Ministerstvo dopravy

Úřad - orgán veřejné moci. Organizační složka státu. Řídí 12 podřízených organizací. Je součástí 18 kategorií orgánu veřejné moci.


ministr

Mgr. Martin Kupka

od 17.12.2021

Založeno 01.11.1996
IČO 66003008
Datová schránka f8f7mid, ju4vjmu, n75aau3
Odkazy


Chci hlídat

Všechny změny o Ministerstvo dopravy
Změny i v 12 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

13 smluv má hodnotu blízkou limitům veřejných zakázek, což může naznačovat snahu se vyhnout řádné veřejné soutěži.

Neuzavřeli žádné smlouvy o víkendu či svátku.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 47 smluv bez uvedené ceny. Tj. 16,79 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko, celkem 12 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 4,29 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 0,36 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 2 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 5 smluv.

V registru smluv evidujeme 2478 smluv za celkem 96 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 271 smluv za 3 mld. Kč (pokles o -88,70 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 32 smluv, což je celkem 11,81 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Hromadná autobusová a vlaková doprava (2 mld. Kč), IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) (333 mil. Kč), IT (114 mil. Kč), Konzultace a poradenství (91 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ministerstvo dopravy se vyskytuje

U subjektu registrujeme 3 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Ministerstvo dopravy dostal 28 dotací v celkové hodnotě 1 012 630 825 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Ministerstvo dopravy nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 44 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 16 379 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 12 podřízených organizací. Je součástí 18 kategorií orgánu veřejné moci.

Organizace je tvořena

Zobrazit další informace