Dům zahraniční spolupráce

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem.


Založeno 01.01.1995
IČO 61386839
Datová schránka tj8vfp3

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Chci hlídat

Všechny změny o Dům zahraniční spolupráce

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Uzavřeli 48 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

50 smluv má hodnotu blízkou limitům veřejných zakázek, což může naznačovat snahu se vyhnout řádné veřejné soutěži.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 41 smluv bez uvedené ceny. Tj. 5,00 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko, celkem 50 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 6,10 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko, celkem 8 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,98 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 7042 smluv za celkem 26 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 1 307 smluv za 5 mld. Kč (nárůst o 40,62 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 36 smluv, což je celkem 2,75 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Účetní, revizní a peněžní služby (2 mld. Kč), Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby (2 mld. Kč), Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby (372 mil. Kč), Průzkum veřejného mínění a statistiky (70 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Dům zahraniční spolupráce se vyskytuje

U subjektu registrujeme 5 profilů zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Dům zahraniční spolupráce dostala 129 dotací v celkové hodnotě 861 326 769 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Dům zahraniční spolupráce se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Dům zahraniční spolupráce uzavřel 283 smluv smluv (tj. 4,02 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 5 výsledků ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace