Technické služby města Mostu a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí 3 podřízené organizace.


Založeno 01.01.1996
IČO 64052265
Datová schránka vywt2un
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Václav Zahradníček (zapsán 16.05.2019 )
Znepřístupněno
Tomáš Kubal (zapsán 16.05.2019 )
Znepřístupněno
Vladimír Kubík (zapsán 16.05.2019 )
Znepřístupněno
Daniel Drtík (zapsán 16.05.2019 )
Znepřístupněno
Jiří Turis (zapsán 16.05.2019 )
Znepřístupněno
Ondřej Málek (zapsán 16.05.2019 )
Znepřístupněno
Martin Hošek (zapsán 16.05.2019 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Technické služby města Mostu
Změny i ve 3 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.

Velmi málo smluv má hodnotu blízkou limitům pro veřejné zakázky.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 15 smluv bez uvedené ceny. Tj. 4,95 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 6 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,98 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 0,33 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V registru smluv evidujeme 2262 smluv za celkem 5 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 393 smluv za 570 mil. Kč (pokles o -20,43 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 24 smluv, což je celkem 6,11 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Technické služby (240 mil. Kč), IT (90 mil. Kč), Stavebnictví (78 mil. Kč), Úklidové služby (54 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Technické služby města Mostu a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 5 profilů zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Technické služby města Mostu a.s. dostala 210 dotací v celkové hodnotě 113 318 466 Kč.

0 dceřiných společností firmy Technické služby města Mostu a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Technické služby města Mostu a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Technické služby města Mostu a.s. uzavřel 312 smluv smluv (tj. 13,79 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 50 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 3 podřízené organizace.

Zobrazit další informace