Veletrhy Brno, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí 5 podřízených organizací.


Založeno 26.11.1999
IČO 25582518
Datová schránka 77ccidw

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Markéta Vaňková (zapsán 13.01.2019 )
Znepřístupněno
Jitka Ivičičová (zapsán 13.01.2019 )
Znepřístupněno
Michal Velička (zapsán 13.01.2019 )
Znepřístupněno
Jiří Oliva (zapsán 13.01.2019 )
Znepřístupněno
Jiří Kuliš (zapsán 13.01.2019 )
Znepřístupněno
Markéta Gregorová (zapsán 13.01.2019 )
Znepřístupněno
Petr Kratochvíl (zapsán 13.01.2019 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Veletrhy Brno, a.s.
Změny i v 5 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

Uzavřeli 3 smlouvy o víkendu nebo svátku.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 43 smluv bez uvedené ceny. Tj. 31,16 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 4 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,90 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 2 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 1,45 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V registru smluv evidujeme 1454 smluv za celkem 3 mld. Kč

V roce 2023 uzavřel subjekt 27 smluv za 108 mil. Kč (pokles o -74,26 % oproti roku 2022)

V 2023 neuvedl hodnotu smlouvy u 7 smluv, což je celkem 25,93 % ze všech.

Největší smlouvy v 2023 byly uzavřeny v oblastech Spoření a repo operace (88 mil. Kč), Stavebnictví (11 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (7 mil. Kč), Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba (682 651 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Veletrhy Brno, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Veletrhy Brno, a.s. dostala 17 dotací v celkové hodnotě 14 435 495 Kč.

0 dceřiných společností firmy Veletrhy Brno, a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Veletrhy Brno, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Veletrhy Brno, a.s. uzavřel 47 smluv smluv (tj. 3,23 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 143 výsledků v 8 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 5 podřízených organizací.

Zobrazit další informace