Datový zdroj Tiskové konference vlády ČR Podrobné informace

Tiskové konference vlády ČR

Zápisy z tiskových konferencí vlády ČR.

DatasetId tiskove-konference-vlady
Vytvořen Datový zdroj byl založen před rok.
Záznamy datového zdroje

Datový zdroj obsahuje 1316 záznamů

Nejstarší záznam byl vložen před 413 dny , nejnovější dnes.

Testovací (beta) provoz Ne
Kontaktovat autora
Hledání v datovém zdroji
Vypsat poslední záznamy

Technické podrobnosti

Zdroj dat https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=218&conn=1339&pg={0}
Stáhnutí celé databáze Pro stažení použijte naše API.

Pokud jste zalogováni, můžete použít i tento odkaz: https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/dump/dataset.tiskove-konference-vlady
Zdrojový kód parseru dat https://github.com/HlidacStatu/Datasety/tree/master/Tiskove-konference-vlady-CR
JSON Schéma popisující strukturu a požadavky na data
{
 "definitions": {
  "odkaz": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "url": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "nazev": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "vstup": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "HsProcessType": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "jmeno": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "prijmeni": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "osobaId": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "narozeni": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ],
     "format": "date-time"
    },
    "text": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "poradi": {
     "type": "integer"
    },
    "pocetslov": {
     "type": "integer"
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
  "Id": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "datum": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "nazev": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "url": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "audio": {
   "$ref": "#/definitions/odkaz"
  },
  "vstupy": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "#/definitions/vstup"
   }
  },
  "souvisejici": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "#/definitions/odkaz"
   }
  },
  "celkovyPocetSlov": {
   "type": "integer"
  }
 }
}
            
Template pro zobrazování vyhledaných výsledků
<table class='table table-hover' >
 <tbody>
  {{for item in model.Result }}      
  <tr>
   <td style='white-space: nowrap;'>          
    <a href='{{fn_DatasetItemUrl item.Id}}' >Kompletní přepis
    </a>
   </td>
   <td style='white-space: nowrap;' >
    {{ fn_FormatDate item.datum 'd. MMMM yyy'}}        
   </td>
   <td >
    {{item.nazev}}
   </td>
<td style='white-space: nowrap;'>{{fn_Pluralize item.vstupy.size 'přepis není dostupný' 'jeden vstup' '{0} vstupy' '{0} vstupů' }}</td>
    <td style='white-space: nowrap;'>
      {{string.to_long item.celkovyPocetSlov | math.divided_by 100 | fn_Pluralize 'do minuty' 'minuta' '{0} minuty' '{0} minut' }}
    </td>
  </tr>
{{end}}
 </tbody>
</table>
            
Template pro zobrazování jednoho záznamu
<!-- scriban {{ date.now }} -->
 {{this.item = model}}                  
 <h2> 
  {{ item.nazev }}                               
  <small>ze dne {{ fn_FormatDate item.datum 'd. MMMM yyyy' }} 
  </small>
 </h2>

{{if item.audio && !(fn_IsNullOrEmpty item.audio.url) }}
 <p><b>Audio záznam:</b>                                                                               
  <a href="{{ item.audio.url }}" target="_blank">{{ item.audio.nazev }}                                                                                                  
  </a>
 </p>
{{end}}

{{if item.vstupy && item.vstupy.size > 1 }}
 {{ 
  ooo = []
  for v in item.vstupy
   ooo = array.add ooo (v.jmeno + ' ' + v.prijmeni)
  end
 }}

 <br/>
 <p>
  <b>Zúčastněné osoby:</b> {{ array.uniq ooo | array.join ', '}}
 </p>
{{end}}

<br/>
 {{for vstup in item.vstupy }}
 <div class="panel panel-default">                       
  <div class="panel-heading">
   <h3 class="panel-title">{{ fn_RenderPersonWithLink vstup.osobaId vstup.jmeno vstup.prijmeni }} 
    {{ vstup.osobainfo }}
    <i style='font-size:90%''>(délka {{ string.to_long vstup.pocetslov | math.divided_by 100 | fn_Pluralize "do minuty" "minuta" "{0} minuty" "{0} minut" }}        
    )</i>
 
   </h3>
  </div>
  <div class="panel-body">                                    
   <pre style="font-size:90%;background:none;line-height:1.6em;">
    {{ fn_HighlightText highlightingData vstup.text "vstupy.text" | string.replace '\n' '\n\n' }}                                                                                                                                 
   </pre>
  </div>
 </div>
{{end}}

{{if item.souvisejici && item.souvisejici.size > 0 }}
 <p class="">Související dokumenty:                                                                               
  <ul>
   {{for s in item.souvisejici}}
    <li><a href='{{s.url}}'>{{s.nazev}}</a></li>
   {{end}}
  </ul>
 </p>
{{end}}

 <p class="text-muted">Zdroj:                                                                               
  <a href="{{ item.url }}" target="_blank">{{ item.url }}                                                                                                  
  </a>
 </p>

            
Otestovat strukturu dat Pokud chcete otestovat vaše data, zda mají správný formát a splňují požadavky JSON Schematu této databáze, rádí pomůžeme.
Technické podrobnosti

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 115 707 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy