Alšova jihočeská galerie

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Řídí 2 podřízené organizace.


Založeno 26.02.2002
IČO 00073512
Datová schránka xnxkgsd

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skutečný majitel

Aleš Seifert (zapsán 03.12.2018 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Alšova jihočeská galerie
Změny i ve 2 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Uzavřeli 15 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Zásadní nedostatky u 4 smluv z 218 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2022

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 12 smluv bez uvedené ceny. Tj. 5,50 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem 4 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 1,83 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 1560 smluv za celkem 3 mld. Kč

V roce 2023 uzavřel subjekt 256 smluv za 725 mil. Kč (pokles o -22,61 % oproti roku 2022)

V 2023 neuvedl hodnotu smlouvy u 6 smluv, což je celkem 2,34 % ze všech.

Největší smlouvy v 2023 byly uzavřeny v oblastech Finance (504 mil. Kč), Knihovny, archivy, muzea a jiné (105 mil. Kč), Reklamní a marketingové služby (6 mil. Kč), Pojišťovací služby (5 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Alšova jihočeská galerie se vyskytuje


U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Alšova jihočeská galerie dostala 99 dotací v celkové hodnotě 137 417 006 Kč.

0 dceřiných společností firmy Alšova jihočeská galerie nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Alšova jihočeská galerie uzavřel 106 smluv smluv (tj. 6,79 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 33 výsledků ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 2 podřízené organizace.

Zobrazit další informace