Datový zdroj Seznam politických stran a hnutí Podrobné informace

Seznam politických stran a hnutí

Rejstřík politických stran a politických hnutí vedený Ministerstvem vnitra od 1. ledna 2001 na základě § 9 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

DatasetId seznam-politickych-stran
Vytvořen Datový zdroj byl založen před 2 roky.
Záznamy datového zdroje

Datový zdroj obsahuje 416 záznamů

Nejstarší záznam byl vložen před 934 dny , nejnovější před 10 dny.

Testovací (beta) provoz Ne
Kontaktovat autora
Hledání v datovém zdroji
Vypsat poslední záznamy

Technické podrobnosti

Zdroj dat https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Default.aspx
Stáhnutí celé databáze Pro stažení použijte naše API.

Pokud jste zalogováni, můžete použít i tento odkaz: https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/dump/dataset.seznam-politickych-stran
Zdrojový kód parseru dat https://github.com/HlidacStatu/Datasety/tree/master/RejstrikPolitickychStran
JSON Schéma popisující strukturu a požadavky na data
{
 "definitions": {
  "osoba": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "celeJmeno": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "narozeni": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ],
     "format": "date"
    },
    "adresa": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "platiOd": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ],
     "format": "date"
    },
    "funkce": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "HsProcessType": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "OsobaId": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
  "nazev": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "zkratka": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "adresaSidla": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "denRegistrace": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ],
   "format": "date"
  },
  "cisloRegistrace": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "identifikacniCislo": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "statutarniOrgan": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "Osoby": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "#/definitions/osoba"
   }
  }
 }
}
            
Template pro zobrazování vyhledaných výsledků
<!-- scriban {{ date.now }} -->
 <table class="table table-hover">                      
  <thead>
   <tr>                    
    <th>IČO
    </th>
    <th>Název strany
    </th>
    <th style="max-width:190px">Orgán strany
    </th>
    <th style="min-width:220px">Osoby
    </th>
    <th>Registrována dne    
    </th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   {{ for item in model.Result }}            
   <tr>    
    <td >                    
     <a href="{{ fn_DatasetItemUrl item.id }}">{{ item.identifikacniCislo }}     
     </a>
    </td>
    <td >{{fn_ShortenText item.nazev 80 }}                
    </td>
    <td >{{fn_ShortenText item.statutarniOrgan 80 }}                
    </td>
    <td >
     {{ for o in item.osoby }}     
     <div>{{fn_RenderPersonWithLink o.OsobaId o.celeJmeno "" }}
      {{fn_RenderPersonStatistic o.OsobaId prefix:" - " }}                   
     </div>
     {{ end # for item.osoby}}            
    </td>
    <td >{{ fn_FormatDate item.denRegistrace "dd.MM.yyyy" }}                
    </td>
   </tr>
   {{ end # for model.Result }}  
  </tbody>
 </table>
            
Template pro zobrazování jednoho záznamu
<!-- scriban {{ date.now }} -->
 {{this.item = model}}     
 <table class="table table-hover">
  <tbody>               
   <tr>
    <td>IČO                    
    </td>
    <td >                         
     <a href="{{ fn_DatasetItemUrl item.id }}">{{ item.identifikacniCislo}}
     </a>
    </td>
    <tr>                         
     <td>Název strany
     </td>
     <td >{{item.nazev}}
     </td>
     <tr>
      <td>Zkratka                              
      </td>
      <td >{{item.zkratka}}                              
      </td>
      <tr>                                   
       <td>Orgán strany
       </td>
       <td >{{item.statutarniOrgan}}
       </td>
       <tr>
        <td>Osoby                                        
        </td>
        <td >                                             
         <ul>
          {{ for o in item.osoby }}                                                      
          <li>{{fn_RenderPersonWithLink o.OsobaId o.celeJmeno "" }}
           {{fn_RenderPersonStatistic o.OsobaId prefix: "(" postfix: ")" }}                                        
          </li>
          {{end #for}}                                    
         </ul>
        </td>
        <tr>         
         <td>Registrována dne                                    
         </td>
         <td >{{fn_FormatDate item.denRegistrace "dd.MM.yyyy" }}                                    
         </td>
         <tr>                                        
          <td>Sídlo          
          </td>
          <td >{{ item.adresaSidla}}          
          </td>
          <tr>           
           <td>Číslo registrace                                            
           </td>
           <td >{{item.cisloRegistrace}}                                            
           </td>
          </tr>
         </table>

            
Otestovat strukturu dat Pokud chcete otestovat vaše data, zda mají správný formát a splňují požadavky JSON Schematu této databáze, rádí pomůžeme.
Technické podrobnosti

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 189 700 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy