Které politické strany mají největší podíl na řízení státu?

Na jakém resortu je která strana nejdéle?

Legislativní rada vlády Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo hospodářství Ministerstvo informatiky Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo pro hospodářskou soutěž Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo státní kontroly Ministerstvo školství Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Místopředseda vlády Úřad pro evropské záležitosti Úřad pro lidská práva Úřad pro lidská práva a menšiny Úřad pro vědu, výzkum Výbor pro koordinaci boje s korupcí

Ukázat přehled za různá období

Jak zodpovídají jednotlivé politické strany za fungování státu a jednotlivé resorty?

Které strany jsou tradiční a které se jimi stávají?

Na této stránce je pracujeme s počtem dní, které jednotlivé strany řídily. Počítáme jak nejdelší nepřerušené období řízení rezortů, tak celkový počet dní.
Přes odkazy níže můžete změnit začátek počítaného období či si vypsat report pouze pro některou ze stran.
Zdrojem dat je seznam ministrů vlád ČR z Wikipedie , který jsme vyčistili a znormalizovali pomocí OpenRefine. Zdrojová, pročištěná a znormalizovaná data najdete v databázích Hlídače.
Názvy resortů jsme sjednotili či jednodušili tehdy, pokud politická pozice odpovídala za obdobné oblasti, jen se trochu lišil.