CHEVAK Cheb, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 01.01.1994
IČO 49787977
Datová schránka t7acdj5

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

DAVID BRACHÁČEK (zapsán 16.04.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MILAN MÍKA (zapsán 17.04.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
 

Vymazaní majitelé

Petr Černý (zapsán 21.01.2020 - 16.04.2023 )
Znepřístupněno
Milan Míka (zapsán 21.01.2020 - 16.04.2023 )
Znepřístupněno
Michaela Polidarová (zapsán 21.01.2020 - 16.04.2023 )
Znepřístupněno
JAN ADÁMEK (zapsán 23.09.2021 - 16.04.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
KAMIL ŠPINDLER (zapsán 23.09.2021 - 16.04.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
Milan Míka (zapsán 16.04.2023 - 17.04.2023 )
Znepřístupněno


Chci hlídat

Všechny změny o CHEVAK Cheb, a.s.

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.

Uzavřeli 76 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 51 smluv bez uvedené ceny. Tj. 13,82 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 4 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,08 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u jedné smlouvy. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 15 smluv.

V registru smluv evidujeme 2297 smluv za celkem 3 mld. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 218 smluv za 205 mil. Kč (pokles o -56,05 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 22 smluv, což je celkem 10,09 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (123 mil. Kč), Konstrukční a stavební práce (38 mil. Kč), Veřejné služby pro energie (11 mil. Kč), Dary a dotace (6 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

CHEVAK Cheb, a.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma CHEVAK Cheb, a.s. dostala 39 dotací v celkové hodnotě 1 306 331 308 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

CHEVAK Cheb, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

CHEVAK Cheb, a.s. uzavřel 419 smluv smluv (tj. 18,24 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 8 výsledků ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace