Hlídač Dotací: Hledání ico:25788001

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 7 výsledků

V celkové hodnotě 16 977 100 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Vodafone Czech Republic a.s. 25788001 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010949 07.05.2020 1 528 160 Kč
Detail Vodafone Czech Republic a.s. 25788001 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010949 26.01.2022 524 400 Kč
Detail Vodafone Czech Republic a.s. 25788001 Odstranění tvrdosti zákona dle ustanovení § 104ch odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí podpory malého rozsahu na základě Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013). 22.10.2021 35 365 Kč
Detail Vodafone Czech Republic a.s. 25788001 Odstranění tvrdosti při vyměření penále 19.11.2020 5 619 Kč
Detail Vodafone Czech Republic a.s. 25788001 Rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti environmentálních technologií 18.10.2012 46 868 Kč
Detail Vodafone Czech Republic a.s. 25788001 Vzděláváním zaměstnanců firmy Vodafone Czech Republic k vyšší zákaznické spokojenosti a konkurenceschopnosti 17.12.2010 9 810 429 Kč
Detail Vodafone Czech Republic a.s. 25788001 CZ.1.04/1.1.02/35.01507 17.12.2010 5 026 259 Kč