Jaká je slibovaná a jaká je skutečná pomoc státu v dobách koronavirové epidemie?

Slíbeno 1 190 miliard Kč

Jaká je slibovaná a jaká je skutečná pomoc státu podnikatelům z peněz daňových poplatníků v dobách koronavirové epidemie?

Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit rychle, jednoduše a účinně. Sliby politiků jsme slyšeli, pojďme se kouknout na skutečnou pomoc. Jde o součást společného projektu s Rekonstrukcí státu „NEZHASÍNAT!”, ve které dodáváme politikům sadu doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně.


Do 12. ledna 2022 bylo vyplaceno celkem
299 mld. Kč z peněz daňových poplatníků.

Celková opatření na podporu ekonomiky v souvislosti s dopady šíření koronaviru činí 1,19 bilionu korun. Z toho přímá podpora je 216 miliard korun a záruky na úvěry 951,5 miliardy korun.

Pro podporu ekonomiky vláda plánuje zadlužení státu v roce 2020 ve výši 500 miliard Kč. To je dluh 115 000 Kč na pro každou českou domácnost.


Skutečně vyplacená pomoc ke dni 12. ledna 2022

Odhadovaný objem pomoci Vyplacená pomoc
158 mld. Kč 175,08 mld. Kč Přímá nevratná podpora
58 mld. Kč 46,14 mld. Kč Nepřímá podpora (snížení, odpuštění daní, liberační balíček)
824 mld. Kč 77,97 mld. Kč Úvěr či záruka za úvěr

Detailně jednotlivé programy

Zdrojová data: databáze Pomoc COVID na Hlídači státu. Data jsou získána od jednotlivých úřadů a od analytičky RB Heleny Horské.

Garant Program pomoci Odhadovaná celková výše Vyplaceno Pomoc dostalo
Přímá podpora
Detail MD COVID Bus (všechny výzvy) 1,48 mld. Kč 0,99 mld. Kč 1 767 subjektů
Detail MD COVID Letiště 0,02 mld. Kč 0,00 mld. Kč 2 subjektů
Detail MD COVID Vodní doprava 0,12 mld. Kč 0,04 mld. Kč 35 subjektů
Detail MD Prominutí záloh na silniční dani 1,00 mld. Kč 0,00 mld. Kč
Detail MF "Pětadvacítka" - kompenzační bonus pro OSVČ 31,10 mld. Kč 20,19 mld. Kč 921 831 subjektů
Detail MF Kompenzační bonus II. - podzimní Není známo 7,65 mld. Kč 834 290 subjektů
Detail MF Kompenzační bonus pro DPP/DPČ 1,40 mld. Kč 0,14 mld. Kč 10 218 subjektů
Detail MF Kompenzační bonus pro malé s.r.o. 15,00 mld. Kč 1,73 mld. Kč 81 052 subjektů
Detail MF Nový kompenzační bonus Není známo 14,42 mld. Kč 583 559 subjektů
Detail MK Dotace na záchranu kultury 1,07 mld. Kč 0,39 mld. Kč 245 subjektů
Detail MMR COVID Cestovní ruch (CK I. a II., CA, průvodci) 0,50 mld. Kč 0,41 mld. Kč 1 521 subjektů
Detail MMR COVID Lázně (obě období) 1,74 mld. Kč 0,87 mld. Kč 142 subjektů
Detail MMR COVID Školy v přírodě 0,07 mld. Kč 0,04 mld. Kč 315 subjektů
Detail MMR COVID Ubytování (HUZ 2020) 3,31 mld. Kč 2,41 mld. Kč 5 125 subjektů
Detail MMR COVID Ubytování II 3,80 mld. Kč 2,93 mld. Kč 8 583 subjektů
Detail MPO COVID – SPORT III Lyžařská střediska 1,00 mld. Kč 0,85 mld. Kč 276 subjektů
Detail MPO COVID 2021 6,00 mld. Kč 6,60 mld. Kč 14 484 subjektů
Detail MPO COVID Gastro/Uzavřené provozovny 2,50 mld. Kč 3,25 mld. Kč 20 025 subjektů
Detail MPO COVID Nájemné (všechny výzvy) 9,80 mld. Kč 9,86 mld. Kč 104 759 subjektů
Detail MPO COVID Nepokryté náklady 10,00 mld. Kč 8,90 mld. Kč 8 013 subjektů
Detail MPO COVID-19 program podpory TECHNOLOGIE 0,30 mld. Kč 0,03 mld. Kč
Detail MPO Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 0,20 mld. Kč 0,16 mld. Kč 63 subjektů
Detail MPO Czech Rise Up 2.0 0,30 mld. Kč
Detail MPO Ošetřovné pro OSVČ 3,60 mld. Kč 3,18 mld. Kč 300 335 subjektů
Detail MPO COVID - Veletrhy/Kongresy 0,60 mld. Kč 0,51 mld. Kč 223 subjektů
Detail MPO a MK COVID Kultura (všechny výzvy) 1,90 mld. Kč 1,41 mld. Kč 9 070 subjektů
Detail MPSV Antivirus A, B, A + 29,00 mld. Kč 49,35 mld. Kč 1 073 133 subjektů
Detail MPSV Antivirus C 13,50 mld. Kč 13,30 mld. Kč 2 373 799 subjektů
Detail MPSV COVID "IZOLAČKA" 1,20 mld. Kč 1,10 mld. Kč 367 148 subjektů
Detail MPSV Ošetřovné zaměstnancům Není známo 13,60 mld. Kč 892 000 subjektů
Detail MPSV+ÚP COVID MOP Není známo 0,15 mld. Kč 25 594 subjektů
Detail MŠMT Letní kempy 2021 0,26 mld. Kč 0,26 mld. Kč 399 subjektů
Detail MZdr Odpuštěny povinné platby na zdravotní pojištění 8,00 mld. Kč 6,90 mld. Kč 815 000 subjektů
Detail MZem Agricovid potravinářství 3,00 mld. Kč 0,70 mld. Kč
Detail MZem Navýšení Programu rozvoje venkova na podporu soběstačnosti (Investice do zemědělských podniků a na Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů) 3,30 mld. Kč 1,00 mld. Kč
Detail MZem Navýšení rozpočtu PGRLF (Podpora nákupu půdy, Investiční úvěry Zemědělec, Program PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru) 1,00 mld. Kč 1,20 mld. Kč
Detail NSA COVID Sport 1,00 mld. Kč 0,12 mld. Kč 1 032 subjektů
Detail NSA+MPO COVID Sport II. 0,50 mld. Kč 0,46 mld. Kč 84 subjektů
Nepřímá podpora
Detail MF Liberační balíčky (souhrn daňových úlev a opatření) 46,90 mld. Kč 35,04 mld. Kč
Detail MF Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí 10,60 mld. Kč 11,10 mld. Kč
Úvěr či záruka za úvěr
Detail ČMZRB > NRB COVID I 1,00 mld. Kč 0,97 mld. Kč 166 subjektů
Detail ČMZRB > NRB COVID II 20,00 mld. Kč 14,50 mld. Kč 3 237 subjektů
Detail ČMZRB > NRB COVID III/Invest 150,00 mld. Kč 0,67 mld. Kč 83 subjektů
Detail ČMZRB > NRB COVID III/Provoz 500,00 mld. Kč 41,74 mld. Kč 6 469 subjektů
Detail ČMZRB > NRB COVID Praha 2,00 mld. Kč 1,62 mld. Kč 311 subjektů
Detail ČMZRB > NRB Záruka COVID CK Není známo 0,10 mld. Kč 99 subjektů
Detail ČMZRB > NRB Záruka COVID Sport 8,60 mld. Kč 0,09 mld. Kč 18 subjektů
Detail EGAP Program COVID Plus/Záruka EGAP 142,00 mld. Kč 18,29 mld. Kč 109 subjektů

Naše vláda je připravena udělat maximum pro to, abychom pomohli všem živnostníkům, podnikatelům, malým a středním firmám, rodinným firmám, ale taky samoživitelkám a dalším. Zkrátka všem, kteří přišli kvůli koronaviru o příjem. Jsme na to připraveni v tuto chvíli uvolnit až tisíc miliard korun.