Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4837324: TSB/61/18 - Střežení domů Muglinovská 83,85,87 Ostrava- Muglinov

Příloha Objednavka_TSB-61-18_jan_tomicky_anonymizovano.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Číslo objednávky: TSB/61/18

Na faktuře uveďte číslo objednávky

 

 

 

Odběratel Dodavatel

Statutární město Ostrava Jan Tomick’

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce

Statutární město Ostrava „

městský obvod Slezská Ostrava ICQ: 62273094

Těšínská 35 DIC: CZSlO801119

710 16 Ostrava

Peněžní ustav: Ceská s ořitelna, a. s.

Císlo účtu:h

 

 

IČ:“ 00845451

DIC: CZ00845451

Plátce DPH

Objednáváme si u vás

 

Střežení objektu městského obvodu Slezská Ostrava Muglinovská 83, 85, 87

jednou osobou, 24 hodin denně a to od 2. března 2018, 0:00 hod. do 31. března 2018, 23.59 hod.

cena bez DPH.....145,- Kč / 1 hodina / 1 pracovník

cena bez DPH.....140,- Kč / 1 hodina / 1 pracovník v případě, že objednatel umožní připojení ke

zdroji nízkého napětí. Spotřebu energie bude hradit dodavatel

 

Lhůta plnění: od 2. 3. 2018 do 31.3.2018 včetně

Cena bez DPH: do 104 400,- Kč

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Dílčí správce rozpočtu:

Datum: 1.3.2018

 

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č.

340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), V platném znění, povinen uveřejnit objednávku a jeji akceptaci prostřednictvím registru

smluv, přičemž tak učiní V zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.

vedoucí odboru, příkazce operace místostarosta

Dodavatel akceptuje V plném rozsahu objednávku dne 1.3.2018 a souhlasí s plněním z objednávky:

Majitel firmy

._.„.;

.;_„J 1'- _,1 \ III

'.. .

SLEZSKÁ OSTRAVA          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy