Statutární město Kladno

Úřad - orgán veřejné moci. Obec nebo městská část hlavního města Prahy. Řídí 50 podřízených organizací. Je součástí 32 kategorií orgánu veřejné moci.


Primátor

Mgr. Milan Volf

od 05.10.2020

Založeno 19.06.1991
IČO 00234516
Datová schránka dyubpcm
Záznamy zastupitelstva
Odkazy


Chci hlídat

Všechny změny o Statutární město Kladno
Změny i v 50 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Dobrovolně zveřejňuje smlouvy pod 50 000 Kč.

36 smluv má hodnotu blízkou limitům veřejných zakázek, což může naznačovat snahu se vyhnout řádné veřejné soutěži.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 58 smluv bez uvedené ceny. Tj. 6,75 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko, celkem 36 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 4,19 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 14 smluv.

V registru smluv evidujeme 4943 smluv za celkem 18 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 766 smluv za 3 mld. Kč (pokles o -14,10 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 44 smluv, což je celkem 5,74 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (3 mld. Kč), Dary a dotace (133 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (103 mil. Kč), Konstrukční a stavební práce (48 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Statutární město Kladno se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Statutární město Kladno dostal 482 dotací v celkové hodnotě 4 417 135 052 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Statutární město Kladno nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Statutární město Kladno se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 27 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 50 podřízených organizací. Je součástí 32 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace