Snadné přidání nového datasetu

Nápověda k hledání pro databázi Rozhodnutí UOHS

Textové hledání

Hledat všechna slova v různých tvarech
Česká republikaZkusit
Hledá smlouvy obsahující všechna uvedená slova v různých mluvnických tvarech
Hledat přesně slovo nebo sousloví
"premiér Babiš"
Hledá záznamy obsahující uvedená slova či sousloví v přesném tvaru jako je v uvozovkách
Kterékoliv z těchto slov
mezi všechna požadovaná slova vložte operátor OR:
premiér OR ministr
Hledá záznamy obsahující alespoň jedno z uvedených slov
Toto slovo tam být nesmí
Před slova, která nechcete, zadejte znaménko mínus:
premiér -Sobotka . Tento dotaz najde záznamy se slovem premiér, kde není zmíněn Sobotka. Možno použít i pro sousloví -"Andrej Babiš" (výsledky bez Andreje Babiše)
Kombinace výrazů
Všechny výše i níže uvedené výrazy hledání je možné kombinovat logickými operátory AND a OR (velká písmena jsou nutná). Pokud jsou výrazy odděleny mezerou, je to stejné jako použití operátora AND.
Logické a rozšiřující operátory
Mezi jednotnotlivými částmi dotazu můžete používat operátory AND a OR.
Můžete používat zástupné znaky (wildcards) ? - zastupuje 1 znak, nebo *zastupující více znaků. Příklad:Ministerstvo z*
Příklad: ico:27295567 AND smlouva.predmet:"Kupní smlouva"

Specifické hledání podle konkrétních položek v databázích

Jak prohledávat specifické položky v databázích?
napište prefix s ":" bez mezery následovaný hledanou hodnotou
ico:00007064 hledá smlouvy kde je v záznamech Ministerstvo vnitra (ICO 00007064).

Pokud hledaná hodnota obsahuje mezery, musí být v uvozovkách jmeno:"Hlídač státu"
Parametr do hledaní Typ Popis Příklad použití
Id text
 • Id:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Id:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Url text
 • Url:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Url:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Cj text
 • Cj:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Cj:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
SpisovaZnacka text
 • SpisovaZnacka:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • SpisovaZnacka:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Instance text
 • Instance:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Instance:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Ucastnici pole hodnot
Ucastnici.Jmeno text
 • Ucastnici.Jmeno:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Ucastnici.Jmeno:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Ucastnici.ICO text
 • Ucastnici.ICO:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Ucastnici.ICO:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Typ_spravniho_rizeni text
 • Typ_spravniho_rizeni:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Typ_spravniho_rizeni:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Typ_rozhodnuti text
 • Typ_rozhodnuti:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Typ_rozhodnuti:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Rok text
 • Rok:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Rok:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
PravniMoc datum a čas
 • PravniMoc:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • PravniMoc:rok-mesic-den přesný den
 • PravniMoc:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • PravniMoc:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • PravniMoc:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • PravniMoc:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
SouvisejiciUrl pole hodnot
Rozhodnuti objekt
Rozhodnuti.Url text
 • Rozhodnuti.Url:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Rozhodnuti.Url:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Rozhodnuti.PlainText text
 • Rozhodnuti.PlainText:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Rozhodnuti.PlainText:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Uverejneno datum a čas
 • Uverejneno:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • Uverejneno:rok-mesic-den přesný den
 • Uverejneno:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • Uverejneno:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • Uverejneno:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • Uverejneno:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
Vec text
 • Vec:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Vec:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
SoudníRozhodnuti text
 • SoudníRozhodnuti:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • SoudníRozhodnuti:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.