Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Úřad - orgán veřejné moci. Zdravotní pojišťovna (mimo VZP). Řídí 2 podřízené organizace. Je součástí 6 kategorií orgánu veřejné moci.


Založeno 29.10.1992
IČO 47114321
Datová schránka q9iadw9

Skutečný majitel

RADOVAN KOUŘIL (zapsán 25.11.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_5a
 

Vymazaný majitel

RADOVAN KOUŘIL (zapsán 01.06.2021 - 25.11.2021 )
přímý skutečný majitel; null

Chci hlídat

Všechny změny o Oborová zdravotní pojišťovna
Změny i ve 2 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Smlouvy bez zásadních nedostatků.

Velmi málo smluv má hodnotu blízkou limitům pro veřejné zakázky.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 138 smluv bez uvedené ceny. Tj. 23,92 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 18 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 3,12 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u jedné smlouvy. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 42 smluv.

V registru smluv evidujeme 3953 smluv za celkem 3 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 692 smluv za 304 mil. Kč (pokles o -18,66 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 342 smluv, což je celkem 49,42 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) (86 mil. Kč), Reklamní a marketingové služby (85 mil. Kč), Zdravotnictví (16 mil. Kč), Spoření a repo operace (16 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Oborová zdravotní pojišťovna nedostal žádnou dotaci.

0 podřízených organizací úřadu Oborová zdravotní pojišťovna nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 44 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 54 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 2 podřízené organizace. Je součástí 6 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace