Snadné přidání nového datasetu

Datový zdroj Elektronická knihovna legislativního procesu Podrobné informace

Elektronická knihovna legislativního procesu

Eklep pro veřejnost (VeKLEP) zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty z eKLEP (Elektronická knihovna legislativního procesu) legislativní povahy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu .

DatasetId veklep
Vytvořen Datový zdroj byl založen před 2 roky.
Záznamy datového zdroje

Datový zdroj obsahuje 6941 záznamů

Nejstarší záznam byl vložen před 1295 dny , nejnovější před chvilkou.

Testovací (beta) provoz Ne
Kontaktovat autora
Hledání v datovém zdroji
Vypsat poslední záznamy

Technické podrobnosti

Zdroj dat https://apps.odok.cz/veklep
Stáhnutí celé databáze Pro stažení použijte naše API.

Pokud jste zalogováni, můžete použít i tento odkaz: https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/dump/dataset.veklep
Zdrojový kód parseru dat
JSON Schéma popisující strukturu a požadavky na data
{
 "definitions": {
  "Prilohy": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "typ": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "nazevPrilohy": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "DocumentUrl": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "HsProcessType": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "DocumentPlainText": {},
    "velikostPrilohy": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "datumVlozeniPrilohy": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ],
     "format": "date"
    }
   }
  },
  "Pripominky": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "dne": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ],
     "format": "date-time"
    },
    "typ": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "pripominkoveMisto": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "prilohy": {
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/Prilohy"
     }
    },
    "poznamka": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "Verzematerialu": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "autorizovano": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ],
     "format": "date"
    },
    "popisVerze": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "urlVerze": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
  "Id": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "cjOva": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "PID": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "cjPredkladatele": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "datumAutorizace": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ],
   "format": "date"
  },
  "nazevMaterialu": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "typMaterialu": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "predkladatel": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "klicovaSlova": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "oblastPrava": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "duvodPredlozeni": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "popis": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "poznamky": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "datumPosledniUpravy": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ],
   "format": "date"
  },
  "datumSchuzeVlady": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ],
   "format": "date"
  },
  "cisloSnemovnihoTisku": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "legislativniProcesPokracujeDo": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "adresaPripominek": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "pripominkovaMista": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "type": [
     "string",
     "null"
    ]
   }
  },
  "prilohy": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "#/definitions/Prilohy"
   }
  },
  "url": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "terminPripominekOdData": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ],
   "format": "date"
  },
  "terminPripominekDoData": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ],
   "format": "date"
  },
  "stavMaterialuVal": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "stavMaterialuText": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "pripominky": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "#/definitions/Pripominky"
   }
  },
  "verzeMaterialu": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "#/definitions/Verzematerialu"
   }
  }
 }
}
            
Template pro zobrazování vyhledaných výsledků
<!-- scriban {{ date.now }} --> 
 <table class="table table-hover">                   
  <thead>
   <tr>                                     
    <th>ID
    </th>
    <th>Materiál
    </th>
    <th>Předkladatel
    </th>
    <th>Typ
    </th>
    <th>Datum autorizace
    </th>
    <th>Poslední změna
    </th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   {{ for item in model.Result }}                            
   <tr>
    <td >                                              
     <a href="{{fn_DatasetItemUrl item.Id}}">{{item.PID}}
     </a>
    </td>
    <td >{{item.nazevMaterialu}}                                    
    </td>
    <td >{{item.predkladatel}}                                    
    </td>
    <td >{{item.typMaterialu}}                                    
    </td>
    <td >{{fn_FormatDate item.datumAutorizace "dd.MM.yyyy"}}                                    
    </td>
    <td >{{fn_FormatDate item.datumPosledniUpravy "dd.MM.yyyy"}}                                    
    </td>
   </tr>
   {{ end }}
  </tbody>
 </table>

            
Template pro zobrazování jednoho záznamu
<!-- scriban {{ date.now }} -->
 {{this.item = model}}         
 <table class="table table-hover">
  <tbody>                         
   <tr>
    <td>ID                                
    </td>
    <td >                                         
     <a href="{{fn_DatasetItemUrl item.Id }}">{{item.PID}}
     </a>
    </td>
   </tr>
   <tr>      
    <td>Materiál                            
    </td>
    <td >{{item.nazevMaterialu}}                            
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Stav                                  
    </td>
    <td >{{item.stavMaterialuVal}} -
     {{item.stavMaterialuText}}
    </td>
   </tr>
   <tr>                            
    <td>Typ       
    </td>
    <td >{{item.typMaterialu}}       
    </td>
   </tr>
   <tr>                                     
    <td>Předkladatel
    </td>
    <td >{{item.predkladatel}}
    </td>
   </tr>
   <tr>                            
    <td>Datum autorizace         
    </td>
    <td >{{fn_FormatDate item.datumAutorizace "dd.MM.yyyy"}}         
    </td>
   </tr>
   <tr>                                       
    <td>Poslední změna
    </td>
    <td >{{fn_FormatDate item.datumPosledniUpravy "dd.MM.yyyy"}}
    </td>
   </tr>
   <tr>                            
    <td>Termín připomínek           
    </td>
    <td >{{fn_FormatDate item.terminPripominekOdData "dd.MM.yyyy"}} -
     {{fn_FormatDate item.terminPripominekDoData "dd.MM.yyyy"}}                            
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Datum schůze vlády                                        
    </td>
    <td >{{fn_FormatDate item.datumSchuzeVlady "dd.MM.yyyy"}}                                        
    </td>
   </tr>
   <tr>              
    <td>Oblast práva                            
    </td>
    <td >{{item.oblastPrava}}                            
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Důvod předložení                                          
    </td>
    <td >{{item.duvodPredlozeni}}                                          
    </td>
   </tr>
   <tr>                
    <td>Popis                            
    </td>
    <td >                                   
     <pre style="word-wrap: break-word; word-break: break-word; ">{{item.popis}}                
     </pre>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Poznámky                                            
    </td>
    <td >{{item.poznamky}}                                            
    </td>
   </tr>
   <tr>                  
    <td>Čj. OVA                            
    </td>
    <td >{{item.cjOva}}                            
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>ČJ předkladatele                                              
    </td>
    <td >{{item.cjPredkladatele}}                                              
    </td>
   </tr>
   <tr>                    
    <td>Klíčová slova                            
    </td>
    <td >{{item.klicovaSlova}}                            
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Číslo sněmovního tisku                                                
    </td>
    <td >{{item.cisloSnemovnihoTisku}}                                                
    </td>
   </tr>
   <tr>                      
    <td>Legislativní proces pokračuje do                            
    </td>
    <td >{{item.legislativniProcesPokracujeDo}}                            
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Adresa připomínek                                                  
    </td>
    <td >{{item.adresaPripominek}}                                                  
    </td>
   </tr>
   <tr>                        
    <td>Připomínková místa                            
    </td>
    <td >{{for i in item.pripominkovaMista}}
     {{ i }},
     {{end}}                            
    </td>
   </tr>
{{ if item.prilohy }}
   <tr>
    <td>Přílohy materiálu                                                    
    </td>
    <td>                    
     <table class="table table-hover table-striped table-condensed">
      {{for p in item.prilohy}}                        
      <tr>
       <td>{{p.typ}}                            
       </td>
       <td>{{fn_LinkTextDocumentWithHighlighting p "veklep" item.Id p.nazevPrilohy highlightingData }}                             
       </td>
       <td style="white-space:nowrap">{{p.datumVlozeniPrilohy}}                            
       </td>
      </tr>
      {{end}} 
     </table>
    </td>
   </tr>
{{ end }}
   <tr>                           
    <td>Připomínky                               
    </td>
    <td >
     {{ if item.pripominky == null }}  Zatím bez připomínek.
     {{ else if item.pripominky.Count == 0 }}  Zatím bez připomínek.
     {{ else }}                            
     <table class="table table-hover table-striped">                                             
      <thead>                              
       <tr>                                                           
        <td>Datum                              
        </td>
        <td>Čj připomínky                              
        </td>
        <td>Od                              
        </td>
        <td>Typ a obsah                              
        </td>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
       {{for p in item.pripominky}}                                                    
       <tr>                               
        <td>{{fn_FormatDate p.dne "dd.MM.yyyy HH:mm"}}                                                           
        </td>
        <td>-                                                           
        </td>
        <td>{{p.pripominkoveMisto}}                                                           
        </td>
        <td>                                                                  
         <b>{{p.typ}}                               
         </b>
         {{for pdoc in p.prilohy}}                                 
         <br/>
          {{fn_LinkTextDocumentWithHighlighting pdoc "veklep" item.Id pdoc.nazevPrilohy highlightingData }}
          {{end}}                                                                  
         </td>
        </tr>
        {{end}}                             
       </tbody>
      </table>
      {{ end }}                                      
     </td>
    </tr>
{{ if item.verzeMaterialu }}

    <tr>
     <td>Historie změn                                                                  
     </td>
     <td >
      {{if item.verzeMaterialu.Count <= 1 }}
Poslední verze
      {{ else }}
      {{for v in item.verzeMaterialu}}                                                                           
      <a href="{{v.urlVerze}}">{{ v.popisVerze }}
      </a>
 ({{fn_FormatDate v.autorizovano "dd.MM.yyyy"}}) 
      <br/>
       {{end}}
       {{ end }}                                                                          
      </td>
     </tr>
{{ end }}
     <tr>                               
      <td>Originál na VeKLEP                                             
      </td>
      <td >                                                    
       <a target=_blank href="{{item.url}}">{{item.url}}                               
       </a>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>Adresa na Hlídači                                                                            
      </td>
      <td >                                                                                     
       <a href="{{fn_DatasetItemUrl item.Id}}">{{fn_DatasetItemUrl item.Id}}
       </a>
      </td>
     </tr>
    </table>
            
Otestovat strukturu dat Pokud chcete otestovat vaše data, zda mají správný formát a splňují požadavky JSON Schematu této databáze, rádí pomůžeme.
Technické podrobnosti