Hlídač Dotací: Hledání osobaid:tomas-prouza

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 22 výsledků

V celkové hodnotě 63 088 152 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, 06243631 Restart MSP: Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP 02.11.2020 1 990 500 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 CZ.1.04/1.1.02/23.00524 23.05.2014 193 618 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/99.00001 OP LZZ stáž č. SpM/679 30.10.2013 66 180 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 Zpracování analýzy "„Nutriční značení na obalech potravin“ 26.11.2020 50 000 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 Zpracování analýzy "Změna nákupního chování v důsledku pandemie koronaviru" 26.11.2020 50 000 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 Zpracování analýzy "Povědomí o potravinách vyráběných v souladu se zásadami trvalé udržitelnosti" 26.11.2020 50 000 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 Zpracování analýzy „Trvale udržitelná výroba potravin a nákupní chování spotřebitelů“ jejíž cílem je identifikovat, jak moc jsou čeští spotřebitelé připraveni změnit své nákupní chování. 01.07.2021 50 000 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 Další vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a osob samostatně výdělečně činných 26.07.2010 17 800 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 Podpora sociálního dialogu a rozvoje regionálních tripartit pro posílení obchodu a cestovního ruchu 01.03.2013 5 715 553 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 COOP - Všechno dobré - tvorba a realizace profesního, rozvojového a vzdělávacího programu pro zaměstnance spotřebních družstev 14.08.2009 3 751 568 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 Komplexní program adaptability lidských zdrojů členů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR v maloobchodě a službách v maloobchodě 17.12.2010 26 264 050 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU 12.06.2008 266 220 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 CZ.1.04/1.1.06/52.00066 05.03.2014 1 740 996 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 CZ.1.04/1.1.01/95.00002 09.04.2013 2 032 990 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 CZ.1.04/1.1.02/23.00524 14.08.2009 980 569 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 JPD3/337 18.08.2006 379 950 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 Rozvoj odborného vzdělávání pro cestovní ruch - Manažer bezpečnosti potravin v gastronomii 18.08.2006 1 793 850 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 CZ.1.04/1.1.01/95.00002 25.01.2014 5 038 493 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 JPD3/337 18.08.2006 1 177 826 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 Rozvoj profesního vzdělávání v oblasti maloobchodních sítí prodejen potravinářského zboží 24.08.2006 2 744 574 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 CZ.1.04/1.1.06/52.00066 17.12.2010 8 733 416 Kč
Detail Svaz obchodu a cestovního ruchu České 65994272 Sociální dialog II. Neznámé Hodnota neznámá