MERO ČR, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Řídí 3 podřízené organizace.


Založeno 01.01.1994
IČO 60193468
Datová schránka a4we6rx

Skuteční majitelé

ZDENĚK DUNDR (zapsán 24.03.2021 )
přímý skutečný majitel; null
MARCEL KALAKAJ (zapsán 24.03.2021 )
přímý skutečný majitel; null
Jaroslav Kocián (zapsán 13.05.2019 )
Znepřístupněno
 

Vymazaní majitelé

Otakar Krejsa (zapsán 13.05.2019 - 24.03.2021 )
Znepřístupněno
Milan Hořák (zapsán 13.05.2019 - 24.03.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o MERO ČR, a.s.
Změny i ve 3 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

Zásadní nedostatky u 24 smluv z 425 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 48 smluv bez uvedené ceny. Tj. 11,29 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 13 smluv bez uvedené ceny. Tj. 3,06 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 23 smluv bez uvedené ceny. Tj. 5,41 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

V roce 2021 uzavřel subjekt 446 smluv za 3 mld. Kč (nárůst o 293,93 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 49 smluv, což je celkem 10,99 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (3 mld. Kč), Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis (48 mil. Kč), Nájemní smlouvy (43 mil. Kč), Bankovní formality, ceníky, VOP (38 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

MERO ČR, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma MERO ČR, a.s. nedostala žádnou dotaci.

0 dceřiných společností firmy MERO ČR, a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

MERO ČR, a.s. uzavřel 269 smluv smluv (tj. 12,43 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 40 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 6 výsledků ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 3 podřízené organizace.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy