HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Úřad - orgán veřejné moci. Kraj a hl.m.Praha. Řídí 1012 podřízených organizací. Je součástí 32 kategorií orgánu veřejné moci.


hejtman

MUDr. Zdeněk Hřib

od 15.11.2018

Založeno 01.07.1973
IČO 00064581
Datová schránka 48ia97h, ktdeucu
Odkazy


Chci hlídat

Všechny změny o HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Změny i v 1012 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky z jednotlivých oborů se u dodavatelů nekoncentrují.

Uzavřeli 300 smluv o víkendu nebo svátku.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 1 812 smluv bez uvedené ceny. Tj. 13,82 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 407 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 3,10 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 86 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,66 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 19 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 424 smluv.

V registru smluv evidujeme 75849 smluv za celkem 849 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 11 067 smluv za 78 mld. Kč (pokles o -29,59 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 1 788 smluv, což je celkem 16,16 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Bankovní služby a poplatky (46 mld. Kč), Stavebnictví (13 mld. Kč), Dary a dotace (5 mld. Kč), Účetní, revizní a peněžní služby (3 mld. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad HLAVNÍ MĚSTO PRAHA dostal 2872 dotací v celkové hodnotě 254 014 084 509 Kč.

0 podřízených organizací úřadu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 776 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 1012 podřízených organizací. Je součástí 32 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace