Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.


Založeno 01.11.1993
IČO 49451723
Datová schránka 8jngx3s

Skuteční majitelé

Bedřich Grulich (zapsán 22.09.2021 )
Znepřístupněno
MILOŠ SKLENKA (zapsán 22.09.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
LUKÁŠ ANDRÝSEK (zapsán 22.09.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
 

Vymazaní majitelé

Jiří Pospíšil (zapsán 02.04.2019 - 22.09.2021 )
Znepřístupněno
Bedřich Grulich (zapsán 02.04.2019 - 22.09.2021 )
Znepřístupněno
Jiří Rozehnal (zapsán 02.04.2019 - 22.09.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o Vodovody a kanalizace

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Neuzavřeli žádné smlouvy o víkendu či svátku.

4 smlouvy mají hodnotu blízkou limitům veřejných zakázek, což může naznačovat snahu se vyhnout řádné veřejné soutěži.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 42 smluv bez uvedené ceny. Tj. 33,07 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko, celkem 6 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 4,72 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko, celkem 2 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 1,57 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

V roce 2022 uzavřel subjekt 161 smluv za 58 mil. Kč (pokles o -70,29 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 135 smluv, což je celkem 83,85 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (54 mil. Kč), Veřejné služby pro energie (1 mil. Kč), Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (423 403 Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (222 650 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Vodovody a kanalizace Prostějov, dostala 15 dotací v celkové hodnotě 158 015 200 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. uzavřel 60 smluv smluv (tj. 11,72 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 2 výsledky ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace