Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:00064581 AND...'

Nalezené smlouvy 49 výsledků

Celková cena nalezených smluv 22 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 5991467 15. 6. 2018 26. 6. 2018 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
Poskytování drobného právního poradenství souvisejícího s aplikací nařízení GDPR  | Obor smlouvy: Právní služby
 16335731 30. 7. 2020 21. 4. 2021 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 100 000 Kč
Objednávka právní analýzy oprávněnosti nároku nájemce Four Seasons Prague Investments B.V. vyjádřené v dopise ze dne 21.7.2020 v souvislosti s nájemní smlouvou ze dne 4.2.1994 ve znění Dodatku č. 1,2  | Obor smlouvy: Právní služby
 10358774 17. 9. 2019 7. 10. 2019 Hlavní město Praha CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ a spol. 2 420 000 Kč
smlouva o poskytnutí právní pomoci: POS pro společnost CCŠ při zastupování proti společnosti AD net  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 5943487 20. 6. 2018 21. 6. 2018 Městská policie hlavního města Prahy CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
Právní posouzení "krokovníků" - postupů při zadávání VZ
 11547780 24. 1. 2020 31. 1. 2020 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
Objednávka právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby
 10878056 11. 11. 2019 27. 11. 2019 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
Objednávka právního stanoviska k možnému ukončení nájemního vztahu ke smlouvě s TSK HMP č. 1118/92n  | Obor smlouvy: Právní služby / Nájemní smlouvy
 12983056 22. 5. 2020 15. 6. 2020 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
Objednávka na zpracování právního stanoviska pro potřeby Kontrolního výboru k podnětu společnosti Mediareal group, a.s. ze dne 31.3.2020 a účast na jednání Kontrolního výboru  | Obor smlouvy: Právní služby
 1593818 9. 2. 2017 30. 3. 2017 Hlavní město Praha Císař, Češka, Smutný 2 407 900 Kč
Prvání služby vztahující se ke vzniku možné škody související se sjednáním Smlouvy o nájmu objektu Škodova paláce a poskytování facility managementu a s tím související další kroky  | Obor smlouvy: Právní služby
 4907060 18. 1. 2018 8. 3. 2018 Hlavní město Praha CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ a spol. Neuvedena
smlouva o poskytnutí právní pomoci: poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Nájemní smlouvy
 3234410 21. 6. 2017 22. 9. 2017 Hlavní město Praha Císař, Češka, Smutný 907 500 Kč
Předmětem plnění je vypracování podrobné analýzy současného stavu a návrhu cílového stavu nastavení používání smluvních podmínek pro stavební zakázky podle vzoru FIDIC.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 12861520 22. 5. 2020 3. 6. 2020 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
Objednávka zpracování právního stanoviska a právní podpory v kauzách njemních vztahů na pronájem ploch pro reklamní zařízení na území hlavního města Prahy.  | Obor smlouvy: Právní služby
 13015248 8. 6. 2020 18. 6. 2020 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
Objednávka zpracování právní analýzy a návrhu smlouvy o bezúplatném užívání nemovitých věcí (pozemek parc. č. 427, k.ú. Bohnice)  | Obor smlouvy: Právní služby
 8973667 29. 4. 2019 7. 5. 2019 Hlavní město Praha Císař, Češka, Smutný 580 800 Kč
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Vyhotovení metodiky k plnění povinností dle tzv. nařízení eIDAS  | Obor smlouvy: Internetové služby, servery, cloud
 12437780 20. 4. 2020 28. 4. 2020 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
Objednávka právního rozboru a detailní analýzy ohledně možnosti HMP částečně financovat ubytování pro osoby bez přístřeší ze sociálních dávek (příspěvek na bydlení)  | Obor smlouvy: Právní služby
 355785 7. 9. 2016 7. 10. 2016 Hlavní město Praha CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ a spol. 302 500 Kč
Předmětem plnění jsou právní konzultace a poradenství v souvislosti s problematikou reemisí dluhopisů společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., zejména pak s otázkou možného zajištění nového  | Obor smlouvy: Právní služby
 7090503 9. 10. 2018 24. 10. 2018 Hlavní město Praha Císař, Češka, Smutný 602 580 Kč
Právní služby - provoz pivních kol  | Obor smlouvy: Právní služby
 746405 17. 10. 2016 5. 12. 2016 Hlavní město Praha Císař, Češka, Smutný Neuvedena
Byl rozšířen předmět objednávky (smlouvy) o další (druhé) identifikované trestní řízení
 12881124 21. 5. 2020 4. 6. 2020 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
Objednávka právní pomoci a zpracování návrhu Memoranda o vzájemné spolupráci s Národním Muzeem  | Obor smlouvy: Knihovny, archivy, muzea a jiné
 13051564 9. 6. 2020 22. 6. 2020 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
objednávka právního stanoviska a smluvních ujednání ( nájemní smlouva, příkazní smlouva, podnájemní smlouva, smlouva o poskytování služeb) za účelem pokračování v poskytování ubytování potřebným  | Obor smlouvy: Právní služby
 11547804 15. 1. 2020 31. 1. 2020 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 60 500 Kč
Objednávka právního stanoviska k podnětu občana v záležitosti odepření přístupu do veřejných prostor lanové dráhy - Mrázovka
 10801236 7. 11. 2019 20. 11. 2019 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
Právní posouzení dosavadního postupu ve věci společnosti CZECH International, a.s., možného porušování nájemní smlouvy a možnosí ukončení nájemní smlouvy  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 13357140 15. 6. 2020 23. 7. 2020 Hlavní město Praha CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ a spol. Neuvedena
smlouva o poskytnutí právní pomoci: Smlouva o poskytnutí právních služeb - kauza Šípkovi  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 10824416 14. 11. 2019 21. 11. 2019 Hlavní město Praha Císař, Češka, Smutný 121 000 Kč
Objednávka analýzy narovnání práv vyplývající z nájemní smlouvy č. NAP/58/01/002575/2002  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 2318378 12. 6. 2017 23. 6. 2017 Hlavní město Praha Císař, Češka, Smutný 2 420 000 Kč
smlouva o poskytnutí právní pomoci: právní podpora v souvislosti s řešením problematiky sdíleného ubytování na území hl. m. Prahy  | Obor smlouvy: Právní služby
 11047264 10. 12. 2019 11. 12. 2019 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 1 210 000 Kč
smlouva o poskytnutí právní pomoci: Poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 5917091 14. 11. 2016 20. 6. 2018 Hlavní město Praha CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ a spol. 82 582 Kč
Zajištění dvoudenního semináře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek a k novému zákonu o registru smluv
 12405388 30. 1. 2020 27. 4. 2020 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 60 167 Kč
Zpracování právního rozboru zpracování právního rozboru zákona č. 194/2017 Sb., v souvislosti s žádostmi provozovatelů veřejné komunikační sítě o umožnění přístupu do objektů ve vlastnictví hl. m.  | Obor smlouvy: Právní služby
 9540307 24. 6. 2019 4. 7. 2019 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 544 500 Kč
smlouva o poskytnutí právní pomoci: Poskytnutí právního poradenství odboru OCP a právní služby v rámci zastupování ve správních řízeních, zvláště pak v rámci řízení před UOHS pod sp. zn. ÚOHS–  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 13927408 3. 8. 2020 30. 9. 2020 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 120 335 Kč
zpracování právního rozboru  | Obor smlouvy: Právní služby
 5893991 14. 5. 2018 18. 6. 2018 Hlavní město Praha Císař, Češka, Smutný 117 975 Kč
42932 P+R Černý Most III obj. odborná /poradenská činnost právní povahy .. obj. OSI/OB/1068/18  | Obor smlouvy: Právní služby
 5959683 12. 6. 2018 22. 6. 2018 Hlavní město Praha Císař, Češka, Smutný 3 496 900 Kč
objednávka: Doplnění rozsahu činností původně objednaných na základě objednávky právního poradenství č. OBJ/66/02/001539/2017 - rozšíření předmětu plnění.  | Obor smlouvy: Právní služby
 14174244 8. 10. 2020 19. 10. 2020 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
právního stanoviska k neoprávněnému užíváním částí pozemků osobami bez přístřeší a možnosti podání žaloby na vyklizení pozemků (příp. předběžného opatření) včetně návrhu nejvhodnějšího postupu pro
 2020510 17. 5. 2017 24. 5. 2017 Hlavní město Praha CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ a spol. 229 900 Kč
Poskytování ad hoc právního poradenství ve věci realizace veřejné zakázky „Provozní podpora informačního systému TED OBIS“.  | Obor smlouvy: Právní služby
 356809 14. 9. 2016 7. 10. 2016 Hlavní město Praha Císař, Češka, Smutný 96 800 Kč
právní konzultace a poradenství v souvislosti se záměrem Objednatele realizovat projekt výstavby „Administrativně-technické budovy Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy“ na území městské části  | Obor smlouvy: Sanitní a zdravotnická vozidla
 12623852 4. 5. 2020 14. 5. 2020 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
Objednávka zpracování právního stanoviska k možnostem dlouhodobějšího zasmluvnění ubytovacích kapacit po ukončení nouzového stavu v režimu ZZVZ.  | Obor smlouvy: Právní služby
 1291081 23. 11. 2015 21. 2. 2017 Hlavní město Praha Císař, Češka, Smutný Neuvedena
Zajišťování zastupování v souvislosti s trestním řízením (sp. zn. OKFK-3604/TČ-2013-251102) a poskytování souvisejícího právního poradenství.  | Obor smlouvy: Právní služby
 15071959 21. 12. 2020 4. 1. 2021 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
právní posouzení nabídky FSHP s.r.o na odkup pronajatých nemovitostí k.ú. Staré Město  | Obor smlouvy: Realitní služby
 15521279 4. 2. 2021 16. 2. 2021 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
Objednávka právního rozboru případné nutné náhrady povinného hlavního města Prahy za majetkovou újmu vlastníkům nemovitých věcí, nacházejících se v ochranném pásmu vodních děl  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 2376590 16. 3. 2017 27. 6. 2017 Hlavní město Praha Císař, Češka, Smutný 2 407 900 Kč
Právní služby - zpracování právních rozborů, stanovisek a dalších listin a dále poskytování právní podpory při podrobnějším rozpracování navržených variant scénářů dislokace MHMP a to v souladu s  | Obor smlouvy: Právní služby
 15052231 2. 12. 2020 30. 12. 2020 Hlavní město Praha CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 121 000 Kč
objednávka právních konzultací v kauze nájemce Four Seasons Prague Investments B.V.

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy