Informace o úřadu Město Pacov

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.07.1973
První známá smlouva v registru smluv byla podepsána 26 let po založení firmy.
IČO 00248789
Datová schránka xbtbhcm
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
Obce s rozšířenou působností 
Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Stavební úřady RUIAN 
Kontaktní místa veřejné správy 
Matriční úřady (m. úřady, kterými jsou obec. úřady, v hl. m. Praze ÚMČ, v územně čl. statut. městech ÚMO nebo ÚMČ a pro území voj. újezdů újezdní úřady, které určí a jejich spr. obvody vymezí MV prov. pr. př.; obec. úř. ORP) 
Obce 
Obce provádějící vidimaci a legalizaci (kraj. úřady; obec. úřady ORP; obec. úřady, ÚMČ, ÚMO územně členěných statut. měst a ÚMČ hl. m. Prahy, jejichž seznam stanoví prov. pr. př.; újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR) 
Obce RUIAN 
Obce s matričním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem 
Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze 
Obce se stavebním úřadem 
Obce, které nejsou matričním úřadem 
Obecné stavební úřady RÚIAN 
Obecní policie 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
Obecní živnostenské úřady 
Ohlašovny 
Okrsková volební komise* 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Speciální stavební úřady 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Stavební úřady 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 
Vodoprávní úřady krajských úřadů a stavební úřady obecních úřadů s rozšířenou působností 
Volební orgány (starostové) ve smyslu § 6 písm. h) zák. č. 491/2001 Sb. 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
První smlouva v RS uveřejněna 1.7.1999
Poslední smlouva v RS uveřejněna 29.9.2020
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Město Pacov v celém Hlídači
Hlídat změny i v 12 dceřinných společnostech
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Město Pacov
od 2016
723 smluv za celkem 2 mld. Kč
11,6 % smluv se skrytou cenou
0,0 % smluv se skrytou smluvní stranou
6,6 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Souhrnné statistiky
pro subjekt a všechny
dceřinné společnosti (12)
od 2016
909 smluv za celkem 2 mld. Kč
17,5 % smluv se skrytou cenou
1,1 % smluv se skrytou smluvní stranou
7,1 %smluv s firmami navázanými na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 6 10,53 % 16 mil. Kč 11,19 %
2017 10 7,94 % 5 mil. Kč 1,09 %
2018 13 6,07 % 47 mil. Kč 12,26 %
2019 14 7,14 % 16 mil. Kč 3,57 %
2020 5 3,88 % 2 mil. Kč 1,03 %
Celkem 48 5,27 % 86 mil. Kč 5,27 %
Veřejné zakázky

Město Pacov se vyskytuje v 89 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Město Pacov jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Dotace

Úřad Město Pacov dostal 297 dotací v celkové hodnotě 641 972 906 Kč.

9 podřízených organizací (z celkem 12) úřadu Město Pacov dostalo dalších 96 dotací v hodnotě 55 677 547 Kč.

Úřad Město Pacov včetně podřízených organizací dostal celkem 393 dotací v celkové hodnotě 697 650 453 Kč.

Insolvenční rejstřík

Město Pacov není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Město Pacov není v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Město Pacov není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Město Pacov jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
VODAK Humpolec, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
143
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Stavneko, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Zdeněk Pečenka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
TJ Slavoj Pacov, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Impress Pacov, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
KEMIFLOC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Vodáček Jan, Mgr. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
HORA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
SYScore s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
MIKOZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
SWIETELSKY stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Lesotech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Jaroslav Šafarik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
E.ON Energie, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
AERZEN CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
PACINSTAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Spolek Rodinné centrum Sovička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
SOMPO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
VHS stavby a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Envexo s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Pacov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Stavební bytové družstvo Pelhřimov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Pacovští Honzíci z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrum LADA - zapsaný spolek. zkráceně Centrum LADA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Pacovská lesní s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ARS VIRIDIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ICOM transport a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PKS stavby a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Farní charita Pacov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Selekta Pacov, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Elektro výrobní družstvo Pacov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Českomoravský beton, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Luboš Kocourek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Martin Vodák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Mateřská škola Za Branou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Automotoklub Pacov v AČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
VOD Jetřichovec, družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Mažoretky Pacov, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Petr Vyhnal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
HRDLIČKA spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ENVI-PUR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
E.ON Česká republika, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Window Holding a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MY DVA group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Zdeněk Rendl s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ivo Bašta detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Zemědělské družstvo Velká Chyška detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
L I N E T spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ORTEX spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Petr Novák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Petr Knežik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Tomáš Charvát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MUDr. Kateřina Rubáčková s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
WEBHOUSE, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SOFIJI Praha, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
STUDIO MARWIN CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ARTRANS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VYŠEHRAD atelier s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
"ETNA" spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
THT Polička, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GDF spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AV MEDIA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
COMETT PLUS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
HAVEX-auto s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Římskokatolická farnost Pacov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Dům sociálních služeb Pacov, p. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pacov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jaromír Tetík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Metrostav a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad Lipou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AUDY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KVB advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dítě stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pavel Dušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
2N-PROJEKT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TIPO electric s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KOTTECH - zámečnictví s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STARSUN INT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Advokátní kancelář Mgr. Bc. JANA DLOUHÁ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
2020 architekti s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. arch. František Vorel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Šimon Matějovský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:05308126 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tikkun Pacov, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DS Energy Consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MUDr. Hana Houdková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RoSo Trade s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GOJU RYU KARATE PACOV, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SVODA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdeněk Duda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Stanislav Stejskal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Antonín Němeček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GEOVAP, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KAMÍR a Co spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pavel Míka - FALIKO detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Apptc.me s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JBR service s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MICROCOMP Plus s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
E.ON Servisní, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AUTO RACEK a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Potrusil s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
2B GROUP CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TISKÁRNA V RÁJI, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AUTIA Pacov, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JPS J. Hradec s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků OKÁL detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků Výstavní 996 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků Výstavní 998 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MO-VE-RE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
3e - projektování ekologických staveb s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sweco Hydroprojekt a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dräger Safety s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Via rustica z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EFektivní OSvětlování s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REXGLAS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mediclinic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HYDROPLASTIK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELEKTRO MED s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EKOIMPEX Vysočina s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
E.ON Distribuce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KEROUŠ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KREDIS, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AS ZIZLAVSKY v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BETALANORE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
4soft, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Rekupera s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaroslav Peřinka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
INTEM spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SANTAL spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jiří Wastl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TOMALÍKOVÁ BLAŽENA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Albert Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaromír Dvořák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:4552997 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CENTRIVIT,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Arjo Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PATROL group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaroslava Pudilová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
První táborské elektromontáže spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jiří Dušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MUDr. Bohdanka Nesvačilová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MUDr. Jan Konečný detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petr Přívozník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ENVIREX, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROFIL NÁBYTEK, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
O2 Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Quo-ST, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jan Dvořák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Trnávka, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STABIL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
FyzioTerapie Pacov, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VITA software, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miroslav Lauschmann detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AUTO KOUTEK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing.arch. Jiří Smolík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KPM elektro, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Jaroslav Janeček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AUTOMOTOKLUB PACOV V ÚAMK detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing.arch. CHLUMSKÝ JIŘÍ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdeňka Průšová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DOBROMYSL - PACOV detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Zdeňka Veselková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Pacov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Povodí Vltavy, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kraj Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pavel Kertis detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaroslava Pudilová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MUDr. Gabriela Součková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
605 mil. Kč
Dům sociálních služeb Pacov, p. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
252 mil. Kč
PKS stavby a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
252 mil. Kč
Mateřská škola Za Branou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
89 mil. Kč
Metrostav a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64 mil. Kč
VHS stavby a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
63 mil. Kč
HORA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46 mil. Kč
Pacovská lesní s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
ARTRANS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
VODAK Humpolec, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Stavneko, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
THT Polička, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
L I N E T spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
PROFIL NÁBYTEK, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
TJ Slavoj Pacov, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
MY DVA group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Petr Vyhnal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
AV MEDIA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Spolek Rodinné centrum Sovička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Impress Pacov, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Farní charita Pacov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Window Holding a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SANTAL spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SYScore s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ivo Bašta detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KEMIFLOC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
FyzioTerapie Pacov, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Vodáček Jan, Mgr. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
HRDLIČKA spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ARS VIRIDIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad Lipou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MIKOZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MUDr. Kateřina Rubáčková s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Potrusil s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
925 608 Kč
Ing.arch. CHLUMSKÝ JIŘÍ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
906 000 Kč
TOMALÍKOVÁ BLAŽENA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
845 550 Kč
AUTO RACEK a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
797 900 Kč
HAVEX-auto s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
735 000 Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
726 000 Kč
STUDIO MARWIN CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
696 797 Kč
Pacovští Honzíci z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
674 655 Kč
"ETNA" spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
654 050 Kč
AUDY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
649 583 Kč
Automotoklub Pacov v AČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
632 000 Kč
Luboš Kocourek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
628 692 Kč
JBR service s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
628 474 Kč
Jaroslava Pudilová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
627 360 Kč
Jaroslava Pudilová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
627 360 Kč
Centrum LADA - zapsaný spolek. zkráceně Centrum LADA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
610 000 Kč
Arjo Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
591 010 Kč
ENVI-PUR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
585 609 Kč
Pavel Míka - FALIKO detail o subj
smlouvy mezi subjekty
583 525 Kč
Zdeněk Pečenka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
566 512 Kč
PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
514 600 Kč
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Pacov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
512 678 Kč
Jaroslav Šafarik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 000 Kč
SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
488 417 Kč
Sweco Hydroprojekt a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
429 792 Kč
VOD Jetřichovec, družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
428 340 Kč
PACINSTAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
424 983 Kč
ELEKTRO MED s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
409 648 Kč
AUTO KOUTEK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
389 900 Kč
Římskokatolická farnost Pacov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
388 257 Kč
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
387 200 Kč
Elektro výrobní družstvo Pacov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
381 544 Kč
Mediclinic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
363 440 Kč
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
355 751 Kč
KEROUŠ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
338 558 Kč
E.ON Energie, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
336 045 Kč
VYŠEHRAD atelier s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
319 860 Kč
3e - projektování ekologických staveb s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
308 550 Kč
Petr Novák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
296 692 Kč
Ing. Tomáš Charvát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
290 400 Kč
Envexo s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
286 770 Kč
Lesotech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
273 356 Kč
VITA software, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
267 362 Kč
AUTIA Pacov, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
250 000 Kč
4soft, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
244 248 Kč
STARSUN INT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
243 445 Kč
TISKÁRNA V RÁJI, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
242 000 Kč
E.ON Servisní, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
235 482 Kč
RoSo Trade s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
235 000 Kč
ORTEX spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
232 720 Kč
SOFIJI Praha, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
231 420 Kč
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
210 575 Kč
Mažoretky Pacov, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 831 Kč
PATROL group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 025 Kč
Stavební bytové družstvo Pelhřimov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 000 Kč
JPS J. Hradec s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
199 650 Kč
AERZEN CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
183 662 Kč
Martin Vodák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
181 634 Kč
2N-PROJEKT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
181 500 Kč
Šimon Matějovský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
181 500 Kč
Selekta Pacov, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
180 666 Kč
AS ZIZLAVSKY v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
180 000 Kč
INTEM spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
175 031 Kč
MUDr. Hana Houdková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
171 300 Kč
KOTTECH - zámečnictví s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
164 583 Kč
Miroslav Lauschmann detail o subj
smlouvy mezi subjekty
153 107 Kč
Via rustica z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
150 000 Kč
Petr Přívozník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
147 520 Kč
Petr Knežik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
145 400 Kč
Ing. arch. František Vorel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
133 100 Kč
MICROCOMP Plus s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
131 630 Kč
MUDr. Bohdanka Nesvačilová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
130 290 Kč
REXGLAS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
129 712 Kč
Albert Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
125 000 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pacov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
123 980 Kč
IČO:4552997 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 235 Kč
Zemědělské družstvo Velká Chyška detail o subj
smlouvy mezi subjekty
117 172 Kč
WEBHOUSE, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
113 112 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
112 046 Kč
Tikkun Pacov, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
111 000 Kč
Ing. Jaroslav Janeček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
106 480 Kč
Jiří Dušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95 800 Kč
MO-VE-RE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95 590 Kč
Dräger Safety s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 869 Kč
GEOVAP, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 750 Kč
EFektivní OSvětlování s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
89 613 Kč
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
87 120 Kč
HYDROPLASTIK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
87 120 Kč
Pavel Kertis detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 725 Kč
Dítě stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 007 Kč
KPM elektro, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
84 700 Kč
STABIL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
81 000 Kč
2B GROUP CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 650 Kč
2020 architekti s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 255 Kč
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
76 021 Kč
Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 903 Kč
Společenství vlastníků OKÁL detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 000 Kč
Společenství vlastníků Výstavní 996 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 000 Kč
Společenství vlastníků Výstavní 998 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 000 Kč
Stanislav Stejskal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73 585 Kč
Rekupera s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73 529 Kč
DS Energy Consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 600 Kč
EKOIMPEX Vysočina s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 940 Kč
E.ON Distribuce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 000 Kč
DOBROMYSL - PACOV detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 000 Kč
CENTRIVIT,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 550 Kč
Antonín Němeček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 429 Kč
Jaromír Dvořák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 000 Kč
Quo-ST, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
63 344 Kč
KREDIS, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
63 041 Kč
Apptc.me s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
63 000 Kč
KAMÍR a Co spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62 200 Kč
GOJU RYU KARATE PACOV, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62 190 Kč
AUTOMOTOKLUB PACOV V ÚAMK detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 000 Kč
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Pacov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 000 Kč
Povodí Vltavy, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 000 Kč
První táborské elektromontáže spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57 050 Kč
MUDr. Jan Konečný detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 460 Kč
Jan Dvořák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 460 Kč
Trnávka, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 000 Kč
ENVIREX, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46 585 Kč
E.ON Česká republika, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 201 Kč
Jaromír Tetík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 040 Kč
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 200 Kč
Zdeněk Duda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 150 Kč
GDF spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 100 Kč
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 890 Kč
Kraj Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 000 Kč
TIPO electric s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 680 Kč
IČO:05308126 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 644 Kč
Jaroslav Peřinka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 760 Kč
Jiří Wastl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 000 Kč
SOMPO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 479 Kč
Zdeňka Průšová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 105 Kč
Mgr. Zdeňka Veselková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 353 Kč
Advokátní kancelář Mgr. Bc. JANA DLOUHÁ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 300 Kč
MUDr. Gabriela Součková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 292 Kč
Českomoravský beton, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
508 Kč
Pavel Dušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
400 Kč
KVB advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
SVODA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
BETALANORE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Zdeněk Rendl s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
ICOM transport a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
COMETT PLUS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
O2 Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ing.arch. Jiří Smolík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Město Pacov jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Kraj Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
Úpravna vody Želivka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní zemědělský intervenční fond detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Kraj Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Státní zemědělský intervenční fond detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
359 230 Kč
Úpravna vody Želivka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
145 200 Kč
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
114 950 Kč
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Město Pacov s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Město Pacov uzavřel 46 smluv takových smluv, což je 6,34 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Město Pacov uzavřel takových smlouv za 86 mil. Kč, což je 5,3 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. VHS stavby a.s. - 5 smluv za celkem 63 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Martin Borovička (*1966), Ing. Petr Myška (*1967)
   
 2. SWIETELSKY stavební s.r.o. - 7 smluv za celkem 18 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Zdeněk Havel (*1959)
   
 3. KEMIFLOC a.s. - 11 smluv za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Andrej Babiš (*1954), Ing. Jaroslav Faltýnek (*1962), Marian Bartoš (*1964), Hana Mazochová (*1956), Pavel Valášek (*1977), Ivo Hanáček (*1963), Oldřich Konečný (*1966), Květoslav Hlína (*1964), Monika Babišová (*1974), Jiří Haspeklo (*1958)
   
 4. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec - 4 smlouvy za celkem 1 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Jan Slámečka (*1952), Ing. Jaroslav Salivar (*1967), Jiřina Brychcí (*1965)
   
 5. Mediclinic a.s. - 1 smlouva za celkem 363 440 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Petr Čapek (*1959)
   
 6. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. - 1 smlouva za celkem 355 751 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Jiřina Brychcí (*1965)
   
 7. ORTEX spol. s r.o. - 2 smlouvy za celkem 232 720 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Pavel Rytíř (*1949)
   
 8. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pacov - 2 smlouvy za celkem 123 980 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Jan Slámečka (*1952), Ing. Jaroslav Salivar (*1967), Jiřina Brychcí (*1965)
   
 9. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář - 1 smlouva za celkem 87 120 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: František Korbel (*1976)
   
 10. CETIN a.s. - 1 smlouva za celkem 76 021 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimír Mlynář (*1966), Michal Frankl (*1963)
   
 11. E.ON Distribuce, a.s. - 1 smlouva za celkem 70 000 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Josef Havel (*1951)
   
 12. AUTOMOTOKLUB PACOV V ÚAMK - 1 smlouva za celkem 60 000 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. (*1956)
   
 13. SOMPO, a.s. - 5 smluv za celkem 2 479 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Milan Šmíd (*1952), Ing. Lukáš Vlček, DiS. (*1982), Karel Kratochvíl (*1971), Martin Malina (*1970), František Pinkas (*1965), Jan Brožek (*1980), Mgr. Jiří Kučera (*1948), Zdeněk Rajdlík (*1970)
   
 14. ICOM transport a.s. - 4 smlouvy za celkem 0 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2019 - 2019, 50 000 Kč ( zdroj)
   

Informace z dalších databází

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P20V00000035 22. 9. 2020 neuvedena Město Pacov Stavební úpravy odborných učeben a bezbariérovost odhad.cena 0 Kč
 P19V00000039 31. 10. 2019 neuvedena Město Pacov SWIETELSKY stavební s.r.o.
Modernizace lesních cest v k.ú. Roučkovice 4 mil. Kč
 P19V00000026 10. 6. 2019 neuvedena Město Pacov ARTRANS s.r.o.
Stavební úpravy kuchyně Domu sociálních služeb v 18 mil. Kč
 Z2019-031831 12. 9. 2019 neuvedena Město Pacov ARTRANS s.r.o.
Stavební úpravy kuchyně Domu sociálních služeb v 18 mil. Kč
 P19V00000024 6. 6. 2019 neuvedena Město Pacov VHS stavby a.s.
ZTV pro výstvbu rodinných domů, lokalita "U Unika" 6 mil. Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
2013-Z-3197 Ministerstvo kultury ČR
02.07.2013 16.07.2013 08.07.2013 MĚSTO PACOV
120 000 Kč
2017-Z-6367 Ministerstvo kultury ČR
11.10.2017 25.10.2017 16.10.2017 MĚSTO PACOV
400 000 Kč
2016-Z-4188 Ministerstvo kultury ČR
20.07.2016 03.08.2016 22.07.2016 MĚSTO PACOV
74 000 Kč
2014-Z-3866 Ministerstvo kultury ČR
14.07.2014 29.07.2014 18.07.2014 MĚSTO PACOV
100 000 Kč
2016-Z-3412 Ministerstvo kultury ČR
15.06.2016 29.06.2016 17.06.2016 MĚSTO PACOV
120 000 Kč
IČO Název Vztahy se státem Rok Fond Celková částka
Detail 00248789 Město Pacov 723 smluv za celkem 2 mld. Kč 2015 EZFRV 585 000 Kč
Detail 00248789 Město Pacov 723 smluv za celkem 2 mld. Kč 2015 EZFRV 1 232 000 Kč
Detail 00248789 Město Pacov 723 smluv za celkem 2 mld. Kč 2014 EZFRV 525 691 Kč
ID Osoba Organizace Funkce
Detail Klára Andělová Obec Martinice u Onšova starosta

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 526 lidí darovalo 1 458 168 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy