Transformátor Smlouva číslo 19362231

Transformátor

Základní informace
Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?).
Zveřejněna 11.02.2022 15:33:29
ID smlouvy 18002467
ID Verze: 19362231
Uzavřena 20.12.2021, číslo smlouvy
Publikující strana do Rejstříku smluv

Vysokomýtská nemocnice

Hradecká 167, 56601 Vysoké Mýto, CZ
ICO 71207856  dat.schránka ee7maph

Plátce / Objednatel

Vysokomýtská nemocnice

Hradecká 167, 56601 Vysoké Mýto, CZ
ICO 71207856  dat.schránka ee7maph
Plátce peněz

Dodavatelé

Trafo CZ, a.s.

Koutníkova 208/12, Plotiště nad Labem, 50301, Hradec Králové
ICO 27636224  dat.schránka thmgqqa
Příjemce peněz


Oblast smlouvy
Nepodařilo se nám správně zatřídit do kategorií tuto smlouvu.
Pomozte nám se správnou klasifikací, prosím.
Zatřídění do oblastí dělá stroj a někdy se může splést. Každá vaše oprava našeho robota zpřesní. Díky.
Hodnota smlouvy

Cena s DPH: 119 064 Kč

Přílohy
  1. trafocz-transformator.pdf : Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (203 slov)
Podobné smlouvy Toto je seznam smluv, které jsou velmi podobné této smlouvě, mají stejné smluvní strany a předmět smlouvy.
Nedostatky ve smlouvách
  • Smlouva nebyla zveřejněna do 30 dnů od podpisu : Smlouva nebyla uveřejněna do 30 dnů od uzavření smlouvy (dle § 5 odst. 2), její účinnost je až odedne uveřejnění
Právní rámec smlouvy vzhledem k platnosti registru smluv Smlouva podléhá možné sankci neplatnosti smlouvy Vysvětlení co to znamená zde
Stálé URL tohoto záznamu na tomto serveru: https://www.hlidacstatu.cz/Home/Detail/19362231
Tento záznam na Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19362231
Tento záznam jako JSON: https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/Detail/19362231?nice=1
Popis JSON zde Chcete všechna data najednou? Koukněte sem.
Sdílení
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.