Hlídač Dotací: Hledání ico:00832227

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 57 výsledků

V celkové hodnotě 12 488 966 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Euroregion Nisa 00832227 EUREGIO PL-CZ 30.05.2012 15 709 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 107357/tep 06.03.2000 Hodnota neznámá
Detail Euroregion Nisa 00832227 LBA-SL-14/2008 31.10.2008 96 000 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa 12.08.2009 136 129 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 Společný fond malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 20.05.2016 935 039 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 Zintenzivnění přeshraniční spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 17.09.2013 235 647 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 Administrace Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa 01.01.2007 1 199 243 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 Posílení institucionální spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 12.08.2020 36 066 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 Společný Fond malých projektů v Euroregionu Nisa v Ziel 3 / Cíl 3-programu SN-CZ 17.06.2009 1 236 736 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 KONEG - koordinační síť euroregionálních skupin 10.05.2017 243 154 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 Poznej svého souseda 02.08.2010 150 997 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 Administrace Fondu malých projektů Interreg IIIA ČR-Polsko v Euroregionu Nisa 14.09.2005 1 715 894 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 Fond mikroprojektů v Euroregionu Nisa 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail Euroregion Nisa 00832227 Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA v Euroregionu Nisa 10.06.2005 1 792 289 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 30.01.2012 27 294 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 Administrace Fondu malých projektů Interreg IIIA ČR-Polsko v Euroregionu Nisa 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail Euroregion Nisa 00832227 Prostředky Fondu malých projektů v euroregionu Nisa 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail Euroregion Nisa 00832227 ALiZi: oblast spolupráce Liberec - Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity 09.08.2017 21 469 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v číslech 25.08.2009 Hodnota neznámá
Detail Euroregion Nisa 00832227 Cena Euroregionu 2010 10.01.2011 Hodnota neznámá
Detail Euroregion Nisa 00832227 Kompendium přeshraničních projektů 2007 - 2013 01.08.2013 Hodnota neznámá
Detail Euroregion Nisa 00832227 Internetové vizitky obcí česko-polského příhraničí 30.01.2012 610 967 Kč
Detail Euroregion Nisa 00832227 Příprava dokumentace pro výstavbu společného domu ERN 20.01.2009 Hodnota neznámá
Detail Euroregion Nisa 00832227 Kompendium Euroregionu Nisa 2004-2006 25.08.2009 Hodnota neznámá
Detail Euroregion Nisa 00832227 Konference "Euroregion Nisa 2010-2014" 25.08.2009 Hodnota neznámá