Ministerstvo pro místní rozvoj

Úřad - orgán veřejné moci. Organizační složka státu. Řídí 9 podřízených organizací. Je součástí 17 kategorií orgánu veřejné moci.


ministr

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

od 17.12.2021

Založeno 01.11.1996
IČO 66002222
Datová schránka 26iaava, 3rdzwpj
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Chci hlídat

Všechny změny o Ministerstvo pro místní rozvoj
Změny i v 9 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

Velmi málo smluv má hodnotu blízkou limitům pro veřejné zakázky.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 29 smluv bez uvedené ceny. Tj. 6,55 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 11 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,48 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 3339 smluv za celkem 12 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 529 smluv za 2 mld. Kč (nárůst o 31,42 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 41 smluv, což je celkem 7,75 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) (365 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (313 mil. Kč), IT (187 mil. Kč), Administrativní služby, stravenky (128 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ministerstvo pro místní rozvoj se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Ministerstvo pro místní rozvoj dostal 1164 dotací v celkové hodnotě 10 923 782 800 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Ministerstvo pro místní rozvoj nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Ministerstvo pro místní rozvoj se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 19 593 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 9 podřízených organizací. Je součástí 17 kategorií orgánu veřejné moci.

Organizace je tvořena

Zobrazit další informace