Alžbětiny Lázně, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 06.03.2002
IČO 26342421
Datová schránka hd6crmq

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Václav Benedikt (zapsán 02.12.2019 )
Znepřístupněno
Viktor Linhart (zapsán 02.12.2019 )
Znepřístupněno
Ilona Vltavská (zapsán 02.12.2019 )
Znepřístupněno
Václav Benedikt (zapsán 25.05.2020 )
Znepřístupněno
Viktor Linhart (zapsán 25.05.2020 )
Znepřístupněno
Ilona Vltavská (zapsán 25.05.2020 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Alžbětiny Lázně, a.s.

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 4 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 10,53 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 2,63 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 203 smluv za celkem 228 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 51 smluv za 77 mil. Kč (nárůst o 16,51 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 13 smluv, což je celkem 25,49 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (36 mil. Kč), Dary a dotace (16 mil. Kč), Zdravotní péče (14 mil. Kč), Poštovní a kurýrní služby (5 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Alžbětiny Lázně, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Alžbětiny Lázně, a.s. dostala 17 dotací v celkové hodnotě 30 422 293 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Alžbětiny Lázně, a.s. uzavřel 8 smluv smluv (tj. 3,94 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 17 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace