Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.


Založeno 25.08.2003
IČO 26360896
Datová schránka dzmpvbw

Skuteční majitelé

Dagmar Špédlová (zapsán 02.12.2018 )
Znepřístupněno
Jaroslav Šíma (zapsán 02.12.2018 )
Znepřístupněno
Marek Kýhos (zapsán 02.12.2018 )
Znepřístupněno
Alan Sutnar (zapsán 02.12.2018 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Nemocnice následné péče Svatá

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 22 smluv bez uvedené ceny. Tj. 62,86 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem 11 smluv bez uvedené ceny. Tj. 31,43 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

V roce 2021 uzavřel subjekt 10 smluv za 4 mil. Kč (pokles o -54,99 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 5 smluv, což je celkem 50,00 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Sociální služby (3 mil. Kč), Pojišťovací služby (181 075 Kč), Sanitní a zdravotnická vozidla (0 Kč), Právní služby (0 Kč)


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Nemocnice následné péče Svatá Anna, dostala 24 dotací v celkové hodnotě 9 817 335 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. uzavřel 14 smluv smluv (tj. 12,84 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 40 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 2 výsledky ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy