Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Příspěvková organizace.


Založeno 05.09.2003
IČO 00372331
Datová schránka bppk7iz

Skutečný majitel

Jiří Junek (zapsán 03.01.2019 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Regionální muzeum ve Vysokém

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 14 smluv bez uvedené ceny. Tj. 51,85 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem 3 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 11,11 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 4 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

V registru smluv evidujeme 203 smluv za celkem 37 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 37 smluv za 5 mil. Kč (nárůst o 55,85 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 19 smluv, což je celkem 51,35 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Osobní vozidla (2 mil. Kč), Stavebnictví (2 mil. Kč), Dary a dotace (181 500 Kč), Pojišťovací služby (115 000 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě dostala 21 dotací v celkové hodnotě 844 300 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě uzavřel 5 smluv smluv (tj. 2,46 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli jeden výsledek v jedné databázi.

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace