tak 
teď nás čeká druhý výbor 
na červnovém zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto zřídit výbor pro hospodaření s odpady v ten počet členů byl stanoven na pět takže teď je nutno zvolit jak předsedu tak členy tohoto výboru takže poprosím zase o vaše i kandidáty nebo jména na členy výboru a hlasy se pan terazky 
bych zopakoval svůj návrh už června kdy jsem navrhoval aby předsedou výboru byl pán inžinýr moravec 
no děkuju navržený souhlasí 
že děkuju paní křížová 
já bych k této problematice chtěla říct že se zde zdržím a to z důvodu že nepovažuju ještě za úplně nutné aby tento výbor začal pracovat fungovat přesto že jsem byla informována několikrát a na radě a panem moravcem o záměru který se zrodil ještě za bývalého vedení a celkem podrobně nám sděloval kdo se jak zapojoval kdo jak byl aktivní o co by asi v tom hlavním záměru šlo o nakládání s odpady ale v podstatě když jsem se nad tím zamyslela a poměrně dlouhou dobu a jsem si hledala nějaké podněty a podklady k té problematice o nakládání s odpady které budeme muset plnit nějaké podmínky toho až v roce dva tisíce třicet v také v současné době nepovažuju tuhle tu problematiku úplně za ho tak aktuální nebo za takovou notně řešící teď výborem chtěla by sem obdržet nejprve základní údaje vůbec o celé té problematice ze strany pana inženýra brzáka vedoucího odboru životního prostředí ne teď teď ne ale já osobně bych se s tou problematikou chtěla seznámit trošku ze široka jaká je stávající situace co nám ho přikazuje a nařízení evropské unie a jaké jsou varianty řešení nechtěla bych teď se unáhlit a v nějakém rozhodování a to ještě v souvislosti s tím když před lety v roce dva tisíce šestnáct a jsme se začali bavit o tom že se bude měřit rychlost protože tady řidiči v vemem ve městě a v okolí jezdí velmi rychle také ten záměr postavit někde radary a měřit rychlost byl dobrý a pak jsme to vlastně nechali už na ní na několika lidech kteří se tomu začali věnovat a dospělo to tam kam to dospělo šlo to trošku za našimi zády a toho bych se nechtěla dneska dočkat nebo nechtěla bych se svým hlasováním dostat do stejné situace že budu hlasovat pro tuhletu věc 
navrhovat členy členy kteří ke kterým nemám důvěru a chtěla bych to vzít opravdu od píky od začátku od bodu nula 
tak abych měla základní informace ty možnosti varianty a poté pokud bychom se rozhodli že pro tuto pro tuto pro tuto variantu pak teprva mluvit o tom jestli budeme volit ty členy do výboru nebo výbor máme jakoby navržený a určitě ho budu prosazovat to aby šlo všechno transparentně a přes výběrové řízení nechtěla bych se dočkat toho že už zas nám bude předhozen někdo kdo dokáže a podávat dotační žádosti a kdo bude dělat výběrové řízení chtěla bych aby to pak šlo transparentně tady ze strany zastupitelů 
takže tolik a k tomu dnešnímu navrhování do výboru pro nakládání s odpady 
všem děkuju pan musílek se hlásí nebo už ne jo prosím 
k promil 
můžete ne ne ne ano ne 
takže nehlásí se dobře 
ještě někdo ze zastupitelů 
takže zatím je tady jedno jméno pana václava moravce předsedu 
výboru pro odpady takže prosíme 
o návrh usnesení 
pan jára se hlásí 
no dobře já si myslim že mě by bylo dobré kdyby pan inženýr brzák si připravil podklady 
které bude mít a bych dal tak ty návrh aby jsme toto řešení odložili až po informaci pana inženýra brzáka děkuju 
tak jsem pochopil to návrh usnesení aby sme 
tuhletu volbu odložili až po zprávě 
až po zprávě pana inženýra brzáka 
pan moravec se hlásí prosím 
já jsem chtěl k tomu říct jenom pár poznámek a minule už jsem to říkal i na radě my jsme do této chvíle dělaly v podstatě tyto aktivity ve smyslu vlastně směřování města při nakládání s odpady řek bych z vlastního z vlastního rozhodnutí bez mandátu jenom proto protože jsme to považovali za zajímavý směr nebo zajímavý směr směr který je potřeba řešit a abychom právě předešli nějakým nějakým i podezřením nebo abychom předešli 
nějakým ženě že někdo řekne děláte to z nějakých zištných důvodů tak jsme právě sami navrhli pojďme to co jsme dělali doteď čtyři roky svévolně z vlastní vůle z vlastního času v podstatě v podstatě jsme tu aktivitu vyvíjeli protože ta problematika je zajímavá myslíme si pro město v nesmírně zajímavá problematika tak tak ale chtěli jsme předejít problému tak jsme sami navrhli prostě posvěcení tý aktivity vlastně pracovní aktivity formou nějakého orgánu buďto zastupitelstva nebo rady jo proto proto se si teďka se se divím že nebo nevim nechápu a 
my jsme my jsme řekli ano pojďte my budeme dělat dál ty informace které máme teďka dáme dohromady předložíme je na nejbližší možné zastupitelstvu vám všem pojďme se pak rozhodnout co s těma informacemi naložíme jak s nima naložíme my to ze mi to mi to ten ten ten statutární orgán není to zastupitelstvo ani ten ví výbor zastupitelstvo teda rozhodne ale pak pak jako pověří zastupitelstvo výkonem vedení města jo ten ten výbor je pracovní dobrovolně pracovní orgán který jsme navrhli jak si myslím že to je docela jakoby jakoby škoda nebo nebo nechápu jakoby dopředu vkládanou nedůvěru v nic něco když někdo se dobrovolně hlásí do nějaké práce 
až až až až mi to připadá nevím jestli jestli úplně neb nepřipadá mi to normální že takže za mě je docela docela jako je to je to nepřipadá prostě rozumné já já si myslím že ten výbor berte to tak že tady se nabízíme že to co víme dáme do materiálu kterej teprva budete rozhodovat nic jiného to není asi zjednodušeně řečeno se všechno 
paní křížová 
tak já to ještě trošku dovysvětlím 
jsme dostali informace tady je od kolegy ale byly pro mě jednostranně zaměřená a já by jsem opravdu potřebovala tuhletu problematiku ze široka a od člověka který je v tom kovaný který je v tom odborník a to považuji tedy za odborníka pana inženýra brzáka a nyní to že dneska se zdržím hlasování neznamená že budoucnu nebudu tomu jako dávat v zelenou nebo že to nepodpořím ale chtěla bych začít úplně ještě jako vrátit se vy jste v nějakém bodě už ta vaše skupinka my jsme se něco dozvěděli na radě ale já bych ho potřebovala opravdu jakoby širší záběr a evropská unie ty možnosti o co se jedná že vlastně z toho skládkování se musí do toho roku dva tisíce třicet vlastně ubrat x procent abysme se dostali na deset procent skládkování pak na recyklaci a na spalování které bude nějak využitelné takže třeba přes ten systém zevo ty spalovny zevo jsou dneska v současné době v naší republice čtyři velké jedná v liberci jedna je v plzni u plzně jedna je v brně je v praze v praze u prahy a třeba liberecká spalovna má kapacitu na to aby se tam vozil odpad z celého šluknovského výběžku je třeba informace která na na té radě mezi námi nezazněla takže i tohle je třeba varianta která by se dala využít jo a trošku mi to když jsem si to fakt jako pobírala po těch našich sezeních na radě a těch informací které jsme dostali tak jsem si říkala že mám jenom jeden kus jako by těch informací nebo o ten záměr vysvětlený a co když ještě vedle tohohle jednoho záměru tady varnsdorfského ještě existují další varianty tak asi tolik proto dneska se já udržuji tedy dalšího nějakého hlasování 
děkuju pan doktor jára 
pan abych samozřejmě nerad aby vašek ona jsou to bral nějak osobně vůbec ne ale třeba vy byli na něm radě informováni aby zastupitele s nejakou tu informaci nemáme a myslím si že ne většina z nás je také nějak jaksi seznámena s tou problematikou hospodaření s odpady v já jsem rád že se vo to tady zajímají lidi vim o tom diskutoval jsem s nimi o tom ale přesto přeze všechno je to pro mě jako pro zastupitele určitých novum a možná že ještě pro některé další a já v jako velice rád zvednu ruku pro vaška moravce ale o to jsme měli všichni jako ty základní informace a ještě teda my jsme věděli tu maršrutou jakým způsobem se vydat a proto jsem myslel že by jsme tento krok udělali po informaci od pana brzák a jinak se jako nehledejte za tím zimního děkuju 
děkuju pan horáček 
a trošku tomu nerozumim v jestliže jestliže jste paní místostarostka obce informace mluvilo se tady o tom a před prázdninama mohla jste ten úkol zadat v na odbor životního prostředí ale ta ta komise se jako přihlašuju ke slovu pana moravce ta komise právě sbíráte informace a chce předložit tomu zastupitelstvu a nejenom jeden směr 
několik směrů krízou takže fakt tomu nerozumím jako že budeme pořád otálet a jako s tak a tak se můžeme dostat do situace že za rok nebudeme stát zase na místě a v ministerstvo životního prostředí už avizovalo že stoupnou náklady na skládkování z vnějších pět seti korun minimálně na osmnáct set za jednu tunu a k tomu si musíte připočíst ještě poplatek ránem tý servisní firmy takže takže jako ty ten náklad potom na ty obyvatelé bude enormní a v čekat čekat na další 
informace které vlastně my muži nebo my jsme nějak dali dohromady paničky moravice je vždycky sepisovala máme to někde někde zapsaný tak ty vlasy jsou v tuhle chvíli tak tomu trošku nerozumím 
vše děkuju 
nikdo už se nehlásí tričko do diskuse takže poslední návrh byl pana doktora járy je to tak ano trvá na tom takže bych prosil o formulaci tohoto usnesení a 
odložit tázán bod nebo 
tak vydržme na návrh usnesení 
takle pan doktor jara souhlasí s navrženým usnesením 
dobře takže poprosím návrhovou komisi 
tak vydrž mají vše 
ještě ještě tam chybí 
tak je to takhle v pořádku 
po informaci pane za 
za 
si myslím že už pan mrazek dostane úkol a to nemusí být jako v rámci usnesení že no 
tak tak takže poprosím návrhovou komisi jdeme na to zastupitelstvo města rozhodlo odložit volbu členů a předsedy výboru pro nakládání s odpady na příští jednání zastupitelstva města 
tak a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
devět zastupitelů pro proti devět zdrželi se dva takže tento návrh nebyl přijat 
takže budeme tečkou hlasovat o navrženém předsedovi tohoto výboru a tím je pan václav moravec 
takže poprosím návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana václava moravce do funkce předsedy výboru pro hospodaření s odpady a můžeme hlasovat 
eu 
a sedmnáct zastupitelů bylo pro zdrželi se dva nehlasovali jeden takže tento návrh byl přijat a pan václav moravec se stal předsedou tohoto výboru 
další krok je volba členů tohoto výboru takže poprosím o jména navržených kandidátů podrazký 
ja bych ještě předtím než navrhnu nebo zopakuju to co jsem navrhoval v na červnovém zasedání zastupitelstva 
znovu zopakuju že mono zdánlivě vypadá že nějaká hranice je v roce dva tisíce třicet a že je to někde bůhví jak daleko všichni víme jak ten čas letí zvlášť starší a 
já naopak mám ten názor že už je zpoždění že kdo chvíli stál stojí opodál obzvlášť týhletý problematice pokud se nebudou okamžitě řešit věci kterých se řešit mají tak nám v no nebo bude to pro příští zastupitelstva budou občané nadávat že se že se nic nedělalo a že platí za likvidaci odpadu nekřesťanský peníze ale zopakuji to co jsem navrhoval na členy tohoto výboru v pan inženýr novotný 
pan inženýr horáček 
pan roubíček 
a 
jsem navrhl sebe vzhledem k tomu že jsme se k v té problematice nějakým způsobem pohybovali 
děkuju tak jsou navrženi pan jižně novotný pan jižní horáček pan roubíček a pak knižně drazky 
tak hlasy se pan musílek 
a já navrhuji jako člena pana milana hulána 
honzo děkuju takže další pan milan hulan 
tak ještě někdo ze zastupitelů chce navrhnout 
pan šimek pana pavla vaňáček 
takže pan pavel vaňáč je další navrženy kandidát 
tak ještě nějaké jméno 
není tomu tak jenže budeme hlasovat 
paní maryšková omlouvám se já bych já bych navrhovala inženýra přemka brzáka jestli s tím souhlasí 
tak pan brzek souhlasí teda a zeptal se ostatních aby jsme předešli zase nějakým ostatní navržení kteří tady jsou takže předpokládám že souhlasí 
a předpokládám že pan hulan taky byl dotazován takže taky souhlasí pan vaňáč 
ano dobře 
takže už před volbou se nemusím ptát tak jsme zjistili že ano 
tak takže budeme hlasovat tak jak sme to měli v v ve výborech finančním výboře a mám takže první jméno je pan inženýr novotný 
miroslav novotný jan miroslav my ivo miroslav miroslav 
tak poprosim návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana miroslava novotného do funkce člena výboru pro hospodaření s odpady 
tak a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
šestnáct zastupitelů bylo pro zdržuji se tři nehlasoval jeden takže tento návrh byl přijat takže pan novotný se stal členem výboru další jméno je pan inženýr horáček 
stanislav předpoklad 
tak poprosim návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana stanislava horáčka do funkce člena výboru pro hospodaření s odpady 
tak a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
jedenact zastupitelů bylo pro proti byli dva zdržují se čtyři a nehlasovali tři takže tento návrh byl přijat jenže pan horáček je dalším členem výboru 
pak byl navrženej pan roubíček 
roman ano 
tak poprosim návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana romana roubíčka do funkce člena výboru pro hospodaření s odpady tak a můžeme hlasovat 
eu 
eu 
film pro bylo jedenáct zastupitelů zdrželo se sedm nehlasovali tvá dva že tento návrh byl přijat takže pan roubíček je dalším členem výboru 
tak další navržený kandidát je pan inženýr stráský 
takže poprosím navarovou komisi zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana jaroslava drastického do funkce člena výboru pro hospodaření s odpady 
tak a můžeme hlasovat 
eu 
d 
pro bylo dvanáct zastupitelů zdrželo se pět nehlasovali tři takže tento návrh byl také přijat 
a v tuhle tu chvíli máme kvórum 
takže opakuju že byli zvoleni do výboru pro hospodaření s odpady pan inženýr novotný pan inženýr horáček pan roubíček roman a pan inženýr drazky 
takže zvoleným gratuluju a 
těšíme se na spolupráci nebo na jejich práci její výsledek je pan horáček se hlásí k diskusi 
a já bych chtěl ještě poprosit ty lidi kteří by chtěli v tom něco udělat i dobrovolně a může se taky nějak dobrovolně tak klidně na naše schůzky můžou chodit a když to bude přínost tak můžeme i ten výbor o šíři že to není žádný problém no takže bych poprosili a s milanem lánem seznam takže se s ním o tom pobaví určitě a případně kdo má i někdo jiný nějakou chuť jako se v tom angažovat také určitě se tomu nebudeme bránit 
děkuji pan moravec 
pan moroz 
já sem nezávisle teda na panu horáčkovi chtěl za prvé teda díky za tu důvěru ale vyjádřit úplně to samé já sem vnímal že vnímá nebo vnímám zájem o tuto problematiku širší zájem než vlastně jsme projevili ten primární zájem mi a já si myslím že to vůbec není nic proti ničemu když třeba ji rozšíříme ten výbornými z takového ale my bychom teďka v prvním kole uděláme v první možné příležitosti nějakou schůzku dáme dohromady materiály které máme které bychom chtěli najít najít nejbližší příležitosti předložit ty ty poznatky a klidně vůbec nevidím problém rozšířit třeba ten výbor ta práce je širší široká můžeme můžeme vlastně i využít zájem ostatních lidí kteří by se touto problematikou chtěli zabývat a a nevidím ty dveře že by měly být zavřené naopak vítáme tu 
vše děkuju 
tak pojďme k dalšímu bodu a to je bod číslo čtyři a jsou to finanční záležitosti takže poprosím paní inženýrkou hnilicová 
dobrý večer takže 
z finančních záležitostí předkládán zastupitelstvu bod číslo čtyři nula jedna rozbory hospodaření města varnsdorf třicátému šestý dva tisíce dvacet a příloze a vyvěšený byl a hlavní dokument na vědomí zastupitelů pro potřeby jak kontrolní činnosti tak někoho kdo zajímá jednotlivé oblasti a při byly tam přílohy a navíc se dostali zastupitelé přílohy rozbory jednotlivých odborů ještě elektronicky aby měli podrobné informace ke všem oblastem hospodaření 
takže děkuju otevírám diskusi k tomuto bodu hosté zastupitelstva zastupitele 
není tomu tak že musím návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí rozbor hospodaření města varnsdorf třicátému šestý dva tisíce dvacet můžeme hlasovat 
d 
d 
devatenáct zastupitel nebo pro nehlasovali jeden že tento návrh byl přijat prosím další bod a bod v čtyři nula dva vlastně doplňuje vzhledem k tomu že pololetí už je zase delší dobu za námi přehled plnění příjmů a výdajů v jednatřicátý mu osmý v tom hlavním členění abyste měli přehled jak se příjmy a výdaje příjmy naplňuje vydají či výdaje čerpají takže ten průběh se dá říct že zatím po úpravě rozpočtu v těch daňových příjmech má prostě ten průběh byl stejný jako v předchozích letech a totéž je ve výdajích že mírně a bych to řekla pokulháváme v tom čerpání ale to je vzhledem prostě jak ty přípravě rozběhnutí a těch investičních akcí takže tamto čerpání je v nízké ale také prostě ten jev je takovej standartní většinou to tak bývá 
děkuju hosté zastupitelstva po zastupitele 
takže prosím návrh usnesení 
zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí přehled plnění příjmů a výdajů třicátému prvnímu smí dva tisíce dvacet 
tak a můžeme hlasovat 
v 
v 
debata nad zastupitelů bylo pro nehlasovali jeden že návrh byl přijat prosím další bod 
bod čísla čtyři nula bod číslo čtyři nula tři odpis pohledávek z hospodářské činnosti navrhuji k podpisu uvedené částky a je k tomu komentář jak uvedené částky vznikly a jak se stalo že teda jsou již nevymahatelné a nelze z toho účetního a ekonomického hlediska s nima vůbec nic dělat 
děkuju pak někdo v diskuzi není tomu tak že prosím návrh usnesení 
zastupitelstvo města rozhodlo odepsal pohledávky dle předloženého návrhu tak a můžeme hlasovat 
eu 
eu debata nad zastupitelů bylo pro nehlasovali jeden že návrh bude přijat prosím další bod bod číslo š ty jsi nula čtyři odpis daňových pohledávek a odpis daňových pohledávek schvaluje správce daně v tomto případě je to městský úřad varnsdorf ekonomický odbor ale na doporučení a auditorů předkládáme vždy na vědomí a podle vyšší těch pohledávek a orgánů města buď radě nebo zastupitelstvu takže zde je na vědomí odpis těchto pohledávek ty daňové pohledávky myslim že je tam velká lhůta a velký prostor časovej až dvacet let k vymáhání tak je odepisujeme pouze v těch případech kdy už se s tím nedá nic dělat jako v tomto případě kdy vlastně a dlužníci zemřeli 
děkuju 
někdo k diskusi ne pak prosím návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí odepsání daňové pohledávky dle předloženého návrhu a můžeme hlasovat 
eu 
v všichni přítomní zastupitelé byli pro to že návrh byl přijat prosím další bod bod číslo čtyři nula pět rozpočtové opatření číslo devět na rok dva tisíce dvacet a byli zde zahrnuty rozpočtové změny které se vám tam vyjmenovala přílohou máte to rozpočtové opatření asi nejzajímavější částkou je částka osmnáct milionů devět set devadesát jedna tisíc dvě stě padesát korun což je a dotace ze státního rozpočtu kompenzační příspěvek státu jsou zlosti z rozpočtu s krizovými opatřeními takže částečně a to bude krýt v výpadky prostě těch daňových příjmů 
děkuju někdo v diskuzi 
není tomu tak takže prosím návrhovou komisi 
zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtového opatření číslo devět na rok dva tisíce dvacet dle předloženého návrhu můžeme hlasovat 
eu 
v 
provoz debata nad zastupitelů nehlasovali jeden takže tento návrh byl přijat 
tři děkuju paní i ženit se mě lícové 
a přejdeme k bodu číslo pět a to jsou návrhy dotazy připomínky a podněty obyvatel města 
tak pan najít se hlásil 
film dobrý večer já se jmenuji pavel nejtek pro ostatní jsem provozovatel majitel zdejšího kina okolnosti mě donutili abych si tady teda vzal slovo vážení a vážené zastupitelky vážení zastupitelé vážený pane starosto dne čtrnáctého devátý proběhlo jednání u paní místostarostky společně s manželi seifertovy rýmy a mnou tohoto jednání se pořizoval zápis a následně jste obdrželi dopis od paní seifertové to kterou jsem se neměl možnost během jednání nahlédnout a proto jsem přišel tuto situaci vysvětlit 
jak víte rodina seifertova bydlí v sousedství oblasti občanské vybavenosti 
ok a křižovatky toto učení územního plánu nebylo nikdy změněno a paní seifertová se snaží tímto způsobem uvést mě jako majitele kina do špatného světla 
před zastupiteli a před ostatními občané varnsdorfu 
snaží se pořád překrucovat skutečnosti své názory 
prosazovat jako skutečnosti jako například krajská hygienická stanice nepovedlo a letní zahradu filmové projekce 
tady si dovoluji připomenout jenže před koupi tohoto pozemku jsem tuto záležitost projednával s krajskou hygienickou stanicí kdy výjimky byly v jejich kompetencí a zároveň mi sdělili je zvuk z filmu není zvuk ohrožující zdraví před cca čtyřmi lety se zákon změnil a kompetence kulturních akcí se přesunuli do samospráv obcí a měst paní seifertová toto prezentuje tak že krajská hygienická stanice nedala souhlas ale ve skutečnosti nebylo potřebné ptáci a jejich vyjádření takže žádné vyjádření není a paní seifertova to prezentuje že nebyl vydán souhlas 
dále se ohrazuji proti nedodržování a nerespektování vyhlášky venkovního sezení restaurace do dvaceti hodin po dvaadvacáté hodině se venku neobsluhuje nemůžou zakázat kouřícím osobám stání před restaurací nechápu proč tento problém píše ty v zápise ze dne čtrnáct o devátý jasně uvádí ale to tolerujeme 
hned v druhém odstavci zápisu dále nechápu že po patnácti letech provozu rodina jí seifertova zeleniny seifertové vadí komín tuto záležitost slyší poprvé dále se ohrazují proti tvrzení že vám nadstandartní vztahy s městem já si troufám tvrdit že vztahy jsou pracovní a o žádných jiných nevím možná by to vysvětlila paní seifertová co tím myslí jinak jsem nikomu nevyhrožoval veřejným lynčem jenže sem říkal ať to vysvětlí veřejnosti že si nepřeje provoz letní zahrady což je i v zápise 
ze dne čtrnáctého devátý 
paní seifertová se vkládá do role jako mluvčí za všechny sousedy ale o žádných stížnostech sousedů nevím tak se dovoluji zeptat zastupitelů jestli doručené stížností od ostatních sousedů na moji osobu ohledně letní zahrady má 
no protože nemůžu se uspokojit s tím že se mě bojí paní seifertová celý postup staví do roviny že je vstřícná topilo srdečná a že chce pomoct a vlastně si na nic nestěžuje při ústním jednání ze dne čtrnáctého devátý řekla že si nepřeje žádné kulturní akce bez dohledu bez ohledu na denní dobu ze z toho se domnívat že ve varnsdorfu by se neměly konat žádné kulturní akce ve venkovním prostředí 
také chci se zmínit o čtvrté zdi o které hovoří paní seifertova dle jejího názoru vlastně nemá smysl toto vůbec řešit protože uzavřený dvůr mají hasiči a ona už předem ví jak vyplývá ze zápisu čtrnáctého devátý že hasiči budou mít poplach a kam pojedou zvuk promítaného kina má hlasitost též mluveného slova 
důvodem že letní zahrada se vybudovala v tomto místě je 
že se vybudovat v tomto místě 
a v případě nepřežije je důvodem je ten že v případě nepřízní počasí jsem se uvede film dovnitř a násilníci nepřijdu opěvovaný program a také je počítáno s tím že letní zahrada bude využívány využívána pro jiné kulturní akce města bezplatně jako třeba divadlo a jiné organizace 
dále bych si dovolil jenom připomenout je letošní rok je pro kino panorama velmi významným je to dvacet let o koupi objektu kina patnáct let o znovu zprovoznění 
jedno je ve stálém vývoji v letošním roce se nám podařilo zahájit i přes slabou filmovou nabídku venkovní promítání na letní zahradě a na podzim dojde za podpory města varnsdorf a fondu kinematografie k výměně projektorů s vyšším rozlišením dále jsme z vlastních zdrojů zakoupili modernější ozvučení do kinosálů 
kino se stává velkým ví velmi významným nejen pro obyvatelé varnsdorfu jak jistě víte je to jediné projektované sedmdesáti kilim milimetrové kino dochované v české republice a pro sebe uskutečnily koncem června workshop s pracovníky národního filmového archivu this kde se promítaly jejich archivní filmy na sedmdesáti metrů m pásu 
tyto pracovní 
tito pracovníci taky využili ubytování v místním hotelu tento workshop měl pokračovat v tomto týdnu ale z důvodu epitelovou situace se to zrušilo je nám to moc líto protože návštěvu varnsdorfu měl také udělat ředitel národního filmového archivu 
příští rok v květnu má kino panoráma významné výročí padesát let od zahájení provozu a připravujeme reprízu programu na kterou si můžou diváci těšit jenom pro úvod 
jsou tam takové filmy jako marseille lejdy první film sehrál čajkovský bitva v ardenách a podobně 
nakonec bych chtěl poděkovat za dvacetiletou spolupráci všem zastupitelům města varnsdorf a za pozornost 
děkuji 
děkuju panu vítkovi 
za jeho názor za podněty a za poděkování vážíme si toho co dělá pro naše občany díky 
tak někdo další z pan vaněček 
dobrý večer já jsem tady taky s občany nazdar turfu který mě pověřili či ví že sem občas zajdu abych prezentoval jejich názor jedná se ulic ulici husovu je to jsou toho garáže pod budulínkem je tam celkem osmdesát tři garáží 
a město nechci tady tahat na světlo jak se říká odkoupilo mpi kdo v tom měl podobně jedná se mi vysloveně o to aby se to aspoň dalo do stavu kterej byl před tou rekonstrukcí jedná se o to že tam jsou lampy jak jsem se dozvěděl a město splňuje podmínky že osvětlená cesta to znamená chodník a silnice nikdo už neřeší žehnat těm garážím není vidět 
nepočítám to že tam budete psi se ta menší do všeho šlápnete to je jedna věc starší lidi se tam bojí chodit to vám říkám úplně na rovinu mají tam strach protože tam je tma za poslední půlrok jsem podával dvě trestní oznámení plus jednou jsem v hlásiči psal mé podpálili auto 
kolega odnaproti mu tam rozmlátili auto takže za poslední půlrok tam máte tři trestné činy je tam prostě tma ta omladina nebo kdo se tam schází a dělají tam bordel poškozuje náš majetek 
věřím tomu že když tam byly ty světla ty kulový že se tam nebudu vracet ale nevěřím tomu že pokud se jedná o štyri svetlá tak pro město je tak obrovský problém to tam nějakým způsobem dosvítit jestli město nemá peníze věřím tomu že je z prevence kriminality ty peníze na ty světla dostanete pokud se jedná o to že ty ledkový světla budou něco stát tak já sem si to udělal jen takový nástřel osmdesát tří garáží jedna garáž má dvacet dva metrů čtverečních to je osmnáct dvacet šest metrů znovu to může město varnsdorf začínali jsme na koruně pop platíme tři taketo nějakých pět a půl tisíce co platím městu ano co tam máme ty garáže tak chcem po městu aby buď vyměnila ty svetla ktery tam jsou aby k těm garážím bylo vidět anebo aby tam přidala svetla a osvítila toto 
já jsem zjistil že to je obrovský problém protože nechtěl jsem to vytahovat teda sem ale zjistil jsem že bysme to chtěli mi že to chtějí všichni a podobně já si myslím že jste zastupitelé 
divá svolili a že to není přehnaný požadavek abyste to tam do svítily jak to bylo aspon přečti posty kriminality a to budou ty další aspekty který jsem tam jmenoval takže já bych vás požádal abyste se nad tím opravdu zamysleli ste tam pro nás pro občany a abyste podle mě tato maličkost opravdu dali nějakým způsobem v pořádku děkuji za pozornost 
děkuju za připomínku určitě ji vezme vážně a budeme se snažit ji vyřešit 
tak někdo další z občanů 
pan pan asi jo pan knitl teda 
pak pan knihu reku že přihlášený 
joo a dobrý jen vážně zastupitelé nebo spíš večer a chtěl bych ho tady navázat na paní křížovou která tedy nadnesla něco o těch odpadech protože se rekonstruuje nebo respektive rozšiřuje a sběrný dvůr respektive technické služby a celý ten komplex také jestli náhodou nezačnete přemýšlet o tom že byste začali nějakým způsobem měnit strukturu odvozu toho odpadu a všechna ta těžká auta která jezdí a jezdí tam desítek za den těch jízd a neskutečně zatěžují nás lidí který podle té ulice leží hlukem prachem vibracemi a sliby o tom že budou jezdit nejpozději v pět hodin odpoledne ty už jsou dávno pryč a vůbec není zřídka vídat auta i v sobotu ale dokonce i ve svátky já chápu že lidi tvoří odpad nicméně varianta tady je už třeba zmiňovala paní křížová právě to že a spalovna v liberci má kapacity proto aby mohla například právě spalovat odpad a z toho šluknovského výběžku a když si vezmete v potaz že hned u technických služeb máte staré varnsdorfské nádraží kde by už jsem asi před třemi roky říkal že jestli by město neuvažoval o tom že by vytvořilo vlečku respektive nedohodlo se s českými drahami a nevytvořili vlečku kde svoz v těchto plných vozů by mohl v podstatě dělat řekněme ucelený vlak který by v podstatě ten odpad odvezl až přímo do spalovny v liberci také určitě si myslím že to je jedna z dalších možností a nám by to třeba jako obyvatelům té ulice a nejen nám ale samozřejmě po celé trase mohlo zase zčásti zkvalitnit život který tam nějakým způsobem vedeme a a to samozřejmě nemluvím o tom že ta ulice která tam je a po které tie těžká auta jezdí vůbec na to není stavěná to znamená že a není tam vůbec podloží ta ulice se postupně hroutí když se podíváte jak vypadá ta krajnice po čtyřech nebo pěti letech rekonstrukce tak je to prostě k breku propadá se nám na mnoha místech a chtěli bychom teda touto cestou nějakým způsobem apelovat na vedení města jestli by bylo možné buď teda zřídit vlečku a nebo změnit trasu těch automobilů to znamená další variantou byla zase zpátky obnovit cestu přes staré nádraží obnovit přejezd který byl zrušen když se rekonstruovala vpodstatě staré nádraží a nebo vytvořit cestu podél hřbitova to znamená já vím že jsou tam poměrně složité směrové podmínky ale a podél té hřbitovní zdi by eventuálně ten prostor pro vybudování té komunikace byl a výrazně by ulevil nám protože aby auta mohla jezdit přes v podstatě v uvozovkách studánku což je defacto obchvat našeho našeho města to je první věc druhá věc v před rokem zhruba jsem žádali si bylo možné nějakým způsobem upravit vpustě do ulice d nebo v ulici západní protože pokud tam jezdíte a ten kdo tam jezdí často tak v podstatě přes spustit do kanalizace se téměř nedá jed protože to jsou prostě propadliště a většina těch silný motoristů v podstatě jezdí v protisměru pokud jedou směrem od panoramy směrem ke kruhovému objezdu a to je to je jenom jestli by to šlo zařídit pan sucharda už tomu mi taky minule něco říkal rozumím tomu nicméně já nicméně a ta situace se vůbec nezměnila a ne na to navazuje v podstatě třetí věc protože a u přechodu pro chodce je už téměř půl roku a v podstatě záplata a vpodstatě a z kostek dlažebních nebo respektive z nějakých a řekněme segmentu ze kterých se dělají chodníky a do dnešního dne se taky ten stav nijak nezměnil a opět se to chová jako propadlo v podstatě pro všechny co tam jezdí to znamená ty auta samozřejmě i ty pasažéři potom při té jízdě nějakým způsobem trpí to znamená jestli by to šlo alespoň nějakým způsobem nějakým způsobem zařídit že by myslím že to dělá i vodovody a kanalizace jestli by to teda nějakým způsobem už konečně mohli dát dohromady protože je to řekněme ne zrovna komfortní tam tou cestou vůbec jed a poslední dotaz jestli by se mohla udělat silnice k nemocnici to znamená udělala se karlovka udělala se dolů ale cesta k nemocnici to je prostě horor to znamená ten kdo opravdu jede do nemocnice a má nějaké zdravotní problémy tak prostě ten zbytek toho zdraví z nich musel vyklepat to znamená že tohle to jestli by bylo možný nějakým způsobem udělat protože ta cesta přece jenom nemocnice jakožto řekněme další centrum tohohle města by bylo dobré mít nějakým způsobem zasíťovanou tak abysme se tam dostali ve zdraví děkuju 
děkuju panu knittlová z ulice karlova určitě se počítat do budoucna že vede bude zrekonstruovaná celá až k nemocnici takže pokud to pak bude ji v rozpočtu pokud zastupitelé schválí tak předpokládám že ano i pan sucharda se hlásí k technickou já jenom malinko k těm dvoum 
zmiňovaným situacím které na západní předtím přechodem a to samý zavřeli před školkou na národní a je to takovej taková jakoby nikdy nekončící případ neustále to uplatňujeme u slovaku a člověk tvrdí že to neustále uplatňuje u sámky a je tak pohádka o kohoutkovi a slepičce takže jako předpokládám že že teda se dočkáme toho ale ale jiná páka než teda na ně neustále tlačit a neustále je vyzývat k tomu aby to teda dali do pořádku bohužel není co se týká těch ostatních tak se na to podíváme samozřejmě 
ano ty připomínky pana kindla máme poznamenaný tak k tomu pak dáme nějaký stanovisko určitě pan knihu rek 
pan horáček s technickou ještě mezitím než pan kněžourek dojde k telefonu jenom krátce k tomu přejezdu u starého nádraží a řešilo se to s se sežratse drahá má bohužel neodpovídají tam výhledové vzdálenosti takže ten přejezd tam není technicky možný podél zdi hřbitovní je možná komunikace ale jsou tam budeš výškové rozdíly a ta cenová relace by se pohybovala řádově v mnoha desítkách milionů jenom pro informaci 
anna děkuju tak už pan kocourek 
takže já mám 
já mám tady dvě věci a když jsem tady byl v květnu tak jsme se bavili o tom parkování na místech kde je to z důvodu omezení průjezdu zákona zakázáno řešení před čtrnácti dny jsem se snažil vědce svého pozemku na komunikaci kostelní auta stály po obou stranách zůstal jsem teda stát uprostřed aby zavřel bránu přijel ta mladíka začal mi nadávat do pánských přirození volal jsem na policii pan špička říkal že to prostě budou řešit proč se tam nedá ta značka zákaz stání z jedné strany tam ani náklaďák z technickejch nemoh project on se bál že voda je jedno z aut a to nemluvím o hasičích kteří jsou ještě širší 
to je věc první parkování v protisměru na ty ulici kostelní ten normální bonton že lidí aut to je normálně v protisměru úplně v klidu a není to prostě 
nepostižitelný 
s panem mrzákem jsem mluvil ohledně zadržování vody v krajině dostal jsem v no name připomínky jsem dostal kopii kterou jste dostali z povodí ohře a já si myslím že by se s tím město nemělo smířit a snažit se obnovit ty splavy na ty mandavy aby ta hladina vody se zvedla ve městě když se projdete z groše návrhu až po soutok mandavy s jsou tam jich je několik tech prahu a jezů 
čtvrtá věc kterou jsem tady měl byly radary máme dneska září pan suchan data sliboval na květen nejpozději městská policie nemá ještě ani mobilní radar 
pátou věc mám tady před v dvěma dny sousedé vápeníkové udělali ohňostroj kde pes kterej je vedle je to black halt je to jediný kus ve varnsdorfu se málem zabil v tom kotci proč se tohle vůbec trpí ve městě aby se dělaly v ohňostroje mimo silvestra 
měli by na to bejt sankce a pokuty 
a pak bych měl tady takovou věc která bude asi někomu dost nepříjemná dne jedenáctého sedmý vyšlo v mladé frontě dnes článek přijde město o peníze z pokut za radary kde paní 
lanková 
v tady říká bylo mi to slzy do očí jsou to skoro dva roky práce načež se dne třináctého sedmý 
v historických fotografiích z města varnsdorfu zveřejnily fotografie pana suchardy cituji panu suchohrdel téměř dílem náhody jsme přistěhování jedné z kanceláří narazili na sérii neznámých poválečných fotografií kterej jsem trošku tématický seřadil první dvě fotografie jsou ze slavnostní přísahy vojáků československé lidové armády na náměstí před vandalským výborem radnicí rok zatím neznámý možná bys jemu pomohl usnadnit nápis na tehdejší budově veřejné bezpečnosti nesní úřad práce který říká štyrycet sláva naší rodné straně tedy rok šedesát jedna ještě úžasnější je text na vrcholu budovy každý občan pomocníkem bezpečnosti tou jsme byli vždycky dobří a patřili jsme v udávání k evropským jedničkám 
tomu jsem po tuto fotku napsal udávání je někdo přeborník a pak z toho dojetím pláče následně na to reagoval pan sucharda tak ještě jednou pepu a bude to naposled abys neřek že nemáš varování aby se s tím svým zlodějským kamarádem vycpat takže by mě zajímalo o jaké varování se jedná a o jakého zlodějského kamaráda pan místostarosta má na mysli kamarádů mám hodně ale že by byl někdo z nich odsouzen za krádeže nebo podobné trestné činy ty opravdu nevím 
již jen jednou na mě chtěl pan starosta sucharda a pan místostarosta sucharda podat trestní oznámení jak to nazval minimálně pro pomluvu a to v době když jsem po dvě volební období zastával funkci předsedy kontrolního kontrolní komise na městském úřady a dostali jsme podnět našetření neoprávněnou podpisu smlouvy tehdejším starostou inženýrem bartonem na dodatek ke smlouvě při rekonstrukci budovy číslo pět set dvanáct dnešní čsob byl mi kvůli tomu vyhrožováno ať si to rozmyslím že bych to mohl dopadnou podobně špatně a tak dále ale státní zástupce dr syrový konstatoval že bývalý starosta porušil zákon číslo sto šest o městech a obcích a tím se dopustil trestného činu neoprávněného podpisu dodatku ke smlouvě bez souhlasu rady a zastupitelstva tehdy se jednalo o částku přes tři miliony korun další mělo být na městě ale město pod tím pod vedením pana tomáška to nechal takzvaně vyšumět 
takže bych se chtěl zeptat pana sucharda co ti suchardy to tím myslel 
takže děkuju za připomínky tyhle ty věci ohledně takové ty pořádkové já si myslím že jsme schopni svůj apelovat na městskou policii a dopravní značky pořešit to ty osobní věci nevím zdali pan suchan nechce se k tomu vyjádřit paní lanková 
chtěla se zeptat to jsem přišla moje jméno zaznělo jako mám na něco odpovídat nebo se s nimi na něco ptal nebo 
bylo pozde 
tak jsem tam napsal že někomu to vehnalo slzy do očí ano úlevou jo úlevou a já se radostí já myslel radostí slova 
také děkuji panu kůrkovi ještě někdo z přítomných obyvatel 
není tomu tak takže další bod jsou připomínky podněty zastupitelů 
paní lanková se hlásí 
tak paní lenku poprosíme zapnout mikrov 
já tady mám v 
od jedné paní která bydlí ve věšácích tak mě zastavila shodou okolností včera ptala se jestli se budou dělat lavičky že tam byly dřív nějaký lavičky teď je tam jenom jedna a jestli jako počítáte že budete dodělávat 
takže to vy si to jedna otázka nevím zdali pan jim beránek lavičky u věžáku předpokládám že ano 
budou ano dobře 
take dotaz na veřejné záchodky že byly na náměstí což byly zbouralo se to jessy to je i v tý budovy nebo co se tam postavilo to nějaký to skleněný jessi tam je možnost protože tam je prý pořád zavřeno tak nevím tak jestli i to se řeší protože je teda fakt že v hodně lidí chodí na záchod hned na náměstí ke kostelu za roh 
ano třeba i taxikáři ano je nejenom nejenom tak jestli by se to taky nemohlo tohleto vyřešit 
pak a mě mrzí dražil už odešlo pan hambálek protože asi po roce jsem se ho zase chtěla zeptat na ta jatka jak to tam probíhalo stála jsem nezapomněla takže mám tu na mysli takže snad příště někdy 
a ještě tady mám jeden dotaz od v veřejnosti jesli nezvažujeme teď jsou takový ty nouzové stavy a tak dále a tak dále nevíme jak dlouho to bude trvat jak často to bude jesi nezvažujeme online i ze směru od v občana jakoby sem kdyby měl prostě dotaz a nemůžu se sem dostat přes množství jestli je možnost nějak nevím technicky jo ale měla jsem se zeptat jestli je možnost prostě že by se v občan připojil někde tady a zeptal se jakoby zastupitelů na něco 
jo aby to bylo prostě o online třeba že bych se přihlásil z domova a teď najednou ano ano zamysleme se nad tady informatici říkají že se nad tim zamysli a třeba to provedem za mě vše 
jak takže děkuju pan rýdl 
to víš jednou dobrý večer já se omlouvám protože mám tady několik docela podstatných věcí který si myslím že by měly být možná jednou z priorit jednání zastupitelstva nicméně už je půl devátý a nevím jak na to jsme s pozorností ale bohužel odložit to nemohu protože dvouměsíční interval zasedání zastupitelstva je příliš dlouhý na to už tady dneska že ten čas rychle běží a tady to jsou věci který by jsme měli skutečně vzít v úvahu a začít podnikat nebo začít jednat 
začnu prvním věcí a na minulém zasedání jsme tedy provedena byli informováni o 
o dvou předložených návrzích na rekonstrukci školy základní školy na vychodni ulici a neprošel tehdy návrh aby se v pokračovali vlastně v projektové přípravě a byli připraveni na to když vznikne dotační titul abychom měli projekt v šuplíku a byli jsme ubezpečeni že rada a v tomto bude jedna dokonce tady byl předložen určitý postup a harmonogram jejich jednání nebo jich jejich kroku a musím bohužel konstatovat že usnesením rady myslím že to bylo z června a kde se konstatuje že vlastně rada odkládá další projektové práce z důvodu velké finanční náročnosti roku konstrukce musím říct že já s tímhle tím skutečně nejsem nejsem spokojenej prostě moc se mi to nezdá řekl několik důvodů a 
možná znáte nebo minimálně úředníci a městě musí znát program restart a dostal se do ruky vyhodnocení třicátému osmý kde v restartu bylo v ústeckém kraji proinvestováno pět miliard korun 
samozřejmě že největší část byla v v ústí a okolí nicméně do děčínského kraje v vdi dotisky okresu teda přistálo sto dvacet jedna milionů a van vzorov díky své připravenosti a to neberte jako kritiku prostě je to náš přístup k řešení problémů 
dostal celkem kolem dvanácti miliard a z toho utratil zatím bohužel pět milionů táta se na co takto byla bouračka svobodárny v lounské těch dalších sedm a půl milionu možná propadne protože nejsme schopni zbourat zbourat z bejvalou súdánu velvety toho taky tam jsou dislokovány peníze v tomto programu 
to snad ani není tak podstatný podstatný je že 
v současné době probíhá na krajské hospodářské rady jen u této osmnáctka a sociální rada ústeckého kraje aktualizace nebo návrh aktualizace strategického rámce pro hospodarskou restrukturalizaci v rámci kterého vlastně jsou jako finanční nástroje vyhlášený takzvanej co ní zní to zajímavě fond pro spravedlivou transformaci co to znamená znamená to že do tohoto fondu přijde z evropských nebo převzít z ruských zdrojů přibližně devadesát miliard korun pro regiony jako je ústecký kraj karlovarský a moravskoslezský a podmínka je je to plánovací období dvacet dvacet sedm podmínkou je že samozřejmě jsou obavy vlastněná přestal sunu předsednictvu a této rady že ústecký kraj nebude schopen předložit projekty tak aby vlastně se dostal do čerpání a proto tedy vlastně bych chtěl navrhnout jednu důležitou věc určitě na úřadu je někdo kdo se touto problematikou zabývá já ty skutečně nabízím pomoc protože mi jednak s panem starostou jsme členy členy té hospodářské a sociální rady děčínska nicméně máme zastoupení tak z altdorfu je to pracovník naší firmy který je přímo v představenstvu nebo předsednictvu tak v krajské hospodářské rady a a současně i členem tripartity takže skutečně tam máme možnost se dovědět z první ruky vlastně co se chystá a co je potřeba a co je potřeba nebo byt na to potřeba připraveni takže já bych vlastně chtěl jen upozornit na to že člověk který to má starosti takže 
ještě promiňte ještě důležitou informaci a ve zpravodaji pro města obce číslo patnáct tedy určitě na městě je je uvedeno že existujou nebo že se připravují krajské semináře jak řídit evropský projekt z hlediska financí a i věcné náplně bude to probíhat teď mezi zářím a koncem roku já skutečně doporučuju vedení města aby tam vyslalo lidi abysme se zjistili co a jak protože a jsem od začátku bez dotačních peněz tady v tom regionu nic neuděláme znovu připomínám že v každých materiálech je napsáno že tyto regiony jako je ústecké a specielně šluknovský výběžek že je 
v má vlastně body navíc a je vlastně zvýhodněné při při posuzování těchto projektů takže je skutečně potřeba začít diskutovat o tom jaké projekty jaké akce vlastně v odpovídají těmto záměrům které jsem tady vlastně citoval nebo ty zdroje které jsem citoval a začít na tom pracovat okamžitě a jedním vlastně z těch projektů které by se měli udělat v rámci skutečně naší nějaké odpovědnosti mimochodem vite jak byly hodnoceny tím příštím zastupitelstvem které přijde a sem místo nás v roce dva tisíce dvacet dva co bude mít pouze jeden rok na to aby vlastně ty protože dají dohromady z toho přeci pro nás logicky vyplývá že tu odpovědnost máme my ty projekty musíme připravit semily si líznout těch třiceti miliard když to vemu na třetiny kteří přistanou v ústeckém kraji takže já bych suše navrhla aby a jsme přehodnotili vlastně tuhle tu strategii ne nemáme peníze je to moc drahý mimochodem nerozumím termínu co to je je to moc drahý ho do čeho jiného má město investovat než do hávem školských zařízení přeci ty by měly být ozdobou města a sto padesát milionů ano je to velký peníze ale my přece máme šanci šanci dotační peníze určitě i měští úředníci vědí jako já že tady vlastně je příslib ministerstva financí paní schillerovy která řekla že u uvolní sedmdesát čtyři miliard na dobudování infrastruktury základního školství proč si proboha pro ty peníze než šáhnout takže já tady vlastně mám dva takové závěry za prvé abych skutečně navrhl aby nechci se opět říkat aj budeme jednat o vychodí a vo škole východní a poďme rekonstruovat prostě padl nějaký rozhodnutí rady já s ním nesouhlasím ale respektuji ho ale navrhl bych aby jste si v tom udělali pořádek takže mám tedy návrh usnesení který a teď se omlouvám pane starosto nevím jestli má formulovat a ti ukládá anebo a město rozhodlo to nechť posoudí návrhová komise ale já myslím že z správně že zastupitelstvo ukládá starostovi města zpracovat koncepci rozvoje školských zařízení kterých je zřizovatelem a potrebuji a na to a to na období dva tisíce dvacet až dvacet sedm koncepci předložit k projednání na prvním zasedání městského zastupitelstva v roce tisíce dvacet jedna co tímto usnesením sleduji s tímtím že určitě nějáký představy úředníků ve školském ve školním o školské útvaru asi už neumí česky a existují je ale potřeba je dát na papír a je potřeba je námi dát abysme se nedohadovali jednou jestli bude malá střelecká nebo je nechá zbourat jestli uděláme druhý stupeň na východní a nebo to v jednostupňová a třída která bude bude v nějakém omezeném režimu pracovat prostě je potřeba spíš aby někdo řekl takto takovouto představu máme co se školským zařízením a třeba i včetně školek budeme v tomto horizontu dělat a podle toho se potom rozhodněme jestli necháme zpracovat projekty příslušný a přihlásíme je do titulu který jsem tady citoval a nebo jestli to necháme necháme plavat já myslím že to je naše prvořadá povinnost postarat se o naše děti aby tady bylo kvalitní školství když už a neumíme neumíme ovlivnit řádně oblast zdravotnictví 
a 
protože vidíte že spoustu času trávíme v atomu se asi nedá vyhnout jeho schvalování jestli prodáme nebo neprodáme dva metry pozemku městského 
to prostě bysme asi taky ne já jim přiznáš vždycky se měli dohodnout jak to jak to udělat a teď zase znovu připomínám hlavně učit nějaký pravidla podle kterých budeme rozhodovat komu to dát ještě víc zájemců ale ne to je prostě to není podstata toho problém co chci říct podstatou je že málo se věnuje právě těmto otázkám o kterých jsem mluvil o projektech co vlastně v město připravuje co se bude realizovat v jakým je to stavu kdy to bude ukončený nějaké ekonomické vyhodnocení každá akce musí mít jsme skutečně měli jako správci vlastně města o čem jsme defacto správci města představu co se tady vůbec děje a jestli je to v souladu s naším s našima službama co jsme co jsme dali nebo na čem jsme se dohodli proto bych navrhl druhý druhý návrh usnesení aby a to ve znění že městské zastupitelstvo rozhodlo zařadit do programu každého řádného zasedání zastupitelstva bod který může znít na následovně příprava průběh realizace a závěrečné vyhodnocení vybraných investičních akcí charakteru jako jsoucí a nové výstavby v katastrálním území varnsdorfu já si myslím že pokud jde o té o rozsah těch akcí to nemusí bejt bod hrozně dlouhý ale měl by to být bond je pravidelně bude skutečně informováni co se připravuje jak co se děje a tak jak se to mluvil a návrh o jaký akce se jedná myslím že to je kompetence výboru který vede a pak jen moravec který by měl vlastně říct ano tato akce si zaslouží pozor zastupitelstva nebo tento záměr si si zaslouží pozornost a navrhnul sám anebo navrhneme my jako členové tady zastupitelstva řekneme ano příště bysme chtěli slyšet například jak je to s přípravou projektu na rekonstrukci náměstí ožehavý problém který o kterém se dají vůbec nebavíme a přitom máme v rozpočtu peníze na projekt a je září nebo respektive říjen tak vidíte že vůči sobě máme dluhy takže pojďme to skutečně tohleto datu se dohodnout bez rozdílu a to vlastně jaký zastával názory na na radary třeba řeknu a pojďme skutečně dělat takovouhle tu práci která nám vlastně patří a musíme skutečně rozhodovat přátelé a co je platný když vlastně něco vám na vědomí a tak dále když necháme věci plynout a vrátíme se na to za půl roku je potřeba rozhodnout a pak to rozhodnutí důsledně dodržovat a kontrolovat a myslím že tady máme štáv schopných a zoom opakuji schopných úředníků ve městě a kolik jich je přesto a myslím si že je potřeba skutečně je zatáhnout do řešení těchto problémů aby uskočil oni věděli co je naší prioritou čemu se mají věnovat a aby taky samozrejme odváděli práci za kterou jsou placený tím neříkám že by nepracovali chraň bůh ale myslím že jich potenciálne podstatně větší než se co o nich my žádáme takže tím jsem skončil a 
samozřejmě znovu opakuji pakliže by někdo chtěl v pracovník městského úřadu nebo nebo nikdo a potkali který kterýma já disponuje jsem ochoten je samozřejmě předat a pomoc vlastně při při v v hledání těch způsobů jak se k těm penězům dostat ale tristní když zjistíte že že děti my jsme druhý největší město a ze sto dvaceti mlýnů v děčíně jsme my dokázali vyčerpat pět milionů to prostě to si myslím že to je naše ostuda ale nechme to pojďme hle koukejme do budoucna a poslušně pojďme se z toho poučit že jsme přišli a nebo nepřijdeme o další šanci v prvoplánovým obnovit dvacetjednadvacet sedm to máme v ruce mi 
a já bych teď pane stalo se si dovolíš víš já bych přidal návrhové komisi nebo komu asi připravil písemně aby aby jsme zkrátili čas to náhodou že tady informatikům aby to mohli napsali a usnesení děkuji 
tak děkuju hlasy se paní křížová 
tak děkuji za podněty 
panu riedlovi a i vám ostatním a vemu to takhle od konce vy jste se teď tady poměrně zdlouhavě d v prezentoval a nějakými náměty nebo jste nám tady předložil já chci říct že to co se dělá a co je v přípravách to je součástí přílohy číslo dva k rozboru hospodaření za první pololetí kde ti úředníci šikovní z městského úřadu vypsali celkem velmi podrobně vlastně veškeré akce které proběhly nebo jsou teďkon v realizaci a které nás ještě čekají takže doporučuji přílohu číslo dva jsou tady seznamy akcí opravdu na asi dvanácti stránkách takže tolik k asi k tomu přehledu co se děje kde jaký projekt a je v realizaci jestli hrádek jestli ubytovna a tak dále takže to jenom na úvod a za další dále jste mi nahrál koncepci školství minulý týden jsme měli poradu s řediteli všech příspěvkových organizací školských a ve městě varnsdorf a tam ho v rámci programu nebo během programu zazněl tento požadavek který jsme si tam zkrátka teda diskusi prodiskutovali a požádala jsem ji o to aby popřemýšleli i kolegové ředitele jak ze školek ze základních škol z domu dětí a mládeže byly tam i ředitelé školních jídelen také aby popřemýšleli o nějakých směrech nebo možnostech rozvoje nebo útlumu tady školství ve varnsdorfu takže na tom začneme pracovat určitě v neřeknu teďkon v jakém časovém horizontu to bude dané dohromady 
škola východní nebyla úplně uzavřená nebo ta dostavba rekonstrukce o tom se bavíme téměř na každé radě a před čtrnácti dny nás pan inženýr beránek informoval o tom že byla zadána třetí studie proveditelnosti rekonstrukce dostavby v těch učeben těcho tříd které paní ředitelka požaduje takže to je v také v běhu a výsledek té třetí studia bychom měli mít na stole na přelomu října listopadu 
takže tolik k těmto věcem a pak teda už tady není pan nejtek který tady mluvil o té schůzce víte že jsem vám nechala přeposlat vlastně zápis toho jednání já to vemu jenom krátce a pani seifertová s manželem a pak ještě připsala další teda lidi a do toho svého dopisu nebo do té své žádosti ale původně a vlastně si stěžovala na hluk převážně náhlou který jde z toho večerního promítání skin a z toho venkovního takže jsem se ujala role řekněme prostředníka který by měl zájem na tom aby se ty dvě strany nějakým způsobem dohodli nebo aby si vyříkali mezi sebou mezi čtyřma očima vlastně ten problém který tam je a v ten den mi pani seifertová s manželem přinesli vlastně dopis já jsem si ho takhle položila před sebe a měli jsme tu diskusi s panem najít kemp se stali frontovými když jsem se pak na to podívala bylo to adresováno nám jako vedení města a vám zastupitelům takže jsem to přeposlala vám nikoliv panu najít kovy protože je mu to adresováno nebylo a v podstatě jsme ty problémy probrali na tom jednání četli jste i ten zápis toho jednání nestranila sem nikomu a v podstatě jsem v už měla snahu o to aby došlo k nějaké vzájemné řekněme dohodě nebo respektu nebo toleranci ho 
na pracovním jednání se má vám jenom pak už teď v pondělí sdělila na pracovním jednání v pondělí před zas před zastupitelstvem že vlastně nás bude čekat rozhodování příští rok až pan nej také nám předloží zase žádost o výjimku z toho nočního klidu také tak to bude na pořadu dne jestli se přikloníme k tomu aby kino promítalo zase v dalším letním období 
v současné době vlastně ta výjimka už skončila 
tento víkend takže teď už bych to uzavřela já ještě ho já jsem byla i na oldu na stavebním úřadu takže mám územní rozhodnutí pro provozování toho a toho letního kina nebo té letní zahrady já vás tím dál nebudu zatěžovat nějakým způsobem to určitě uzavřu během týdne a dám na vědomí a k panu zítkovi tak seifertův jak se věci mají to je celé děkuji 
díky taky děkuju pak paní lanková 
ja bych chtěla jenom k tomu úkolování tedy pana inženýra rýdla už jsme se o tom bavili minule že ty návrhy je možné dát třeba i nějaký den dopředu aby k tomu byl nějaký podklady by tady vždycky něco řeknete co víte vy vám by si to tak líbilo a teď prostě zaúkoluje celej úřad 
já se divím že jste nechodil ty dva roky jsem jako úkolovat tady pana starostu horáčka jo mě to přijde trošičku v jak když to děláte naschvál to se mi nezlobte vy prostě potřebujete někoho v potřebujete nějaký termíny abyste potom moh přijít a říct jo vy jste vy jste takoví a makoví protože vy jste nesplnili co jste co jste slíbili 
dejte návrh klidně ale dejte to i s nějakýma materiálama můžou se tedy o tom pohovořit zastupitelé mohou o tom pohovořit vedoucí odborů teď když už tady nikdo není tak vy přijdete s takovýmhle návrhem takže já takovýhle návrhy prostě do budoucna podporovat v žádném případě nebudu 
děkuju pan sucharda 
já sem se chtěl vyjádřit relativně ve velmi podobném duchu že je ta tvorba 
usnesení na tom zastupitelstvu není nic dobrého jenže už jsme si na to jako na kolorit zvykli a spíš mě vadí to že opravdu 
j není vůbec šance samozřejmě že každý zastupitel má právo formulovat cokoliv kdykoliv ale vy opravdu nedáváte těm šel těm lidem šanci se ani ne bránit ale proč by se bránili vyjádřit nebo prostě vždycky přijdete s nějakou jobovku a teďka chcete abysme tady oni hlasovali nepřipravený neznáme k tomu nějaký podrobnosti to co říkáte je hezký ale já o půl patra se vrátím k tomu co říkala paní lanková proč jste tohle jako za těch šest let co jste jen opět nebo kolik bylo na radnici tak dyť to bylo přesný opak toho co vy teďka chcete 
zastupitele vůbec nedostávali informace o projektech zastupitelé dostávali informace o projektech až v okamžiku kdy už vlastně byli třeba podaný se přeci vždycky chtěli aby zastupitelstvo odsouhlasilo že se bude podávat projekty aby se setkáváme s tím že některé projekty šly zcela nejenom mimo zastupitelstvo ale šli i mimo radu že ani radní s tím nebyli seznamováni a není to jeden z takovýhlech projektů víc tak jako pro čtečka chcete něco 
co jste když jste vládli pět let nedělali proč to chcete po jiných 
teď moralizujete tady nového pana starostu s tím co vy jste nedělali tak proč 
děkuju pan brýdl 
takže já si a nebudu nebudu osobní nicméně byl přehrajte si všichni co jste teď mluvili a to co jsem řekl zatím jsem to řekl stylem a ke komu se mluvil já sem jenom dostal z toho já jsem mluvil chrám zastupitelům připomínal jsem co máme dělat nicméně zřejmě asi jsem špatně se vyjádřil protože paní křížová mě vůbec nepochopila o panu langovi mluvit vůbec nebudu protože jej impertinence ty skutečně já já neberu přeci já teď jako nepůjčuju ale jsem zkušený člověk něco jsem prožil zase snaží vlastně se podělit o velmi zkušenosti teď já neříkám že to musíte mít já tady někomu něco nařizuje a mimochodem jsem se zeptal pana starosty jestli mu nebude vadit když tam napíšu protože si myslí že to je správně že městská městské zastupitelstvo ukládá ne že prosí a tak jestliže právnička ženy ta může být třeba mě se zastupitelstvo rozhodlo a nebude vám konkrétní nositel toho úkolu pak pak tak to udělejme taky jsem to řekla ti ať takovéhle podzim a zima a podáte jinak paní křížový já přeci za prvé já tady vůbec nemluvím jenom o východní já teď mluvím o tom že tady vlastně máme šanci dát dohromady městský objekty za který je město odpověď vy patřej a to jsou školských zařízení a žena to jsou zdroje že visí to na stromě jen to utrhnout pokud jde vlastně o minulé vedení mimochodem já jsem teprve dva roky zastupitelstvo je šest let ale chci říct minulé vedení a přeci ho nehájím a jeho nekritizuju já říkám takhle jsme to udělali my myslel taky měly být třeba důslednější a nečerpat jenom dva miliony o tři miliony a ze se stal z restartu mohli jsme toho my třeba víc ale já teď mluvím mimochodem abych zase o spravedlivé a to minulé vedení sehnal spoustu dotací já mluvím pouze o dotacích z krajského úřadu proč je restart to je záležitost ústeckého kraje to co sehnali kluci a ze státního rozpočtu to je jiná věc a těch peněz bylo hodně a z jiných titulů takže ale abych a říkám nebo na co reagovat protoze se říct vám který mě aspoň se snažíte pochopit že tady skutečně to není z mé strany žádná kritika a už vůbec ne ronalda proč bych to proboha dělal ale říkám jenom věci které by se mi měli udělat aby si třeba napravili to co jsme zanedbali ale těch před těma dvouma nebo v provozu v minulých dvou let a neví na to nic politického ničeho co já chci jenom já chci aby úředníci kteří mají na starosti dotace a znalost těchto těchto dokumentů tak jenom upozornil na to že bacha bude školení běžte tam bacha tady se chystá aktualizace musíme o tom něco víc aby sezastrčil naše projekty a třetí cestu z způsobě neústupně bacha ty projekty musíme zadat je musí udělat a jak se rozhodneme tak to budeme mít a poslední poznámka a 
příloha nějaké zprávy kde je výčet že támhle vyvíjíme lampu tam uděláme chodník ty mě vůbec nezajímá já myslím že to nezajímá ani zastupitelstvo od toho jsou skutečně úředníci jak to vyžadují ale mě zajímá například co je s náměstím když ho máme v projektu proč se nedělá na projektové dokumentaci kdy to budem realizovat cez bouračku na na a na nafurt solidární když na to máme peníze proč to neděláme cs bouračku toho komína na západní proč to neděláme a další a další věci a nebo třeba hrádek jak to vypadá s drátkem možná že vy tu informaci máte ale lidí nemá já ji taky nemám jak to bude dál pokračovat taky je finále jaký je vyhodnocení a to přeci není úkolování to je normální otázka každého správnou zastupitele aby o tom viděl aby moh informovat lidi chtej co na to budou ptát takže prosím vás já přece mluvím s milým tónem a nikomu nedá nenařizuje co má dělat každej máte svůj rozum a navíc byli jste zvoleni tak ale myslím si že byste měli jednat ne jenom se také vždycky pobavit vynadat si znepřátelit se a pak vlastně jít domů a aj spolu na pivo tak by ses fakt měli dohodnout co uděláme s varnsdorfem a jako příklad to je poslední poznámka a nám několik obcí vedle hrádek téma možná deset tisíc možná osm tisíc obyvatel běžte se tam podívat tam je jak říká pan sucharda já to neříkám u vlády skupina lidí napříč politická strana a názorama a ty se dohodli a udělali tam to krásné jak se to na kristýnu udělali název náměstí t hrádek svet ze státních peněz protože i ten byl prohlášen prohlášen vlastně za za nejaky to zanedbané území tak se podívejte jak se to dělá jinde a pojďme to dělat stejně poučme se takže já vám děkuji není to žádná přednáška nic jsou to moje slyšet mu moje výzva k nám všem i ke mně a my jsme byli aktivnější a seněco dělali když už nám ty lidi dali hlas a myslí si že něco děláme děkuju 
taky děkuju pan musílek se hlásí 
já se chci vrátit je vrátit ještě k té řekněme stížnosti nebo k tomu řešení jak to paní seifertová navrhla v u panu naídka a panoramy a já si nemyslim že bysme tady měli čekat až na nějaký schvalování v vyhlášky a výjimky z hlučných činností ale měli bysme asi to řešit rychleji protože pan fejtek tam provádí určité činnosti investice a neměli by jsme ho nechat příliš dlouho čekat protože to je pořád běhu 
protože ho neví vlastně jestli vůbec do toho má investovat nebo nemá investovat 
to děkuju pane čapek 
tak děkuju já bych se ještě vrátil k tý diskuzi o otěch projektových dokumentacích a já když jsem si procházel vlastně je rozpočet na rok dva tisíce dvacet také tam jsou dvě položky v vyčleněný na projektové dokumentace ke kotelně a sportovní ale ani jedna z těch v věcí se nezapočala tak v jakém to je stádiu zavře bohužel už to není pan beránek který by snad to přímo zeptal ale v vzpomínám snad právě v souvislosti s diskuzí o těch projektech také je jestli můžu poprosit aby vedení města teda zjistil jaká je situace a proč se to nepokračuje toto je v rozpočtu 
zjistíme tak pan horáček 
tak já mám nějaké věci ale bohužel lidi odcházejí měl jsem dotaz na paní místostarostku která nám sice poslala v vyprávění nebo nebo vlastně rozhovor který probíhal mezi panem kytkama a sousedama v my jsme vůbec nevěděli jako o co jde nebo já sem teda vůbec netušil že nějaký takový problém jak jsem si to přečet ale já spíš chci navázat na to že že k před já nevím měsícem jsme dostali dostal nějaký dopisu ohledně právní kanceláře tasky která zastupuje nějaké obyvatelé horské ulici kde se teda byl nějakej problém s opravou silnice to se řešilo a od města jsme nedostali potom žádnou odpověď takže takže to stále čekám že to nějak dostaneme protože a tam to bylo směřovaný všem zastupitelům od té právní kanceláře a my jsme prostě nedostali jako jaksi jak se to jak se to vyřešilo 
takže to to ne tohleto 
co myslím že to ohledně horské ulice no to bylo ono a nedostali jsme vůbec nějaké nějaké vyústění v čr odpověď města na na ohledně tu právní kancelář a já potkávám ty lidi kteří tam bydleli a ty jsem tady se o tom něco vím já říkám no nevím nic nic jsemnedostal  takže vím že nějaká odpověď jako odešla ale ale já ne ale my jsme nic nedostali 
takže to je jedna věc a druhá věc v ohledně ohledně termínování nějakych úkolů když se nic řekne někdy tak je to prostě nějaká z asi si to dobře pamatuju číslovka neurčitá takže to nikdo neví kdy se to má splnit a jakmile se udělá jakmile si oni mě o něčem budeme bavit ale nedáme si nějakej termín tak to vyšumí vždycky a je to podobné jako jsme měli první první jednání v jakési komise ohledně směřování nemocnice sešli jsme se tam v malém počtu ty nejdůležitější lidi tam chyběly bohužel tam nepřišel pan doktor jára pan kolařík pan pan doktor já to věděl protože pan pan v dr sucharda říkal že mu to před týdnem připomínala že jste to vzal jako navědomí takže se to věděl ale to je už jako vaše věc jo takže mi tam někdo o něčem mluvíme nemáme tam vlastně tu hlavu krá krá vy nám řekl nějaký věci dali jsme si tam nějaký úkoly a měl z toho z jednání vzniknou zápis dokonce jste si zapnuli několik diktafonu a dodneška jsme nedostali zápis z toho jednání takže rozumím tak když se řekne někdy no tak jako to znamená skoro nikdy 
takže to je to je další věc která krev kterou jsem chtěl poznamenat a pak jsem chtěl poznamenat v na pana místostarostu ohledně nějakého článku někde v tisku ohledně ztráty nějaké dotace na sociální byty a 
ty sociální byty který jsme my podávali tu žádost tak bylo na devatenáct bytů bohužel během no před podání té žádosti se v rychlosti začali opravovat dva byty v které které byly vlastně součástí té dotace z důvodu že jsem měl kupovat panelový dům v dvacet sedm šedesát dva a tam byly dva byty obsazené jediné které si ty a ty ty lidi souhlasili s přechodem do do do toho domu kde jsem měl jako nasáty byty za do té dvacet sedm šedesát čtyrky pak k tomu k tomu v prodeji jako městu nedošlo protože pan majitel si to rozmyslela prodal to někomu jinému i když zastupitelstvo schválilo a tam vznikla ta chyba to s námi jsme věděli že nedostaneme plnou dotaci na těch devatenáct hitů ale pouze na těch sedmnáct takže takže nevím jako kdybyste jako komunikovali ve vedení města tak pan starosta to určitě věděl tuhletu informaci bude se o tom jednalo normálně a tak jste si to mohli žít a se zeptat na na odboru osmi kde cd s paní kučerovou ta dotační agentura také jednala ohledně tohohle takže jsem to nějak nepochopil proč neustále pořád taháte z minulosti nějaké věci a osočujete bývalé vedení jako samozřejmě na to máte nárok ale já sem si nikdy když jsem byl vedení myslel jsem si nikdy nedovolil abych někoho kritizoval z nějaký z nějaký minulý věci vždycky jsem prostě jako 
chyby se stávají se méně v životě život kdo nic nedělá nic nezkazí a a mě nějak někdy přijde že že že aby než abyste udělal nějakou chybu tak ji sníst něco věděla jako v německu to je můj názor 
děkuju s technickou pan sucharda 
ja sem jen chtěl odpovědět na tu v ulici na nebyla tu stížnost desky takže zpracovává to pani v naše právnička paní advokátka bohužel teda ze zdravotních důvodů dneska už odešla takže bavil to odpověděla tu odpověď už máme k dispozici takže a my samozřejmě můžeme přeposlat jinak správcem komunikace jsou technické služby tak že technické služby samozřejmě se k tomu muset nějakým způsobem postavit ale vlastníkem jsme město takže zpracovala ta pani pani magistra slintáková a můžeme vám to teda rozeslat a jenom jenom jestli bych já nechci moc na to reagovat ale jenom abych mu reagoval tam se nejednalo myslim v tom článku ani tak o ty dva byty v o které jsme přišli v rámci té dotace ale jednalo se tam o to že v se prokázalo nebo respektive donátor té dotace to zná poskytovatel v tam prokázal že bylo pochybení v zadávacím a výběrovém řízení a zato jsme dostali je oprávněno pokutu takže 
s technickou pan doktor jára se mnou chtěl jsem za zareagovat protože já sem se to od ivana suchardovi o dozvěděl ve ve třináct hodin jestli půjdu na tu schůzku takže v já vždycky a to víš dobře když byly jakékoliv schůzky anebo jsou tak se jí zúčastním ale bohužel technicky to spadlo do spamu u mě no a tak jsem poprosil teka na městě aby to posílal jak do špitálu a už jsem to zařídil takže v tomhle tom ohledu bohužel dnes jsem se nemoh vytrhnout najednou a myslím si že to asi není poslední schůzka takže určitě se zúčastním protože nikdo jsme nevěděli o tom že že to bude někam jinam děkuju 
za chybějící zápisy samozrejme omlouváme a předpokládám že během zítřka vám rozešleme pak pan horáček 
je zvláštní že dneska už druhý kdo kdo dostává něco do spamu jsme to nechám bejt v tam pan doktor sucharda jednoznačně předsudkama to znám s těma lidma co tam byli říkal že s váma týden předtím o tom mluvil o té o té schůzce takže nevím jak tak to mám rád tohleto 
a jinak k těm zadávacím řízením samozřejmě dělala to delala to v právní firma tak předpokládám že jednáte o nějaké kompenzaci ale tyto tyto a korekce jsou naprosto normální to asi víte že těch korekcí mají mívají a ty žadatele od o dotace a dost a my když jsme dvou když útvar osmi dělal zadávací řízení a a výběrové řízení na zateplení ubytovny v ve sportovním areálu a toho lékařského domu v lesní ulici tak tam taky byly korekce 
jenom abyste tohle věděli však si to zjistěte 
děkuju 
už není nikdo přihlášený do diskuse takže budeme hlasovat o návrzích pana inženýra rýdla 
takže máte to před sebou nebo na plátně a když tak poprosim ano 
pro vás 
floryho rofl 
dva 
v rozhovoru 
nám nebudou hlasovat 
snad to musím přečíst 
značnou část si 
ja bych se s dovolením zeptal pana rýdla a na tu úpravu toho usnesení a chcete to ukládat starostovi nebo má být vypuštěno že starostovi 
je to vadí a to 
t policista 
a a rozhodl si zpracoval rozhodlo ano rozhodl zpracovat byl to by mohlo by to 
to mi mělo by tam být adresně rozhodla jsem se váže i a pan takže já stahuju je to tak zlé zdar 
to trvá na tom že kaple takto nechali 
my jenom chci že pokud to uložíte starostovi tak on to stejně předá ke zpracování úřadu jo jasně za 
to by musel být a rozhodl 
jeho takže takhle v tom v tomhle tom znění 
takže poprosím teď návrhovou komisi 
zlost 
tak zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města zpracovat koncepci rozvoje školských zařízení kterých je zřizovatelem a to na období dva tisíce dvacet jedna až dva tisíce dvacet sedm koncepci předložit k projednání na prvním zasedání zastupitelstva města v roce dva tisíce dvacet jedna 
tak a můžeme hlasovat 
d 
eu 
pro bylo osm zastupitelů proti jeden zdržel se jeden nehlasovalo deset zastupitelů takže 
počkejte právě ano 
je to 
jsme usnášení se 
jsme jsme usnášet jsme jsme 
ano neodhlásili se tak 
ano 
tak takže poprosím další usnesení bylo od pana ženě a jídla 
barva 
zdar 
takže toto poslední usnesení je stažené z programu nebo z 
tak pan horáček se hlásí ještě k diskusi 
teda nevim proč to děláš vždycky odešli ale co to mají právo nicméně že nechceme zpracovat 
koncepci školství jim připadne divný nevím co je proti viru kdo proti tomu něco má mu mohl se tam dát delší termín nebo něco něco takovýho a jestli je jestli je kontroverzní to že někdo nevidí dopředu že v zastupitelstvo chce vidět nějaká nějaký průběh akcí který se tady dělají jako investičně tak tomu taky nerozumím 
tak ti takže děkuju ještě někdo se hlásí do diskuse 
tak jo tak končí a ten bod 
a 
poslední bod je zpráva o činnosti rady města kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města máte to před 
sebou 
tak a ještě poprosím aby pan doktor schmidt neutíkal bože ještě mám pro něj jedno 
jednu věc tak ale musíme hlasovat o house o z činnosti a správě rady města takže poprosím o návrhu usnesení 
tak návrh usnesení prosím 
zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti rady města o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 
tak můžeme hlasovat 
v 
v 
tak jedenáct bylo pro sedm nehlasovalo takže děkuji návrh byl schválen a jelikož pan doktor šmíd na začátku v zastupitelstva nebyl a já sem mu chtěl protože v tomto měsíci slavil své životní jubileum tak jsem mu chtěl popřát všecko dobré hodně životní pohody ale hlavně aby dlouhá léta nebyl klientem své lékárny a dovolte abych mu předal malou pozornost 
lufa 
a samozřejmě všem varnsdorfským ataky zastupitelů kteří kandidují do krajského zastupitelstva tak přeji hodně hodně úspěchů a 
tak a jsem zvědavej na výsledek voleb a vyzývám všechny aby aby šli volit tak děkuju a přeji hezký zbytek večera nashledanou dobrou noc 
    

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/a2341816197f6dd4c57279891dcb60d4
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.