Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 21.06.2005
IČO 27256391
Datová schránka t4pff8b

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Petr Chudomel (zapsán 07.01.2019 )
Znepřístupněno
Jiří Volenec (zapsán 07.01.2019 )
Znepřístupněno
Ladislav Langr (zapsán 07.01.2019 )
Znepřístupněno
Igor Karen (zapsán 07.01.2019 )
Znepřístupněno
Jan Máslík (zapsán 07.01.2019 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Oblastní nemocnice Kolín,

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Velmi málo smluv má hodnotu blízkou limitům pro veřejné zakázky.

Uzavřeli 671 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 128 smluv bez uvedené ceny. Tj. 5,33 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 2 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,08 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 5 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,21 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 20 smluv.

V registru smluv evidujeme 12859 smluv za celkem 6 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 2 717 smluv za 1 mld. Kč (nárůst o 13,57 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 96 smluv, což je celkem 3,53 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Leciva (264 mil. Kč), Stavebnictví (200 mil. Kč), Veřejné služby pro energie (123 mil. Kč), Bankovní služby a poplatky (121 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Oblastní nemocnice Kolín, a.s., dostala 134 dotací v celkové hodnotě 917 346 576 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje uzavřel 406 smluv smluv (tj. 3,16 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 29 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace