Snadné přidání nového datasetu

Hlídač státu Další databáze

Vyjádření politiků

Snadno fulltextově dohledatelná vyjádření politiků, která najdete exkluzivně pouze na

 • Vyjádření 100+ politiků na sociálních sítích exkluzivně na
  2 448 898 statusů, stovky videí převedených do textu.
 • Kompletní přepis poslaneckých proslovů
  Stenozáznamy projevů v Poslanecké sněmovně, od 2008 do 2024. 432 666 vystoupení, propojení politiků, přehled kdo o tom mluvil.
 • Programy jednání vlády
  Plánovaná jednání, aktuální i archív od 2007. 23 071 záznamů, milióny podkladových dokumentů, kompletní fulltextové prohledávání jejich obsahu, provázání na eKLEP.
 • Tiskové konference vlády exkluzivně na
  Kompletní přepis obsahu tiskových konferecí na úřadu vlády, od 2006 do 2024. 1 567 tiskovek, kompletní fulltextové prohledávání jejich obsahu.
 • Jednání výborů PSP exkluzivně na
  Kompletní přepis obsahu parlamentních výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 684 záznamů, kompletní fulltextové prohledávání zápisů z jednání a audio záznamů převedených do textu.
 • Ministři českých vlád
  Jak dlouho zodpovídají jednotlivé politické strany za fungování státu a jednotlivé resorty? Které strany jsou tradiční a které se jimi stávají? Zde je seznam ministrů českých vlád od 1992. Zdrojem dat je seznam ministrů vlád ČR z Wikipedie, který jsme vyčistili a znormalizovali pomocí OpenRefine. Názvy resortů jsme sjednotili či jednodušili tehdy, pokud politická pozice odpovídala za obdobné oblasti, jen se trochu lišili.
  Obsahuje 383 členů vlády.

Rejstříky

Ekonomika

 • Covid podpory 2020-2021 od všech resortů exkluzivně na
  Kompletní seznam všech mimořádných COVID podpora od všech resortů. 156 946 podpor.
 • Covid podpory od MPO exkluzivně na
  Kompletní a detailní COVID výzvy vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu. 156 946 podpor.
 • Skutečně vydaná pomoc vlády v rámci COVID podpor exkluzivně na
  Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit rychle a podle pravidel. Hlídač státu spolu s Rekonstrukcí státu analyzuje státní pomoc ekonomice a zde jsou zdrojová data. Jde o součást projektu „NEZHASÍNAT!”, Obsahuje 48 sledovaných programů.
 • Faktury ministerstev ČR exkluzivně na
  Faktury ministerstev České republiky zpracované OpenDataLab.cz. Autor neručí za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu předávaných informací. Obsahuje 657 583 faktur od roku 2009.
 • Příjemci dotací exkluzivně na
  Seznam příjemců dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím administrace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Obsahuje 332 172 dotačních podpor.

Veřejná správa

 • VeKLEP Elektronická knihovna legislativního procesu
  Eklep pro veřejnost (zkratka VeKLEP) zpřístupňuje vládní dokumenty z elektronická knihovna legislativního procesu. Jsou to dokumenty legislativní povahy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu státní správy. Najdete zde návrhy zákonů, novel, připomínky úřadů a vypořádání připomínek.
  Obsahuje 7 660 záznamů.
 • Dotace z fondu hejtmanky Pokorné-Jermanové exkluzivně na
  Schválené a neschválené a žádosti o dotaci z fondu hejtmanky ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové od roku 2017. Zdrojové údaje získány žádostí dle 106/1999 Sb.
  Obsahuje 3 321 rozhodnutí.
 • Rozhodnutí ÚOHS
  Sbírka rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 1999 v oblastech hospodářské soutěže, veřejných zakázek, veřejné podpory a v oblasti významné tržní síly.
  Obsahuje 16 395 rozhodnutí.
 • Zasedání zastupitelstev exkluzivně na
  Audio záznamy zasedání zastupitelstev, přepis audia do textu, plné fulltextové vyhledávání.
  Obsahuje 4 007 zasedání.

Další databáze

 • CZ-NUTS
  CZ-NUTS je označení normalizované klasifikace územních celků v Česku pro potřeby Eurostatu a ČSÚ. Zapadá do širší klasifikace NUTS. Každý kraj má v CZ-NUTS jedinečný kód, který začíná písmeny CZ (udávajícími, že jde o území v ČR) a pokračuje třemi číslicemi. První dvě určují NUTS 2, třetí kraj v jeho rámci (0 kóduje, že kraj a NUTS2 je totožný.
  Obsahuje 114 záznamů.
 • Členové Kolegia NKÚ
  Členové Kolegia NKÚ
  Obsahuje 47 záznamů.
 • Databáze periodického tisku
  Databáze periodického tisku pro veřejnost dle zákona č. 46/2000 Sb.
  Obsahuje 16 971 záznamů.
 • Firmy na sankčním seznamu
  Provizorní neoficiální sankční seznam českých firem napojených na Rusko vytvořený společností DatLab. Zveřejňujeme jejich seznam, abychom stovkám úřadů a firem ulehčil ověřování, zda neobchodují se sankcionovanou osobou. Na oficiálním sankčním seznamu najdete jméno ruského oligarchy či koncernu. Nenajdete tam však firmy, které vlastní, jako například společnosti Strabag, ČKD Blansko či Škoda JS. A propojení na konkrétní firmy slouží tento seznam.
  Obsahuje 83 záznamů.
 • Jednání Rady České televize exkluzivně na
  Jednání, zápisy, materiály a přepis audiozáznamů jednání Rad České televize.
  Obsahuje 247 záznamů.
 • Kontrolní akce NKÚ
  Kontrolní akce NKÚ
  Obsahuje 1 077 záznamů.
 • Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity exkluzivně na
  Všechna data jsou přehledně zobrazena na https://www.hlidacstatu.cz/kapacitanemocnic
  Obsahuje 208 záznamů.
 • Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity nemocnic
  Všechna data jsou přehledně zobrazena na https://www.hlidacstatu.cz/kapacitanemocnic
  Obsahuje 47 670 záznamů.
 • Osoby kontrolované NKÚ
  Osoby kontrolované NKÚ
  Obsahuje 11 769 záznamů.
 • Pomoc COVID
  Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit rychle a podle pravidel. Hlídač státu spolu s Rekonstrukcí státu analyzuje státní pomoc ekonomice a zde jsou zdrojová data. Jde o součást projektu „NEZHASÍNAT!”, ve které dodávame politikům sadu doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně.
  Obsahuje 48 záznamů.
 • Příjemci podpory COVID programů exkluzivně na

  Obsahuje 2 531 záznamů.
 • Seznam veřejných dobíjecích stanic

  Obsahuje 237 záznamů.
 • Skuteční majitelé firem
  Evidence skutečných majitelů firem podle zákona č. 37/2021 Sb.
  Obsahuje 745 430 záznamů.
 • Stav Mostů v ČR exkluzivně na
  Stav mostů v ČR. V tuto chvíli na dálnicích a silnicích I.třídy, které spravuje ŘSD.
  Obsahuje 19 514 záznamů.
 • Transakce z transparentních účtů exkluzivně na
  Seznam transakcí z transparentních účtů.
  Obsahuje 170 874 záznamů.
 • Transparentní účty exkluzivně na
  Seznam transparentních účtů.
  Obsahuje 459 záznamů.

Databáze v betě

Mohou být nefunkční, obsahovat zkušební, neúplná či testovací data.

 • Agendy jednotlivých OVM a soukromoprávních uživatelů
  Působnosti orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních uživatelů údajů v agendách evidované v Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Obsahuje 1 020 záznamů.
 • Centrální registr oznámení
  Centrální registr oznámení je IS veřejné správy a byl zřízen k 1.9.2017 podle zákona o střetu zájmů. Jeho správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Do registru jsou ukládány elektronické dokumenty podávané veřejnými funkcionáři. Povinná osoba podává oznámení o svém majetku, příjmech, darech a závazcích. Evidenční orgán uschová oznámení v registru po dobu pěti let od skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře. Občan má právo na základě žádosti nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy a to osobně nebo prostřednictvím veřejné datové sítě. Nahlížení je bezplatné, ale není vždy anonymní. Obsahuje 49 365 záznamů.
 • DotInfo
  Obsahuje 67 173 záznamů.
 • Faktury Město Plasy 2018
  Obsahuje 936 záznamů.
 • Hlasování zastupitelstva města Brna
  Datová sada obsahuje podrobné výsledky z hlasování na schůzích městského zastupitelstva. Zdrojem dat jsou oficiální zápisy z jednotlivých zasedání, které jsou zveřejňovány také na webu města. Obsahuje 2 594 záznamů.
 • Materiály zastupitelstva JMK
  Materiály zastupitelstva JMK Obsahuje 111 záznamů.
 • Seznam pracovišť OVM evidovaných v Registru práv a povinností
  Pracoviště OVM evidovaná v Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Obsahuje 19 888 záznamů.
 • Seznam úkonů poskytovaných služeb státní správou
  Úkony služeb a agend evidované v Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Obsahuje 18 098 záznamů.
 • testovaci
  Obsahuje 3 záznamů.

Další databáze na Hlídači státu

Na této stránce je přehled databází, které na Hlídači státu zpracováváme sami, anebo s pomocí našich pomocníků a komunity kolem Hlídače.
Data sem může zdarma nahrát každý registrovaný uživatel Hlídače státu, velmi snadno je propojit s ostatními databázemi Hlídače a zpřístupnit je tak všem. Data jsou na Hlídač státu nahrány pomocí našeho API nebo přímo z webu tlačítkem. Snadné přidání nového datasetu
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.