Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí jednu podřízenou organizaci.


Založeno 16.09.1993
IČO 49241494
Datová schránka vszfqex

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Vymazaný majitel

Miroslav Toman (zapsán 24.01.2019 - 05.08.2021 )
Znepřístupněno

Průměrná měsíční mzda včetně odměn

za rok 2022
Rozsah 10 platů vedoucích pozic 98 177 - 212 048 Kč
za rok 2021
Rozsah 7 platů vedoucích pozic 92 751 - 137 991 Kč

Informace o platech z platyuredniku.cz


Chci hlídat

Všechny změny o Podpůrný a garanční rolnický a
Změny i v jedné dceřiné společnosti

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Skrývá ceny u varujícího počtu 10763 smluv z 12750 smluv.

Zakázky z jednotlivých oborů se u dodavatelů nekoncentrují.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2022

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 10 763 smluv bez uvedené ceny. Tj. 84,42 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 25 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,20 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 3 smluv.

V registru smluv evidujeme 68480 smluv za celkem 16 mld. Kč

V roce 2023 uzavřel subjekt 6 888 smluv za 2 mld. Kč (pokles o -28,06 % oproti roku 2022)

V 2023 neuvedl hodnotu smlouvy u 4 215 smluv, což je celkem 61,19 % ze všech.

Největší smlouvy v 2023 byly uzavřeny v oblastech Bankovní služby a poplatky (472 mil. Kč), Dary a dotace (415 mil. Kč), Spoření a repo operace (339 mil. Kč), Pojišťovací služby (262 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 4 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Podpůrný a garanční rolnický a dostala 13 dotací v celkové hodnotě 7 803 897 652 Kč.

0 dceřiných společností firmy Podpůrný a garanční rolnický a nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. uzavřel 4874 smluv smluv (tj. 7,12 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 8 výsledků ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí jednu podřízenou organizaci.

Zobrazit další informace