Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí 2 podřízené organizace.


Založeno 25.07.2007
IČO 27520536
Datová schránka eiefkcs

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Tomáš Gottvald (zapsán 07.03.2019 )
přímý skutečný majitel; null
Vladimír Ninger (zapsán 07.03.2019 )
přímý skutečný majitel; null
 

Chci hlídat

Všechny změny o Nemocnice Pardubického kraje,
Změny i ve 2 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

U většiny smluv netají ceny.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 171 smluv bez uvedené ceny. Tj. 3,30 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 43 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,83 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 13 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,25 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 30 smluv.

V registru smluv evidujeme 29635 smluv za celkem 31 mld. Kč

V roce 2023 uzavřel subjekt 2 087 smluv za 5 mld. Kč (pokles o -52,36 % oproti roku 2022)

V 2023 neuvedl hodnotu smlouvy u 52 smluv, což je celkem 2,49 % ze všech.

Největší smlouvy v 2023 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (4 mld. Kč), Leciva (224 mil. Kč), Zdravotnictví (153 mil. Kč), Nábytek (62 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 3 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Nemocnice Pardubického kraje, a.s. dostala 329 dotací v celkové hodnotě 3 417 540 540 Kč.

0 dceřiných společností firmy Nemocnice Pardubického kraje, a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. uzavřel 3773 smluv smluv (tj. 12,73 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 54 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 2 podřízené organizace.

Zobrazit další informace