Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Společnost s ručením omezeným.


Založeno 02.11.2007
IČO 28181662
Datová schránka t6kvd8f

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

MILAN ZÁPOTOCKÝ (zapsán 15.01.2024 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
JANA HOLANOVÁ (zapsán 15.01.2024 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
PETR RAAB (zapsán 15.01.2024 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
 

Vymazaný majitel

Jiří Štěpán (zapsán 17.02.2019 - 15.01.2024 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o Centrální zdravotnická

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Zásadní nedostatky u 59 smluv z 94 smluv.

Uzavřeli 2 smlouvy s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 3 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 4,23 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem 17 smluv bez uvedené ceny. Tj. 23,94 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u jedné smlouvy. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 4 smluv.

V registru smluv evidujeme 455 smluv za celkem 76 mil. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 12 smluv za 1 mil. Kč (pokles o -84,71 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u jedné smlouvy, což je celkem 8,33 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Sanitní a zdravotnická vozidla (1 mil. Kč), Zdravotnictví (0 Kč), IT (0 Kč), Leciva (0 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Centrální zdravotnická zadavatelská nedostala žádnou dotaci.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. uzavřel 34 smluv smluv (tj. 7,47 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 3 výsledky ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace