Hlídač Dotací: Hledání ico:64650871

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 22 výsledků

V celkové hodnotě 136 881 135 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Ekologizace CZT Žatecké teplárenské, a.s. - kotel K2 30.06.2014 13 961 345 Kč
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Ekologizace CZT Žatecké teplárenské, a.s. - kotel K1, rozvody CZT 24.07.2015 24 035 331 Kč
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Provedení genderového auditu v rámci projektu OPZ CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006197, "Realizace genderových auditů - PP Projekty s. r. o." 23.01.2018 80 000 Kč
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 odepsání dluhu na penále - hospodářská krize 20.12.2016 158 895 Kč
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005611 14.03.2017 993 334 Kč
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Rekonstrukce rozvodů SZT v Žatci - Ekologizace sekundárních rozvodů tepla VS-1 20.12.2021 618 800 Kč
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Energetická optimalizace soustavy CTZ města Žatce 25.05.2017 Hodnota neznámá
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Snížení emisí TZL u kotle K4 v Žatecké teplárenské, a.s. - instalace filtru spalin 10.01.2017 Hodnota neznámá
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Žatecká teplárenská, a.s. 01.05.2017 Hodnota neznámá
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 CZ.1.02/2.2.00/13.20512 Ekologizace CZT Žatecké teplárenské, a.s. - kotel K2 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 CZ.1.02/2.1.00/13.20391 Ekologizace CZT Žatecké teplárenské, a.s. - kotel K1, rozvody CZT Neznámé Hodnota neznámá
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Rekonstrukce rozvodů SZT v Žatci - Ekologizace sekundárních rozvodů tepla VS-1 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Žatecká teplárenská, a.s. Neznámé Hodnota neznámá
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 LNA-SF-15/2016 22.02.2016 60 000 Kč
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Ekologizace CZT Žatecké teplárenské, a.s. - kotel K1, rozvody CZT 24.07.2015 48 070 662 Kč
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Snížení emisí TZL u kotle K4 v Žatecké teplárenské, a.s. - instalace filtru spalin 22.09.2017 15 962 202 Kč
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 LNA-SZ-18/2015 24.09.2015 117 000 Kč
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Ekologizace CZT Žatecké teplárenské, a.s. - kotel K2 30.06.2014 27 922 690 Kč
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 LNA-SF-433/2015 19.08.2015 117 000 Kč
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Žatecká teplárenská, a.s. 14.03.2017 1 728 970 Kč
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 LNA-SL-80/2008 16.10.2008 92 991 Kč
Detail Žatecká teplárenská, a.s. 64650871 Energetická optimalizace soustavy CTZ města Žatce 30.06.2017 2 961 919 Kč