K–Index

Česká pošta, s.p. za rok 2019

Velmi vysoká míra rizikových faktorů.
Dominance zakázek u dodavatelů je výrazná v 4 oborech.
Uzavřeli 345 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Spočítaný K–Index pro další roky: v 2017, v 2018,

Rating K–Index

Veřejná správa a státní firmy hospodaří s prostředky občanů ČR. Každá organizace se chová jinak, dodržuje zákon, metodiky a doporučení v různé míře. Zanalyzovali jsme více než 3 560 000 smluv, dvacet tisíc organizací a zanalyzovali jejich transparentnost, dodržování zákona a nakládání s veřejnými penězi.

Hlídač státu si klade za cíl zpřístupnit složité a nepřehledné hospodaření veřejné správy široké veřejnosti a proto výsledky této analýzy zveřejňujeme ve formě ratingu - Indexu korupčního rizika.

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel, který ukazuje míru rizikových faktorů, které jsou spojeny s nehospodárným nakládáním s veřejnými penězi a rizikem korupce.

Organizace s K–Indexem jsou nejlepší, nejvíce transparentní a s nejnižšími riziky. Organizace s K–Index patří mezi nejhorší.

Stupnice K–Indexu K–Index je hrubá pro snadnou přehlednost, pro podrobnější srovnání a porovnání vždy ukazujeme i přesnou číselnou hodnotu K–Indexu a také způsob jeho výpočtu.


Podrobný výpočet K–Indexu pro organizaci Česká pošta, s.p.

Celková hodnota K–Indexu je 37,60 bodů. To odpovídá výsledné známce a je mezi 1 % nejhorších (1012).
A
3
B
6
C
9
D
12
E
15
F
25+

Obdobně jako u písmenného vyjádření, kde je nejlepší hodnocení, v číselném vyjádření je nejlepší hodnota 0. Nejhorší hodnota může být teoreticky 120, fakticky jen zřídka překročí hodnotu 50.

Číselná hodnota K–Index je součtem bodů jednotlivých parametrů, které prezentujeme dále. Každá parametrů má v rámci indexu předem definovanou váhu, kterou také najdete v tabulce níže.

Parametr
Hodnota parametru Komentář
Podíl smluv bez ceny ukázat detail Skrývá ceny u varujícího počtu 17881 smluv z 23880 smluv.
Podíl smluv s nedostatkem ukázat detail Zásadní nedostatky u 357 smluv z 23880 smluv.
Podíl smluv uzavřených s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany ukázat detail Uzavřeli 345 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.
Podíl smluv s cenou u limitu veřejných zakázek ukázat detail Velmi málo smluv má hodnotu blízkou limitům pro veřejné zakázky.
Podíl smluv uzavřených s nově založenými firmami ukázat detail Uzavřeli 13 smluv s nově založenými firmami.
Podíl smluv uzavřených o víkendu či svátku ukázat detail Uzavřeli 426 smluv o víkendu nebo svátku.
Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů ukázat detail Většinu peněz dostali 3 dodavatelé z 1576.
Koncentrace dodavatelů u smluv se skrytou cenou ukázat detail Většinu zakázek se skrytou cenou dostalo 0 dodavatelů.
Koncentrace dodavatelů u smluv blízké u limitu VZ ukázat detail Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.
Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů u hlavních oborů činnosti ukázat detail Dominance zakázek u dodavatelů je výrazná v 4 oborech.
Bonus za transparentnost ukázat detail Nesplňuje podmínku pro udělení bonusu za transparentnost.
Součet bodů = K–Index ukázat detail Počet bodů 37,60  

U tohoto subjektu jsme K-Index už 1x přepočítali. Můžete se podívat i na historické výsledky K-Indexu.


Stručný popis výpočtu K-Indexu Podrobná metodika K-Indexu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 961 638 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy