Vězeňská služba České republiky

Úřad - orgán veřejné moci. Je součástí 17 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Simon Michailidis

změna 18.12.2021

Založeno 01.01.1974
IČO 00212423
Datová schránka 29vd4ut, 4cqd4ka, 583d3n2, 5rbfmqx, 6ezd4v8, 6qcd5bd, 998d4zx, ajyfne4, b26d4vm, b86abcb, bc3d4sb, bned48g, cwg674e, dya227n, e2cd3ps, etid49u, fhmd5c7, fkngr5j, fsibut5, fwdd4za, gkgd44m, i3hd42p, j6cd4s5, kufd4vf, miid4ys, nwqd46e, nzz9tgu, pktd49r, ptmd3pn, qpnd4z7, rdrd44h, sgkd4ux, tjfd4ke, tusd42j, vfsd3n6, vmqd4vc, wbtd4yn, xbuqg58, xpzd46b, yd4d49m, ynsarxi, ysud4wq, z62d44d, zgxd4z3


Chci hlídat

Všechny změny o Vězeňská služba České

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Uzavřeli 301 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Zásadní nedostatky u 37 smluv z 2624 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 309 smluv bez uvedené ceny. Tj. 11,78 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 38 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,45 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 37 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,41 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 6 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 50 smluv.

V registru smluv evidujeme 13575 smluv za celkem 13 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 1 205 smluv za 681 mil. Kč (pokles o -81,07 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 252 smluv, což je celkem 20,91 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Internetové služby, servery, cloud, certifikáty (115 mil. Kč), Stavebnictví (104 mil. Kč), Nábytek (60 mil. Kč), Konstrukční a stavební práce (57 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Vězeňská služba České republiky se vyskytuje

U subjektu registrujeme 3 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Vězeňská služba České republiky dostal 111 dotací v celkové hodnotě 38 507 810 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Vězeňská služba České republiky se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 370 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Je součástí 17 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace