K–Index

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích za rok 2019

Velmi vysoká míra rizikových faktorů.
Většinu peněz dostal 1 dodavatel z 21.
U smluv neskrývá ceny.

Spočítaný K–Index pro další roky:

Rating K–Index

Veřejná správa a státní firmy hospodaří s prostředky občanů ČR. Každá organizace se chová jinak, dodržuje zákon, metodiky a doporučení v různé míře. Zanalyzovali jsme více než 3 850 000 smluv, dvacet tisíc organizací a zanalyzovali jejich transparentnost, dodržování zákona a nakládání s veřejnými penězi.

Hlídač státu si klade za cíl zpřístupnit složité a nepřehledné hospodaření veřejné správy široké veřejnosti a proto výsledky této analýzy zveřejňujeme ve formě ratingu - Indexu klíčových rizik.

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel, který ukazuje míru rizikových faktorů, které jsou spojeny s nehospodárným nakládáním s veřejnými penězi a rizikem korupce.

Organizace s K–Indexem jsou nejlepší, nejvíce transparentní a s nejnižšími riziky. Organizace s K–Index patří mezi nejhorší.

Stupnice K–Indexu K–Index je hrubá pro snadnou přehlednost, pro podrobnější srovnání a porovnání vždy ukazujeme i přesnou číselnou hodnotu K–Indexu a také způsob jeho výpočtu.


Podrobný výpočet K–Indexu pro organizaci Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích

Celková hodnota K–Indexu je 15,07 bodů. To odpovídá výsledné známce a je mezi 10 % nejhorších (904).
A
3
B
6
C
9
D
12
E
15
F
25+

Obdobně jako u písmenného vyjádření, kde je nejlepší hodnocení, v číselném vyjádření je nejlepší hodnota 0. Nejhorší hodnota může být teoreticky 120, fakticky jen zřídka překročí hodnotu 50.

Číselná hodnota K–Index je součtem bodů jednotlivých parametrů, které prezentujeme dále. Každá parametrů má v rámci indexu předem definovanou váhu, kterou také najdete v tabulce níže.

Parametr
Hodnota parametru Komentář
Podíl smluv bez ceny ukázat detail U smluv neskrývá ceny.
Podíl smluv s nedostatkem ukázat detail Zásadní nedostatky u 4 smluv z 34 smluv.
Podíl smluv uzavřených s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany ukázat detail Uzavřeli 1 smlouvu s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.
Podíl smluv s cenou u limitu veřejných zakázek ukázat detail Neobchází limity zákona o veřejných zakázkách.
Podíl smluv uzavřených s nově založenými firmami ukázat detail Uzavřeli 1 smlouvu s nově založenými firmami.
Podíl smluv uzavřených o víkendu či svátku ukázat detail Neuzavřeli žádné smlouvy o víkendu či svátku.
Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů ukázat detail Většinu peněz dostal 1 dodavatel z 21.
Koncentrace dodavatelů u smluv se skrytou cenou ukázat detail Zakázky se skrytou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.
Koncentrace dodavatelů u smluv blízké u limitu VZ ukázat detail Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.
Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů u hlavních oborů činnosti ukázat detail Dominance zakázek u dodavatelů je výrazná v 2 oborech.
Bonus za transparentnost ukázat detail Nesplňuje podmínku pro udělení bonusu za transparentnost.
Součet bodů = K–Index ukázat detail Počet bodů 15,07  

U tohoto subjektu jsme K-Index už 2x přepočítali. Můžete se podívat i na historické výsledky K-Indexu.


Informace o K-Indexu

Stručný popis výpočtu K-Indexu Podrobná metodika K-Indexu

Nástroje pro hodnocené organizace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 198 578 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy