Západočeská univerzita v Plzni

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 5 podřízených organizací. Je součástí 2 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Miroslav Holeček

změna 18.06.2017


Založeno 01.01.1995
IČO 49777513
Datová schránka zqfj9hj

Chci hlídat

Všechny změny o Západočeská univerzita v Plzni
Změny i v 5 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Velmi vysoká míra rizikových faktorů.

Dominance zakázek u dodavatelů je výrazná v 2 oborech.

Většinu peněz dostali 2 dodavatelé z 680.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 228 smluv bez uvedené ceny. Tj. 14,65 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 21 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,35 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatny
Nízké riziko, celkem 3 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,19 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 5 smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 385 smluv za 498 mil. Kč (pokles o -80,60 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 75 smluv, což je celkem 19,48 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby (48 mil. Kč), Dary a dotace (44 mil. Kč), Stavebnictví (17 mil. Kč), Právní služby (15 mil. Kč) a dalších.

Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Západočeská univerzita v Plzni se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Západočeská univerzita v Plzni dostal 1912 dotací v celkové hodnotě 29 081 229 109 Kč.

2 podřízená organizace (z celkem 5) úřadu Západočeská univerzita v Plzni dostaly dalších 61 dotací v hodnotě 776 184 388 Kč.

Úřad Západočeská univerzita v Plzni včetně podřízených organizací dostal celkem 1973 dotací v celkové hodnotě 29 857 413 497 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Západočeská univerzita v Plzni se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které úřad uzavřel s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Západočeská univerzita v Plzni uzavřel 392 smluv smluv (tj. 5,28 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 35 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 186 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 5 podřízených organizací. Je součástí 2 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 735 lidí darovalo 2 077 298 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy