Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK

Soukromá firma. Zájmové sdružení právnických osob. Řídí jeden podřízený subjekt.


Založeno 01.01.2014
IČO 69153361
Datová schránka kkxh5u9

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

DAVID ŠIMEK (zapsán 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
JAKUB RYCHTECKÝ (zapsán 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
FRANTIŠEK PILNÝ (zapsán 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
MAGDALÉNA PETERKOVÁ (zapsán 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
KLÁRA ŠTEFANČOVÁ (zapsán 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
LADISLAV VALTR (zapsán 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
MIROSLAV JANOVSKÝ (zapsán 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
ZDENĚK EIS (zapsán 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
 

Vymazaní majitelé

Hana Štěpánová (zapsán 23.07.2019 - 02.03.2022 )
Znepřístupněno
David Šimek (zapsán 23.07.2019 - 02.03.2022 )
Znepřístupněno
Jakub Rychtecký (zapsán 23.07.2019 - 02.03.2022 )
Znepřístupněno
Magdaléna Peterková (zapsán 23.07.2019 - 02.03.2022 )
Znepřístupněno
Richard Červenka (zapsán 23.07.2019 - 02.03.2022 )
Znepřístupněno
František Pilný (zapsán 23.07.2019 - 02.03.2022 )
Znepřístupněno
Miroslav Krčil (zapsán 23.07.2019 - 02.03.2022 )
Znepřístupněno
DAVID ŠIMEK (zapsán 02.03.2022 - 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
JAKUB RYCHTECKÝ (zapsán 02.03.2022 - 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
FRANTIŠEK PILNÝ (zapsán 02.03.2022 - 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MAGDALÉNA PETERKOVÁ (zapsán 02.03.2022 - 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
KLÁRA ŠTEFANČOVÁ (zapsán 02.03.2022 - 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
LADISLAV VALTR (zapsán 02.03.2022 - 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MIROSLAV JANOVSKÝ (zapsán 02.03.2022 - 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
ZDENĚK EIS (zapsán 02.03.2022 - 30.09.2022 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM

Chci hlídat

Všechny změny o Regionální rozvojová agentura
Změny i v jedné dceřiné společnosti

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Vysoké riziko, celkem 3 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 10,34 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených soukromou firmou za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 165 smluv za celkem 405 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 23 smluv za 5 mil. Kč (pokles o -97,47 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u jedné smlouvy, což je celkem 4,35 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Dary a dotace (3 mil. Kč), Nábor zaměstnanců (650 000 Kč), Účetní, revizní a peněžní služby (599 760 Kč), Reklamní a marketingové služby (200 000 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, kterých se firma zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které firma obdržela, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Regionální rozvojová agentura dostala 28 dotací v celkové hodnotě 19 858 282 Kč.

0 dceřiných společností firmy Regionální rozvojová agentura nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se firma účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Sponzoring politických stran

Osoby MVDr. Ivan Jeník (*1961), Bc. Irena Burešová (*1957), Jiří Rozinek (*1953), Ing. Pavel Šotola (*1970), Bc. Jakub Rychtecký (*1984), Ing. Jan Řehounek (*1974), Ing. František Pilný, MBA (*1977), Miroslav Krčil, DiS. (*1975), Ing. Václav Kroutil (*1968), Mgr. Petr Řezníček (*1951), Mgr. Bc. David Šimek, MBA (*1977), Mgr. Hana Štěpánová (*1959), Ing. Ladislav Valtr, MBA (*1970), Mgr. Magdaléna Peterková (*1958) a Zdeněk Eis (*1959)., spojené s Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK, také sponzorovali politické strany.

Zobrazit podrobnosti o sponzoringu politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro firmu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této firmy podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich této firmě naleznete.

O subjektu jsme našli 13 výsledků ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace této firmě ze státních rejstříků.

Řídí jeden podřízený subjekt.

Zobrazit další informace